25 uundværlige links til din jobsøgning

8 min. læsetid
15. marts 2016

 

Der findes mange gode råd om jobsøgning derude på The World Wide Web. Vi har samlet vores 25 bedste bud på gratis artikler, guides, fakta og viden, som du kan inddrage i din søgen efter din næste arbejdsgiver.

NB: Klik på overskrifterne for at komme til de forskellige sider.

Jobannoncer og jobdatabaser

1. Jobfisk.dk – Alle databaser samlet ét sted

Jobfisk.dk tilbyder hjælp inden for jobsøgning og rekruttering gennem et væld af forskellige artikler om joblivet. Men siden har også samlet nogle udtømmende oversigter, som du ikke bør gå glip af:

  • 30+ jobdatabaser: Favner alle brancher og faggrupper.
  • 60+ fagdatabaser: Henvender sig til en bestemt faggruppe eller jobtype.
  • 85+ vikarbureauer: Vikarbureauerne har som regel en cv-database, man kan blive skrevet op i. Og derudover har hovedparten også deres egen jobdatabase med ledige stillinger, som du kan udforske.
  • 140+ rekrutteringsbureauer: Alle rekrutteringsbureauer i Danmark, herunder også Konsulenthuset ballisager. De fleste rekrutteringsbureauer har også en CV-database og en jobdatabase med ledige stillinger.

2. Frivilligjob.dk

Frivilligjob.dk er en jobportal, hvor der ligger mere end 2000 opslag for frivilligt arbejde. Rent lovgivningsmæssigt er det muligt for dagpengemodtagere at arbejde frivilligt 44 timer om måneden, uden at det fratrækkes dine dagpenge. Lovforslaget gælder alt ulønnet arbejde udført for frivillige organisationer, foreninger el.lign., som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse. Vi anbefaler dog, at du altid tjekker om med din a-kasse, hvilke regler der gør sig gældende for dig.

3. Graduateland 

Graduateland har både stillinger til studentermedhjælpere, Graduates, deltids- og fuldtidsstillinger samt praktikker og freelancearbejde. Du kan inddele din søgning efter geografi, arbejdsområde og stillingstype, og portalen rummer jobs med arbejdsplads mange forskellige steder i Verden.

 

Virksomhederne

4. Børsens Gazeller

Tag et kig på Børsens Gazellelister, hvor mere end 2.000 gazellevirksomheder er repræsenteret. Oversigterne kan du bruge til uopfordret at tage kontakt til virksomhederne. Alle Børsens gazeller har minimum fire regnskabsår på bagen og har i løbet af de seneste fire år som minimum fordoblet omsætningen.

Læs mere om Børsens gazeller på deres hjemmeside her.

5. Jobindex’ arkiv – en guldgrube til din uopfordrede jobsøgning

Jobindex har tidligere stillingsopslag liggende i deres arkiv-funktion. Denne funktion kan give dig viden om, hvilke virksomheder der tidligere har søgt medarbejdere med dine kvalifikationer. De virksomheder er oplagte at tage fat i som en del af din uopfordrede jobsøgning. Ikke alene får du en kontaktperson serveret – du får også den ønskeliste, som virksomheden havde, sidste de ansatte.

Sådan søger du i arkiv-funktionen:

  • Klik på Flere søgemuligheder til højre under søgefunktionen.
  • Klik på Opslagsdato og vælg arkiv.
  • I venstre side åbnes en kalender, hvori du vælger en given periode, som jobannoncerne har været indrykket i.
  • Vælg en Jobkategori, Virksomhed og/eller et Område.
  • Klik Søg og gå i gang med at kontakte de interessante virksomheder.

6. Top 1000-listen: De 1000 største virksomheder i Danmark

Børsen har lavet en liste over de 1000 største danske virksomheder baseret på deres omsætning. Du kan både finde oplysninger om virksomhedernes omsætning, branche, antal ansatte osv. Brug denne liste til den del af din uopfordrede jobsøgning, der er målrettet de store virksomheder.

7. Virksomhedslister delt op efter branche

Nogle gange kan det blive lidt uoverskueligt at søge på virksomheder, uden også at søge efter en specifik branche. Vi har samlet nogle links, der giver et overblik over 9 udvalgte brancher:

Proff.dk: Find virksomhedernes økonomiske nøgletal 

På Proff.dk kan du finde finansielle nøgletal for over 700.000 danske virksomheder. Du kan passende bruge siden til at søge efter virksomheder inden for en specifik branche. Proff har nemlig en meget omfattende brancheoversigt, sorteret i alfabetisk rækkefølge.

Jobs i Skandinavien

Dansk Arbejdsgiverforening anslår, at omkring 84.000 danskere i alderen 25-65 år bor og arbejder i udlandet. Hvert år flytter ca. 10.000 danskere til udlandet, mens 10.000 i samme aldersgruppe vender tilbage. Måske vil du være en af dem, der tager turen til udlandet? I så fald har vi samlet nogle brugbare links til dig her:

8. Norge – Eures

Hvis du går med en lille drøm om at prøve at finde arbejde i Norge, er denne side et godt sted at starte. Her finder du 9 links til stillingsopslag, jobdatabaser samt praktiske informationer om, hvordan man finder arbejde og et sted at bo i Norge.

9. Norge – Jobbsafari

Jobbsafari er Norges svar på Jobindex. Ligesom Jobindex gør på danske sider, støvsuger Jobbsafari det svenske internet for jobannoncer. I skrivende stund er der over 7.000 ledige stillinger slået op.

10. Sverige – Jobbsafari

Jobbsafari findes minsandten også på svensk. Her ligger der i skrivende stund over 30.000 jobannoncer, hvoraf over 7.000 stillinger ligger inden for social- og sundhedsområdet.

Vigtig viden og statistik

11. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyser

Hvert år undersøger vi virksomhedernes adfærd og præferencer i rekrutteringsprocessen. Svarene bruger vi til at give jobsøgere nogle konkrete råd og opdateret viden. På linket kan du finde analyserne fra 2011 og frem.

12. STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. STAR formidler ny viden samt analyser af arbejdsmarkedet, som skal klæde jobcentre, a-kasser og private aktører, som ballisager, bedre på i deres vejledning. Eksempler på STAR’s viden:

Arbejdsmarkedsbalancen: Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på ca. 850 stillingsbetegnelser. Den viser f.eks. om der er gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder.

Rekrutteringsanalyser: STAR udarbejder en halvårlig analyse, der redegør for virksomhedernes rekrutteringssituation. Hvor er der størst mangel på arbejdskraft? Hvilke brancher har der været flest forgæves rekrutteringer i? Hvilke stillinger er sværest at få besat?

13. Viden om det danske arbejdsmarked

Hvornår er en jobsøgningsstrategi allermest effektiv? I vores verden er det, når man kombinerer handling, virksomhedskontakt og en god solid portion viden om det danske arbejdsmarked, herunder viden om, hvordan virksomhederne rekrutterer, hvordan brancherne fordeler sig og vokser mm. Den viden giver ganske enkelt bedre mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning om, hvordan man vil gribe sin jobsøgning an, så det hele ikke kun handler om opslåede stillinger. Vi har samlet fem facts om det danske arbejdsmarked i denne artikel og omsat dem til konkrete råd, som du kan bruge i din jobsøgning. 

14. Målrettet jobsøgningsviden om jobsøgning i hhv. det offentlige & det private

Hvordan søger man egentlig job i de 211.800 små og mellemstore virksomheder i Danmark?
Det har vi skrevet en udførlig artikel om, som du kan læse her.

Hvordan søger man job i den offentlige sektor (Stat, regioner, kommuner og offentlige virksomheder)?
Det har vi skrevet en artikel om her. 

Outplacement_udbyder_lokal_raadgivning_fast_konsulent

Råd og jobsøgningsværktøjer

15. Karrierespindet (den er desværre blevet nedlagt)

40 spørgsmål og en indsats på 15 minutter giver dig rigeligt stof til eftertanke omkring dit arbejdsliv og din karriere. Refleksionerne kan også blive til konkrete produkter som eksempelvis en personlig beskrivelse i dit CV. Testværktøjet er udarbejdet af Finansministeriet og Personalestyrelsen.

16. Jobsamtalens 27 dræberspørgsmål

Kommunikationsforum sammenligner jobsamtalen med et teaterstykke, hvor jobsøgeren er den eneste, der ikke har øvet sig på replikkerne. Der er nok noget om snakken. Jobsamtalen kræver i hvert fald både forberedelse og træning. En del af forberedelsen kunne passende være at tage et kig på disse spørgsmål og lade dig inspirere af Kommunikationsforums egne svar på de 27 dræberspørgsmål.

17. 15 spørgsmål til din næste chef

En artikel som fortæller vigtigheden i at kunne stille de rigtige spørgsmål til sin kommende chef i en jobsamtale. Jobsamtalen er en dialog, hvor forventningsafstemningen går begge veje. Og det skal jobsøgeren altid huske. Denne artikel er en velformuleret reminder om emnet, udarbejdet af Kommunikationsforum.

NB: Download evt. også dette forberedelsesskema, som du kan tage med dig til din næste jobsamtale. 

jobs på LinkedIn og links til din jobsøgning

Sådan kan du bruge LinkedIn i din jobsøgning

18. Ledernes LinkedIn-guide

Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyser viser, at virksomhedernes rekruttering via LinkedIn er steget fra 3% i 2011 til 49% i 2017. Lederne – en interesseorganisation for alle ledere og særligt betroede medarbejdere – har sammensat en omfattende LinkedIn-guide, der giver inspiration til, hvordan du opbygger en LinkedIn-profil og samtidig sørger for at bruge den aktivt.

19. Djøf’s LinkedIn-guide

Djøf har udarbejdet en mindre omfattende, men lige så brugbar, guide til LinkedIn. Djøfs guide fortæller dig bl.a., hvordan du ”step by step” udfylder din LinkedIn-profil, og hvordan du får tilstrækkelig netværksværdi ud af at være på LinkedIn.

Fakta: Sådan kan du blive tilknyttet en virksomhed

Der findes mange muligheder for at blive tilknyttet en virksomhed som jobsøger. Vi har samlet 6 links, der forklarer de enkelte ordninger.

20. Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan vare 4 eller 8 uger. Praktik i 4 uger henvender sig til alle uden job, mens 8 ugers praktik kun gælder for dimittender. Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, der svarer til dagpenge.

21. Offentligt løntilskud

Efter 6 måneders ledighed har du mulighed for at komme i op til 4 måneders løntilskud i en offentlig virksomhed. Din løn svarer højest til den dagpengesats, som du ville kunne få. Din arbejdstid fastsættes under hensyntagen hertil.

22. Privat løntilskud

Efter 6 måneders ledighed har du også mulighed for at prøve dig selv af i et løntilskud hos en privat virksomhed i op til 6 måneder – dog typisk kun 3 måneder, som du måske kan få forlænget. Det er jobcentret, der i sidste ende afgør længden af din løntilskudsperiode. Løn- og ansættelsesvilkår skal følge almindelige overenskomst på området.

23. Voksenlærlingeordning

Voksenlærlingeordningen henvender sig til +25-årige ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse. Den ledige har med denne ordning mulighed for at blive uddannet via en læreplads hos arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Tilskuddet kan gives efter to måneders ledighed.

24. Isbryderordningen

Isbryderordningen er for nyuddannede personer med handicap. Formålet med ordningen er at give nyuddannede personer med handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for et fag, som de endnu ikke har haft mulighed for at arbejde inden for. Den ledige kan ansættes i løntilskud i både private og offentlige virksomheder.

25. InnoBooster – ordning for akademikere

InnoBooster er Innovationsfondens program, der investerer i projekter af op til 3 års varighed i små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne kan søge om en pose penge, som de investerer i et konkret, nyskabende projekt (nyt produkt, ny service, ny proces). Hvis virksomhederne bevilliges den søgte investering, kan de vælge at investere en del af pengene i ny arbejdskraft – og det er her, at du som ledig akademiker kommer ind i billedet.

Vi håber, at vores vidensbank kan gavne din jobsøgning.

Hvis du mener, at der mangler noget viden om et specifikt emne, er du velkommen til at skrive til vores redaktion på kommunikation@ballisager.com.