Rekruttering 2017-12-15T10:34:03+00:00

REKRUTTERING

I Konsulenthuset ballisager har vi mange års erfaring med rekruttering af særligt specialister, ledere og andre nøgleprofiler.

Vores rekrutteringskonsulenter har faktisk hjulpet med at rekruttere flere hundrede ledere og specialister.

Erfaring. Rækkevidde. Landsdækkende rekrutteringsbureau.

Erfaringen har udmøntet sig i et stort netværk bestående af mange tusinde kandidater og profiler, der bl.a. har efterladt deres CV i vores CV-database.

Samtidig har vores erfaring givet os en stor viden om, hvilke kompetencer – såvel faglige som personlige – der er påkrævet i de forskellige leder- og specialist-stillinger.

Vi har desuden kontorer over hele landet – herunder også København, Århus, Aalborg, Odense, Kolding og Sønderborg.

rekruttering rekrutteringskoncept

De 9 delprocesser i en typisk rekrutteringsproces hos ballisager

Hos Konsulenthuset ballisager ser vi rekrutteringsprocessen som en fleksibel proces med ni enkeltstående brikker.
Brikker, der naturligvis kan til- og fravælges alt efter din virksomheds behov for rekruttering.

Nogle kunder vælger at få hjælp til alle ni delprocesser (en fuld proces). Andre kunder vælger f.eks. kun at få hjælp til at finde relevante kandidater (Search-brikken). Vores produkt er fleksibelt – og det kommer dig til gode.

 • Foranalyse:
  Hvad er jeres behov, og hvordan ser profil-markedet ud? Vi spørger, I præciserer.
  Foranalysen skal lede frem til en jobprofil eller den nye medarbejders ”kravspecifikation”. Vi afdækker både de faglige, de sociale og de personlige kompetencekrav, som meget gerne skal matche firma-værdierne. NB: Der er risiko for, at vi udfordrer jer på vanetænkning og “kompetencekravs Overkill”

 • Cases:
  Vi hjælper jer med at lave en case, som giver jer et klart billede af kandidatens faglige start-niveau.
  Læs mere om, hvordan I kan bruge cases i jeres rekruttering her.

 • Adfærdstest:
  I Master Person Analyse-testværktøjet kortlægges de adfærdsmæssige krav til stillingen med en jobprofil. Kandidatprofilerne holdes op imod jobprofilen, hvilket giver et billede af afvigelser mellem krav til adfærd og faktisk adfærd. Du kan læse mere om MPA-værktøjet her.

 • Interviews:
  Forskning viser, at det strukturerede interview slår det spontane interview. Strukturerede interviews giver nemlig den største træfsikkerhed. Planlægning og forberedelse lønner sig.

  Vi kan enten stå for at planlægge alle jeres interviews ud fra jobprofilen, eller vi kan deltage som sparringspartner. Her er vores rolle at bidrage med nye typer af spørgevinkler, der kan afdække adfærden og det faglige niveau.

 • Search:
  Vi kan hjælpe med at finde jeres næste nøglemedarbejder uden annoncering og jobopslag ved at udnytte vores netværk, brancheviden og spidskompetencer inden for Search. Du kan læse mere om vores arbejde med Search her.

 • Kandidatpræsentation:
  Vi giver jer et skriftligt overblik over de bedste kandidater, som typisk er 5-6 kandidater (men gerne flere, hvis I ønsker det).

  Når vi har gennemført interviews, testet de udvalgte kandidater og taget referencer, udarbejder vi en skriftlig, opsummerende kandidatbriefing til jer. Det giver jer mulighed for at springe på processen på et velinformeret grundlag.

 • Annoncering:
  Adfærden på jobmarkedet ændrer sig meget i disse år – annonceringen skal følge denne udvikling.

  Vi drøfter idéer til at skabe synlighed, og vi foreslår en annonceringsplan. Forskellige situationer kræver hver deres annonceringsstrategi. Vi er fuldt ud opdaterede på, hvordan og hvornår de enkelte medier virker.

 • Kognitiv test:
  Vi anvender den såkaldte PLI-test (=Professional Learning Indicator) til at få en indikation om kandidatens kognitive indlæringsevne, dvs. evnen til at tilegne sig og bearbejde kompleks information.

  Kandidaten stilles 50 verbale, numeriske og abstrakte spørgsmål og har 12 minutter til at besvare dem.

 • Garanti:
  3 måneders garanti er en del af prisen – garantien kan udvides mod betaling.

  Vi følger altid op på processen 2 måneder efter afslutning. Garantien betyder, at hvis den nyansatte medarbejder mod forventning ikke lever op til de faglige kvalifikationskrav i jobprofilen, er det vores opgave at finde en erstatning. Uden beregning.

SKRIV TIL OS OG HØR MERE OM VORES REKRUTTERING (PRISER, PROCESSEN MM.)

KUNDER:

Rekruttering af ledere, specialister og generalister

Vores erfaring med rekruttering fordeler sig på flere forskellige niveauer – primært ledere og specialister – og i mange forskellige brancher – alt fra IT-, bygge-/anlæg- og industribranchen til finans-, fødevare- og energibranchen.

Mere komplekst at rekruttere ledere og specialister

Uanset hvilken branche vi har rekrutteret til, har det været på hhv. leder- eller specialistniveau.

Det kræver ofte flere ressourcer at skulle rekruttere ledere og specialister. Fordi det kan være svært at finde frem til relevante ledere og specialister. Og fordi det kan være svært at udpege de ledere og specialister, der besidder de helt rette faglige og personlige kvalifikationer til stillingen og virksomheden.

EKSEMPLER PÅ TIDLIGERE REKRUTTERINGSFORLØB

 • IT-specialist eller IT-arkitekt
 • Salgschef eller Account Manager
 • Kommunikationschef
 • Regnskabschef & Controller
 • Projektleder
 • Marketingmedarbejder
 • Mechanical Engineer
 • Teknisk sælger, teknisk indkøber eller teknisk leder

SE HVILKE KUNDER OG STILLINGER, VI HAR REKRUTTERET TIL TIDLIGERE!

CASE:

Intego: Sådan brugte vi ballisager til rekruttering

Da Intego skulle oprette en ny, strategisk vigtig stilling, søgte de rekrutteringsassistance hos ballisager. Her fik den 550 mand store virksomhed, der leverer el-tekniske løsninger, et særligt stort udbytte ved tre delprocesser.

 • Foranalyse: Intego skulle ansætte en strategisk vigtig medarbejder i en nyoprettet stilling, men de kendte ikke stillingens præcise omfang og krav. Sammen med ballisagers rekrutteringskonsulent blev de i løbet af rekrutteringsprocessen både afklaret om stillingens indhold samt ansvarsområder og forventninger til den kommende medarbejder.
 • Search: I rekrutteringsmarkedet for tunge tekniske profiler med en salgsbaggrund er det normalt svært at finde relevante kandidater, men ballisager fandt frem til seks relevante profiler, som Intego blev præsenteret for.
 • Cases: Cases er et stærkt værktøj i en rekruttering. De to ”slutkandidater” i Integos rekrutteringsproces skulle løse en konkret, praktisk opgave (= en case) og fremlægge deres løsning ved anden samtale. Ballisager assisterede bl.a. ved udformningen af denne case.
Læs mere om vores samarbejde med Intego her!
”Konsulenthuset ballisager var en vigtig sparringspartner, allerede inden vi begyndte at udarbejde selve stillingsbeskrivelsen, og efterfølgende jobannoncen. Formålet med at bruge et rekrutteringsbureau som ballisager har jo bl.a. været at få ansat en medarbejder, der allerede i ansættelsesprocessen har været helt klar over, hvad han eller hun gik ind til. Så er chancen for at få succes i stillingen også tilsvarende større.”
Lars Schjødt, COO, Intego

Og hvorfor så vælge os til din næste rekruttering frem for de 200+ andre rekrutteringsbureauer på markedet?

 • Cases. Vi bruger ALTID cases i vores rekrutteringsprocesser for at afdække en kandidats faglighed og tilgang til sit arbejde. Cases er konkrete, realistiske opgaver, der tager udgangspunkt i virksomhedens forretning og relaterer sig til det job, som kandidaten søger. Brugen af cases hjælper jer til at ansætte på faglighed frem for kandidatens ”likeability” – og så giver case-scenariet jer en glimrende forsmag på det kommende samarbejde med kandidaten. Du kan læse mere om cases her.

 • Fleksibilitet. For nogle kan det være et buzz word – for os er det grundessensen i vores rekrutteringskoncept. Vores koncept består nemlig af ni delprocesser, som du kan sammensætte efter behov. På denne måde supplerer vi jer lige præcis dér, hvor det skaber værdi for jeres rekrutteringsproces.
 • Rækkevidde. Når I bruger os som rekrutteringsbureau, vil jeres stillingsannonce nå langt omkring. Vi har nemlig en stor digital rækkevidde, når vi rekrutterer, samtidig med at vi både er landsdækkende og har lokalt kendskab gennem vores lokale afdelinger. Her er lidt tal til at understøtte vores pointe:

  Vi har over 10.500 følgerevores LinkedIn-side, som du kan se her. Hver måned får vi knap 250-300 nye følgere.

  Vi har 80 medarbejdere med ca. 1200 – 1500 kontakter på LinkedIn – hver. Det giver lidt over 100.000 kontakter i alt, og medarbejderne hjælper altid med at få delt jeres stillingsopslag.

  Vores LinkedIn-side ligger i Top 1% among similar companies” baseret på antal følgere og engagementet på vores side (Kilde: LinkedIn)

Video: Få et kig ind på vores rekrutterings-kulisser

 • Grundlagt i 2008
 • 80 medarbejdere
 • 12 lokalafdelinger i Danmark
 • 50 mio. omsætning (Regnskabsåret 16/17)
 • Ekspertise: Outplacement, karriererådgivning og rekruttering

Kontakt din nærmeste ballisager-rekrutteringskonsulent her

Morten Ballisager
Morten BallisagerEjer & direktør
Ansvarlig for kontraktsamarbejde.
Tlf. 3063 1730
Lise Guldbrandsen
Lise GuldbrandsenChefkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 3063 0377
Kirstine Gadensgaard
Kirstine GadensgaardSeniorkonsulent
Region Midtjylland
Tlf. 3063 1605
Christian Thrane
Christian ThraneSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 2278 3911
Annette Randrup Hansen
Annette Randrup HansenSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 3062 8923
Peter Juul
Peter JuulChefkonsulent
Region Sjælland
Tlf. 3073 4972
Dan Lythje
Dan LythjeSearch-konsulent
Hele Danmark
Tlf. 3063 8518
Sara Claudi Tangø
Sara Claudi TangøKonsulent
Region Sjælland
Tlf. 4063 7059

Læs mere om vores rekruttering