Tilskudsordninger 2018-01-05T15:55:37+00:00

TILSKUDSORDNINGER

Nedenfor kan du læse om mulighederne for at benytte økonomiske tilskudsordninger, når du skal ansætte en ny medarbejder i din virksomhed eller er i gang med at starte et nyt projekt. Vi vejleder altid gerne om de forskellige tilskudsordninger – det er slet ikke så kompliceret.

Vær opmærksom på, at vi hos Konsulenthuset ballisager udelukkende formidler kontakt til ressourcestærke jobsøgere.

 • Virksomhedspraktik
  Du kan tilknytte en medarbejder omkostningsfrit i fire uger via virksomhedspraktik. Som virksomhed møder I en potentiel medarbejder, og den ledige får mulighed for at snuse til et bestemt jobområde og jeres virksomhed.
 • Job med løntilskud
  Både offentlige organisationer og private virksomheder kan ansætte en medarbejder i typisk 3-6 måneder med økonomisk støtte. I får som virksomhed mulighed for at afprøve samarbejdet med en ny medarbejder, og den ledige oparbejder nye kompetencer inden for et nyt område.
 • Jobrotation
  Jobrotation er med til at kompetenceudvikle såvel ansatte som ledige til gavn for både virksomheden, den enkelte og samfundet som helhed. Private og offentlige virksomheder har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en medarbejder midlertidigt deltager i uddannelse, og når der i uddannelsesperioden ansættes en vikar for den beskæftigede. Det betyder, at omkostningerne for virksomheden i forbindelse med medarbejderens efteruddannelse kan være minimale.
 • Voksenlærlingeordning
  I fremtiden bliver der færre ufaglærte job, og virksomhederne efterspørger i stigende grad medarbejdere med en kompetencegivende uddannelse. Derfor skal ikke bare unge, men også voksne uddanne sig.
 • Introduktionsstilling for akademikere
  Hensigten med introduktionsstillinger er at give ledige akademikere, herunder dimittender, mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet i en stilling, som kombinerer beskæftigelse og uddannelse. Ansættelsesperioden er 1 år og udløber uden særligt varsel – og man ansættes på særlige AC-vilkår.

 • Innovationsfondens programmer:

  Grand Solutions: Tilskud til markante investeringer og længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering.

  InnoBooster: Tilskud til udviklingsinitiativer i små og mellemstore virksomheder (SMV’er op til 250 ansatte), der kræver viden for at blive til virkelighed. Denne viden kan komme fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, et privat udviklingshus eller via ansættelse af en medarbejder med særlige kompetencer. Tilskuddet kan være på op imod 5 mio. DKK.

  Landdistrikstvækstpilot: Tilskud til virksomheder i landdistrikterne (se oversigt over landdistrikterne her). Investeringen gives til virksomheder, der har en god idé til et udviklingsprojekt og skal bruges på at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse.

72%
af 754 adspurgte virksomheder har ansat en medarbejder efter en virksomhedspraktik eller en løntilskuds-ansættelse.
Kilde: Rekrutteringsanalysen 2015