Q&A: Jeg er nyuddannet – hvordan griber jeg min jobsøgning an?

11 min. læsetid
24. juli 2020

Uddannelsen er i hus, og du skal skifte studielivet ud med erhvervslivet. Måske du har søgt de første jobs? Eller du er ved at tage tilløb til din jobsøgning? Hvis du også sidder med en del ubesvarede jobsøgningsspørgsmål som nyuddannet, så har du fat i den helt rigtige artikel. Vi hjælper hver dag nyuddannede i job, og vi deler her de spørgsmål, vi får fra nyuddannede, og giver vores bedste svar – gode gængse råd – så du for alvor kan tage hul på karrieren.

Mange af de spørgsmål, som nyuddannede ofte har, kan puttes ind under de fem overskrifter nedenfor. Sidder du med et specifikt spørgsmål, der meget vel kunne dukke op under en af disse overskrifter, så kan du klikke på overskriften og hoppe hurtigere ned på siden, hvor vi forhåbentlig svarer på dit spørgsmål:

Vi starter med spørgsmål om erfaring og de gode ”salgsargumenter” – det er genstand for hovedbrud blandt mange nyuddannede.

Begrænset erfaring og gode salgsargumenter

1. Vil virksomhederne ikke helst have en person med erfaring – hvad gør jeg?

Jo, arbejdsgiverne vil ofte gerne have en med erfaring. Men det betyder ikke, at du ikke er en attraktiv kandidat til jobbet. Det afhænger, lidt banalt sagt, af jobbet, teamet, virksomheden, kulturen og det kandidatfelt, du er oppe imod.

Prøv evt. at tænke denne rekrutteringsproces igennem – set fra arbejdsgiverstolen:

I finalefeltet har du 2 kandidater:

En nyuddannet kandidat, der (1) er klar til bringe sine kompetencer i spil,  (2) er nysgerrig, (3) har potentiale til at blive en dygtig medarbejder, (4) har en stor lyst til at lykkes i jobbet, og (5) har ny viden på et relevant område.

Og en kandidat med nogle års erfaring. Denne lidt mere erfarne kandidat har løst nogle af opgaverne i en anden stilling. Løntrinnene mellem den nyuddannede og den erfarne kandidat er forskellige. Og den erfarne kandidats motivation og sult på at levere resultater skinner heller ikke helt igennem under jobsamtalerne. 

Hvem vælger du?

Eksemplet ovenfor giver forhåbentlig et godt billede af, at du som nyuddannet sagtens kan være en attraktiv kandidat og i spil til jobbet. Du skal bare være bevidst om, at det muligvis vil kræve en ekstra indsats for at overbevise arbejdsgiveren.

Og hvad kan du så gøre?

To ting:

 • Sørg for, at din motivation for jobbet og virksomheden fremstår knivskarpt i dit ansøgningsmateriale. Ifølge vores Rekrutteringsanalyse 2018 er en ”utydelig beskrivelse af motivation for jobbet” nemlig en af de hyppigste mangler, som arbejdsgiverne ser i ansøgninger.
 • Sørg for at overbevise med gåpåmod og en optimistisk, nysgerrig indstilling.  Vis, at din lyst til at lykkes i jobbet er stor og sørg for at ringe på stillingen.

Når du ringer og stiller relevante spørgsmål sender du et klart signal til din arbejdsgiver om, at du er engageret i stillingen, og frem for alt giver svarene dig oftest en mulighed for at kvalificere dit ansøgningsmateriale, så det står endnu skarpere end de andre ansøgeres. Læs evt. mere om, hvordan du stiller de gode, relevante spørgsmål, når du ringer, her.

Fejl_og_mangler_i_ansoegningen_Rekrutteringsanalysen_2018
Rekrutteringsanalysen 2018

2. Hvad er fordelene ved at ansætte en nyuddannet?

Du er til at ”forme” og påvirke – ment i ordets mest positive forstand. Som nyuddannet er du ikke præget af vanetænkning og rutiner på samme måde som en mere erfaren medarbejder helt naturligt vil være.

Du er motiveret. Engagement, gåpåmod og nysgerrig er sjældent en dårlig forretning – set med arbejdsgiverbriller.

Du er parat til at suge til dig og har en naturlig lyst til at lytte – du er ikke Kloge-Åge, der ved, hvordan alt skal gøres og bør være. I stedet er du åben for løsninger, og du stiller sikkert også konstruktive spørgsmål til opgaverne i jobbet og virksomhedens arbejdsgange osv., fordi du er interesseret i at lykkes og gøre dig uundværlig.

Du har potentiale og den nyeste viden om a, b, c og x, y og z kompetencer

3. Hvordan bærer jeg mig ad med at overbevise arbejdsgiverne om, at jeg skal have jobbet?

Du skal naturligvis skrive et kort og skarpt CV og en målrettet ansøgning med konkrete eksempler, hvor du viser, at du er et godt fagligt og personligt match.

Derudover anbefaler vi, at du ringer på stillingsopslaget.

Opkaldet handler primært om at få information, der skal hjælpe dig til at kvalificere dit ansøgningsmateriale vha. få relevante spørgsmål.

Gode spørgsmål kan få arbejdsgiveren til at huske dig – og glæde sig til at læse din ansøgning. Det sker, at arbejdsgiveren i den anden ende af røret kan bede dig om at fortælle lidt om dig selv, og her er det godt at have en god salgspitch parat.

Sørg også for at efterlade et godt indtryk af din indstilling og dine kompetencer – det er ikke så vigtigt, at du lige er blevet færdig med din uddannelse. Her er et par forslag til, hvordan du kan gribe præsentationen an:

 • Jeg er optaget af… (Dit fokus/dine interesser skal selvfølgelig matche virksomhedens behov).”
 • Jobbet er interessant i mine øjne, fordi jeg… (Hvordan kan du gøre en forskel eller løse opgaver?)”
 • Arbejdsopgaverne (som du beskriver) er interessante for mig, da jeg kan bruge mine x, z og y faglige kompetencer. Jeg vil gerne skabe x og z værdi i stillingen – er det de vigtigste succeskriterier i stillingen?

4. Hvordan fortæller jeg om mig selv med den smule erfaring, jeg har?

Du kan bl.a. kompensere for din begrænsede erfaring med en skarp motivation for jobbet/virksomheden.

Ved at signalere dit kendskab til virksomheden i opkaldet til virksomheden kan du demonstrere din indstilling og personlig(e) kompetence(r), foruden et lille indblik i din faglighed.

Ved at være skarp på hvilken værdi du kan skabe (og hvordan), kan du flytte fokus fra din begrænsede erfaring – både over telefon og på skrift.

Og med eksempler på, hvordan du vil løse x opgave(r), kan du indgyde tillid – vi kan se for os, hvad du tænker, og hvordan du bærer dig ad.

5. Hvad svarer jeg, når jeg bliver spurgt til min manglende erfaring med nogle opgaver?

Tror du på, at du kan løse opgaverne, selvom du ikke har løst dem i en virksomhed endnu? Hvis du tror på, at det er noget, du kan lære, så er der også større chance for, at virksomhederne tror det.

Hvis du fokuserer på at fortælle, hvad du har lært på din uddannelse, retter du virksomhedens fokus på, at du er uerfaren. Fortæl hellere, hvad du kan, og overbevis om, at du kan løse opgaverne – selvom du selvfølgelig skal være ydmyg omkring, at du har noget at lære.

Vi har fire råd, hvis din manglende erfaring med en arbejdsopgave bliver et samtaleemne:

Eksemplificér, hvordan du vil gå til en opgave: Din refleksion over en arbejdsopgave / udfordring i virksomheden (som du ikke har erfaring med) giver en arbejdsgiver et praj om, hvem du er, og hvad du kan. Så giv et eksempel på, hvordan du vil gå til en opgave, som du ikke har erfaring med:

”Jeg forestiller mig, at…”
”Jeg vil starte med x. Dernæst vil jeg … Og jeg vil fx også…”

Og afstem gerne med arbejdsgiver:

”Er det i tråd med den måde, I tænker, at opgaven skal løses på?”
”Hvordan håndterer I opgaven i dag? Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?”

Fokusér på din motivation: Hvorfor vil du løse opgaverne? Hvorfor tiltaler de dig?

Evt. fokusér på opgavens omfang: Hvis du fx ikke regner med, at opgaven fylder så meget, og det ikke er en kerneopgave, kan du spørge arbejdsgiveren: ”Hvor meget fylder denne opgave ift. de øvrige opgaver?”

På denne måde kan du minde arbejdsgiveren om, at det ikke er en kerneopgave, men en mindre en af slagsen.

Du er bevidst om, at du skal levere: Du kan vække tillid, hvis du er opmærksom på, at der er bestemte KPI’er forbundet med en opgave: ”Har I en specifik målsætning for denne arbejdsopgave?”

Og den skal du så udtrykke, at du kan opfylde.

Kompetencer

6. Jeg har ikke alle de kompetencer, der efterspørges – hvad gør jeg?

Tænk på dit fremtidige arbejdsliv: Her vil du opleve, at der lander nye arbejdsopgaver på dit bord, som kræver, at du har x kompetencer. Du siger ikke op, men løser opgaven efter bedste evne. Hvilke kompetencer anvender du?

Det kan også hjælpe at forhøre sig i sit netværk, hvad en arbejdsopgave, som stiller krav om x kompetence, indebærer.

CV og ansøgning

7. Hvordan skriver jeg en god ansøgning som nyuddannet?

Arbejdsgiverne har tre gode råd til nyuddannede akademikere (Rekrutteringsanalysen 2018):

 • Forklar, hvad dine akademiske kompetencer kan bruges til (64%)
 • Søg bredt – også ikke-akademiske job (38%)
 • Kommunikér mindre akademisk i ansøgning og CV (36%)

Du behøver ikke at være akademiker og have en lang uddannelse for, at rådene gælder. Som nyuddannet har du en opgave i at oversætte de kompetencer, du har tilegnet dig på dit studie, til den verden uden for – i erhvervslivet.

Raad_til_nyuddannede_akademikere_fra_arbejdsgivere_Rekrutteringsanalysen_2018

Kilde: Rekrutteringsanalysen 2018

Dine kompetencer gør dig i stand til at løse mange opgaver. Ved at svare på dette spørgsmål er du godt på vej til at oversætte dine kompetencer:

Hvordan vil du, ved brug af dine kompetencer, skabe x, z og y værdi for virksomheden?

Ved at beskrive – konkret – hvordan du vil løse en opgave (også selvom du måske ikke har løst opgaven før), kan vi se det for os – og det vækker tillid.

8. Hvordan skriver jeg et godt CV som nyuddannet?

alle de universelle tips til det gode CV her. Som nyuddannet kan du opleve nogle specifikke CV-udfordringer – dem tager vi fat på her:

 • Undlad at skrive i din CV-profiltekst, at du er nyuddannet. Fokusér på din motivation og dine kompetencer i stedet – og skriv dig ind i “virksomhedens fremtid” i stedet.

 • Dine guldkorn fra din ansøgning skal ind i din profiltekst, som er målrettet virksomhedens behov og stillingen. De fleste arbejdsgivere (80%) læser CV’et først. Og er det ikke interessant nok, så læser 49% slet ikke ansøgningen (Rekrutteringsanalysen 2017).
 • Dine resultater skal fremgå under hver af dine ansættelser. Tænk evt. på, hvad har du været en del af. I dit CV kan du skrive “Resultater: Jeg har bidraget til x, z og y.” Arbejdsgiverne fremhæver mangel på eksempler på konkrete resultater som den meste sete mangel i det ansøgningsmateriale, de modtager (Rekrutteringsanalysen 2018).

Fejl_og_mangler_i_CVet_Rekrutteringsanalysen_2018
Kilde: Rekrutteringsanalysen 2018

Om at skille sig ud

9. Hvordan skiller jeg mig ud fra andre ansøgere med samme uddannelse?

Selvom du har den samme uddannelse som mange af de andre kandidater til jobbet, så vil der altid være noget, der adskiller jer. Her kan du adskille dig:

 • Din jobsøgningsmetode: CV, ansøgning, jobsamtale etc.
 • Din motivation for jobbet
 • Din erhvervserfaring og de resultater, du har skabt indtil videre.
 • Dine personlige kompetencer (og de eksempler, du bruger til at beskrive dem)
 • Dine fritidsinteresser

Dine refleksioner over virksomheden, jobbet og din værdi vil adskille sig, når du præsenterer dem i din CV-profiltekst og via dine resultater, i din ansøgning, i telefonen, i din elevatortale og til jobsamtalen.

Og hvad der motiverer dig, motiverer måske ikke i samme grad en anden kandidat til jobbet.

Du og det øvrige kandidatfelt har heller ikke de samme personlige kompetencer. Og de eksempler, du bruger om dine personlige kompetencer, vil være forskellige fra de øvrige ansøgeres. Dine styrker og svagheder – og måden, du italesætter dem på – får dig også til at skille dig ud.

I har desuden forskellige fritidsinteresser og studiejobs. I har også præsteret forskelligt. Og måden I sælger jer selv, vil heller aldrig være ens.

Netværk

10. Jeg har ikke noget netværk – hvordan netværker jeg?

Vi afliver myten om, at man som nyuddannet ikke har noget netværk, med det samme. Du har et netværk, som kan opdeles i et A-, B- og C-netværk. Og det er muligt at udvide det, men det kræver lidt handling:

Dit A-netværk består af de mennesker, du kender godt, og som du støder på af og til, fx familie, venner, studiekammerater, undervisere, naboer og købmanden henne om hjørnet.

Dit B-netværk er de relationer, som du – ved en hurtig præsentation – straks vil kunne huske: Fx venners venner, bekendte fra tidligere kurser, tidligere skolekammerater osv.

Dit C-netværk er dem, som du ikke kender i dag, men som du er relateret til via dit netværk.

Du kan udvide dit netværk dagligt med dem, du fx møder på nye kurser, i toget, til bryllup hos venner, til netværksmøder i fagforeningen og til andre arrangementer.

11. Kan networking give adgang til jobs?

Ja og nej. Netværksmøder behøver ikke at være jobgivende for at være en succes. Du behøver ikke at sigte efter jobbet. Det er vigtigere at gå efter de ”job-katalyserende” informationer, når du netværker. Når du først får én information ét sted, får du ofte også nye oplysninger, som du kan gå videre med. Informationssøgningen åbner op for nye muligheder for at brede din jobsøgning ud. Og måske dit netværk pludselig åbner en dør for dig senere, fordi du har vist interesse, og din netværkskontakt ved, hvad du kan eller er på jagt efter.

Nogle af formålene med et netværksmøde kan være:

 • At få viden om branchen, som din kontakt arbejder i.
 • At blive klogere på den virksomhed, som din kontakt arbejder i.
 • At få hjælp til at finde ud af, hvilke opgaver du kan løse med din nuværende profil.
 • At søge karriere- og jobsøgningsråd hos en person, du ser op til.

Vi har skrevet denne netværksartikel, der tager dig igennem disciplinen fra A til Z: Alt du skal vide om kaffemøder og netværksmøder i din jobsøgning. 

12. Hvorfor skal jeg netværke som nyuddannet?

Fakta taler for sig selv. Halvdelen af alle jobs bliver ikke slået op, men besættes uden et stillingsopslag. I vores Kandidatanalyse 2019 svarer 51%, at der ikke var et officielt stillingsopslag, da de fik deres seneste job.

Var_der_et_officielt_stillingsopslag_da_du_fik_de_seneste_job
 

Vores Kandidatanalyse viser desuden, at det giver pote at bruge sit netværk i jobsøgning. Blandt de 51%, der fik deres job via det usynlige jobmarked, svarer 39%, at de fandt det via deres netværk:

 

Hvordan_fandt_du_og_din_nuvaerende_arbejdsgiver_hinanden
 

Hvis du bruger dit netværk aktivt i din jobsøgning, kan du også styre uden om den store konkurrence, som er ved opslåede stillinger.