Jobkonsulenternes bedste råd til en god start med JobSpot

6 min. læsetid
18. januar 2024

Nyheden blev breaket på morgenmøde. I har fået en ny ressource til rådighed i rådgivningen af jobsøgerne, nemlig den digitale platform JobSpot, som er udviklet hos os ved Ballisager.

På Jobspot kommer man rundt om alle disciplinerne i jobsøgningen. Formen tilgodeser forskellige læringsstile, så der er både videoer, klassiske øvelser og data fra ballisagers årlige rekrutteringsanalyse om, hvad virksomhederne foretrækker, når de ansætter.

Vi ved, at det kan være noget af en mundfuld at få adgang til en hel ny platform, og derfor har vi fået lov til at interviewe Henrik Nielsen og Edgars Cepels fra Skive Jobcenter om deres bedste råd til at komme godt i gang med JobSpot, både som jobsøger og som karriererådgiver.

Tak fordi vi må trække på jeres erfaringer, Edgars og Henrik. Kan I ikke helt kort introducere jer selv?

Henrik: Jeg har været ansat i 10 år ved Jobcenter Skive som sagsbehandler for nyledige, og jeg arbejder primært med ledige, der har en mellemlang uddannelse.

Det kan f.eks. være lærere, fysioterapeuter eller håndværkere inden for byggefagene.

Edgars: Jeg har arbejdet som sagsbehandler hos Job&Kompetence i 4 år, hvor jeg har haft stor fokus på digitalisering, udvikling og værdiskabelse for jobsøgere i Skive Kommune.

Jeg rådgiver primært akademikerne og udenlandske jobsøgere, f.eks. fra Østeuropa.

Hvorfor vil Skive Jobcenter bruge JobSpot – hvad er ambitionen fra jeres side?

Edgars: Vi bruger JobSpot (Online Jobsøgningsguide – som vi kalder det i Skive) for at skabe værdi for vores borgere.

Vi tilbyder dem et godt og professionelt jobsøgningsværktøj som en del af vores samarbejde. Det gør vi helt uforpligtende og uformelt.

Det skaber interesse hos borgere. Det skaber ejerskab over deres egen jobsøgningsstrategi.

JobSpot giver jobsøgere et ensartet udgangspunkt for at løfte ansøgningsmaterialet, samtidig giver vi medarbejderne en fælles referenceramme i vejledningen.

Ambitionen er at introducere alle jobsøgere for JobSpot og opleve, at de aktivt bruger det.

Hvor langt er I i processen med at implementere JobSpot? 

Edgars:  Der er  to perspektiver. Hvis vi blot kigger på antal licenser, så er vi næsten i mål. Vi har 100 licenser til rådighed og har aktiveret 97 licenser.

Set fra et udviklingsperspektiv introducerer vi løbende vores jobsøgere til JobSpot og dermed har ikke sat et mål, som gør, at vi kan fortælle, hvor langt vi er i processen.

Den dag, hvor der er udviklet nøgletal, som fortæller sammenhæng mellem afsluttede dagpengesager og brug af JobSpot, kan vi begynde at måle JobSpots indflydelse på ledighedstal i Skive.

Når det er sagt, oplever vi positiv feedback fra brugere af JobSpot. JobSpot har hjulpet dem på vej i deres jobsøgning og dermed bragt dem tættere på deres jobmål.

Hvordan kom I selv på JobSpot til at starte med?

Edgars: Jeg var en del af projektgruppen, der skulle sparre med ballisager omkring netop vores behov.

Så jeg var allerede klar over opbygningen, og hvad man kunne forvente af systemet ved implementeringen, fordi jeg var med til møderne fra start.

Henrik: Jeg var derimod ikke involveret, og – må jeg nok indrømme – en af dem, der var lidt langsom til at komme i gang, da vi fik platformen rullet ud.

Man har jo nok at se til, så der gik lidt tid, inden jeg fik logget ind, men da jeg først fik det gjort, var det let for mig at se, hvordan jeg kunne bruge det i mit arbejde.

Kan du uddybe det, Henrik? Altså hvordan du bruger det i dit arbejde?

Henrik: Man bruger hurtig meget tid på møderne med de jobsøgende med at diskutere, hvad den rigtige fremgangsmåde er på f.eks. CV eller ansøgning. Så har deres A-kasse sagt ét, de har set en video på youtube, der siger noget andet, og jeg siger noget tredje.

Det har været en kæmpe hjælp at få dem igennem modulerne på JobSpot. Alle råd er jo underbygget med undersøgelser og analyser, så diskussionen om den ”rigtige metode” opstår simpelthen ikke længere.

Samtidig er det tydeligt, at platformen giver et fælles sprog mellem mig som rådgiver og jobsøgerne. De ved nu pludselig, hvad man mener med ’kompetencer’. Det gør, at samtalen få et helt andet afsæt og niveau meget tidligere i processen.

Har I oplevet, at jobsøgerne har været skeptiske for at bruge platformen? Og hvordan har I arbejdet med at få dem ind alligevel?

Edgars: Mine jobsøgergrupper er meget motiverede, så det har faktisk ikke været et problem at få dem ind på platformen. Især når de først er kommet ind, er det meget brugervenligt.

Men jeg har også gjort meget ud af at se, hvilke behov den enkelte jobsøger har haft, og så ’vinklet’ min introduktion, så de hurtigt kunne se, hvilken værdi det skabte for dem hver især.

I det hele taget arbejder vi i Skive meget med, hvordan vi som Jobcenter skaber værdi for den enkelte, så den tilgang har jeg bare overført til min introduktion af JobSpot.

Henrik: Jeg har samme erfaring som Edgars. Mine er også meget motiverede og klar til at prøve det af. Men der er også stor forskel på de forskellige grupper. F.eks. ved jeg, at det har været en større udfordring med de langtidsledige.

Edgars: Ja, det er noget af det, som vi glæder os til er klar, nemlig at vi som rådgivere kan se, hvor lang tid jobsøgeren har brugt på platformen og på hvilke moduler. Det vil gøre det lettere at målrette vores rådgivning efterfølgende.

Og så vil jeg slå et slag for, at man har noget materiale klar, der kan virke som en appetizer for den jobsøgende. F.eks. ved ufaglærte eller ordblinde har det virket godt, at de allerede inden deres første login har vidst, at meget af materialet ligger som videoer. Det er med til at sænke barrieren hos den enkelte.

Hvad vil være jeres råd til jeres kollegaer rundt om i landet, som står og om lidt skal bruge platformen?

Edgars: det vigtigste er at prioritere det. I vores projektgruppe lagde vi en klar plan om, at vi skulle have 50 brugere på to uger. Det gav mig godt nok lidt sved på panden inden, men det gik faktisk uden de store problemer.

Så jeg vil anbefale, at man sætter det i system.

  • Lav en plan, der måde angiver tidsforbrug og har en klar målsætning – fx hvor mange jobsøgere man vil have på hver uge.
  • Du skal som rådgiver afsætte tid til at komme ind og orientere dig – helst se det meste igennem, så du kan pege jobsøgeren hen lige til det modul, hvor det er mest relevant for dem
  • Lav evt. nogle appetizere eller one-pagere til borgerne. Sørg for, at det er let for dem at gennemskue, hvordan de kommer på. Læg vægt på, at det er et godt redskab og man gør det, fordi man vil dem det godt.
  • Sæt tid af på jeres team-møder, hvor I kan inspirere hinanden til både at motivere jobsøgerne på, men måske også kan hjælpe hinanden med at skabe overblik over indholdet. Det er også en god ide at sikre ens arbejdsgange på tværs af jeres team eller Jobcenter, så jobsøgerne møder den samme procedure.
  • Det er selvfølgelig også vigtigt, at ledelsen er klar over, at det er noget, som der skal sættes tid af til at få prioriteret.

Henrik: Og så overvej, hvilken rolle du vil have. Vil du være problemknuseren f.eks. ift support, eller er det bedre, at du lærer dem med det samme, at de bare kan skrive direkte til ballisager, hvis der fx er problemer med deres login.

Søren og Jonas hos ballisager er lette at få fat i og meget hjælpsomme, så din tid er bedre brugt på selve vejledningen.

Hvad har overrasket jer mest ved at bruge JobSpot?

Henrik: Helt klart hvor meget tid det sparer i det daglige arbejde. Der er selvfølgelig lige en opstartsperiode, hvor det tager mere tid, men efterfølgende er det virkelig en god investering.

Man sparer som nævnt tid på diskussionerne om, hvad den ”rigtige” fremgangsmåde er. Man kan på en hel anderledes måde bede jobsøgerne om at forberede sig til næste møde ved at have set nogle bestemte moduler.

Endelig betyder den online tilgang også, at de kan få det passet ind i deres liv. Får de en jobsamtale med kort varsel, så kan de se modulet om det og er klædt bedre på, hvis jeg ikke kan presse et møde ind.

Det er også rart, at de alle får den samme viden. Jeg ved, at indhold på JobSpot af ordentlig kvalitet, fremfor hvad de selv har googlet sig frem til.

Det er også noget af det, som jeg hører fra jobsøgerne, nemlig at deres research er blevet nemmere og mindre tidskrævende. De skal bare logge ind ét sted. Så er det hele samlet. Så kan de bruge deres energi på at undersøge virksomheder og aktivere deres netværk.

Det betyder også noget for mig som fagperson at kunne give dem det rigtige værktøj. At det er professionelt, gennemprøvet og baseret på fakta.

Endelig er det også tilfredsstillende, at platformen faktisk har et lokalt islæt. Ballisager kommer ud og filmer nogle af de rådgivere, som de kan møde på Jobcenteret, ligesom der er lokale virksomheder, der bliver præsenteret i videoerne. Det gør, at det føles meget nært og relevant for jobsøgerne.

Tomas Ballisager
Tomas Ballisager Adm. Direktør

Vil du høre mere?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om JobSpot – vores digitale platform til jobsøgere. Det er naturligvis uforpligtende.

image_printUdskriv eller gem som PDF