6 facts om ballisagers outplacement

5 min. læsetid
01. juli 2017

 

Konsulenthuset ballisager har mange års erfaring med at hjælpe opsagte medarbejdere i job vha. outplacementforløb. Men måske er der alligevel én ting eller to, du ikke vidste om vores arbejde med outplacement? Vi har derfor samlet seks vigtige pointer om, hvordan vi arbejder med at genplacere opsagte medarbejdere. 

Allerførst: Hvad er outplacement?

Outplacement er professionel karriererådgivning til en opsagt medarbejder.

Det betyder, at den opsagte omgående får professionel sparring og rådgivning mhp. at håndtere opsigelsen, finde afklaring og blive skarp i den kommende jobsøgningsproces.

1. Knap 6 ud af 10 virksomheder har brugt outplacement

I vores Rekrutteringsanalyse 2015 fandt vi ud af, at 59% af alle arbejdsgivere (både små/store private og offentlige virksomheder) har prøvet at benytte sig af outplacement.

Derudover viser en undersøgelse blandt de 167 største virksomheder i Danmark, at 89% af de virksomheder tilbyder støtte til jobsøgning, kompetenceudvikling og efteruddannelse til afskedigede medarbejdere (Aggerholm 2009).

Og hvorfor bruger virksomhederne så outplacement? Det har vi spurgt 206 HR-medarbejdere i hele Danmark om i en undersøgelse, som vi fik foretaget af epinion i april 2017.

HR-medarbejderne svarede, at de primært vælger at købe outplacement hos et outplacementbureau af følgende tre årsager:


 

 

Og vi kan tilføje yderligere tre gode grunde til at bruge outplacement – grunde, der vedrører både jer som virksomhed, den opsagte medarbejder og de tilbageværende medarbejdere.

 

 • Hjælp til den opsagte: Den opsagte medarbejder får hjælp til at håndtere opsigelsen, blive mere afklaret og få skærpet sin jobsøgning – og dermed har han/hun bedre mulighed for at komme godt videre og hurtigere tilbage i job.

 • Du tager ansvar for dine medarbejdere: Du viser over for tilbageværende medarbejdere, at I agerer professionelt og socialt ansvarligt i svære situationer som denne – og det skaber intern tryghed. Samtidig udviser jeres virksomhed stærke værdier, der giver de tilbageværende medarbejdere et styrket loyalitetsforhold til virksomheden.

 • Du skaber positive ambassadører: En afskedigelsesproces vil selvfølgelig aldrig være glædelig, men et opsigelsesforløb med outplacement-assistance vil gøre, at du og den opsagte medarbejder skilles ad på en ordentlig og mere gensidigt respektfuld måde. En ordentlig afsked i øjenhøjde øger også sandsynligheden for, at den opsagte vil være mere positivt indstillet over for jeres arbejdsplads – på trods af afskedigelsen (= Employee Advocacy).

 

2. Fleksible tilbud og rammeaftaler for outplacementforløb

Hvis du er interesseret i at indgå en aftale omkring outplacementforløb med ballisager, har du flere valgmuligheder. Vi skræddersyer nemlig vores tilbud – eller rammeaftale – til dig, således at det passer lige præcis til de behov, som jeres virksomhed og medarbejdere har.

Hvis der eksempelvis er tale om en kollektiv afskedigelse, har vi stor erfaring med at assistere med sparring til ledere, der skal opsige, forud for opsigelsesdagen, samt med krisehåndtering på selve opsigelsesdagen.

En rammeaftale kunne eksempelvis indeholde tilbud på:

Ved kollektive afskedigelser:
Sparring til de ledere, der skal opsige
Krisehåndtering på opsigelsesdagen samt informationsmøde for de opsagte medarbejdere
Møde med ikke-opsagte medarbejdere i forlængelse af opsigelser

 • Individuelt outplacement-program for ”menige” medarbejdere (f.eks. op til 6 eller 9 møder á 60-90 minutter pr. møde)

 • Individuelt outplacement-program for ledere samt medarbejdere med lidt højere anciennitet (f.eks. op til 12 møder á 60-90 minutter pr. møde)

 • Individuelt outplacement-program med jobgaranti (ubegrænset antal møder)

 • Individuelt outplacement-program på executive-/direktions-niveau (ubegrænset antal møder)
 
 

3. Outplacement-erfaring handler ikke kun om anciennitet

Siden 2016 har ballisagers outplacementkonsulenter afholdt over 1.700 outplacementmøder årligt – og vores outplacement-forretning er faktisk vokset kontinuerligt, siden vi begyndte at tilbyde outplacement-asisstance i 2010.

Men vores erfaring inden for outplacement handler naturligvis ikke kun om antallet af outplacementforløb, som vi har gennemført over tid. Det handler lige så meget om, hvad vi kan tage med os til hvert enkelt outplacementmøde.

Her spiller to ting en vital rolle i vores rådgivning:

 • Vores viden – om jobsøgning, virksomhedernes rekruttering og arbejdsmarkedet:
  Hvert år gennemfører vi en rekrutteringsanalyse, hvor vi spørger virksomhederne til deres rekrutteringsadfærd for at kunne give vores kandidater den nyeste viden om, hvad der virker – og ikke virker – i jobsøgningen. I 2017 deltog 878 respondenter i undersøgelsen.

   

  Hvert kvartal udgiver vi også et Jobbarometer, hvor vi undersøger de nyeste tendenser på arbejdsmarkedet – både på det regionale og nationale arbejdsmarked.

   

 • Vores virksomhedsnetværk:
  Virksomhedskontakt står højt på den ugentlige dagsorden hos alle vores konsulenter. Derfor har vi også en database med mere end 16.000 kontakter i både små/store private/offentlige virksomheder.

   

  Derudover har vi en særligt tæt kontakt til knap 2.000 virksomheder, der sidder i vores særlige virksomhedspanel – et panel, der bl.a. hjælper med at besvare vores årlige rekrutteringsanalyse.

 
 

4. Det indeholder vores outplacementforløb (normalt)

Som det fremgår af punkt 2, er det meget forskelligt, hvor mange møder et outplacementforløb består af. Dog er der nogle vigtige elementer, der går igen i vores outplacementforløb – uanset antal møder:

 • Adgang til sparring mellem møderne med kandidatens faste konsulent.

 • Vores 5-stjernede håndbog i Moderne Jobsøgning

 • Adgang til vores online-område på hjemmesiden, hvor kandidaten kan finde inspiration samt konkrete råd til jobsøgningen og få adgang til diverse virksomhedsdatabaser.
 • Tilbud om at gennemføre adfærds- og motivationstesten EASI som en del af afklaringsprocessen
 • Eventuelt tilbud om at deltage på Workshops såsom LinkedIn-workshops og virksomhedsforedrag.
 • Vi holder kontakten i tre måneder til kandidater, der ikke er i job efter sidste møde i forløbet – både telefonisk og på mail.
 

5. Jobeffekter og tilfredshedsgrad på vores outplacementforløb

På vores outplacementforløb i 2016 lå den gennemsnitlige jobeffekt på 88 %, dvs. det er et gennemsnit af alt fra korte forløb på f.eks. 4 outplacementmøder til lange forløb på f.eks. 16 outplacementmøder.

Hvis den opsagte medarbejder til gengæld har haft 9 møder eller derover, havde vi i 2016 100% jobeffekt – eller sagt med andre ord, jobsikkerhed.

Samtidig med, at vi meget ofte lykkes med at hjælpe vores outplacement-kandidater i job, tilstræber vi selvfølgelig at gøre alle kandidaterne tilfredse med forløbet – et parameter, vi kvalitetssikrer løbende.

96 % af vores deltagere var i 2016 således tilfredse eller meget tilfredse med vores forløb – langt hovedparten var endda meget tilfredse.

 
88 %
af vores outplacement-kandidater kommer i job, mens de er i outplacementforløb.
Kilde: Ballisagers outplacement-evalueringer 2016
 

6. Vores kunder inden for outplacement

Vi har hjulpet flere af landets største virksomheder med outplacement-opgaver – både ift. at klæde ledelsen ordentligt på ved opsigelser og ift. at hjælpe opsagte medarbejdere ordentligt videre.

Vi har de senere år både hjulpet Siemens Wind Power, Danish Crown, Arbejdernes Landsbank, Telia, Dansk Supermarked, Dagrofa, Scandinavian Tobacco Group samt flere styrelser og ministerier – herunder Erhvervsministeriet, Anke- og Socialstyrelsen – med outplacement-opgaver.

 
 
 
Ene Krog
Ene Krog Direktør
 

Vil du høre mere om, hvordan I kan hjælp medarbejderne videre med outplacement?

Lav en professionelt og menneskeligt håndteret opsigelsesrunde. Og hjælp de opsagte godt videre med et outplacementforløb. Vi guider jer i opsigelsesprocessen og de opsagte med outplacement.

Send os en forespørgsel ved at udfylde formularen – vi vender tilbage snarest muligt.