Hjælp til sygedagpengemodtagere

Har i brug for assistance sagsbehandlingen, at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet eller at fastholde sygemeldte medarbejderes tilknytning til deres arbejdsplads?

Vi tilbyder tre løsninger til jobcentrene på sygedagpenge-området:

 • Jobfokus, hvor fokus er på at klargøre de sygemeldte til at genindtræde på arbejdsmarkedet.
 • Sagsbehandling, hvor vi supportere jobcentrene med at nedbringe antallet af sager og derigennem også udgifterne til målgruppen.
 • Fast-track, hvor vi hjælper virksomhederne med at fastholde sygemeldte medarbejdere og dermed undgår, at de opsiges.

Vi uddyber de forskellige koncepter herunder.

Samtale

Jobfokus

Deltagerne får viden og praktiske redskaber, de kan bruge til at tackle deres individuelle udfordringer, så de hurtigst muligt kan gå i gang med jobsøgningen og lande et nyt job. 

Den sygemeldte definerer sine jobmål og gør dem klar til at søge job med et godt CV og en god strategi. Det er vores erfaring, at det betyder, at flere raskmelder sig hurtigere og at de har en klar defineret ”udvej”. Op mod 80 % kommer tilbage på arbejdsmarkedet i vores forløb - enten på deltid eller på fuldtid.

Vi sætter fokus på mulighederne for den enkelte og i arbejdsmarkedet og flytter fokus væk fra historik og begrænsninger.

Jobfokus er et 6-ugers forløb med 2 ugentlige undervisningsdage af 3 timers varighed. Undervisningstemaerne er uafhængige af hinanden, så det er muligt at starte forløbet, når behovet er der. Undervejs i forløbet vil der være 3 individuelle samtaler, hvor en coachende tilgang anvendes. Her perspektiverer vi kandidatens situation og ser mod nye muligheder. 

Smilende konsulent fra ballisager

Sagsbehandling

I vores sagsbehandling arbejder vi ud fra tre grundlæggende principper:

 • Ordentlighed – vi lover ikke et fast antal procent til raskmelding, men vi lover ”flest mulige”, og tager kandidaten med i en åben og inkluderende dialog om vejen.
 • Bæredygtighed – betyder for os at raskmeldinger er varige, og kandidaten samtidigt får redskaber til at tackle de udfordringer, de møder.
 • Lovmedholdelighed - Vi er garanterer, at alle lovgivningsmæssige krav til indhold og rettidighed overholdes - samt at den sagsforberedende del er veldokumenteret og fyldestgørende.
ballisager search

Vi løfter følgende sagsbehandlingsopgaver:

 • Vi laver det fulde sagsarbejde ift. afgørelser (jobcentret godkender og underskriver disse).
 • Vi afholder motiverende, ressource- og løsningsorienterede samtaler.
 • Vi afholder samtaler med kandidaterne og drøfter løbende deres arbejdsmarkedsperspektiv efter endt sygemelding.
 • Vi arbejder i jobcentrets fagsystem.
 • Vi overholder gældende lovgivning og rettidighed i sagerne.
 • Vi arbejder systematisk med administrativ dokumentation i sagen.
 • Vi laver den sagsforberedende del fyldestgørende og præcist.
 • Vi indhenter de nødvendige lægepapirer i forhold til belysning af sagen.
 • Vi udarbejder rehabiliteringsplaner.

Og så har vi et kompetent team, der tager rundt og hjælper jobcentre, der er udfordret – vi kalder dem ”rejseholdet”.

Smilende konsulent-1
Case

70 % af de sygemeldte kom godt videre i Aalborg Kommune

I 2023 resulterede vores samarbejde med Jobcenter Aalborg i, at 70 % af sygedagpengemodtagerne enten gik direkte i job eller praktik, overgik til dagpenge eller blev lagt op til raskmelding.

Indsatsen bestod af et 4-ugers jobrettet mestringsforløb målrettet sygedagpengemodtagere.

30 %
lægger op til raskmelding (paragraf 7)
20 %
går direkte i job eller praktik
10 %
overgår til dagpenge

Fast-track

Når en medarbejder bliver sygemeldt med en længere horisont, er der stor risiko for, at de ender med at blive opsagt i deres job. I Fast-track ordningen kan en arbejdsgiver anmode jobcentrene om hjælp til at få medarbejderen tilbage hurtigst muligt. Samtidig er det en hjælp til medarbejderen ift. at vende retur til jobbet. Vi tilbyder jobcentrene at løse den opgave for dem.

Vi arbejder med en velafprøvet metode, i tæt samarbejde med virksomheden:

 1. Kortlægning
 2. Rundbordssamtale
 3. Fastholdelsesplan, mestringsforløb eller praktik

Vi uddyber metoden herunder:

Fast Track
Metoden kort fortalt

Fast-track-metoden

Kortlægning af situationen

Vi læser sagen og interviewer kandidaten for at forstå skånehensyn og motivationsfaktorer. Udover helbredssituationen og eventuelle skånehensyn er der også stort fokus på arbejdsgiverforholdet.

Vi har ekspertise i at kortlægge jobindhold, og vi kan tage en faglig drøftelse om organiseringen af arbejdet - evt. med hjælpemidler eller behov for opkvalificering.

Rundbordssamtale

Vi afholder en rundbordssamtale med arbejdsgiver, kandidat og ballisager-konsulent, hvor vi kortlægger mulighederne for hel eller delvis raskmelding og progression ift. at øge antallet af arbejdstimer.

Resultatet af samtalen kan pege i forskellige retninger - 3a, 3b eller 3c.

Fastholdelsesplan

Hvis borger og virksomhed er enige om - og klar til - at starte op på nedsat tid, lægger vi en konkret fastholdelsesplan.

 

Mestringsforløb

Hvis borger ikke er parat til at starte op, men virksomheden er klar og bakker op, iværksætter vi et mestringsforløb.

Praktik

Hvis borger er klar, men virksomheden ikke ser muligheder for tilpasning af jobbet, vil vi forsøge at etablere en praktik i en anden virksomhed.

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at hjælpe sygedagpengemodtagere.