Danskernes pensionsønsker stemmer ikke overens med den forventede folkepensionsalder

4 min. læsetid
18. januar 2024

Vi går nogle år i møde med smalle årgange, og store årgange vil forlade arbejdsmarkedet. Derfor har samfundet hårdt brug for, at alle arbejder længere. Resultaterne af Kandidatanalysen 2020 viser dog, at danskerne i gennemsnit ønsker at forlade arbejdsmarkedet i en alder af 63 år. Det er alt for tidligt i forhold til enhver analyse af fremtidens arbejdskraftbehov. I denne artikel vil vi gå i dybden med tallene og se på, om der er bestemte målgrupper, der vil tidligere på pension end andre.

 

I forlængelse af Kandidatanalysen 2020 har vi i samarbejde med Voxmeter spurgt ind til 1.500 danskeres tanker om pension. Respondenterne er blevet bedt om at svare på, hvornår de kunne tænke sig at gå på pension, hvis de helt selv kunne vælge. Gennemsnitsalderen for, hvornår de gerne vil gå på pension, er 63,4 år.

 

Dine modne medarbejdere vil på pension, når de er 64 år

De medarbejdere, der er tættest på at nyde otium, har ud fra resultaterne også den højeste ønskepensionsalder. Respondenterne, der er 50+ år, har et ønske om at forlade arbejdsmarkedet, når de er 64 år. Den alder passer ganske fint med den aktuelle efterlønsalder, der ligger mellem 60-64 år. Der er dog fortsat nogle år op til folkepensionsalderen, der de kommende år vil ligge mellem 65-68 år.

 
 

Danskerne vil tidligere på pension end regeringen har planlagt

Ud fra resultaterne af Kandidatanalysen 2020 kan vi konkludere, at de 35-50-årige vil tidligst på pension. Hvis de helt selv kunne få lov til at vælge, ville de gennemsnitligt gå på pension som 62,7-årige. Her ser vi, at ønskerne til pension ikke stemmer overens med forventningerne fra regeringen. De 35-50-årige ønsker at gå på pension ca. 10 år tidligere, end hvad regeringen har planlagt. Morten Ballisager er bekymret for uoverensstemmelsen.

Det hænger slet ikke sammen. Befolkningen er ikke indstillet på at arbejde længere, end vi gør i dag. Det er bekymrende, når vi tænker på, at et bæredygtigt velfærdssamfund kræver 10 år mere af de unge på arbejdsmarkedet. Det her får politikerne svært ved at lykkes ved. Jeg tror, at der venter en stor regning forude”.

De tidlige pensionsønsker er dog ikke kun aldersbestemte. Faktisk ser vi en tendens til, at kvinder generelt ønsker at gå tidligere på pension end mænd. Det er – måske lidt overraskende – også særligt kvinder, der føler sig mest nedslidte. Det kan muligvis have en sammenhæng med ønsket om at gå før på pension. Resultaterne af Kandidatanalysen 2020 viser, at hver fjerde danske lønmodtager i høj eller nogen grad føler sig nedslidt, når han eller hun til dagligt trækker i arbejdstøjet.

 
 

De unges pensionsønsker er ikke realistiske

Resultaterne af Kandidatanalysen 2020 gør det klart, at særligt de unges pensionsønsker er problematiske. Hvis de unge 18-34-årige selv kunne bestemme, ville de gå på pension som 64-årige. Det er 10 år tidligere end den forventede pensionsalder for målgruppen.

Jeg håber, at politikerne vil sætte det lange lys på og gøre noget ved det her. Det er ikke gået op for de unge, at der venter dem et langt arbejdsliv. Det er politikernes opgave at starte denne erkendelsesproces og se bort fra, at deres horisont ofte stopper ved 4 år”, forklarer Morten Ballisager.

 
 

14 procent af de unge føler sig nedslidte – eller måske nærmere fastbrændte?

Et andet tankevækkende fund i Kandidatanalysen 2020 er, at nedslidning ikke kun kommer med alderen. Hele 14 procent af de unge 18-34-årige føler sig nedslidte. Man tænker, at det bliver mange lange årtier på arbejdsmarkedet, hvis dette er en tendens blandt de yngste generationer på arbejdsmarkedet. Morten Ballisager vurderer dog, at der muligvis kan ligge en trivselsudfordring bag resultaterne.

Man kan jo dårligt være fysisk nedslidt i den alder, så det handler nok mere om, at man kan være mentalt nedslidt. Og mental nedslidning kan opbygges over få år. Her tror jeg i højere grad, at det handler om den svære overgang fra uddannelse til job. Virksomhederne skal have et vågent øje på mental nedslidning, som tilsyneladende kan gemme sig overraskende steder i organisationen”.

 
 

JobTrack: Den bedste metode til at hjælpe fastbrændte medarbejdere med at finde motivationen igen

JobTrack er et kort og professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, der er kørt fast eller som oplever et fald i jobtrivslen. Som medarbejder får du råd og vejledning fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om, hvilke situationer der er motiverende, og hvilke situationer der bringer dine motiverende kompetencer i spil i dagligdagen.

JobTrack består af to tests og tre møder. Med en EASI-test afdækker vi sammenhængen mellem medarbejderens adfærd og motivation, mens en GAIS-test fremlægger en vurdering af medarbejderens jobtrivsel på syv forskellige nøgleområder.

Som en forlængelse af disse test gennemføres der også en motivations- og kompetenceafklaring. Herefter vil vores konsulent drøfte og fastsætte handlemuligheder, der vil ende ud i en strategi for den enkelte. Den enkelte medarbejder eksekverer herefter sin strategi.

 
 

Få tilsendt Kandidatanalysen 2020

Kandidatanalysen 2020 er lavet i samarbejde med analysehuset Voxmeter, der har stillet spørgsmål vedrørende arbejdsliv og karriere til 1.500 danskere fordelt på køn, alder, jobfunktion mm. Fokus for årets store analyse er bl.a. ledelse, Employer Branding, trivsel, stress, pseudoarbejde og pension.

Du kan få tilsendt hele analysen på mail ved at udfylde formularen nedenfor.

[activecampaign form=45]

image_printUdskriv eller gem som PDF