Jobparate

Vi hjælper jobsøgere i jobcentre, A-kasser og på uddannelsesinstitutioner med at lande deres næste job.

Når vi tilrettelægger et forløb er det altid tilrettelagt ift. målgruppen, uanset om du er på vej ud på arbejdsmarkedet efter uddannelse eller har års erfaring.

Vi har gennem årene rådgivet mere end 50.000 kandidater mod næste job, og når vi gør det, garanterer vi, at vi arbejder virksomheds- og jobrettet, handlingsorienteret og videnbaseret.​

Indtil nu har vi løst opgaver for mere end 60 kommuner i Danmark.​

Lyttende personer
Opgaverne

Dyk ned i de opgaver, vi typisk løser

Nyorientering

Vi har gode erfaringer med at rådgive kandidater der har været jobsøgere i længere tid - og effekterne af et ”sceneskifte” og ”temposkifte” giver ofte resultater. Hvis man har været jobsøgende i f.eks. 12 mdr., er det tid til nyorientering - f.eks. i en ændret strategi, hvor man kigger på brancheskifte.

Kandidaterne begynder at blive mismodige og kan miste troen på projektet. Fra kommunens perspektiv koster det i udbetalte ydelser i en i forvejen presset økonomi. Og samtidigt står flere virksomheder og råber på arbejdskraft. Den kabale er vi eksperter i at få til at gå op.

Vi har forløb af 4-13 ugers varighed – alle med individuelle samtaler som ”rygraden” - suppleret med online læring og en masse dialog med virksomhederne.

Samtale
4-13 ugers varighed
Individuelle samtaler
Virksomhedsdialog
Online læring

Company Sprint

Konsulenthuset Ballisager har gennem årene opbygget et stort netværk og et godt brand blandt danske virksomheder. Med udgangspunkt i vores omfattende kontaktflade med danske virksomheder tilbyder vi at støtte danske jobcentre ved at etablere kvalitetstilknytninger mellem ledige og virksomheder. Dette sker gennem vores initiativ, Company Sprint.

I Company Sprint kan danske jobcentre tilmelde ledige personer, der har brug for en relevant tilknytning til en virksomhed. Efter tilmeldingen anmoder vi borgeren om at fremsende sit CV, hvorefter vi indkalder til et afklaringsmøde. På dette møde bekræfter vi borgerens A-, B- og C-jobmål og sikrer, at de er realistiske med hensyn til jobmuligheder.

Lyttende publikum
Virksomhedskontakt
Afklaringsmøde
Jobmål

KarriereKickstarter

I samarbejde med uddannelsesinstitutioner, A-kasser og jobcentre deltager vi i flere projekter, hvor overgangen fra uddannelse til job gøres så kort som muligt.

Typisk sætter vi ind med samtaler, webinarer og online samtaler og hjælper med en god jobsøgningsstrategi, godt ansøgningsmateriale og det, mange i uddannelse synes er sværest: at sætte ord på, hvad de kan gøre for en virksomhed. Vi sætter netværksmøder op med virksomhederne og kobler til mentorer i erhvervslivet.

Smilende konsulent
Samtaler
Digitale redskaber
Netværksmøder
Mentorer

Lederforløb

Lederjobs hænger ikke på træerne. Så de muligheder, der er, skal forvaltes optimalt. Det kræver blandt andet, at lederen er reflekteret omkring sit eget lederskab.

I et lederforløb får den jobsøgende leder en sparringspartner, der forstår situationen. Forløbet hjælper lederen igennem tre vigtige faser:

  • Vi afdækker lederprofilen og drøfter realistiske og attraktive mål
  • Vi konverterer målsætninger til en jobstrategi sammen med kandidaten
  • Vi støtter eksekveringen

Som rekrutteringshus har vi særligt gode forudsætninger for at hjælpe med at være velforberedt til headhunterens vurdering. Vi ved, hvad der forventes.

Praktisk: Forløbet foregår online, og man kan forvente, at vi tilbyder en ledertest undervejs. Forløbet strækker sig over 6 uger og inkluderer 6 møder, udleveret materiale samt adgang til digital platform.

Foredrag om danskernes arbejdsliv
6 uger
6 møder
Digital platform

Seniorindsats

Vi har en særlig ekspertise inden for senior-målgruppen - og har gennem årene bidraget i flere projekter med kommuner og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vi har desuden via vores rekrutteringsanalysere-bogen ”Seniorer på arbejdsmarkedet. Myter, fakta og gode råd" samt forløbet “Seniorrettet jobrådgivning” for jobcentermedarbejdere opbygget relevant viden om målgruppen.

Vi ser ofte et længere ledighedsforløb hos målgruppen, og det er der flere årsager til. Det kan handle om en ”forkert” strategi - eller at man ikke har været jobsøger i mange år og derfor ikke kender ”gamet”, som det er i dag. Løsninger kan også handle om at motivere til et brancheskifte, at arbejde med netværk, skabe flere kontakter til potentielle arbejdsgivere og meget mere.

Når vi samarbejder med jobcentrene, afholder vi statusmøder, hvor vi deler erfaringer og data, som hjælper jobcentrets medarbejdere i deres rådgiverrolle.

Forløbene består primært af individuelle samtaler suppleret med adgang til vores online platform med læring om jobsøgningsdisciplinerne og har en varighed på 4-8 uger.

Varslingssager-1
Individuelle samtaler
Digital læringsplatform
4-8 uger
Garanti

Et samarbejde med ballisager

Hos ballisager har alle konsulenter kontakt med virksomheder. Det betyder, at den konsulent, kandidaten møder, har direkte kendskab til virksomhedernes behov.​

Alle vores konsulenter er trænet i virksomhedskontakten - særligt i disciplinen at kortlægge latente behov og skabe et match mellem virksomhed og kandidat.

​Vi arbejder handlingsorienteret. Det er et af vores grundprincipper, at vi er mere til handling end snak. Groft sagt kan vi ikke tale kandidater i job, men vi skal skabe handling hos den enkelte.

Vi arbejder vidensbaseret og udgiver hvert år en rekrutteringsanalyse. Det betyder, at vores råd til kandidaten sker på baggrund af konkret fakta og ikke formodninger, hvilket giver de bedste effekter for kandidaten.

Tomas Ballisager i samtale

Få hjælp af ballisager

Står I med en konkret udfordring i kommunen, A-kassen elle uddannelsesinstitutionen? 

Vi er klar til at hjælpe.

website_2024_placeholder_3_small

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få jobparate borgere i job.