Arbejder du med kandidater, der har været udenfor arbejdsmarkedet fx med en sygemelding eller på forsørgelse? Så ved du også, at det kræver en anden tilgang både til virksomhederne og af din rådgivning af kandidaten at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Nogle af disse kandidater er skeptiske eller har helt mistet troen på, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kan hurtigt blive en selvforstærkende fortælling, at virksomhederne ikke kan favne dem, hvor der skal tages et vist hensyn – f.eks. i forhold til hvor mange timer man kan arbejde om ugen.

Heldigvis viser data fra vores årlige Rekrutteringsanalyse 2019* et helt andet billede af virksomhedernes fleksibilitet, så der er al mulig grund til at bruge tallene til at skabe fornyet gejst og motivation.

Hvem ansætter personer med nedsat arbejdsevne?

Da vi sidst spurgte i Rekrutteringsanalysen 2019 havde hele 73% prøvet at ansætte personer med nedsat arbejdsevne*.

Det vil sige, at de fleste danske virksomheder ikke har noget problem med at tage hensyn eller rumme særlige behov.

Graver vi et lag dybere i analysen, viser det sig, at 74% af de store private virksomheder har erfaring med at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet, mens det hos det offentlige er hele 82%. Hos de små private virksomheder er tallet 62%.

Med andre ord er der allerede god erfaring med at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet hos det offentlige og de store private virksomheder.

Men det skal ikke tages som udtryk for, at de små private virksomheder er ’lukket land’. Det viser svarene, når vi i analysen spørger til, hvorfor virksomhederne ikke har ansat en person med nedsat arbejdsevne.

  • *I Rekrutteringsanalysen 2019 definerer vi personer med nedsat arbejdsevne som “Personer, der pga. handicap, sygdom eller ulykke ikke kan varetage en fuldtidsstilling og/eller skal have hjælpemidler eller anden støtte”.

Hvad er virksomhedernes begrænsning i forhold til at ansætte personer med nedsat arbejdsevne?

Når vi spørger virksomhederne, hvorfor de ikke har ansat en person med nedsat arbejdsevne, angiver 52%, at den rette kandidat ikke har henvendt sig.

Dykker vi endnu længere ned i tallene, viser det sig, at hele 60% af de små private virksomheder ikke har oplevet et match med en kandidat. Det gælder kun henholdsvis 42% og 45% af de store private virksomheder og det offentlige.

Noget kunne altså tyde på, der er et uopdyrket potentiale i forhold til at få foden indenfor hos de små private virksomheder.

Mulighederne er der, når ”den rigtige kandidat henvender sig.” Det handler om matchet i forhold til virksomheden og de potentielle opgaver.

Der skal bankes på døre, og her kan du som rådgiver være en uvurderlig støtte. Her kan du ovenikøbet understrege overfor kandidaten, at det usynlige jobmarked er større end det synlige.

Det viser vores nye Kandidatanalyse. 53% af stillingerne i Danmark ikke bliver slået op.

Hvad er virksomhedernes bedste råd til jobsøgere med nedsat arbejdsevne?

Hvad skal man så gøre for at få foden indenfor – ifølge virksomhederne selv?

To gode råd:

  • Fokuser på dine kompetencer og ikke dine begrænsninger (86%)
  • Søg uopfordret – vi slår ikke stillinger op for personer med nedsat arbejdsevne. (47%)

Igen kan det for nogle kandidater, der har været længe væk fra arbejdsmarkedet, være nødvendigt at afsætte tid og ressourcer til at få identificeret deres kompetencer – og ikke mindst at få kandidaten til at tro på, at det er noget værd og ikke kræver ”papir” på det.

Igen kan vi ikke understrege nok, at at den uopfordrede jobsøgning er uomgængelig for denne målgruppe.

Der er mange virksomheder, der har prøvet at ansætte en kandidat fra målgruppen. Virksomhederne vil gerne udvise et socialt ansvar, men mangler henvendelserne, og endeligt er der mange opgaver derude, der ikke bliver løst med den klassiske rekruttering – især i øjeblikket.

Mulighederne er altså særlig gode lige nu, og vi håber, at de positive tal kan skabe håb og motivation hos dine kandidater.

Tomas Ballisager
Tomas BallisagerAdm. direktør

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe.

image_printUdskriv eller gem som PDF