JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet medarbejdere med faldende jobtrivsel2019-05-16T10:26:27+00:00

JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet medarbejdere med faldende jobtrivsel

Hvad er JobTrack?

JobTrack er et kort professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, som oplever et fald i jobtrivslen.

JobTrack sikrer medarbejderen en plan for at genfinde sin jobtrivsel – bl.a. ved at arbejde med ”motiverende kompetencer”.

Hvad indeholder JobTrack?

JobTrack består af to tests og 3 møder.

EASI-testen afdækker sammenhængen mellem adfærd og motivation, mens GAIS-testen giver en vurdering af jobtrivsel på syv forskellige nøgleområder.

I forlængelse af disse tests gennemføres en kompetence- og motivationsafklaring. Herefter drøftes og fastsættes handlemuligheder, der ender ud i en strategi for den enkelte.

Den enkelte eksekverer herefter sin strategi – en strategi, der både kan pege på nye muligheder inden for og uden for virksomheden.

Hvornår er JobTrack relevant?

Når en medarbejder og en leder har en åben dialog om, at der er en jobtrivselsudfordring – uden at nogle af parterne ser sig i stand til at løse udfordringen – så er JobTrack relevant.

Det er vigtigt, at virksomheden er afklaret med, at forløbet kan føre til, at medarbejderen søger udfordringer udenfor virksomheden.

JobTrack jobtrivsel
Motivations- og kompetencesparring hos DLG

“Vi brugte ballisagers JobTrack på et tidspunkt, hvor vi havde en værdsat medarbejder, der havde mistet gejsten i jobbet. Det var både vi og han selv klar over. Vi valgte at præsentere ham for muligheden for ekstern sparring, og det sagde han ja til.

Vi gav ham tilbuddet, fordi vi føler et ansvar for alle vores medarbejdere – også dem, som er kørt lidt fast. Forløbet resulterede i, at han selv var i stand til at bringe sig videre fra sin lidt fastlåste position. På den måde blev det en succes for alle.”

Signe Birgitte Schmid,HR Udviklingschef, DLG

FAQ: 4 hurtige om JobTrack

Vi står overfor et ”fremtidens arbejdsmarked”, der næsten uundgåeligt vil betyde hyppigere jobskifte.

I det landskab kan det være en fordel for medarbejder og virksomhed at have en åben dialog om, hvordan medarbejderens jobfremtid bedst varetages. Virksomheden får indsigt – og medarbejderen får sparring.

JobTrack er et værktøj, der tager hånd om værdsatte medarbejdere, som har mistet jobbegejstringen – af en eller anden årsag. Ved at forebygge strategisk med JobTrack, kan jeres virksomhed modvirke dybere demotivation, ligesom I måske kan afværge et uønsket medarbejderexit.

Medarbejderen får sparring fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om, hvilke situationer der er motiverende og hvilke situationer, der bringer de ”motiverende kompetencer” i spil. Helt konkret udmønter JobTrack sig i en strategi og handlingsplan for medarbejderen.

JobTrack er ikke henvendt til stressramte, idet produktet og forløbet tager afsæt i ressourcer og overblik, som den stressramte ikke nødvendigvis er i besiddelse af.

Allan Bjerre
Allan BjerreDirektør for outplacement

Kunne du tænke dig at høre mere om JobTrack?

Så kontakt vores direktør for outplacement, Allan Bjerre, ved at bruge nedenstående formular eller ved at skrive til alb@ballisager.com.