Tag hånd om din fastbrændte medarbejder – ellers kan det blive dyrt

5 min. læsetid
18. januar 2024

18 procent af medarbejderne på de danske arbejdspladser er tvivlende eller slet ikke glade for deres job. Fastbrændthed i jobbet kan være en årsag, og det har faktisk vist sig at være en større fjende end stress på de danske arbejdspladser. Årsagen er, at det er mere udbredt og mindre synligt at være fastbrændt i sit job. Men hvor ser vi den største andel af utilfredse medarbejdere på de danske arbejdspladser? Og hvordan kan du som arbejdsgiver hjælpe en medarbejder bedst, hvis du fornemmer, at vedkommende er fastbrændt i jobbet? Det vil vi hjælpe med at besvare ud fra vores ekspertise.

Kandidatanalysen 2020 er for andet år i træk udarbejdet med analysehuset Voxmeter. Vi har stillet 1.500 danskere i den arbejdsdygtige alder fra 18-65 år 20 spørgsmål vedrørende deres arbejdsliv. Data er indsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgrupper og region for arbejdsstyrken. Indsamlingen af data er foretaget i perioden fra 6.-17. februar 2020.

Mere end hver 6. medarbejder oplever et fald i jobtrivslen i år

Resultaterne af Kandidatanalysen 2020 viser som sagt, at 18 procent af medarbejderne på de danske arbejdspladser er tvivlende eller slet ikke glade for deres jobsituation. Sammenligner man resultaterne med sidste år, er andelen af medarbejdere, der svarer ”Ja, i høj grad” til om de er glade for deres job, faldet med 2 procent. Der er dog 3 procent flere i år sammenlignet med sidste år, der svarer ”Ja, i nogen grad” til samme spørgsmål.

Ud fra resultaterne af Kandidatanalysen 2020 kan vi altså konkludere, at 17 procent af medarbejderne trives dårligere i deres job i år sammenlignet med sidste år. 17 procent af medarbejderne oplever dog tilsvarende, at de trives bedre i deres job i år sammenlignet med sidste år. Det ændrer dog ikke ved, at mere end hver 6. medarbejder oplever en nedgang i deres trivsel sammenlignet med for et år siden.

Små, private virksomheder samler på glade ansatte

Der er én bestemt type virksomhed, der særligt lykkes med at have glade medarbejdere. De mindre, private virksomheder med under 50 ansatte klarer sig bedst i kampen om at skabe glade medarbejdere. Morten Ballisager er direktør i Konsulenthuset ballisager og karriereekspert, og han tænker, at det kan skyldes de tættere relationer og flade hierarkier.

Hvis man ud fra resultaterne af Kandidatanalysen 2020 omvendt skal lave en profil på en medarbejder, der ikke er glad for sit job, så vil vedkommende typisk arbejde i en virksomhed, der ikke har økonomisk overskud og har en faldende omsætning. Medarbejderen vil være ansat i en mellemstor, privat virksomhed og arbejde indenfor salg eller som ingeniør.

I disse år ser vi et øget behov for at kunne agere uden stramme rammer i sit arbejde. Det skal være fleksibelt, agilt og med albuerum til at agere hurtigt. Det stigende behov er de små og mellemstore virksomheder simpelthen bedre til at levere på. Og det her bør give panderynker hos de store virksomheder, som jo sjovt nok ofte optræder som de organisatoriske rollemodeller.

Dårlig økonomi og dårlig trivsel hænger tæt sammen

Resultaterne af Kandidatanalysen 2020 viser, at der er en stor sammenhæng mellem en virksomheds økonomiske formåen og trivslen hos medarbejderne. Lønmodtagere i virksomheder med økonomisk overskud har markant højere trivsel end medarbejdere fra underskudsramte virksomheder. For Morten Ballisager er det tankevækkende.

Det ser næsten ud til, at man kan købe sig til trivsel, men så enkelt er det imidlertid ikke. Vi ved simpelthen ikke, om det er økonomien, der påvirker trivslen eller omvendt. Hvis det er omvendt, så er det ret nærliggende at investere endnu mere i arbejdspladstrivsel. Det sætter sig simpelthen i de økonomiske resultater. Men hvis det i højere grad er økonomien, der er betingelse for, om medarbejderne trives godt eller ej – ja så kommer trivsel naturligt sammen med gode resultater. Sandheden er nok bare, at trivsel og god økonomi følges ad”, forklarer Morten Ballisager.

Medarbejderne skifter job, hvis de ikke trives

17 procent af de adspurgte medarbejdere oplever som tidligere nævnt et fald i deres jobtrivsel sammenlignet med for et år siden. Heraf kan vi se, at 38 procent vurderer, at et jobskifte kan stoppe den faldende trivsel. Resultaterne af Kandidatanalysen 2020 viser, at 14 procent af medarbejderne har skiftet job det seneste år. Resultaterne giver os dertil et indblik i, at mænd i højere grad end kvinder ser et jobskifte som en løsning på deres trivselsudfordringer. Der er flest unge 18-34-årige, der har skiftet job det seneste år sammenlignet med 35-50- og 50+-årige.

Derudover ser vi, at der er flere privatansatte end offentligt ansatte, der har skiftet job det seneste år. Blandt de ufaglærte ser vi flere, der har været gennem et jobskifte det sidste år end blandt håndværkere og medarbejdere med en videregående uddannelse. Hvis man analyserer de forskellige faggrupper, så er der flest sælgere og IT-medarbejdere, der det seneste år har fået nyt job. Medarbejdere, der arbejder med salg, er netop de på arbejdsmarkedet, der er mest utilfredse, hvad angår deres job.

Hvad betyder det, når en medarbejder er kørt fast i sit job?

Rie Thomsen er Danmarks første Professor i karrierevejledning. Hun har siden 2019 forsket i livslang læring, uddannelsesvejledning og karrierevejledning sammen med forskningsenheden i vejledning på DPU, Aarhus Universitet. I 2019 definerede Rie Thomsen ”fastbrændthed i jobbet” som et af de nyeste fænomener på det danske arbejdsmarked. Hun beskrev det således:

Fastbrændthed beskriver en tilstand, hvor personen og jobbet er vokset fra hinanden, og hvor der ikke er overensstemmelse mellem arbejdsopgaverne og det, man vil i sit liv i øvrigt. Kernen er, at der er noget, der skurrer. Noget, der ikke er på plads i ens arbejdsliv. Det kan være, at man ikke kan se mulighederne for sin karriere, at man har mistet tilliden til sine egne kompetencer, at de arbejdsopgaver man har, ikke passer en længere, eller at arbejdet ikke længere giver mening på samme måde som tidligere. Fastbrændthed kan komme af mange ting.”

JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet ”fastkørte” medarbejdere med faldende jobtrivsel

JobTrack er et kort og professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, der er kørt fast eller som oplever et fald i jobtrivslen. Med JobTrack kan du som arbejdsgiver sikre din medarbejder en plan for at genfinde sin jobtrivsel.

Det sker blandt andet ved at arbejde med motiverende kompetencer. Som arbejdsgiver får du mulighed for at modvirke dybere demotivation, hjælpe medarbejderen med at genfinde motivationen og måske afværge en ellers dygtig og værdsat medarbejder i at forlade virksomheden.

Som medarbejder får du råd og vejledning fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om hvilke situationer, der er motiverende og hvilke situationer, der bringer dine motiverende kompetencer i spil i dagligdagen.

Hvad indeholder JobTrack?

JobTrack består af to tests og tre møder. Med en EASI-test afdækker vi sammenhængen mellem medarbejderens adfærd og motivation, mens en GAIS-test fremlægger en vurdering af medarbejderens jobtrivsel på syv forskellige nøgleområder.

Som en forlængelse af disse test gennemføres der også en motivations- og kompetenceafklaring. Herefter vil vores konsulent drøfte og fastsætte handlemuligheder, der vil ende ud i en strategi for den enkelte. Den enkelte medarbejder eksekverer herefter sin strategi. Du kan læse meget mere om JobTrack her.

Ene Charlotte Krog
Ene Charlotte Krog Direktør & ansvarlig for JobTrack

Er du klar til næste skridt? Lad os tale

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med JobTrack.

image_printUdskriv eller gem som PDF