Jobtrack

21 % af danskerne er tvivlende eller slet ikke glade for deres job (Kandidatanalysen 2023). JobTrack er et coachingforløb målrettet medarbejdere med faldende jobtrivsel. 

Reboarding af medarbejdere

Nogle gange er jobtrivslen ikke, hvad den har været. Mange danskere vil i løbet af deres arbejdsliv blive mødt af manglende trivsel og motivation på jobbet. Det kan påvirke et team, forretningen og selvfølgelig den enkelte medarbejders trivsel. Det bør der tages hånd om.

Vi tror på, at arbejdspladser kan rumme en større åbenhed mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvor trivsel, jobfremtid, karriereudvikling, kompetenceudvikling og motivation er nøglen til at åbne for potentiale og trivsel.

Jobtrack er en HR-service, der arbejder proaktivt med trivsel, motivation og selvledelse for, at jobtrivslen øges. Forløbet giver arbejdspladsen handlekraft til at tage hånd om medarbejderens trivsel og er tilpasset den enkelte situation medarbejderen står i.

Med Jobtrack er formålet at gribe ind, når arbejdsglæden er faldende, og sætte medarbejderen i spidsen for egen trivsel og motivation.

website_2024_placeholder_3_small

Hvad er JobTrack?

JobTrack er et kort professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, som oplever et fald i jobtrivslen.

JobTrack sikrer medarbejderen en plan for at genfinde sin jobtrivsel – bl.a. ved at arbejde med motiverende kompetencer.

  • Virksomheden får mulighed for at modvirke dybere demotivation, hjælpe medarbejderen med at genfinde motivationen og måske afværge et uønsket medarbejderexit af en ellers værdsat medarbejder.
  • Medarbejderen får sparring fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om, hvilke situationer der er motiverende og hvilke situationer, der bringer de motiverende kompetencer i spil i dagligdagen.

JobTrack er henvendt til den medarbejder, der ikke længere er den bedste udgave af sig selv – dvs. er gået fra grøn til gul med risiko for at udvikle en grad af apati i jobbet (rød).

 
JobTrack-modellen, der viser intervention sweetspot
Processen

Sådan ser et JobTrack-forløb ud

JobTrack-forløbet består af en GAIS trivselsmåling, en personprofil og 5 møder. Mellem møderne vil der være forberedelse for medarbejderen.

Forberedelse

Medarbejderen gennemfører en GAIS trivselsmåling, der giver indblik i jobtrivslen baseret på syv nøgleområder.

Telefonmøde
GAIS trivselsmåling

Temperaturmøde

Vi giver feedback på GAIS trivselsmålingen og snakker om medarbejderens motivation. Herpå laver vie en e-disc personprofil på medarbejderen. Det giver os en forståelse for medarbejderes primære motivationsfaktorer og typiske adfærdsmønstre.

Feedback på GAIS trivselsmåling
Motivationsdialog
Personprofil

Motivations- og adfærdsprofil

På baggrund af motivations- og adfærdsprofilen drøfter vi medarbejderen visioner for fremtiden og handlemuligheder.

Fremtidsvision
Handlemuligheder drøftes
Feedback på personprofil

Kompetenceafklaring

I forlængelse af analyserne gennemfører vi en kompetence- og motivationsafklaring.

Fremtidsvision ift. kompetencer og motivation
STARK evaluering

Strategimøde

Efter kompetence- og motivationsafklaring, drøfter og fastsætter vi handlemuligheder, der ender i en strategi for medarbejderen, og som derefter eksekveres.

Strategien kan pege på nye muligheder indenfor eller udenfor virksomheden.

Strategi og mål
Handlinger aftales

Commitment

Vi hjælper medarbejderen med selvledelse og fastholdelse af commitment til at komme godt videre.

Fastholdelse af commitment
Selvledelse
“Vi brugte ballisagers JobTrack på et tidspunkt, hvor vi havde en værdsat medarbejder, der havde mistet gejsten i jobbet. Det var både vi og han selv klar over. Vi valgte at præsentere ham for muligheden for ekstern sparring, og det sagde han ja til.Vi gav ham tilbuddet, fordi vi føler et ansvar for alle vores medarbejdere – også dem, som er kørt lidt fast. Forløbet resulterede i, at han selv var i stand til at bringe sig videre fra sin lidt fastlåste position. På den måde blev det en succes for alle.”
B_Cirklen
Læs hele casen
JobTrack for DLG
Læs casen her
Describe your image
Se vores andre cases
Se alle cases

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres medarbejder med JobTrack.