Employee Advocacy er et vigtigt redskab til at tiltrække (og fastholde) medarbejdere i en virksomhed – særligt i en tid, hvor der er rift om arbejdskraften. Men hvad skal der til for, at medarbejdere bliver mere aktive på LinkedIn og Facebook som ambassadører for deres arbejdsplads? Og hvor ofte deler medarbejdere nyheder om deres arbejdsplads på de to sociale medier? Det giver vi svar på i denne artikel med afsæt i vores Kandidatanalyse – og Morten Ballisager kommenterer på de interessante fund.

Kandidatanalysen 2019: 1.554 danske lønmodtagere i den arbejdsdygtige alder (18-65 år) har svaret på 38 spørgsmål, hvor vi undersøger deres holdninger, motivation og præferencer i deres arbejdsliv og karriere. Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter. Vi formidler alle resultaterne fra undersøgelsen i en lang artikelserie her på hjemmesiden.

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med rekruttering her.

Employee Advocacy kan oversættes til medarbejderambassadørskab: Medarbejdere, der aktivt agerer som ambassadører for virksomhedens brand. Virksomheder kan påvirke og stimulere lysten blandt medarbejdere til at agere som digitale ambassadører for virksomheden gennem et godt Employer Branding-arbejde – det har vi skrevet mere om her.

Medarbejdere er passive på LinkedIn

Procenterne taler deres tydelige sprog. Adspurgt om, hvor ofte de deler nyheder om deres arbejdsplads på LinkedIn, svarer kun 1% af respondenterne ”nogle gange om ugen”, 2% svarer ”cirka en gang om ugen” og 7% deler en nyhed om deres arbejdsplads ”få gange om måneden”.

Hvor_ofte_deler_du_nyheder_om_din_arbejdsplads_på_LinkedIn

Dykker vi ned i baggrundsdata, kan vi se:

  • Akademikere er dem, der oftest deler arbejdspladsens nyheder på LinkedIn. 17% deler således nyheder om deres arbejdsplads min. ”få gange om måneden”.
  • Medarbejdere i store private virksomheder er mest flittige til at dele virksomhedsindhold på LinkedIn. 17% af medarbejdernes fra store private virksomheder deler således nyheder om deres arbejdsplads min. ”få gange om måneden”.
  • Alder, er de 18-34-årige flittigst til at dele arbejdspladsens nyheder. 14% af de 18-34-årige deler således nyheder om deres arbejdsplads min. ”få gange om måneden”.

”Det er interessant endelig at få syn for, hvor stort et engagement der er – for at agere som digital ambassadør for ens arbejdsplads – blandt danske lønmodtagere. Det er noget overraskende, at så få rent faktisk deler indhold fra deres arbejdsplads. Det er imidlertid ikke så overraskende, at det er de unge på arbejdsmarkedet, der er flittigst til at dele indhold. De unge er vant til at kommunikere på de sociale medier – for dem er det som at køre på cykel. Virksomheder må tage bestik af dette.”

– Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager

LinkedInfakta: LinkedIn er verdens største professionelle, sociale medie med 530 mio. brugere fra over 200 lande og 2.5 mio. brugere alene i Danmark (Kilde: LinkedIn Member Insights Report, Januar 2019).

Hvad der i 2003 startede som en CV-, job- og kontaktdatabase har sidenhen udviklet sig til at blive et mere dynamisk medie, hvor det også er muligt for folk (og virksomheder) at interagere og være sociale med hinanden. 13% af danskerne bruger faktisk LinkedIn mindst én gang om ugen (Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen, Brug af sociale medier 2017).

Træning, træning, træning…

Træning i at lave opslag, kommentere og dele indhold på LinkedIn er ifølge respondenterne (12%) noget, som kan få dem til at blive mere aktive på vegne af deres arbejdsplads på LinkedIn:

Hvad_skal_der_til_for_at_du_bliver_mere_aktiv_på_LinkedIn_på_vegne_af_din_virksomhed

”Når man som virksomhed laver en SoMe- eller Employee Advocacy-strategi, der er en del af virksomhedens rekrutterings- og employer brandingstrategi, må man tage højde for behovet for træning, hvis man dels vil bruge sine medarbejdere som kanaler, dels vil have succes med sin SoMe-strategi, der i høj grad er afhængig af medarbejdernes evne til at nå nye netværk og udvide virksomhedens reach.

Træningen kan fx handle om, hvordan man skriver et indlæg eller en artikel, vigtigheden af at tagge de mennesker, man omtaler, og viden om, at lange indlæg sagtens kan deles. Træningen kan også give svar på, hvorfor det er klogt at beskrive, hvorfor man deler andres indlæg, og hvordan man giver noget af sig selv.”

– Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager

Forventningsafstemning fremmer ambassadørskab

Virksomheder, der gerne vil have deres medarbejdere til at agere som digitale ambassadører for virksomheden, bør, ifølge kandidaterne (10%), fortælle, hvad de ønsker/forventer af medarbejderen på LinkedIn.

”Vi har i højere grad taget LinkedIn til os de senere år, men der er stadig et behov for, at virksomheder formidler deres SoMe-politik til medarbejderne. Vi er bange for at fejle, skrive noget forkert eller fremstå uheldigt – og det kan en god SoMe-politik afhjælpe. Så hvad ser virksomheden som acceptabelt, og hvad er ikke acceptabelt? Er det tilladt at lufte sine politiske holdninger? Må man dele kritik? Hvad er god debatskik? Og hvordan ser gode, høflige og konstruktive svar ud i virksomhedens optik?”

– Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager

LinkedIn er akademikernes hjemmebane

På baggrund af svarene fra det tidligere spørgsmål, Hvad skal der til for, at du bliver mere aktiv på LinkedIn på vegne af din virksomhed?, har vi kunnet udlede, hvor mange der bruger LinkedIn på tværs af alder og uddannelse.

Konklusion: LinkedIn bruges nogenlunde lige meget på tværs af alder – men til gengæld bruger akademikerne LinkedIn markant mere end ufaglærte eller folk med en kort/mellemlang videregående uddannelse eller en erhvervs-/håndværksmæssig uddannelse.

LinkedIn tiltrækker ikke overraskende akademikere. Der er ikke den store forskel i aktivitet, når vi ser på aldersfordelingen blandt akademikere.

LinkedIn_er_akademikernes_hjemmebane
LVU og KVU står for hhv. lang og kort videregående uddannelse

Top-3 mest LinkedIn-aktive jobfunktioner:

  1. Økonomi (82%)
  2. IT (80%)
  3. Ingeniører (68%)

Medarbejderne gider ikke deres arbejdsplads på Facebook

Hvor ofte deler du nyheder om din arbejdsplads på Facebook? Svaret er meget tydeligt: Medarbejderne gider ikke deres ikke deres arbejdsplads på Facebook.

Hvor_ofte_deler_du_nyhed_om_din_arbejdsplads_paa_Facebook

Vi har rettet blikket mod baggrundsvariablerne og kan udlede flg.:

Alder: De 35-50-årige er den aldersgruppe, der oftest deler arbejdspladsens nyheder på Facebook.

Uddannelse: Personer med en erhvervsuddannelse deler oftest nyheder på Facebook

Position: Ledere deler dobbelt så ofte nyheder fra deres arbejdsplads på Facebook, som deres medarbejdere gør (25% vs. 12%).

Jobfunktion: Salgsmedarbejdere deler oftest nyheder fra deres virksomhed på Facebook.

  • Facebookfakta: Hele 80% af os danskere benytter Facebook – dvs. 3,7 mio. mænd og kvinder. Og 63% af os danskere bruger Facebook flere gange om dagen (Kilde: DR’s rapport om Medieudviklingen 2018).

Konklusion: Facebook rummer ikke det store Employee-Advocacy-potentiale

58 procent svarer, at de ikke bliver mere aktive på Facebook på vegne af deres arbejdsplads. Kun 19 procent svarede ved samme spørgsmål, bare ift. LinkedIn, at de ikke bliver mere aktive på LinkedIn på vegne af deres arbejdsplads. Facebook rummer, i modsætning til LinkedIn, altså ikke det store Employee Advocacy-potentiale.

Hvad_skal_der_til_for_at_du_bliver_mere_aktiv_paa_Facebook_paa_vegne_af_din_virksomhed

”Virksomheder bør bruge kræfterne på LinkedIn, det er her det er lettest at engagere medarbejdere. Giv medarbejderne den fornødne træning, vis dem tillid og giv dem interessant indhold, de kan dele. Det kan kun skabe stolthed”.

– Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager

Ene Krog
Ene KrogDirektør
Hele landet
Tlf. 24 82 08 32

Hjælp til rekrutteringsprocessen? Skriv til Ene, og kom i gang nu

image_printUdskriv eller gem som PDF