Hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Job- og virksomhedsrettet hjælp, der hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind, hvor de kan gøre en forskel og opleve glæden ved det.

Når vi arbejder med borgere på kanten af arbejdsmarkedet, ved vi godt at de har ramt ”et bump på livets vej” og derfor står med en anden kapacitet end andre. Men vi ved også, at der er muligheder i virksomhederne for alle - og at gruppen er enormt loyale og dedikerede, når de først får adgang til arbejdsmarkedet.

Vores konsulenter på området er eksperter i at skabe matchet mellem kandidaten og virksomheden. Vi ser mulighederne, hjælper med den gode pre- og onboarding og står til rådighed for begge parter, når der opstår udfordringer.

Hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Vi arbejder ud fra 3 principper

  1. Vi arbejder job- og virksomhedsrettet, fordi vi har gode erfaringer med ”place-then-train”-princippet, og ved at det er succeserne ude i virksomhederne, der skaber varig beskæftigelse for kandidaten.
  2. Ordentlighed er helt grundlæggende for os. Vi  udfordrer, støtter og træner, men altid med respekt for kandidaten.
  3. Vejen til job, ordinære timer eller virksomhedsrettede aktiviteter er meget individuel, men sker gennem 4 faser: ”Klar” – ”Planlæg” – ”Handling” – ”Virksomhed”, hvor overgangen mellem faserne sker, når kandidaten er klar - og ud fra et individuelt hensyn. Processen er sammen med en høj faglighed omkring målgruppen og et bredt virksomhedsnetværk de bærende søjler i vores indsats.
Smilende konsulent fra ballisager
Processen kort fortalt

”Klar” – ”Planlæg” – ”Handling” – ”Virksomhed”

"Klar"

Opstart og mestring (typisk varighed 4 uger) – efter mestringsfasen har vi etableret et tillidsfuldt samarbejde. Vi har talt om positive oplevelser og borgeren har defineret et overskueligt og motiverende jobmål og evt. styrket sin helbredsmestring.

"Planlæg"

Planlægning (typisk 2 uger) – efter planlægningsfasen har kandidaten en handleplan. Som en integreret del af dialogen om handleplanen arbejder vi med styrket tro på kandidatens formåen og udvider tro på egne evner. Udfordringerne negligeres ikke – de fylder bare mindre.

"Handling"

Handling (varieret varighed) – kandidaten tilknyttes egen personlig jobformidler (jf. gode principper fra ”alle skal med”) og træner samarbejdsevner, jobsøgningsevner og jobsituationen (jf. BIP) i konkrete jobtræningssituationer hos os.

"Virksomhed"

Virksomhedsfasen (resten af forløbet op til 13/26 uger) – vi sørger for en god start gennem god pre-boarding og onboarding og indgår en kontrakt mellem virksomhed og kandidat ift. at flytte ulønnede timer til lønnede timer gennem klare og opnåelige progressionsmål (jf. "place-then-train")

Aktivitetsparate

Vi har tilrettelagt en indsats bygget op omkring:

  • Den viden, der er skabt i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)
  • "Place-then-train"-princippet
  • Høj grad af job- og arbejdsmarkedsfokus
  • Grundig Pre- og onboarding af kandidater 

Vejen til job, ordinære timer eller virksomhedsrettede aktiviteter (og afklaringen, der ligger i disse) er meget individuel, ovennævnte 4 faser: ”Klar”- ”Planlæg” – ”Handling” – ”Virksomhed”.

Selv om processen fremstår lineær, ved vi også godt, at der kan ske noget i kandidatens liv, der betyder, at vi må træde et skridt tilbage i processen for at komme fremad igen.

Hjælp til aktivitetsparate borgere

Fleksjob

I ballisager arbejder vi med at bringe ledige tilbage i job. Ved borgere, som er visiteret til fleksjob, arbejder vi grundlæggende på samme vis, som ved andre grupper af ledige. Vi er vant til at håndtere udfordringer, finde nye veje - og arbejde målrettet ud fra den enkeltes særlige situation.

Formålet med forløbene er at fremskaffe et fleksjob, der ofte bliver skabt i dialogen mellem vores konsulenter og virksomhederne - ved at tage udgangspunkt i konkrete opgaver virksomheden har brug for at få løst.

Forløbene har typisk en varighed på 10-13 uger med individuelle møder, men den vigtigste faktor ift. at skabe succes i forløbet ligger i, at vores konsulent sammen med kandidaten, kommer i direkte dialog med interessante virksomheder. Ca. 60% lander i et fleksjob i umiddelbar forlængelse af forløbet - og endnu flere er på vej i en relevant virksomhedspraktik.

Lyttende publikum

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer med at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet.