Rekrutteringsanalyse 2018-02-05T10:46:43+00:00

KONSULENTHUSET BALLISAGERS REKRUTTERINGSANALYSE

Hvert år spørger vi vores virksomhedspanel (ca. 2000 virksomheder), hvordan de prioriterer, når de søger nye medarbejdere.

Svarene samler vi i Rekrutteringsanalysen, der giver et aktuelt overblik over virksomhedernes adfærd og præferencer, når de rekrutterer.

Vigtig viden for jobsøgere – og jobrådgivere

Den viden er vigtig for enhver jobsøger, der gerne vil tilrettelægge en jobsøgningsproces, der rammer virksomhederne bedst muligt.

Vi synes, at jobsøgere har fortjent brugbare råd og konkret, opdateret viden fremfor gamle dogmer. Og den finder de i vores årlige Rekrutteringsanalyse.

Forneden har vi samlet et overblik over alle spørgsmålene i vores analyser  – og så kan du i øvrigt downloade hver enkelt analyse ganske gratis.

FACTS OM REKRUTTERINGSANALYSEN

 • 7 rekrutteringsanalyser fra 2011 – 2017
 • 4.775 respondenter
 • 143 spørgsmål
 • Over 150 medieomtaler

 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler (fordelt på offentlige/private virksomheder, alder, funktion)

 • CV & ansøgning

 • Jobsamtalen

 • Lederens kompetencer

 • Løn

 • Akademikere

 • Alder på arbejdspladsen

 • Video og medarbejderambassadører i rekrutteringsprocessen

Hent Rekrutteringsanalysen 2017 her!

Rekrutteringsanalysen 2016

 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, branche, funktion, køn)
 • Tænk nu på den kandidat, som fik jobbet ved jeres seneste ansættelse. Gennem hvilken kanal spottede du den person, du endte med at ansætte?
 • Hvor mange ansøgninger fik I til den senest opslåede stilling?
 • Sammenlign med for to år siden; hvordan har antallet af ansøgninger på opslåede stillinger generelt udviklet sig?
 • Hvor lang bør en skriftlig ansøgning maksimalt være?
 • Hvor langt bør et CV maksimalt være?
 • Kan en kort videopræsentation erstatte en traditionel skriftlig ansøgning?
 • Kigger du på følgende bilag i din vurderingsproces inden udvælgelse til første samtalerunde, hvis det er vedlagt en ansøgning?
 • Fandt I præcis den profil, som I ledte efter, sidst I slog en stilling op?
 • Er det normalt for jer at researche en kommende medarbejder via følgende?
 • Hvis du var rådgiver for jobsøgere; hvilke råd er de vigtigste at give jobsøgere ud fra det, du oftest oplever som jobsøgeres udfordringer?
 • Er det jeres oplevelse, at kandidater, der ringer med spørgsmål til stillingsopslaget, generelt har relevante spørgsmål?
 • Hvad er for dig en passende varighed for en samtale, når en kandidat ringer med relevante spørgsmål til stillingsopslaget?
 • Hvad synes du, der skal til for, at det er et godt opkald?
 • Har I sorteret på baggrund af følgende objektive kriterier?
 • Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man hverken taler engelsk eller dansk?
 • Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man taler engelsk, men ikke dansk?
Hent Rekrutteringsanalysen 2016 her!

Rekrutteringsanalysen 2015

 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, små/store virksomheder, virksomhedens størrelse)
 • Har I prøvet at ansætte en ny medarbejder udelukkende via LinkedIn eller andre sociale medier?
 • Hvilken kanal er den vigtigste ved hver personalegruppe?
 • Har I ansat en medarbejder efter en virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse?
 • Hvordan lykkedes vedkommende med at blive ansat?
 • Hvilken værdi tillægger du erfaring fra job med løntilskud/praktik i et CV?
 • Hvordan kan en person, du ikke kender, få et netværksmøde hos dig?
 • Hvilken jobsøgningsadfærd har irriteret dig mest?
 • Hvad er for dig en passende varighed i en ansættelse, når du vurderer et CV?
 • Hvordan vil brugen af vikariater, freelancere og projektansættelser udvikle sig hos jer i fremtiden?
 • Hvilke generelle kompetencer, vurderer du, vil være mest attraktiv i fremtiden på jeres arbejdsplads?
 • Hvilke fritidsinteresser finder du mest attraktive på et CV?
 • Mange nyuddannede akademikere har svært ved at få deres første job. Hvad mener du vil være den bedste selvhjælp til at stå bedre i forhold til første job?
Hent Rekrutteringsanalysen 2015 her!

Rekrutteringsanalysen 2014

 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, små/store virksomheder, branche)
 • Forventninger til jeres brug af LinkedIn i rekrutteringsprocessen fremover?     
 • Hvordan bruger I LinkedIn til rekruttering?
 •  Har du prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret?
 • Hvordan lykkedes den seneste “uopfordrede jobsøger” hos dig?
 • Hvilke af disse elementer vægter du mest negativt i en ansættelsesproces?
 • Hvornår bliver ledighed et minus i vurderingen af en kandidat?
 •  Hvilke af disse egenskaber sætter I størst pris på hos en ansat medarbejder?
 • Har I prøvet at ansætte en nyuddannet akademiker?
 • I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om nyuddannede akademikere, I har ansat?
 • Forskelle i deres rekrutteringsadfærd
Hent Rekrutteringsanalysen 2014 her!

Rekrutteringsanalyserne 2011-2013

 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren (LinkedIn, motivation. ansøgning og netværk)
 • Hvad skal jobsøgeren blive bedre til i CV´et?
 • Brugen af personlighedstests i rekrutteringsprocesser
 • Erfaring med ansættelse af bestemte målgrupper (Seniorer, nyuddannede m.fl.)
 • Ressourcer i rekruttering og fastholdelse & årsager til afskedigelser
Hent Rekrutteringsanalysen 2013
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Research af kommende medarbejdere
 • Optimisme hos virksomhederne: Forventer vækst i form af flere medarbejdere
 • 10 gode råd til jobsøgeren
  CV & ansøgning
  Motivation
  Opkald til virksomhederne
  LinkedIn & netværk
  Offentlige vs. private virksomheder og små vs. store virksomheder
Hent Rekrutteringsanalysen 2012
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Virksomhedernes holdninger til kandidaternes jobsøgningsadfærd
 • Virksomhedernes holdning til ansøgning og CV (Hvilke elementer er vigtigst i en ansøgning? Hvor lang tid bruger du i første sortering?)
 • Virksomhedernes holdning til jobsamtalen (Hvor mange til samtalen? Hvor mange samtalerunder? Hvor lang tid tager jobsamtalen?)
 • Virksomhedernes brug af tilskudsordninger (Virksomhedspraktik og løntilskud)
Hent Rekrutteringsanalysen 2011