JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet medarbejdere med faldende jobtrivsel

Nogle gange er jobtrivslen ikke, hvad den har været. Mange danskere vil i løbet af deres arbejdsliv blive mødt af manglende trivsel og motivation på jobbet. Det kan påvirke et team, forretningen og selvfølgelig den enkelte medarbejders trivsel. Det bør der tages hånd om.

Vi tror på, at arbejdspladser kan rumme en større åbenhed mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvor trivsel, jobfremtid, karriereudvikling, kompetenceudvikling og motivation er nøglen til at åbne op for potentiale og trivsel.

Jobtrack er en HR-service, der arbejder proaktivt med trivsel, motivation og selvledelse for, at jobtrivslen øges. Forløbet giver arbejdspladsen handlekraft til at tage hånd om medarbejderens trivsel og er tilpasset den enkelte situation medarbejderen står i.

Med Jobtrack er formålet at gribe ind, når arbejdsglæden er faldende, og sætte medarbejderen i spidsen for egen trivsel og motivation.

0%
af danskerne er tvivlende eller slet ikke glade for deres job (Kilde: Kandidatanalysen 2023)

Hvad er JobTrack?

JobTrack er et kort professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, som oplever et fald i jobtrivslen.

JobTrack sikrer medarbejderen en plan for at genfinde sin jobtrivsel – bl.a. ved at arbejde med motiverende kompetencer.

  • Virksomheden får mulighed for at modvirke dybere demotivation, hjælpe medarbejderen med at genfinde motivationen og måske afværge et uønsket medarbejderexit af en ellers værdsat medarbejder.

  • Medarbejderen får sparring fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om, hvilke situationer der er motiverende og hvilke situationer, der bringer de motiverende kompetencer i spil i dagligdagen.

JobTrack er henvendt til den medarbejder, der ikke længere er den bedste udgave af sig selv – dvs. er gået fra grøn til gul med risiko for at udvikle en grad af apati i jobbet (rød).

Forløbet

Processen

JobTrack-forløbet består af en GAIS trivselsmåling, en personprofil og 5 møder. Mellem møderne vil der være forberedelse for medarbejderen.

Vi anvender e-disc personprofilen, som giver en forståelse for medarbejderens primære motivationsfaktorer og typiske adfærdsmønstre. Derudover vil medarbejderen gennemføre en trivselsmåling, der giver indblik i jobtrivslen baseret på syv nøgleområder.

I forlængelse af analyserne gennemføre vi en kompetence- og motivationsafklaring. Herefter drøfter og fastsætter vi handlemuligheder, der ender i en strategi for medarbejderen, og som derefter eksekveres.

Strategien kan pege på nye muligheder indenfor eller udenfor virksomheden.

Motivations- og kompetencesparring hos DLG

“Vi brugte ballisagers JobTrack på et tidspunkt, hvor vi havde en værdsat medarbejder, der havde mistet gejsten i jobbet. Det var både vi og han selv klar over. Vi valgte at præsentere ham for muligheden for ekstern sparring, og det sagde han ja til.

Vi gav ham tilbuddet, fordi vi føler et ansvar for alle vores medarbejdere – også dem, som er kørt lidt fast. Forløbet resulterede i, at han selv var i stand til at bringe sig videre fra sin lidt fastlåste position. På den måde blev det en succes for alle.”

Signe Birgitte Schmidt, HR Udviklingschef, DLG

Udvalgte JobTrack-kunder

Ene Charlotte Krog
Ene Charlotte KrogDirektør & ansvarlig for JobTrack

Er du klar til næste skridt? Lad os tale

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med JobTrack.

“Det, der betød mest for mig under JobTrack-forløbet, var min rådgivers helt fantastiske indlevelsesevne og personlighed.

Hun forstod at sætte ord på ens tanker på en helt særlig måde, så man går fra hvert møde med en følelse af at kunne det hele.”

Annette Liboriussen