Rekruttering af ledere, direktører og specialister

Brug din tid på at drive virksomhed, mens vi finder dine kommende medarbejdere og styrker din organisation på den lange bane.

Rekruttering er en tillidssag

Rekruttering af medarbejdere er en grundsten i din virksomhed. Det lyder måske som en modig påstand – men den er god nok. For rekruttering af de rette medarbejdere er afgørende, hvis I vil nå jeres målsætninger og udvikle virksomheden.

Vi strukturerer din rekrutteringsproces med klare udvælgelseskriterier og gennemprøvede metoder. Det giver din virksomhed et fagligt, kulturelt og personligt match, når vi finder den bedste kandidat til jobbet.

Når du lukker os ind i en af kerneopgaverne i din virksomhed, ved vi nemlig, at det er en tillidssag. Og den forvalter vi med høj faglighed og forståelse for din virksomheds udfordringer.

Rekruttering er en tillidssag
Processen

Rekruttering hos ballisager

Vi tror på fuldstændig gennemsigtighed i rekrutteringsprocessen. Derfor tager vi dig med gennem de fire faser i vores rekrutteringsproces. Processen er ikke unik – men vores struktur, projektledelse og gode behandling af kandidaterne er det:

Opstart

Hvad er jeres behov, hvordan ser markedet for den efterspurgte profil ud? Og hvordan finder vi dem til jer?

Afdækningsmødet hjælper os med at forstå, hvad I søger. Vi afdækker både de faglige, de sociale og de personlige kompetencekrav, som matcher jeres værdier.

Vi annoncerer og skaber synlighed, så vi får de rette kandidater til lige netop denne stilling.

I Search finder vi relevante profiler via LinkedIn, vores netværk og flere CV-databaser og iht. nærmere aftale - diskret og fortroligt.

Afdækningsmøde
Annoncering
Search

Kvalificering

Hvem er de bedste kandidater til lige netop jer?

kvalificeringen finder vi frem til de mest interessante ansøgere, screener dem og sikrer, at de grundlæggende møder jeres forventninger ift. eks. lønniveau.

De mest relevante kandidater inviterer vi til første interviews hos os.

På baggrund af disse interviews og den forudgående research og screening finder vi frem til finalefeltet.

Kvalificering
Screening
Interview

Finalefeltet

Finalefeltet bliver inviteret til 1. samtalerunde, der typisk foregår hos jer.

Vi deltager ved 1. og evt. 2. samtalerunde, hvis I ønsker det. Efter 2. samtalerunde vælger I den kandidat, I synes er det rette match. Men vi bistår selvfølgelig med sparring i udvælgelsesprocessen.

Inden 2. samtale laver vi en personprofil og en kognitiv test på kandidaterne. Det giver jer indblik i, hvilke kandidater der er det bedste match ift. stillingen og deres evner til at præstere.

Vi udarbejder en case (i samarbejde med jer), der skal give information om kandidatens kvalifikationer ift. den specifikke stilling og det faglige startniveau.

Vi trækker desuden referencer på de sidste 1-2 finalekandidater. Læs mere om referencer her.

Finale kandidater
2x Finale interview
Kognitiv test
Personprofil
Case
Referencer

Onboarding

Hvad skal der ske, når vi har fundet frem til den rette kandidat? Vi sørger for, at I får den bedst mulige start.

Vi assisterer jer i kontraktforhandlinger og rådgiver jeres ift. den bedst mulige onboarding af lige netop den kandidat, I har valgt - på baggrund af personprofilen og den kognitive test.

For at sikre kvaliteten i rekrutteringen følger vi op på den nyligt ansatte kandidat efter 1 måneds ansættelse ved at kontakte til den nyligt ansatte og vedkommendes chef. Det samme gør vi efter 3 måneder. 

Køber du en fuld rekrutteringsproces, yder vi selvfølgelig garanti i prøveperioden.

Kontraktforhandlinger
Onboarding rådgivning
Opfølgning
Garanti

Rekruttering med ballisager som partner

Vi garanterer, at du får et solidt grundlag at træffe din beslutning på. I foranalysen stiller vi de spørgsmål, som I måske ikke selv har overvejet, og vi ser altid på udviklingspotentialet hos kandidaterne. På den måde ansætter I ikke blot den, der er bedst i dag – men også den, der er bedst på den lange bane.

Jeres brand er vores mærkesag. Derfor garanterer vi, at alle kandidater i et forløb hos os får en god oplevelse. Det smitter nemlig af på jeres virksomhed.

Og hvem vil ikke gerne være den virksomhed, hvor ansøgerne vender tilbage og søger job igen … og igen?

Rekruttering med ballisager som partner
Konsulenthuset ballisager har hjulpet os med rekruttering i over fem år, og de er altid klar, når vi ringer. De kender vores værdier og forretningen helt til bunds.(…) Vi ved, at tingene bliver sagt ligeud, og vores konsulent er også dygtig til at stille de kritiske spørgsmål, så vi får den rigtige profil, der passer på alle parametre. Det sker, at vi selv kører et ansættelsesforløb, men vi gør det kun sjældent, da succesraten ved ballisagers ansættelser er højere.
B_Cirklen
Læs hele casen
Rekruttering for It's IT
Læs casen her
Describe your image
Se vores andre rekrutteringscases
Se alle cases

Rekruttering baseret på viden og fakta

Vi kombinerer data med erfaring. Al vores rådgivning tager afsæt i vores viden om det kandidatmarked, den branche og den stillingsprofil, du søger.

Vi indsamler viden om kandidaters præferencer i deres karriere- og arbejdsliv (se vores årlige kandidatanalyse) og virksomheders rekruttering (se vores årlige rekrutteringsanalyse). Og så nørder vi rekruttering, bl.a. i samarbejde med en rekrutteringsforsker.

Det kommer dig til gode, når du skal finde din næste medarbejder.

Caserekruttering

Cases udgør rygraden i vores rekrutteringsproces.

Caserekruttering sørger for, at I får afdækket kandidatens egentlige, faglige niveau - demonstreret gennem en virkelighedsnær problemstilling, som kandidaten skal forberede og præsentere eller løse on-site - afhængigt af, hvad der giver mest mening ift. stillingstype og indhold.

I vores rekrutteringsprocesser er der mulighed for at aftale brug af både mini-case i screeningsfasen og en mere dybdegående case ifm. jobinterviews.

Hvad er cases helt præcist?

Cases er konkrete, realistiske, praksisnære opgaver/scenarier/udfordringer, der tager udgangspunkt i jeres forretning og relaterer sig til det job, som I skal ansætte den nye medarbejder i.

website_2024_placeholder_3_small

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med rekruttering.