JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet “fastkørte” medarbejdere med faldende jobtrivsel

Mange danskere er utilfredse med deres jobsituation og trives ikke på jobbet.

Vi tror på, at en moderne arbejdsplads kan og bør rumme en større åbenhed imellem arbejdsgiver og medarbejder. En åbenhed, hvor der tales om medarbejderens mistrivsel, jobfremtid, fortsatte karriereudvikling og dygtiggørelse.

Vi er slet ikke i tvivl om, at de virksomheder, der tør arbejde proaktivt med de “fastkørte” medarbejdere, vil vinde en del. Og det er her, JobTrack kommer ind i billedet.

0%
af danskerne er tvivlende eller slet ikke glade for deres job (Kilde: Kandidatanalysen 2020)

Hvad er JobTrack?

JobTrack er et kort professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, som oplever et fald i jobtrivslen. Medarbejdere, som er kørt fast.

JobTrack sikrer medarbejderen en plan for at genfinde sin jobtrivsel – bl.a. ved at arbejde med ”motiverende kompetencer”.

  • Virksomheden får mulighed for at modvirke dybere demotivation, hjælpe medarbejderen med at genfinde motivationen og måske afværge et uønsket medarbejderexit af en ellers værdsat medarbejder.

  • Medarbejderen får sparring fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om, hvilke situationer der er motiverende og hvilke situationer, der bringer de ”motiverende kompetencer” i spil i dagligdagen.

JobTrack er henvendt til den medarbejder, der ikke længere er den bedste udgave af sig selv – dvs. er gået fra grøn til gul med risiko for at udvikle en grad af apati i jobbet (rød).

Forløbet

Processen

JobTrack-forløbet består af to tests og 3 møder. Medarbejderen vil blive bedt om at tage en personlighedstest og en trivselstest.

Vi bruger EASI-testen, der afdækker sammenhængen mellem adfærd og motivation på jobbet. Derudover vil medarbejderen også tage en test, hvor medarbejderen skal vurdere sin  jobtrivsel på syv forskellige nøgleområder.

I forlængelse af disse tests gennemfører vi en individuel kompetence- og motivationsafklaring. Herefter drøftes og fastsættes handlemuligheder, der ender ud i en strategi og konkret plan for den enkelte.

Den enkelte eksekverer herefter sin strategi. Strategien kan pege på nye muligheder indenfor eller udenfor virksomheden.

Motivations- og kompetencesparring hos DLG

“Vi brugte ballisagers JobTrack på et tidspunkt, hvor vi havde en værdsat medarbejder, der havde mistet gejsten i jobbet. Det var både vi og han selv klar over. Vi valgte at præsentere ham for muligheden for ekstern sparring, og det sagde han ja til.

Vi gav ham tilbuddet, fordi vi føler et ansvar for alle vores medarbejdere – også dem, som er kørt lidt fast. Forløbet resulterede i, at han selv var i stand til at bringe sig videre fra sin lidt fastlåste position. På den måde blev det en succes for alle.”

Signe Birgitte Schmid,HR Udviklingschef, DLG

Udvalgte JobTrack-kunder

Ene Charlotte Krog
Ene Charlotte KrogDirektør & ansvarlig for JobTrack

Er du klar til næste skridt? Lad os tale

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med JobTrack.

“Det, der betød mest for mig under JobTrack-forløbet, var min rådgivers helt fantastiske indlevelsesevne og personlighed.

Hun forstod at sætte ord på ens tanker på en helt særlig måde, så man går fra hvert møde med en følelse af at kunne det hele.”

Annette Liboriussen