Det særlige ved varslingssager – og fem særlige udfordringer

4 min. læsetid
31. maj 2022

 

 

Både danske og udenlandske økonomer er bekymrede for, at den økonomiske vækst i Danmark og resten af Europa vil aftage.

I værste tilfælde står vi foran en recession med afskedigelser, virksomhedslukninger og stigende ledighed allerede fra 2. halvdel af 2022.

Det vil have store konsekvenser for arbejdsmarkedet, og det påvirker naturligvis, hvad I som jobcenter skal forberede jer på.

Hvordan er jeres beredskab, når virksomheder henvender sig, og kan det være relevant for jer at søge varslingspuljen? Kan det være en fordel at gøre det i samarbejde med en ekstern aktør?

Der er 5 udfordringer, som I som jobcenter skal være opmærksomme på, hvis en virksomhed i kommunen opsiger en større gruppe medarbejdere eller bliver nødt til at lukke.

 • De private virksomheder kender kun sjældent til varslingspuljen, og de ved derfor ikke, hvordan I kan hjælpe dem og deres medarbejdere. Det vil sige, at I skal være den opsøgende og skal forklare, hvilke fordele det har for hele virksomheden. Det betyder, at I som jobcenter skal være vågne og række ud. Særligt ved konkurser, eller hvor virksomheden uventet bliver hårdt ramt på økonomien, er der sjældent økonomisk råderum for virksomheden til at tilbyde klassisk outplacement til de opsagte medarbejdere.
 • Det er ofte meget store grupper, der bliver ledige samtidig. Det kræver mange ressourcer for jobcenteret at håndtere inden for lovens tidsfrister.
 • Ofte er en større gruppe af de opsagte stærkt specialiserede, hvilket begrænser de indlysende jobmuligheder – og der skal arbejdes med alternative karrieremuligheder.
 • Det kræver stort kendskab og indsigt til en række virksomheder regionalt, når der skal skabes jobåbninger til mange timelønnede og funktionærer samtidig. Med andre ord kræver det perspektiv ud over kommunens grænser, og ofte vil der være den største succesrate, når jobsøgningen sker i hele landsdelen.
 • Endelig er det ofte lang tid siden, at de opsagte sidst har skullet søge job. Det kræver både en grundig opdatering af CV og evt. LinkedIn, samt rådgivning om brug af sociale medier i jobsøgningen. Derudover kræver det individuel sparring at fastlægge den bedste jobsøgningsstrategi for den enkelte ud fra deres kompetencer, erfaring og netværk.
 
 

”Det betød meget for os i et konkursramt selskab, at vores medarbejdere kunne få gavn af karriererådgivning via varslingspuljen. Det gjorde hele forskellen, at jobcenteret var vågent og selv kontaktede os, for det var ikke en mulighed, som vi var klar over fandtes.

Deres årvågenhed betød også, at vi kunne nå at få de nødvendige oplysninger fundet på medarbejderne, inden systemer blev lukket, så medarbejderne kunne blive grebet.”

Stinne Hjorth Dalsø
Forhenværende COO, Great Dane Airlines A/S

 

Sådan kommer I bedst og mest effektivt i mål med varslingspuljen– ifølge vores erfaring.

Hvis det er relevant for jer at søge varslingspuljen, er vores bedste råd følgende:

 • Hav styr på regler og rammerne for ansøgningen.
 • Vær i tæt dialog med virksomheden, så I så hurtig som muligt får viden om, hvor mange og hvilke profiler I skal hjælpe videre – og kan begynde at planlægge uddannelsesforløb eller opkvalificering for de målgrupper, hvor det er relevant.
 • Skab sikkerhed og tryghed ved at understøtte virksomheden med stærk kommunikation om proces og muligheder. Hjælp virksomheden til en god køreplan for opsigelsesprocessen.
 • Identificer andre relevante virksomheder, der kunne være aftager af de jobsøgende. Jo mere specialiserede kompetencer, jo større geografi bør I inddrage – og her kan det i særlig grad være en ide at kontakte en ekstern landsdækkende aktør.
 • Endelig vil vi slå et slag for at inddrage en ekstern aktør allerede i ansøgningsfasen, hvis I kan se, at det kan gøre en forskel. Fordelen er, at der så er styr på både forløb og forventningsafstemning, når midlerne bliver bevilliget. Med andre ord vil det forkorte opstartstiden markant.
 

I Konsulenthuset ballisager stiller vi gerne vores viden og erfaring omkring ansøgninger til Arbejdsmarkedsrådene gratis til rådighed for jobcentrene. Vores erfaring er nemlig, at en god, gennemarbejdet ansøgning med klare beskrivelser af jobsøgningsforløbene har de bedste muligheder for at blive godkendt.

 

Har I brug for ekstra hænder?

Så kan vi naturligvis hjælpe.

Hos Konsulenthuset ballisager har vi i snart 15 år arbejdet tæt sammen med landets jobcentre om karriererådgivning af ledige. Samtidigt har vi i mere end 10 år også arbejdet med outplacement, hvor vi sammen med private virksomheder hjælper opsagte ledere og medarbejdere videre i arbejdslivet, når de private virksomheder af forskellige årsager er nødt til at opsige medarbejdere i større omfang.

Vi har lang erfaring med fra vores outplacement-forretning med meget kort varsel at iværksætte en hurtig og aktiv indsats overfor de opsagte ledere og medarbejdere.

Det er vores mål, at vi både har begyndt en indsats og fået de opsagte i job inden for tre måneder, efter at den ledige er fratrådt sin stilling. Det er ikke kun godt for den enkelte, men også for kommunens budget.

”Det betød meget for vores medarbejdere og mig personligt, at Great Danes Airlines fik mulighed for at indgå i et varslingsforløb. Jeg var positivt overrasket over hastigheden, hvor processen kunne blive sat i gang. Det var nærmest fra dag til dag.

I den proces oplevede alle vores ansatte Konsulenthuset ballisager som en yderst professionel samarbejdspartner. Der var intet standard over forløbene. Konsulenterne tog udgangspunkt i den enkelte, og de lyttede og inspirerede til nye muligheder.”

Thomas Hugo
Forhenværende CEO, Great Dane Airlines A/S

Et typisk forløb

Det centrale i vores ”varslingsforløb” vil typisk fokusere på tre elementer:

 • Workshop
 • Personlig rådgivning med en konsulent fra ballisager
 • Vores digitale jobunivers JobSpot.

Vi designer forløbene, så de kan målrettes både timelønnede, funktionærer og ledere. Allerede nu ligger der på JobSpot materiale, der er skræddersyet til forskellige uddannelsesniveauer. Der findes også forløb til ledere, engelsksprogede og seniorer.

Vi indleder ofte et varslingsforløb med en workshop.

På workshoppen bliver de opsagte introduceret til forløbet hos Konsulenthuset ballisager, og alle får gennemgået de centrale elementer i deres forestående jobsøgning, herunder kompetence-afklaring, CV, ansøgninger, LinkedIn, jobsamtaler mm.

En af fordelene ved en fælles workshop er, at de opsagte medarbejdere får en oplevelse af, at vi er flere ”i samme båd”. Det er vigtigt at inspirere de nu tidligere kollegaer til, hvordan de fortsat kan have glæde af hinanden i en situation, hvor man måske er fritstillet fra sit arbejde.

Efter workshoppen arbejder den opsagte individuelt med personlige møder og Jobspot, så resultatet bliver målrettet den enkeltes situation og behov. Vi hjælper hele vejen. Er der behov for, at ballisager-rådgiveren skal hjælpe med at skrive CV og ansøgning, så gør vi naturligvis det.

Forløbene afsluttes ofte med endnu en workshop, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål, dele erfaringer og få råd om den videre jobsøgning. Mellem møderne er der mulighed for at maile og få telefonrådgivning fra den personlige ballisager-rådgiver.

I de senere år har vi blandt andet samarbejdet med jobcentre i hele Danmark om at hjælpe ledere og medarbejdere fra følgende virksomheder videre i karrieren: SAS, JetTime, Københavns Lufthavne, Arla, Siemens, BR, Metro og senest Great Dane.