Reaktionerne på en fyring kan være grundforskellige. Men det kan være godt at kende nogle af de reaktioner, som en opsigelse helt naturligt kan afføde, så du bedre kan forstå og bearbejde situationen. Læs om fyringens fire faser her og få nogle gode råd til at håndtere dine egne reaktioner.

Som at køre bil uden rat

At blive fyret er for de fleste en ubehagelig oplevelse. I værste fald skal du på én gang håndtere overraskelse, nederlagsfølelse og usikkerhed, og en fyring kan føles som et kolossalt indgreb i ens liv.

At skulle forlade et sikkert grundlag, de daglige rutiner, kollegerne og chefen vil for de fleste skabe utryghed, og samtidig vil mange mærke en frustration og vrede over, at det lige var dem, der blev ramt.

Og det er også en vigtig pointe ift. din egen reaktion: Ofte har du ikke indflydelse på at blive fyret, og det er ikke dig, der styrer slagets gang. Forandringen er blevet dig pålagt, og selvom du måske selv havde et ønske om at forlade virksomheden, var det bare ikke lige nu, ikke på denne måde og slet ikke så uforberedt.

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med outplacement her.

 • FAKTA: Mere end hver anden rammes af en opsigelse

  Ifølge en undersøgelse udarbejdet af DJØF i 2011 bliver mere end hver anden voksen ramt af en opsigelse i sit arbejdsliv. Derudover er jobskifte nærmest en nationalsport i Danmark. I 2017 skiftede knap 800.000 danskere job, hvilket svarer til hver fjerde lønmodtager (Kilde: jobindsats.dk ).

  Det er med andre ord helt normalt at opleve en fyring, og det er værd at tage med i din nuværende situation.

Den helt naturlige reaktion…

I vores sparring med opsagte medarbejdere møder vi typisk udsagn á la:

 • ”Jeg er lidt chokeret over, at de har valgt mig”

 • ”Jeg troede, jeg skulle arbejde her altid”

 • ”Jeg kan ikke forestille mig at arbejde uden mine kollegaer”

 • ”Jeg glæder mig til, at jeg nu endelig kan udnytte nye muligheder”

 • ”Det er jeg bare ikke klar til lige nu”

 • ”Jeg føler mig dybt uretfærdigt behandlet”

 • ”Herligt. Nu har jeg betalt jobsøgning i 3 måneder”

Ifølge Johan Cullberg KAN en fyring potentielt udløse en traumatisk krise, hvis følgende kriterier er opfyldt (Kilde: Johan Cullberg, Krise og udvikling)

 • Man trues på noget eksistentielt (det er jobbet for mange)

 • Situationen kontrolleres af andre (det gør en fyring)

 • Budskabet kommer uventet / pludseligt (det vil være vidt forskelligt afhængig af ”fyringssituation”).

I de tilfælde, hvor kriterierne er opfyldt, taler man om en potentiel krisereaktion. Og her kommer de fire faser på banen, som vi vil forsøge at skitsere forneden.

Det er ikke sikkert, at du bevæger dig kronologisk gennem faserne. Det er heller ikke sikkert, at du kommer til at opleve alle faserne. Vores erfaring er, at mennesker reagerer mere forskelligt end ensartet på en fyring.

Fase 1: Chok

Chokket vil typisk indtræffe, når beskeden kommer uventet, og chokfasen kan vare fra få øjeblikke til flere dage. Faktisk er chokket karakteriseret ved, at der ikke er nogle følelser på spil. Men reaktionerne kan være alt fra handlingslammelse, tomhed og rastløshed til stærkere reaktioner som skrig, råb og gråd.

Typisk adfærd:

 • Følelse af tomhed

 • Følelse af uvirkelighed

 • Man kan forekomme passiv og lammet

 • Reduceret kapacitet

 • Man kan virke paralyseret og indadvendt på andre

Gode råd:

 • Undgå at isolere dig.

 • Accepter, at du ikke er så ”stærk”, som du normalt er.

 • Men de gode råd til denne fase stopper også her: Vores erfaring er nemlig, at man ikke kan rådgive en chokramt – og at en chokramt ikke kan rådgive sig selv.

Fase 2: Reaktion

Denne fase varer typisk op til et par uger. Man kan være fortvivlet, vred og lettet på én og samme tid. Samtidig forsøger man måske at finde ud af, hvorfor det skete – og hvor skylden kan placeres.

Dels bebrejder man måske andre, at det er sket, og dels kan man ikke forstå, at det er sket for én selv – og der er en risiko for, at man får en skyldfølelse og bebrejder sig selv, at man er blevet fyret.

Typisk adfærd:

 • Følelse af nederlag

 • Følelse af urimelighed

 • Vrede

 • Lettelse

 • Emotionelle udsving

Gode råd:

 • Undgå at isolere dig

 • Lad andre lytte

 • Lyt også til andre

 • Fasen kan være vigtig, fordi den sørger for, at du ikke bærer rundt på ”mental affald”- men fasen er sjældent konstruktiv ift. din jobsøgning.

 • Husk på, at det i den kommende jobsøgning er en fordel, hvis du kommer ”pænt” fra din arbejdsplads.

Fase 3: Bearbejdelse

Fyringen er nu blevet dagligdag, og det emotionelle dominerer ikke mere. Det rationelle og analytiske fylder derimod det meste, og der ledes efter grunde/forklaringer.

Man begynder også at lede efter det logiske i forløbet: Hvorfor mig? Hvorfor nu? Var der noget jeg gjorde forkert?

Typisk adfærd:

 • Man søger at forstå det, som skete.

 • En stigende accept af situationen.

 • Fokuseret på både fortid og nutid.

 • Man forholder sig mere analytisk end emotionelt til fyringen.

Gode råd:

 • Undgå at isolere dig.

 • Brug din analyse af fortiden til at forberede dine fremadrettede handlinger.

 • Hvis du er uafklaret omkring vigtige aspekter i din fyring, så kan det være en god idé at gå i dialog med de relevante personer og få det afdækket. Gå evt. tilbage til virksomheden og find afklaring på ”hvorfor mig” og ikke mindst ”hvad siger du, hvis en reference ringer til dig”?

 • Hvis du har juridiske tvister i forlængelse af din opsigelse, skal du passe på, at det ikke dræner dit fremadrettede fokus.

Fase 4: Ny orientering

Den opsagte medarbejder har nu skabt sig en ny hverdag, hvor fokus primært er rettet mod næste jobmulighed. Perspektiverne breder sig, nye muligheder opstår og de mentale døre åbner sig.

Jobsøgningskompetencer skal (ofte) strammes op, og derfor er vores primære råd til dig, at du kan hente inspiration i følgende artikler:

Vores bedste råd til at håndtere perioden lige efter en fyring

Der findes ikke universelle gode råd til, hvordan du bør håndtere perioden lige efter en fyring. I nogle tilfælde giver det mening at kaste sig hurtigt ud i jobsøgningen. Det er ikke nødvendigvis udtryk for, at du fortrænger nogle reaktioner. Måske er du bare bedst til at arbejde dig ud af situationen. Det kan også være, at du har brug for en mental pause, inden du forsigtigt trapper processen i gang.

Men sørg for at mærke efter, hvad du har mest lyst til. Det kan være, at hjertet siger: Vent, jeg er lidt sårbar for tiden, mens hjernen siger: Kom så i gang, du får jo ikke vendt situationen ved at gøre ingenting.

Lige efter fyringen må hjertet gerne være dit primære talerør. Når du får fyringen mere på afstand – f.eks. en måned efter – skal du nok begynde at spørge dig selv, hvad du har behov for, frem for hvad du har lyst til. Du kan nemlig ikke være sikker på, at motivationen til jobsøgning kommer af sig selv.

Og husk: Heldigvis fører en fyring i langt de fleste tilfælde til noget godt, og vi oplever ofte, at opsagte personer – når de har fået nyt job – ligefrem undrer sig over, at de ikke selv tog tyren ved hornene og skiftede job tidligere. For det, de har fået nu, føles ofte bedre.

Ene Krog
Ene KrogDirektør

Vil du høre mere om outplacement hos Konsulenthuset ballisager?

Send os en forespørgsel ved at udfylde formularen – vi vender tilbage snarest muligt.

 • Outplacement: Hvad er det?

  Outplacement er et tilbud til fyrede medarbejdere eller ledere, hvor formålet er at hjælpe den fyrede medarbejder godt videre gennem et professionelt, individuelt rådgivningsprogram.

  Outplacement omfatter typisk individuelle møder, profiltest, jobsøgningslitteratur, løbende sparring og digitale supplementer, men i forbindelse med større opsigelsesrunder efterspørger nogle virksomheder , at en ledergruppe klædes på og får sparring til at håndtere de ikke-opsagte medarbejdere – og denne disciplin hører også ind under outplacement-fagområdet.

  Læs mere om, hvordan vores outplacementforløb kan hjælpe dig her.

image_printUdskriv eller gem som PDF