Rekruttering2019-01-18T11:09:37+00:00

Rekruttering

I Konsulenthuset ballisager har vi mange års erfaring med rekruttering af særligt specialister, ledere og andre nøgleprofiler.

Vores rekrutteringskonsulenter har hjulpet med at rekruttere flere hundrede ledere og specialister på tværs af forskellige brancher. Du kan evt. læse mere om udvalgte kunder, brancher og stillingstyper her.

Forskning. Faglighed. Caserekruttering.

Vores erfaring har givet os en stor viden om, hvilke kompetencer – såvel faglige som personlige – der er påkrævet i de forskellige leder- og specialist-stillinger.

Men vi vil have mere viden. Og derfor har vi fra juni 2018 ansat en rekrutteringsforsker, der frem til 2021 skal udfordre os i alle rekrutteringsområdets discipliner.

Så hvis du benytter os til din næste rekruttering, er der én ting, du med sikkerhed får gratis med i processen: Viden og faglighed. F.eks. bruger vi altid cases til at afdække en kandidats faglige – og til dels personlige – kompetencer. Vi kalder det caserekruttering. 

Læs om caserekruttering!

Processen i en typisk rekruttering hos ballisager

Rekruttering processen hos ballisager

Hvad er jeres behov, og hvordan ser profil-markedet ud? Vi spørger, I præciserer.

Foranalysen skal lede frem til en jobprofil eller den nye medarbejders ”kravspecifikation”. Vi afdækker både de faglige, de sociale og de personlige kompetencekrav, som meget gerne skal matche firma-værdierne. Faktisk er foranalysen en alt for undervurderet disciplin, hvor mange virksomheder ”bare” finder det gamle opslag frem igen. Foranalysen er et af de steder i processen, hvor vi kan give absolut mest værdi for jer.

NB: Der er risiko for, at vi udfordrer jer på vanetænkning og “kompetencekravs Overkill”

Adfærden på jobmarkedet ændrer sig meget i disse år – annonceringen skal følge denne udvikling.

Vi drøfter idéer til at skabe synlighed, og vi foreslår en annonceringsplan. Forskellige situationer kræver hver deres annonceringsstrategi. Vi er fuldt ud opdaterede på, hvordan og hvornår de enkelte medier virker.

Vi finder relevante profiler via LinkedIn, vores netværk og flere CV-databaser og iht. nærmere aftale.

Vi har en udvidet licens på LinkedIn, som giver os mulighed for at se alle registrerede profiler, og vi har derfor ingen netværksbegrænsninger. I searchprocessen inddrager vi også vores egen database, som indeholder flere tusinde kandidater fra forskellige brancher og på forskellige stillingsniveauer. I searchprocessen forventer vi tæt dialog med jer ift. afdækningen af de relevante profiler.

Behovet for Search kan være særligt udtalt inden for brancher og geografiske områder, hvor der kun er få oplagte emner – eller når omverdenen (internt eller eksternt) ikke må kende til ansættelsesprocessen.

Search-processen foregår naturligvis altid diskret og fortroligt.

Vi telefonscreener os frem til kandidater, der skal inviteres til 1. runde, og administrerer processen for jer. Formålet med screeningsprocessen er at kvalificere 1. samtale med kandidaten, da en screeningssamtale giver vigtig forhåndsviden.

Første interviews hos Konsulenthuset ballisager
Vi interviewer de relevante kandidater, og vi når på den baggrund frem til ”finalefeltet”.

2./3. interviews hos kunden
Finalefeltet interviewes til en 2. samtalerunde, der typisk foregår hos jer. Vi deltager gerne med en konsulent – både ved 1. og 2. samtalerunde – hvis I ønsker det. Efter 2. samtalerunde vælger I en kandidat, men vi bistår naturligvis med sparring i udvælgelsesprocessen.

I Master Person Analyse-testværktøjet kortlægges de adfærdsmæssige krav til stillingen med en jobprofil. Kandidatprofilerne holdes op imod jobprofilen, hvilket giver et billede af afvigelser mellem krav til adfærd og faktisk adfærd.

Om MPA-testværktøjet
MPA er en meget brugervenlig personlighedstest, der er særligt anvendelig ved rekrutteringsprocesser.

MPA er softwarebaseret og gennemføres typisk online. Værktøjet er bygget op omkring en personprofil og en jobprofil.

Testpersonen fastlægger sin personprofil ved at besvare en række adfærdsspørgsmål. Jobprofilen udfyldes typisk af den nærmeste leder.

Ved at sammenholde personprofil og jobprofil opnår man et testresultat.

Vi anvender den såkaldte PLI-test (=Professional Learning Indicator) til at få en indikation om kandidatens kognitive indlæringsevne, dvs. evnen til at tilegne sig og bearbejde kompleks information. Kandidaten stilles 50 verbale, numeriske og abstrakte spørgsmål og har 12 minutter til at besvare dem.

Dit udbytte ved at bruge testen?
Den kognitive test hjælper med at vælge den kandidat, der takket være en stejl indlæringskurve, har overhalet den umiddelbart foretrukne kandidat om 3 måneder. Du får m.a.o. et nyt perspektiv på udviklingspotentialet hos kandidaten.

Vi trækker referencer på de sidste 2-3 finale-kandidater. Læs mere om referencer her.

Vi udarbejder, i samarbejde med jer, en case, der skal give ekstra information om kandidatens kvalifikationer ift. stillingen og faglige start-niveau. Det kunne f.eks. være en case, der afdækker kandidatens faglighed, analytiske og strategiske kompetencer eller adfærd ift. kunder/medarbejdere.

Kandidaten har enten fået tilsendt casen på forhånd og skal fremlægge den til samtalen, eller han/hun bliver præsenteret for casen til samtalen.

Læs mere om, hvordan du kan bruge cases i din rekruttering her.

For at sikre kvaliteten i rekrutteringen vil vi følge op på den nyligt ansatte kandidat efter 2 måneders ansættelse ved kontakt til den nyligt ansatte og hans/hendes chef.

Igen efter 6 måneder vil tilsvarende opfølgning finde sted.

Derfor skal du vælge os til din næste rekruttering

 • Caserekruttering. Vi bruger ALTID cases i vores rekrutteringsprocesser for at afdække en kandidats faglighed og tilgang til sit arbejde. Cases er konkrete, realistiske opgaver, der tager udgangspunkt i virksomhedens forretning og relaterer sig til det job, som kandidaten søger.

  Brugen af cases hjælper jer til at ansætte på faglighed frem for kandidatens ”likeability” – og så giver case-scenariet jer en glimrende forsmag på det kommende samarbejde med kandidaten. Du kan læse mere om cases her.

 • Fleksibilitet. For nogle kan det være et buzz word – for os er det grundessensen i vores rekrutteringskoncept. Vores koncept består nemlig af ni delprocesser, som du kan sammensætte efter behov. På denne måde supplerer vi jer lige præcis dér, hvor det skaber værdi for jeres rekrutteringsproces.
 • Mere end en leverandør. Når du samarbejder med os, kan du være stensikker på én ting; vi udfordrer. Vi udfordrer dig på dine overvejelser om kandidatønsker, kompetencebehov, annoncering og meget mere – og vi stiller også de spørgsmål, der skal til for at skærpe rekrutteringsprocessen på lang sigt, herunder også dit langsigtede arbejde med at tiltrække de rette medarbejdere (Employer branding).

 • Netværk. Når I bruger os som rekrutteringsbureau, vil jeres stillingsannonce nå langt omkring. Vi har nemlig en stor digital rækkevidde, når vi rekrutterer, samtidig med at vi både er landsdækkende og har lokalt kendskab gennem vores lokale afdelinger. Her er lidt tal om vores digitale rækkevidde:

  Vi har over 16.000 følgerevores LinkedIn-side, som du kan se her. Hver måned får vi 400+ nye følgere.

  Vi har 80 medarbejdere med ca. 1200 – 1500 kontakter på LinkedIn – hver. Det giver lidt over 100.000 kontakter i alt, og medarbejderne hjælper altid med at få delt jeres stillingsopslag.

  Vores LinkedIn-side ligger i Top 1% among similar companies” baseret på antal følgere og engagementet på vores side (Kilde: LinkedIn)

“Konsulenthuset ballisager er blevet vores foretrukne rekrutteringspartner de seneste år. Vi bliver altid mødt af velforberedte og professionelle konsulenter, som arbejder målrettet og ærgerrigt med opgaverne. De kender også vores kultur og forretning indgående, hvilket både er med til at sikre en høj kvalitet i processen, og at ansøgerne får et retvisende billede af vores virksomhed og opgaven, inden de siger ja til jobbet. 

For mig har brugen af cases under ansættelsesinterviews desuden givet processen et vigtigt løft. Via de cases får jeg et godt fundament at vurdere ansøgernes arbejdsform, adfærd og samarbejdsevner – en lille, men vigtig, detalje som ballisager har bragt ind i rekrutterings-processen. Alt i alt har vi sammen formået at styrke vores organisation gennem hver enkelt ny rekruttering, og det har været en væsentlig brik i vores vækstsucces de senere år.”

Lars Sall, Chief Commercial Officer, Airmaster A/S

KUNDER:

Rekruttering af ledere og specialister på tværs af brancher

Vores erfaring med rekruttering fordeler sig på flere forskellige niveauer – primært ledere og specialister – og i mange forskellige brancher – alt fra IT-, bygge-/anlæg- og industribranchen til finans-, fødevare- og energibranchen.

Mere komplekst at rekruttere ledere og specialister

Uanset hvilken branche vi har rekrutteret til, har det været på hhv. leder- eller specialistniveau.

Det kræver ofte flere ressourcer at skulle rekruttere ledere og specialister. Fordi det kan være svært at finde frem til relevante ledere og specialister. Og fordi det kan være svært at udpege de ledere og specialister, der besidder de helt rette faglige og personlige kvalifikationer til stillingen og virksomheden.

SE HVILKE KUNDER OG STILLINGER, VI HAR REKRUTTERET TIL TIDLIGERE!

Video: Sådan arbejder vi med rekruttering

Video: Hør vores rekrutteringsforsker fortælle om sit arbejde

Send en lyn-forespørgsel til rekrutteringsdirektøren og hør mere (priser, processen mm.)

Jens Yde
Jens YdeDirektør rekruttering
Hele landet
Tlf. 26 76 76 44

Rekrutteringskonsulenterne

Jens Yde
Jens YdeDirektør rekruttering
Hele landet
Tlf. 26 76 76 44
Nina Vensild
Nina VensildChefkonsulent
Region Sjælland
Tlf. 53 70 90 91
Kirstine Gadensgaard
Kirstine GadensgaardSeniorkonsulent
Region Midtjylland
Tlf. 30 63 16 05
Trine Skovgaard
Trine SkovgaardChefkonsulent
Region Midtjylland
Tlf. 30 63 17 97
Christian Thrane
Christian ThraneSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 22 78 39 11
Annette Randrup Hansen
Annette Randrup HansenSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 30 62 89 23
Rasmus Pugholm
Rasmus PugholmResearch-konsulent
Hele landet
Tlf. 30 68 45 52
Kathrine Solgaard Sørensen
Kathrine Solgaard SørensenRekrutteringsforsker
Skal forske i Onboarding, interviews og mange andre dele af rekrutteringsprocessen frem til 2021.

Læs mere om vores rekrutteringsforretning