JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet “fastbrændte” medarbejdere2019-08-27T14:04:58+02:00

JobTrack: Et moderne HR-værktøj målrettet “fastbrændte” medarbejdere med faldende jobtrivsel

Adskillige undersøgelser – herunder vores nyeste Kandidatanalyse – viser, at mange danskere er utilfredse med deres jobsituation.

Vi tror på, at en moderne arbejdsplads kan og bør rumme en større åbenhed imellem arbejdsgiver og medarbejder. En åbenhed, hvor der tales om medarbejderens mistrivsel, jobfremtid, fortsatte karriereudvikling og dygtiggørelse.

Vi er slet ikke i tvivl om, at de virksomheder, der tør arbejde proaktivt med de “fastbrændte” medarbejdere, vil vinde en del. Og det er her, JobTrack kommer ind i billedet.

Hvad er JobTrack?

JobTrack er et kort professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, som oplever et fald i jobtrivslen. Medarbejdere, som er brændt fast.

JobTrack sikrer medarbejderen en plan for at genfinde sin jobtrivsel – bl.a. ved at arbejde med ”motiverende kompetencer”.

Kontakt os og hør mere om JobTrack!

Hvorfor bruge JobTrack?

  • Medarbejderen får..

    …sparring fra en neutral og professionel sparringspartner. Der bliver skabt afklaring og bevidsthed om, hvilke situationer der er motiverende og hvilke situationer, der bringer de ”motiverende kompetencer” i spil.

    Helt konkret udmønter JobTrack sig også i en strategi og handlingsplan for medarbejderen.

  • Virksomheden får…

    … mulighed for at modvirke dybere demotivation, hjælpe medarbejderen med at genfinde motivationen og måske afværge et uønsket medarbejderexit af en ellers værdsat medarbejder.

Motivations- og kompetencesparring hos DLG

“Vi brugte ballisagers JobTrack på et tidspunkt, hvor vi havde en værdsat medarbejder, der havde mistet gejsten i jobbet. Det var både vi og han selv klar over. Vi valgte at præsentere ham for muligheden for ekstern sparring, og det sagde han ja til.

Vi gav ham tilbuddet, fordi vi føler et ansvar for alle vores medarbejdere – også dem, som er kørt lidt fast. Forløbet resulterede i, at han selv var i stand til at bringe sig videre fra sin lidt fastlåste position. På den måde blev det en succes for alle.”

Signe Birgitte Schmid,HR Udviklingschef, DLG

Hvem er JobTrack relevant for?

Når en medarbejder og en leder har en åben dialog om, at der er en jobtrivselsudfordring – uden at nogle af parterne ser sig i stand til at løse udfordringen – så er JobTrack relevant.

Det er vigtigt, at virksomheden er afklaret med, at forløbet kan føre til, at medarbejderen søger udfordringer udenfor virksomheden.

NB: JobTrack er IKKE henvendt til stressramte, idet produktet og forløbet tager afsæt i ressourcer og overblik, som den stressramte ikke nødvendigvis er i besiddelse af.

JobTrack jobtrivsel

Hvad indeholder JobTrack?

JobTrack består af to tests og 3 møder.

EASI-testen afdækker sammenhængen mellem adfærd og motivation, mens GAIS-testen giver en vurdering af jobtrivsel på syv forskellige nøgleområder.

I forlængelse af disse tests gennemføres en kompetence- og motivationsafklaring. Herefter drøftes og fastsættes handlemuligheder, der ender ud i en strategi for den enkelte.

Den enkelte eksekverer herefter sin strategi – en strategi, der både kan pege på nye muligheder inden for og uden for virksomheden.

Morten Ballisager
Morten BallisagerDirektør for Outplacement

Bliv kontaktet og hør mere om JobTrack

Skriv til Morten Ballisager, som er ansvarlig for JobTrack-programmet, ved at bruge nedenstående formular eller ved at skrive til mb@ballisager.com. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

“Fastbrændte mennesker kan være rigtig dygtige og succesfulde i deres arbejdsliv, men de føler sig alligevel ikke tilpas, og arbejdet giver dem ingen glæde. Som fænomen er det formentligt mere udbredt end både stress og udbrændthed, men det er ikke så synligt, fordi folk sædvanligvis ikke bliver sygemeldt på grund af fastbrændthed.”

– Rie Thomsen, Professor i karrierevejledning, DPU, Aarhus Universitet
Citat fra artikel i Berlingske: https://www.berlingske.dk/navne/mange-er-fastbraendt-paa-jobbet.-er-du-ramt