JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet “fastkørte” medarbejdere med faldende jobtrivsel

Mange danskere er utilfredse med deres jobsituation og trives ikke på jobbet.

Vi tror på, at en moderne arbejdsplads kan og bør rumme en større åbenhed imellem arbejdsgiver og medarbejder. En åbenhed, hvor der tales om medarbejderens mistrivsel, jobfremtid, fortsatte karriereudvikling og dygtiggørelse.

Vi er slet ikke i tvivl om, at de virksomheder, der tør arbejde proaktivt med de “fastkørte” medarbejdere, vil vinde en del. Og det er her, JobTrack kommer ind i billedet.

0%
af danskerne er tvivlende eller slet ikke glade for deres job (Kilde: Kandidatanalysen 2020)

Hvad er JobTrack?

JobTrack er et kort professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, som oplever et fald i jobtrivslen. Medarbejdere, som er kørt fast.

JobTrack sikrer medarbejderen en plan for at genfinde sin jobtrivsel – bl.a. ved at arbejde med ”motiverende kompetencer”.

  • Virksomheden får mulighed for at modvirke dybere demotivation, hjælpe medarbejderen med at genfinde motivationen og måske afværge et uønsket medarbejderexit af en ellers værdsat medarbejder.

  • Medarbejderen får sparring fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om, hvilke situationer der er motiverende og hvilke situationer, der bringer de ”motiverende kompetencer” i spil i dagligdagen.

Motivations- og kompetencesparring hos DLG

“Vi brugte ballisagers JobTrack på et tidspunkt, hvor vi havde en værdsat medarbejder, der havde mistet gejsten i jobbet. Det var både vi og han selv klar over. Vi valgte at præsentere ham for muligheden for ekstern sparring, og det sagde han ja til.

Vi gav ham tilbuddet, fordi vi føler et ansvar for alle vores medarbejdere – også dem, som er kørt lidt fast. Forløbet resulterede i, at han selv var i stand til at bringe sig videre fra sin lidt fastlåste position. På den måde blev det en succes for alle.”

Signe Birgitte Schmid,HR Udviklingschef, DLG

Hvem er JobTrack relevant for?

Når en medarbejder og en leder har en åben dialog om, at der er en jobtrivselsudfordring – uden at nogle af parterne ser sig i stand til at løse udfordringen – så er JobTrack relevant.

Det er vigtigt, at virksomheden er afklaret med, at forløbet kan føre til, at medarbejderen søger udfordringer udenfor virksomheden.

NB: JobTrack er IKKE henvendt til stressramte, idet produktet og forløbet tager afsæt i ressourcer og overblik, som den stressramte ikke nødvendigvis er i besiddelse af.

JobTrack jobtrivsel

Hvad indeholder JobTrack?

JobTrack består af to tests og 3 møder.

EASI-testen afdækker sammenhængen mellem adfærd og motivation, mens GAIS-testen giver en vurdering af jobtrivsel på syv forskellige nøgleområder.

I forlængelse af disse tests gennemføres en kompetence- og motivationsafklaring. Herefter drøftes og fastsættes handlemuligheder, der ender ud i en strategi for den enkelte.

Den enkelte eksekverer herefter sin strategi – en strategi, der både kan pege på nye muligheder inden for og uden for virksomheden.

Udvalgte JobTrack-kunder

Morten Ballisager
Morten BallisagerDirektør & ansvarlig for JobTrack

Er du klar til næste skridt? Lad os tale

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med JobTrack.

“Det har været et rigtig godt forløb. Jeg fik udarbejdet en god plan sammen med en konsulent, og jeg føler virkelig, at det kan gå mange spændende veje herfra. Og det kan jeg i høj grad takke ballisager for.”

Mikkel J., Bruger af JobTrack