7 gode råd: Sådan søger du job i små og mellemstore virksomheder

9 min. læsetid
18. januar 2024

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) – særligt i det private –  fylder meget i CVR-registeret. Men de fylder desværre ikke lige så meget i jobsøgeres bevidsthed. Derfor har vi samlet en artikel med 7 gode råd til, hvordan du kan søge job i de 211.800 små og mellemstore private virksomheder i Danmark.

 • NB: I denne artikel benytter vi os af Eurostats virksomheds-definitioner og skelner mellem følgende tre virksomhedstyper:

  Mikro + små virksomheder (=små virksomheder): Op til 50 ansatte
  Mellemstore virksomheder: 50-249 ansatte
  Store virksomheder: 250+ ansatte

  Kilde: http://www.smvportalen.dk/Om-smvportalen/definition-af-smv

2/3 af de private arbejdspladser findes i SMV’er

Der findes godt 211.800 små og mellemstore private virksomheder i Danmark, der beskæftiger knap 764.000 mennesker. Til sammenligning er der kun 449 store virksomheder med 250+ ansatte, som tilsammen beskæftiger 404.000 fuldtidsansatte. 2/3 af de private arbejdspladser findes altså i SMV’er (Kilde: Danmarks Statistik, 2014).

Men hvor søger du egentlig job henne?

Vores oplevelse er desværre, at mange jobsøgere alt for ofte har øjnene stift rettet mod de virksomheder, som de kender: C20-virksomhederne og de knap 429 andre private virksomheder med 250+ ansatte.

Antal medarbejdere i SMV'er
Kilde: Danmarks Statistik

”De nystartede virksomheder er dem, der systematisk skaber job, mens de gamle er dem, der systematisk nedlægger job.”

Niels Westergård-Nielsen, Professor i Økonomi ved CBS, oktober 2016

Rigtig mange af de nye jobs i Danmark skabes faktisk i SMV’er:

Undersøgelse viser: Så meget er den første akademiker i en SMV værd

 • Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en medarbejdervækst på 4,5 over tre år.

 • Virksomheder, der ansætter en akademiker, har værditilvækst på 38% mere over en 3-årig periode i forhold til virksomheder, der ikke ansætter en akademiker.

 • En virksomhed, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end virksomheder, der ikke ansætter en akademiker (2,2% højere): Af 100 virksomheder overlever to virksomheder mere over en treårig periode, hvis de ansætter en akademiker.

Sådan rekrutterer små og mellemstore virksomheder

Netværk. Netværk. Netværk.

Hvis du søger job i de helt små private virksomheder (1-49 ansatte), bør netværk være en lige så vigtig ingrediens i din jobsøgning som salt og peber på dit blødkogte æg. Næsten 7 ud af 10 af arbejdsgiverne i de små virksomheder kigger nemlig først og fremmest i deres netværk, når de skal ansætte nye medarbejdere.

Samme billede tegner sig i de mellemstore virksomheder (50-249 ansatte), hvor 65% bruger deres netværk, når de leder efter en ny medarbejder. Men tre andre rekrutteringskanaler er lige så væsentlige at holde dig for øje, når du søger job hos de mellemstore virksomheder:

 • Opslåede stillinger

 • LinkedIn

 • Uopfordrede ansøgninger

Så sørg for at spille på flere tangenter, når du søger job i en SMV og aktivér dit netværk – også på LinkedIn og Facebook. I gennemsnit bruger de små private virksomheder nemlig 2,9 rekrutteringskanaler pr. ansættelse, mens de mellemstore private virksomheder bruger 3,5 rekrutteringskanaler (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2018).

Rekrutteringskanaler i små og mellemstore virksomheder
Kilde: Rekrutteringsanalysen 2018 (særudtræk)

1. Søg uopfordret og skab dit eget job

I små virksomheder er du jobmager. I mellemstore og store virksomheder er du ofte jobtager.

Det er den helt afgørende forskel mellem små og store virksomheder i det private erhvervsliv.

I de større virksomheder er det ofte nogle konkret opståede behov, der bliver omdefineret til en jobannonce med nøje beskrevne arbejdsopgaver. De mindre virksomheder har til gengæld ikke samme maskineri bag sig og har derfor langt flere uhåndterede behov, end de selv er opmærksomme på:

 • 26 % af de små private virksomheder (1-49 ansatte) har f.eks. ansat en kandidat med en anden profil end den, de oprindeligt søgte, sidste gang de slog en stilling op – i de mellemstore og store private virksomheder er tallet 14% (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2016).

 • Samtidig modtager hver fjerde (24%) SMV’er slet ingen uopfordrede ansøgninger (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017).

Så prøv at henvende dig uopfordret til de mindre virksomheder og udnyt, at de er mere åbne og nysgerrige efter at ansætte medarbejdere, der måske ikke passer 100% til det, de søger. Fleksibiliteten og kompromis-viljen er ganske enkelt større.

Derfor skal du søge uopfordret: Tre fordele for virksomheden

 • De sparer tid og penge (en annoncerings- og rekrutteringsproces kan nemt koste et sekscifret antal kroner. Og mange timer.)

 • De er blevet valgt af dig – så de får en ægte motiveret kandidat.

 • Når behovet er der, kan de slå til med det samme (de fleste opsigelser kommer med en måneds varsel, og da det kan tage lang tid at gennemføre en rekrutteringsproces, kan virksomheden nemt havne i en situation, hvor de mangler en medarbejder).

2. Sådan finder du de små og mellemstore virksomheder

De jobsøgere, som vi rådgiver i Konsulenthuset ballisager, får adgang til en virksomhedsdatabase (NN Markedsdata), som er et helt centralt redskab ift. at finde frem til de 211.800 SMV’er. I databasen kan de nemlig søge efter bestemte virksomheder og deres branche, geografiske placering osv.

Hvis du ikke kan få adgang til en virksomhedsdatabase, findes der en lang række alternativer, du kan kaste dig over, når du skal søge efter SMV’er:

Derudover kan du også bruge følgende brancheoversigter:

3. Ring til virksomheden: Du har 294 sekunder

De mindre, private virksomheder har nemlig en tilbøjelighed til gerne at ville bruge lidt længere tid på de potentielle ansøgere, der griber deres smartphone og trykker på opkalds-knappen.

Hvor et opkald gennemsnitligt bør tage 4 minutter og 18 sekunder i mellemstore og store private virksomheder (50+ ansatte), ligger gennemsnittet i de små private firmaer (1-49 ansatte) på 4 minutter og 54 sekunder – eller rundt regnet 0,49 gange den tid, det tager at koge et æg.

Tidsforskellen betyder ikke bare, at du har 36 sekunder længere at snakke i. Forskellen indikerer også, at små virksomheder simpelt hen er mere nysgerrige på at finde ud af, hvem du er, hvad du kan tilbyde, og hvordan du vil kunne gøre en stor forskel i deres lille forretning. Og så er de mindre virksomheder bare ikke lige så vant til, at jobsøgere ”bejler til dem”.

Hvad kan du så spørge om, når du kontakter virksomheden? Her er nogle forslag:

 • Hvilke arbejdsopgaver er I optaget af for tiden i jeres afdeling?

 • Hvilke udfordringer står I overfor inden for [Indsæt arbejdsområde]? Hvordan løser I dem?

 • Jeg synes, at [Indsæt arbejdsområde] er enormt spændende, men desværre har jeg ikke så meget erfaring med det – endnu. Hvordan kan jeg bedst vise jer, at jeg er topmotiveret for at arbejde med [Indsæt arbejdsområde]?

 • Hvilke faglige/personlige kvalifikationer lægger I mest vægt på?

 • Hvilken type joberfaring kvalificerer bedst til en stilling i jeres afdeling?

 • Hvilken baggrund har medarbejderne i jeres afdeling?

 • Hvornår regner I med at skulle ansætte igen?

 • To eksempler på et uopfordret opkald til en SMV’er:

  ”Jeg ringer, fordi jeg meget gerne vil arbejde som xxxx, og jeg har hørt i mit netværk, at I måske får behov snart. Jeg vil gerne vide hvilke faglige kompetencer, I lægger mest vægt på, hvis man skal arbejde hos jer?”

  ”Jeg ringer fordi, vi har en fælles bekendt, Søren Jensen fra Lego. Han fortalte lidt om, hvad du arbejder med, og det, synes jeg, lyder enormt spændende. Jeg er uddannet cand.mag. i historie og overvejer at søge ind i din branche. Jeg er derfor interesseret i at høre om din funktion og tænker, om du vil fortælle lidt om, hvad dit arbejde går ud på?”

4. Tal direkte med din kommende chef

De små virksomheder har som regel en meget flad struktur, hvor vejen til toppen er så kort, at du lige så godt kan lade skridttælleren blive hjemme.

Og hvad betyder den kortere vej så for din jobsøgning?

Den kortere vej betyder først og fremmest, at du kan henvende dig direkte til din kommende chef:

 • Når du skriver eller ringer uopfordret til virksomheden

 • Når du målretter dit CV og din ansøgning

 • Og når du skal forberede dig til jobsamtalen

Så sørg for at udnytte, at der ofte er mere plads til de personlige henvendelser via netværk, telefonopkald eller uopfordrede ansøgninger i de mindre virksomheder

Men husk nu det gode humør, når du ringer. Det kan mærkes på den anden side af røret, hvis du er lige så knotten som ham her…

5. CV & ansøgning: Det vil SMV’er ha’

Ift. CV- og ansøgningspræferencer er der markante forskelle mellem SMV’erne (op til 249 ansatte) og de store virksomheder (250+ ansatte):

 • 63% af SMV’erne foretrækker et CV på maks. 2 sider, mens det kun gælder 44% af de store virksomheder (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2016). SMV’erne har altså en klar præference for lidt kortere CV’er.

 • 69% af SMV’erne foretrækker én sides ansøgning, mens de resterende 31% mener, at ansøgningen bør være 1,5 eller 2 sider – hos store arbejdsgivere ligger det tal kun på 18% (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2016). Selvom denne forskel antyder, at SMV’ere – i højere grad end store virksomheder – har en præference for lidt længere ansøgninger, vil vi anbefale dig at holde ansøgningen på én side.

 • 80% af SMV’erne læser ALTID CV’et først. Hos de store virksomheder er det faktisk hele 88% (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017).

 • Hvis dit CV ikke er interessant nok, vælger 44% af SMV’erne slet ikke at læse din ansøgning. Hos de store virksomheder gælder det for 65% (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017).

Det tyder altså på, at særligt SMV’erne er mere interesserede i din personlige, målrettede ansøgning og motivation for at søge hos netop dem.

MEN: Du skal stadig være skarp og kortfattet i dit CV – ellers læser SMV’erne måske slet ikke dit personlige, målrettede skriv.

5 facts om CV og ansøgning

 • CV’et skal være maks. 3 sider: Det mener 88% af de små private virksomheder

 • Ansøgningen skal være maks. 1,5 side: Det mener 84% af de små private virksomheder

 • CV’et læses (altid) først: Det gør 78% af de små private virksomheder

 • Profilteksten i CV’et bliver normalt læst: Det gør 82% af de små private arbejdsgivere

 • CV & ansøgning læses online/på en skærm: Det gør 76% af de små private arbejdsgivere (Så husk relevante links)

6. ”Sæt dig ind i vores virksomhed!”

Det var SMV’ernes absolut bedste jobsøgningsråd, da vi spurgte i Rekrutteringsanalysen 2016 (64%).

Det er nemlig helt afgørende for SMV’erne – særligt de små virksomheder – at du viser, at du har forstået, hvad de er for en størrelse, når du skriver dit CV/ansøgning, henvender dig uopfordret eller er til jobsamtale hos dem (se råd nr. 7).

Og research-processen er tilsyneladende gensidig. I hvert fald erkender langt størstedelen af SMV’erne at de også sætter sig ind i, hvem du er, ved f.eks. at google eller Facebook-stalke dig inden jobsamtalen – så hvorfor ikke gøre ”stalker”-arbejdet til en gensidig proces.

Research_af_kommende_medarbejder_sociale_medier
Kilde: Rekrutteringsanalysen 2016 (særudtræk)

7. Når du skal til jobsamtale hos en SMV…

… kan du lige så godt forberede dig på ét specifikt spørgsmål: ”Fortæl lidt om dig selv”.

6 ud af 10 SMV’er starter nemlig jobsamtalen med lige præcis det spørgsmål. Så du skal sørge for at øve dig på din elevatortale, som du i øvrigt har ca. 3 ½ minut til at fremlægge for arbejdsgiveren (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017).

Generelt forventer arbejdsgiveren faktisk, at det er dig, der taler mest til jobsamtalen for, at det skal blive en god jobsamtale. Helt præcist forestiller de sig, at du har 56% af taletiden for, at det bliver en god jobsamtale – så vær ikke bleg for at tage ordet (og styringen) under jobsamtalen.

Hvis du gerne vil efterlade et stærkt indtryk hos virksomheden, er der tre ting du med fordel kan gå efter at signalere til jobsamtalen:

 • Motiveret (65%)

 • Velforberedt (59%)

 • Nærværende (36%)

 • 2.242 kroner

  Så mange lønkroner er små private arbejdsgivere (1-49 ansatte) i gennemsnit villige til at flytte sig opad, efter de har præsenteret deres første månedsløn-udspil til en jobsamtale.

  Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017

image_printUdskriv eller gem som PDF