Status på danskerne: Trives vi på arbejde?

3 min. læsetid
18. januar 2024

Trives du på dit arbejde?

Vi bruger ca. en tredjedel af vores vågne timer på at arbejde, så det er ikke så underligt, at både medarbejdere, ledere og HR har fokus på trivslen på arbejdspladsen.

Det har vi også haft i årets Kandidatanalyse, så spænd hjelmen, når vi i dette blogindlæg tager en racertur rundt i tendenser og tal i danskernes trivsel anno 2022.

Trives danskerne overhovedet på arbejde?

Ja, det gør vi heldigvis. Hele 66% af danskerne angiver at de ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” er glade for deres nuværende job.

Der er dog stor forskel på trivslen, når man sammenligner organisationstyperne. Her har både stat, kommune og de små private virksomheder med op til 10 medarbejdere en højere trivsel. Regionerne ligger i bunden med kun 57%.

Chefen har en kæmpe effekt på trivslen

For alle, der har haft en helt fantastisk eller helt forfærdelig chef, er det ingen overraskelse, hvor meget chefen betyder for trivslen.

Alligevel er det værd at dykke ned i, hvor tydelig forskel god ledelse gør.

Som grafen herunder viser, så er jobtrivslen helt i top, når lederen bliver vurderet som dygtig eller meget dygtig.

Zoomer vi helt ind på de ledere, der er gode til at skabe trivsel, viser Kandidatanalysen, at ledere med en akademisk uddannelse klarer sig bedre end ledere med en ikke-akademisk uddannelse.

Noget kunne tyde på, at den akademiske træning i at navigere i forskellige perspektiver og holdninger giver en fordel på den moderne arbejdsplads.

Vores analyse viser desuden, at mandlige og kvindelige ledere er lige gode til at skabe trivsel blandt deres medarbejdere.

Vender vi blikket mod de danskere, der ikke trives på arbejdspladsen, er det igen forholdet til og samarbejdet med chefen, der er den hyppigste årsag. Men tag ikke fejl – manglende udvikling kommer også ind på en tæt 2. plads.

Spørger man desuden ind til lederens egen trivsel, viser det sig, at de generelt trives bedre end deres medarbejdere.

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?

(I høj eller i meget høj grad)

70%

med ledelsesansvar

65%

uden ledelsesansvar

Det kan hænge sammen med vores næste pointe – nemlig at selvbestemmelse er vigtig for jobtrivslen. Og her har særligt chefer mulighed for at præge deres eget arbejdsliv.

Giv plads til selvbestemmelse

I Kandidatanalysen 2022 har vi testet nogle teser om, hvad der påvirker trivslen i arbejdslivet. Vi har interesseret os for håndgribelige faktorer som løn og fleksibilitet og de lidt blødere som selvbestemmelse, og i hvor høj grad det opleves som acceptabelt at begå fejl.

I spørgerammen har vi defineret selvbestemmelse til f.eks. at være måden, man løser sine opgaver på, hvem man samarbejder med osv.

Jo højere index-tallet er, jo højere er trivslen.

Det er tankevækkende, at en lille grad af selvbestemmelse kan opleves som mere frustrerende end slet ingen, men det skal ikke tage fokus væk fra hovedpointen – nemlig at selvbestemmelse har stor indvirkning på trivslen.

Giv plads til fejl

Når vi så zoomer ind på, hvor acceptabelt det er at begå fejl i den adspurgtes organisation, kommer en næsten identisk kurve frem.

Ligesom med selvbestemmelse kan man spekulere på, om en 0-tolerance føles mindre frustrerende end en lav tolerance, simpelthen fordi en 0-tolerance over for fejl er nemmere at forholde sig til.

Derudover skal man heller ikke være blind for, hvad den interne kultur betyder. Hvis man hele tiden bliver mindet om begåede fejl og aldrig kommer videre, dræner det arbejdsglæden.

Kigger vi lidt længere ind i tallene, viser det sig, at ledere på 18-34 år er mest tolerante over for fejl. Faktisk oplever kun 8% af dem, der har en yngre leder (18-34 år), at det ‘slet ikke’ eller ‘i mindre grad’ er acceptabelt at begå fejl. Det samme gælder for 15% af dem, der har en leder på 35-49 eller 50+.

Måske har det noget at sige, at de fleste yngre ledere i højere grad er i gang med en personlig lærings- og udviklingsproces, hvor fejl er tæt inde på livet.

Andre initiativer, der kan underbygge trivsel?

Har du medarbejdere, der ikke trives eller som er kørt fast i deres arbejdsliv med manglende motivation som konsekvens?

Så kan vi hjælpe.  Vi har udviklet JobTrack, der er et kort professionelt rådgivningsprogram til medarbejdere, som oplever et fald i jobtrivslen.

Ene Charlotte Krog
Ene Charlotte Krog Direktør & ansvarlig for JobTrack

Er du klar til næste skridt? Lad os tale

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med JobTrack.

image_printUdskriv eller gem som PDF