Consulting til jobcentre og A-kasser

Udvikl jeres medarbejdere og skab en endnu bedre beskæftigelsesindsats for kommunens borgere. Dyk ned i nogle af vores consulting-koncepter herunder.

Eksempler på

Consulting-koncepter

Flere udsatte ledige i job

Med udgangspunkt i gode virksomhedskontakt og erfaring med udsatte borgere kan vi hjælpe jeres medarbejdere med at få flere udsatte ledige i job.

Formålet er at sikre fremgang og jobrettet sparring for udsatte borgere og skabe et fagligt sparringsmiljø, hvor jeres medarbejdere får en supervisionspartner, der har øje for mødeledelse, struktur, jobfokus og "svære samtalemomenter". 

Kompetenceudviklingsprojektet er målrettet de medarbejdere, der leverer indsatsen for udsatte ledige.

Jobparate
Eksempel

Projekt: Flere udsatte ledige i job

Opstart

 • Forberedelsesmøde
 • Forberedelses- og motivationsinterviews
 • Kick Off-seminar
 • Supervisionsopvarmning

Indsats

 • Supervision runde 1 - to borgerobservationer pr. medarbejder
 • Udbytteinterviews med udvalgte borgere i forlængelse af mødet med supervision til hver medarbejder
 • Erfaringsopsamling og fokuspunkter
 • Supervision runde 2 - to borgerobservationer pr. medarbejder
 • Udbytteinterviews med udvalgte borgere i forlængelse af mødet med supervision til hver medarbejder

Forankring

 • Fælles implementeringsseminar
 • Afslutningsrapport afleveres på dialogmøde med ledergruppen
 • Individuel ledersparring

En stærk virksomhedsindsats med jobskabelse 

374.000 vejledning-/opkvalificeringsforløb blev i 2022 iværksat, hvilket svarer til 66 % af samtlige aktiveringsforløb.

Når en stor del af disse forløb skal konverteres til virksomhedsvendte forløb fremover, vil det lægge massivt pres på jobcentrenes virksomhedsindsats og jobrådgiverne vil opleve øgede krav til jobrettet fokus i samtalerne.

Vi hjælper jer med at styrke virksomhedsindsatsen og finde jobåbninger.

Supervision
Sådan griber vi det an

Projekt: En stærk virksomhedsindsats med jobskabelse

Herunder kan du se, hvordan vi griber det an.

Serviceeftersyn og foranalyse

Vi baserer serviceeftersynet og foranalysen på følgende elementer og spørgsmål:

 • Datagrundlag - hvilke data anvender I og til hvad?  
 • Resultater - hvilke resultater tilvejebringer virksomhedsindsatsen i dag? 
 • Organisering - hvordan er virksomhedskonsulenterne organiseret og med hvilken reference? 
 • Opgavesammensætning - hvilke opgaver løser virksomhedskonsulenterne? 
 • Kalenderstyring og tidsfordeling - hvordan sikres tid til det virksomhedsopsøgende arbejde? 
 • Kapacitet - hvilken samlet kapacitet har virksomhedsindsatsen til kerneopgaven?

Foranalysens resultater og driftsnære anbefalinger sammenfattes i et kort notat og præsenteres for jobcentret med henblik på dialog om videre proces.   

Effektive processer og samarbejde

Såfremt foranalysen har peget på potentialer for styrket samarbejde og mere effektive processer, gennemfører vi en proces med medarbejderne, der baseres på følgende elementer: 

 • Interviews med virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere om samarbejde og potentialer
 • Workshop med fokus på udvikling af samarbejdsflader og smidige processer 
 • Prøvehandlinger testes (medarbejderne tester forslagene fra workshoppen af i daglig praksis)
 • Opfølgningsworkshop og erfaringsdeling – tilpasning

Kompetenceudvikling

 • Observationer af virksomhedsbesøg med virksomhedskonsulenterne
 • Feedback til virksomhedskonsulenterne 
 • Opsummering af tværgående optimeringspotentialer samt dialog om indhold i undervisning
 • Undervisning baseret på observationer og feedback, fx:
  • Pre- og onboarding ifm. virksomhedspraktikker
  • Substitution
  • Konvertering af praktik til lønnede timer
  • Virksomhedens tilfredshed med forløb/dialog

Servicetjekket og procesoptimeringerne vil ofte øge trivslen, samarbejdet og arbejdsglæden, fordi der er tale om involverende processer, som giver ejerskab til de implicerede parter. Samtidig giver det anledning til, at ledelse og medarbejdere får afstemt forventninger til opgaveløsningen, og det kan i samme moment give anledning til at prøve arbejdet med selvstyrende teams af. 

En bæredygtig sygedagpengeindsats i balance

En del jobcentre oplever udfordringer i deres sygedagpengeindsats. Sagerne trækker ud, og alt for mange mister deres job under sygemeldingen. Desværre viser det sig ofte, at når denne gruppe raskmeldes til dagpengeteamet, har de ingen plan for jobsøgningen eller fremtiden. Det sætter jobrådgiverne i en situation, hvor de skal starte helt forfra, hvilket blot forlænger perioden på offentlig forsørgelse.

I ballisager hjælper vi jer med at identificere de mønstre i sagsbehandlingen, som er medvirkende til, at sagerne hober sig op.

website_2024_placeholder_3_small
Her er vores tilgang

Projekt: En sygedagpengeindsats i balance

Indledende møder og screening

 • Vi afholder møder med lederen og fagkoordinatoren for at diskutere og fastlægge den faglige linje for teamet.
 • Vi udarbejder en screeningsguide baseret på den aftalte faglige linje.
 • Vi foretager systematiske screeninger af et antal sager i overensstemmelse med screeningsguiden.
 • Vi sørger for, at alle medarbejdere er repræsenteret i screeningen. 

Databehandling og teamets perspektiver

 • Vi analyserer og behandler dataene for at identificere mønstre og tendenser i sagsbehandlingen.
 • Inden vi udarbejder en skriftlig afrapportering, mødes vi med teamet og deler vores observationer og får samtidig teamets perspektiver på de fund, som er gjort.  

Kompetenceudvikling

Vi udarbejder en rapport med driftsnære anbefalinger til lederen og fagkoordinatoren, herunder:

 • kvalificering af indsatsen
 • kompetenceløft til medarbejderne
 • nye koncepter for ledelsestilsyn og opfølgning
 • kalenderstyring
 • samarbejdsmodeller mellem relevante teams i jobcentret (dagpenge/sygedagpenge, sagsbehandlere/fastholdelseskonsulenter osv.). 

Når anbefalingerne er implementeret og forandringsprocessen er gennemført, er det vores erfaring, at medarbejderne oplever en faldende sagsmængde, hvilket resulterer i mere overskud og mindre stress. Samtidig opnår I en fælles faglig linje, der skaber stabilitet i vurderinger og afgørelser. Vores erfaring viser, at et servicetjek af sygedagpengeindsatsen på den måde skaber værdi for både borgere, medarbejdere og den kommunale økonomi. 

Foredrag om Rekrutteringsanalysen

Book et inspirerende og dybdegående oplæg, der gør dig og dit team endnu skarpere på tidens rekrutteringstendenser.

I vores foredrag om vores seneste rekrutteringsanalyse gør vi dig klogere på, hvordan virksomhedernes rekrutteringsadfærd ser ud, og I får dybe indsigter i, hvad virksomhederne efterspørger.

Det giver jer det bedste grundlag for at rådgive borgerne bedst muligt.

Foredrag om Rekrutteringsanalysen 2023

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.