Rekrutteringsanalysen 2011-2019:
Sådan rekrutterer danske virksomheder

Rekrutteringsanalysen giver et aktuelt overblik over virksomhedernes adfærd og præferencer, når de rekrutterer.

Hvert år spørger vi således vores virksomhedspanel (ca. 1000 virksomheder), hvordan de prioriterer i deres rekruttering af nye medarbejdere.

Rekrutteringsanalysen udkommer til september hvert år.

Vigtig viden for jobsøgere – og jobrådgivere

Rekrutteringsanalysens resultater er vigtig for alle jobsøgere, der gerne vil tilrettelægge en virksomhedsrettet jobsøgningsproces.

Vi synes, at jobsøgere har fortjent brugbare råd og konkret, opdateret viden fremfor gamle dogmer. Og den viden finder de i vores årlige Rekrutteringsanalyser.

FACTS OM REKRUTTERINGSANALYSEN

 • 9 rekrutteringsanalyser fra 2011 – 2019

 • 6.636 respondenter

 • 206 spørgsmål

 • Over 170 medieomtaler

 • Bonus-viden: Rekrutteringsanalysen 2019 kan også forefindes i fysiske eksemplarer på bl.a. Det Kongelige Bibliotek (ISSN-nummer:  25964976).

Rekrutteringsanalysen 2019

Bestil den trykte udgave af Rekrutteringsanalysen 2019 her. Den trykte udgave af Rekrutteringsanalysen 2019 er 48 sider lang og indeholder ny viden om virksomhedernes brug af rekrutteringskanaler, virksomhedernes præferencer i ansættelsesprocessen, fremtidens arbejdsmarked og meget mere.

OBS: Når vi har registeret betalingen, sender vi analysen inden for 3 arbejdsdage.
49.00kr
60.00kr (shipping)
Total: 109.00kr
Rekrutteringsanalysen 2019
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler

 • Opslåede stillinger

 • Uopfordrede ansøgninger

 • Forskelle mellem mænd og kvinders jobsøgning

 • Ansættelsesprocessen

 • Fremtidens arbejdsmarked

 • Særtema: Personer med nedsat arbejdsevne

 • Virksomhedspraktik og løntilskud

Rekrutteringsanalysen 2018
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler

 • CV & ansøgning

 • Ansættelsesprocessen – set med bekymringsbriller

 • Nyuddannede akademikere

 • Seniorer

 • Ledere

 • Onboarding

 • Fastholdelse af medarbejdere

 • Referencer

 • Opsigelser

Rekrutteringsanalysen 2017
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på offentlige/private virksomheder, alder, funktion)
 • Hvordan brugte I LinkedIn ved seneste ansættelse?
 • Hvilken personalegruppe var der tale om, da du brugte LinkedIn til rekruttering?
 • Er det o.k. at sende en LinkedIn-invitation til én, man ikke har mødt, uden at medsende en personligt motiveret hilsen?
 • Hvordan brugte I Facebook?
 • Hvilken personalegruppe var der tale om, da du brugte Facebook til rekruttering?
 • Er du enig i følgende udsagn om din første gennemlæsning af kandidaternes CV og ansøgning?
 • Hvor lang tid bruger du normalt på at læse CV’et i første screening?
 • Hvor lang tid bruger du normalt på at læse ansøgningen i første screening?
 • Hvad siger du typisk, når du første gang giver ordet til kandidaten til en jobsamtale?
 • Hvor lang tid varer kandidatens respons optimalt set, første gang du giver ordet til kandidaten?
 • Hvor stor en del af den samlede taletid har kandidaten normalt under en god jobsamtale?
 • Tænk på den kandidat, der har klaret sig bedst til en jobsamtale hos dig. Vælg de tre stærkeste indtryk, som kandidaten efterlod
 • Nedenfor har vi skrevet 8 lederkompetencer. Hvilke kompetencer er – for jer – vigtigst, når I ansætter ledere?
 • Hvilke af de 8 lederkompetencer manglede den opsagte leder?
 • Spørger du normalt en ansøger om vedkommendes lønforventning, inden du eventuelt indkalder til første samtale?
 • Hvor langt er du normalt villig til at flytte dig opad fra dit første månedsløn-udspil i kroner og ører?
 • Er der nogle af jeres medarbejdere, der får bonusløn?
 • Hvordan vil brug af individuel bonusløn udvikle sig i jeres virksomhed i fremtiden?
 • Nyuddannede akademikere har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Folketinget ændrer løbende i kravene til universiteterne. Men hvad ville du ændre, hvis du var ansvarlig minister?
 • Har du prøvet at ansætte en akademiker?
 • Vil akademikere udgøre en større eller mindre andel i jeres virksomhed fremover?
 • Hvorfor har du ikke prøvet at ansætte en akademiker?
 • Hvilken aldersgruppe fungerer bedst på jeres arbejdsplads?
 • Hvordan har I brugt video i jeres rekrutteringsproces?
 • Hvordan forventer I at bruge video i jeres rekrutteringsproces fremover?
 • Hvordan engagerer I jeres medarbejdere på en måde, så de udadtil fungerer som ambassadører for virksomheden?

Overblik: De bedste jobrådgivnings-pointer fra alle rekrutteringsanalyserne samlet på én side

Det har været svært. Rigtig svært. At skulle vælge mellem alle de dejlige, interessante tal fra Rekrutteringsanalyserne 2011-2019. Men vi har gjort det – og nu er de samlet i ét, tal-intenst oversigtsark, som du kan bruge i din jobrådgivning, din jobsøgning eller blot til at stille din rekrutterings-nysgerrighed.

Rekrutteringsanalysen 2016
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, branche, funktion, køn)
 • Tænk nu på den kandidat, som fik jobbet ved jeres seneste ansættelse. Gennem hvilken kanal spottede du den person, du endte med at ansætte?
 • Hvor mange ansøgninger fik I til den senest opslåede stilling?
 • Sammenlign med for to år siden; hvordan har antallet af ansøgninger på opslåede stillinger generelt udviklet sig?
 • Hvor lang bør en skriftlig ansøgning maksimalt være?
 • Hvor langt bør et CV maksimalt være?
 • Kan en kort videopræsentation erstatte en traditionel skriftlig ansøgning?
 • Kigger du på følgende bilag i din vurderingsproces inden udvælgelse til første samtalerunde, hvis det er vedlagt en ansøgning?
 • Fandt I præcis den profil, som I ledte efter, sidst I slog en stilling op?
 • Er det normalt for jer at researche en kommende medarbejder via følgende?
 • Hvis du var rådgiver for jobsøgere; hvilke råd er de vigtigste at give jobsøgere ud fra det, du oftest oplever som jobsøgeres udfordringer?
 • Er det jeres oplevelse, at kandidater, der ringer med spørgsmål til stillingsopslaget, generelt har relevante spørgsmål?
 • Hvad er for dig en passende varighed for en samtale, når en kandidat ringer med relevante spørgsmål til stillingsopslaget?
 • Hvad synes du, der skal til for, at det er et godt opkald?
 • Har I sorteret på baggrund af følgende objektive kriterier?
 • Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man hverken taler engelsk eller dansk?
 • Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man taler engelsk, men ikke dansk?
Rekrutteringsanalysen 2015
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, små/store virksomheder, virksomhedens størrelse)
 • Har I prøvet at ansætte en ny medarbejder udelukkende via LinkedIn eller andre sociale medier?
 • Hvilken kanal er den vigtigste ved hver personalegruppe?
 • Hvordan kan en person, du ikke kender, få et netværksmøde hos dig?
 • Hvilken jobsøgningsadfærd har irriteret dig mest?
 • Hvad er for dig en passende varighed i en ansættelse, når du vurderer et CV?
 • Hvordan vil brugen af vikariater, freelancere og projektansættelser udvikle sig hos jer i fremtiden?
 • Hvilke generelle kompetencer, vurderer du, vil være mest attraktiv i fremtiden på jeres arbejdsplads?
 • Hvilke fritidsinteresser finder du mest attraktive på et CV?
 • Mange nyuddannede akademikere har svært ved at få deres første job. Hvad mener du vil være den bedste selvhjælp til at stå bedre i forhold til første job?
Rekrutteringsanalysen 2014
 • Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (fordelt på private/offentlige virksomheder, små/store virksomheder, branche)
 • Forventninger til jeres brug af LinkedIn i rekrutteringsprocessen fremover?     
 • Hvordan bruger I LinkedIn til rekruttering?
 •  Har du prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret?
 • Hvordan lykkedes den seneste “uopfordrede jobsøger” hos dig?
 • Hvilke af disse elementer vægter du mest negativt i en ansættelsesproces?
 • Hvornår bliver ledighed et minus i vurderingen af en kandidat?
 •  Hvilke af disse egenskaber sætter I størst pris på hos en ansat medarbejder?
 • Har I prøvet at ansætte en nyuddannet akademiker?
 • I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om nyuddannede akademikere, I har ansat?
 • Forskelle i deres rekrutteringsadfærd
Rekrutteringsanalysen 2013
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren (LinkedIn, motivation. ansøgning og netværk)
 • Hvad skal jobsøgeren blive bedre til i CV´et?
 • Brugen af personlighedstests i rekrutteringsprocesser
 • Erfaring med ansættelse af bestemte målgrupper (Seniorer, nyuddannede m.fl.)
 • Ressourcer i rekruttering og fastholdelse & årsager til afskedigelser
Rekrutteringsanalysen 2012
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Research af kommende medarbejdere
 • Optimisme hos virksomhederne: Forventer vækst i form af flere medarbejdere
 • 10 gode råd til jobsøgeren
  CV & ansøgning
  Motivation
  Opkald til virksomhederne
  LinkedIn & netværk
  Offentlige vs. private virksomheder og små vs. store virksomheder
Rekrutteringsanalysen 2011
 • Virksomhedernes rekrutteringskanaler
 • Virksomhedernes holdninger til kandidaternes jobsøgningsadfærd
 • Virksomhedernes holdning til ansøgning og CV (Hvilke elementer er vigtigst i en ansøgning? Hvor lang tid bruger du i første sortering?)
 • Virksomhedernes holdning til jobsamtalen (Hvor mange til samtalen? Hvor mange samtalerunder? Hvor lang tid tager jobsamtalen?)
 • Virksomhedernes brug af tilskudsordninger (Virksomhedspraktik og løntilskud)