Kompetenceafklaring: Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Og hvor kan jeg bruge det?

7 min. læsetid
02. januar 2017

 

Der er udbud. Og så er der efterspørgsel. Det gælder for den frie markedsøkonomi. Og det gælder i den grad også for dine kompetencer som jobsøger og kommende arbejdskraft i en virksomhed. Derfor skal du først og fremmest vide, hvilke kompetencer du egentlig kan pryde dit CV og din elevatortale med. Men hvad der er endnu vigtigere – og oftest sværest – er at finde ud af, hvor dine kompetencer egentlig er efterspurgt. I denne artikel hjælper vi dig hele vejen igennem din kompetenceafklaring med konkrete værktøjer, viden og øvelser til at identificere, prioritere og målrette dine kompetencer.

34 % af jobsøgerne synes, at det sværeste i deres jobsøgning er at blive klar over, hvad de egentlig kan. 49 % synes, at det sværeste er at henvende sig uopfordret til en virksomhed (Kilde: Ballisagers jobsøgerevalueringer 2014-2017).

Begge udfordringer har kompetenceafklaring som omdrejningspunkt. Den ene udfordring handler om at identificere sine kompetencer. Den anden udfordring handler om at bringe sine kompetencer i spil lige præcis hos den eller de virksomheder, der har brug for dem.

Begge dele er svære. Og begge dele er nødvendige for at kunne målrette sine kompetencer til den enkelte virksomhed.

 
 

Hvad synes du er det sværeste ved din jobsøgning? (maks. 3 svar)

 • At henvende mig uopfordret til en virksomhed (49 %)

 • At skrive gode ansøgninger (40 %)

 • At bevare motivationen og det gode humør (43 %)

 • At blive klar over, hvad jeg egentlig kan (34 %)

 • At finde frem til konkrete virksomheder, hvor jeg kan søge (31 %)

 • At bruge netværket godt (29 %)

 • At skrive et godt CV (23 %)

 • At gå til jobsamtale (17 %)

 • At strukturere min tid (13 %)

Kilde: Konsulenthuset ballisagers jobsøger-evalueringer 2014-17 med 7.437 respondenter
 
 
 

Når I skriver kompetencer:
Hvad mener I så helt præcist med det?

Kompetencer kan godt virke som et abstrakt begreb og en størrelse, som man som jobsøger kan have lidt svært ved at dykke ned i. Den korte version af begrebet er ”det, du kan”. Men den mere præcise definition på begrebet er:

Kompetencer er den viden, de færdigheder og de erfaringer, der kan omsættes til konkret handling. Kompetencer er derfor afgørende for, hvilke opgaver du kan løse, og hvordan du løser dem.

Og der er mere. Kompetencer kan nemlig inddeles yderligere i:

 • Personlige kompetencer: Personlige kompetencer er bestemt af dine grundlæggende menneskelige egenskaber, holdninger, selvindsigt og erfaringer. Det er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre. Om du f.eks. er analytisk, selvstændig, nysgerrig, detaljeorienteret, udadvendt mv.
 • Faglige kompetencer: Faglige kompetencer er de kompetencer, du har fået gennem uddannelse, dit arbejde eller fritidsaktiviteter. Det kan være projektledelse, programmering, præsentationsteknik, borgerbetjening mv.
 

Og de faglige kompetencer kan endelig opdeles i:

 • Branchefaglige kompetencer: Branchefaglige kompetencer er kompetencer, der knytter sig til en bestemt branche. Hvis du har arbejdet inden for møbelbranchen, så får du en indsigt, som vil være attraktiv for nogle bestemte virksomheder i denne branche. Måske har du oparbejdet en æstetisk sans for indretning og en viden om branchestruktur og konkurrencefordele.
 • Metodefaglige kompetencer: Metodefaglige kompetencer er den type faglige kompetencer, der ikke er knyttet til en bestemt branche. Det kan f.eks. være sælgeren fra møbelbranchen, som formentlig har salgskompetencer, uanset hvilken branche han/hun arbejder med. IT, kommunikation og undervisning er andre eksempler på metodefaglige kompetencer.
 
kompetencer_eksempler
 

Kompetencer skal være konkrete

I vores Rekrutteringsanalyse 13/14 fandt vi ud af, at 57 % af alle virksomheder synes, jobsøgerne skal blive bedre til at give eksempler på faglige kompetencer, mens 48 % gerne vil have bedre eksempler på personlige kompetencer.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan gøre dine kompetencer mere konkrete:

 • Processtyring:
  Dialog og opfølgning med involverede aktører
  Tovholder på aftaler
  Kalenderstyring
  Mødeplanlægning
  Mødereferater (skrive, distribuere og følge op)
 • Kommunikation (telefonisk og skriftlig):
  Forventningsafstemning i forhold til opgaven og implicerede parter
  Kunde/leverandørkontakt og opfølgning på engelsk, tysk, fransk og dansk
  Mæglerrolle (mellemled mellem to eller flere parter)
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale:
  Metodeovervejelser
  Beskrivelse af formål og effekt
  Udarbejdelse af PowerPoint
  Prioritering af emner
 
 

De tre (ikke så forbudte) trin i kompetenceafklaringen

Når vi rådgiver jobsøgere om kompetenceafklaring, tager vi altid udgangspunkt i en relativt simpel – men effektiv – model. Den består af tre trin:

 1. Identificér
 2. Prioritér
 3. Målret

Processen starter med, at du identificerer og folder alle dine kompetencer ud, for derefter at snævre ind ved at prioritere og til sidst målrette helt skarpt mod jobbet / virksomheden.

Virksomhedernes vigtigste råd til alle jobsøgere i Rekrutteringsanalysen 2016 var, at de skulle sørge for at sætte sig ind i virksomheden, som de søger hos. Det svarede hele 62 %.

Og slutmålet for din kompetenceafklaring er at gøre dig i stand til at målrette dine kompetencer, når du skal formidle dem i dit CV, din ansøgning, når du netværker og i høj grad, når du søger uopfordret.

I det følgende gennemgår vi kort de tre trin.

1. Identificér dine kompetencer

Første skridt i kompetenceafklaringen er at få kortlagt alle dine kompetencer. Og med alle mener vi alle. Inden du overhovedet kan prioritere dine kompetencer, må du jo vide, hvad du har at arbejde med.

Der er nogle kompetencer, der måske er ret ligetil for dig at udpege, fordi du er bevidst om dem. Men det er straks væsentligt sværere at udpege de kompetencer, som du er mindre bevidst om – og netop denne øvelse kan du blive bedre til at mestre ved at bruge én eller flere af følgende øvelser.

STAR(K)-MODELLEN: Kompetenceafklaring gjort konkret

STAR(K)-modellen er en fast bestanddel af ballisagers karriererådgivning. Modellen kan bruges til at kortlægge dine arbejdsindsatser ved at tage udgangspunkt i en konkret udfordring og opgave, som du tidligere har skullet løse. Modellen består af fem brikker:

S – situation: Hvad var situationen? Beskriv helt kort.

T – task (opgave): Hvad var opgaven eller udfordringen?

A – action (handling): Hvad gjorde du?

R – resultat: Hvad var resultatet? Hvilket resultat skabte du?

(K –kompetence): Hvilke kompetencer brugte du?

 

Modellen er særligt god, fordi den kan få dig til at sætte ord på nogle af de konkrete ting, som du har udrettet i et tidligere job, studiejob eller et frivilligt arbejde.

Eksemplerne kan du både bruge i dit CV og din ansøgning (hold det kort og præcist), samt når du skal gøre dine kompetencer konkrete til en jobsamtale.

Her er et eksempel på, hvordan du kan bruge STAR(K)-modellen:

 
STARK-modellen til kompetenceafklaring
 

Billede: Eksempel på anvendelse af STAR(K)-modellen

2. Prioritér dine kompetencer

Når du har udpeget dine kompetencer, står du med en lang række kompetencer – kompetencer, som du er dygtig til i forskellige grader.

Nu handler det derfor om at få prioriteret kompetencerne. Og det kan du gøre på tre måder:

 • Vælg de kompetencer fra, som du ikke ønsker at bruge dit arbejdsliv på: Det er en væsentligt prioritering, at du sørger for ikke at bringe de kompetencer i spil, som du ved, du ikke vil trives med at bruge i arbejdet.

   

 • Prioriter kompetencerne ud fra, hvad du er bedst til:
  Vælg dine 3-5 stærkeste faglige kompetencer og dine 3 stærkeste personlige kompetencer.
 • Prioriter kompetencerne ud fra, hvilke du helst vil bruge:
  Vælg 7 faglige kompetencer, som du har størst ønske om at bruge, og 3-5 personlige kompetencer.

”I de perioder, hvor jeg har arbejdet med rekruttering, er det min oplevelse, at jobsøgere ofte bliver for luftige og ukonkrete, når de præsenterer deres kompetencer. De fleste jobsøgere kan med fordel blive skarpere omkring, hvad kompetencerne kan bruges til i jobbet”.

Anne Mette Loven, CHRO, HMF Group
 

3. Målret dine kompetencer

Sidste fase er nok også den sværeste fase. Nu handler det nemlig om at finde ud af, hvor dine kompetencer kan bruges, og hvilke virksomheder der kan bruge dem.

I denne fase skal du faktisk finde ud af tre ting:

 • Du skal vide, hvilke opgaver du kan løse med dine kompetencer.

 • Du skal vide, hvilke jobfunktioner du kan bestride.

 • Og du skal vide, hvilke brancher du kan få job i.

 

Her er fem forslag til, hvordan du finder du af, hvor der er behov for dine kompetencer:

1. Brug LinkedIn

Skriv din uddannelsesbaggrund og/eller seneste titel ind i søgefeltet på LinkedIn. Se, hvem du kender, der arbejder med noget tilsvarende, og bliv klar over, hvilke virksomheder, der har din kompetenceprofil ansat.

2. Jobindex’ arkiv-funktion

Søg efter relevante jobopslag i Jobindex’ arkiv-funktion og få en bedre føling med, hvor der er brug for det, du kan. Du kan enten skrive din uddannelsesbaggrund ind i søgefeltet eller skrive konkrete kompetencer ind fra din prioriterede liste og se, hvilke stillingsopslag de er nævnt i.

3. Få markedsvurderet dine kompetencer af virksomhederne – løbende

Benyt enhver lejlighed – også når du får afslag på en henvendelse – til at få virksomheden til at vurdere, hvilke af dine kompetencer, der er mest attraktive for virksomheden. Du kan evt. også dykke tilbage og se på de seneste virksomheder, du har fået afslag på. Spørg dem hvad de, som kom til samtale, havde.

Alternativt kan du prøve at finde 3-5 virksomheder inden for et fag- eller brancheområde og spørge dem, hvordan de vurderer dine kompetencer: Vil de ansætte dig, hvis der er et behov, eller er er der et kompetencegab?

4. Hold øje med behovet i din branche

Har du tænkt på, at din branches samarbejdspartnere også kan have brug for dét, du kan? Det samme gælder, når du finder en relevant virksomhed. Her kan du undersøge, hvem virksomheden arbejder sammen med og afprøve, om de har brug for dine kompetencer.

5. Uddannelsestjek

Se på ug.dk, hvad personer med din uddannelsesbaggrund typisk arbejder med. Alternativt kan du også bruge jobbing.dk til at få inspiration til både kompetencer og jobønsker bl.a. ud fra, hvilke kompetencer eller jobønsker andre med samme uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring har valgt. Jobbing.dk er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med slutbrugere, jobcentre, beskæftigelsesregioner, a-kasser og fagforbund.

 
 
 

Summa summarum: De 6 gode råd til kompetenceafklaring

 • Du afklarer bedst dine kompetencer i dialog med virksomhederne. Vær aktiv og virksomhedsrettet i din jobsøgning!

 • Gør din kompetencebruttolsite til et levende dokument. Tilføj kompetencer og muligheder hver gang du støder på nye, som du kan dække, i virksomhedernes stillingsopslag.

 • Vær skarp på dine eksempler og vær konkret – det er dem, der giver dine kompetencer “liv”.

 • Spørg dem du har mødt – hvad synes du, jeg er god til?

 • Målret altid dine kompetencer til den enkelte virksomhed, så det er tydeligt, hvad virksomheden kan bruge dem til.

 • Mind dig selv om arbejdet med kompetencerne – hæng dem f.eks. op på køleskabet og skriv nye på.