Virksomhedspraktik eller job med løntilskud

5 min. læsetid
18. januar 2024

Du har måske hørt begrebet virksomhedspraktik eller “job med løntilskud”. Måske kender du nogen, der har prøvet det, eller måske ved du ikke helt, hvad det dækker over. Her i artiklen vil vi guide dig igennem fordelene ved at tage et job med løntilskud eller komme i virksomhedspraktik. Men husk – det er kun muligt, hvis du er tilknyttet et jobcenter som ledig. 

Ved “job med løntilskud” får en virksomhed tilskud til din løn for at ansætte dig i en periode. Ja, du læste rigtigt. Ansætte dig.

Tanken bag er, at job md løntilskud giver dig og virksomheden mulighed for at se hinanden an og udvikle dine kompetencer i en virksomhedskontekst.

Formålet med virksomhedspraktik er ikke ansættelse, men en mulighed for at prøve kræfter med en bestemt branche eller virksomhed.

Særligt for nyuddannede giver det god mening at få praktisk erfaring på CV’et. Enten via virksomhedspraktik eller ved at komme i job md løntilskud. Du bør også overveje virksomhedspraktik eller løntilskud, hvis du ønsker et karriereskifte.

Når du søger job, vil en del af de andre kandidater have erfaring fra lignende jobs. Praktisk erfaring gør dig mere attraktiv for virksomhederne og øger din chance for at få job.

Inden du søger job med løntilskud

Det er vigtigt at understrege, at virksomheden ikke er forpligtet til at give dig et job bagefter. Du skal derfor stadig holde din jobsøgning i gang undervejs.

Det er også vigtigt, at du sikrer, at du får ny erfaring og viden på dit CV. Til gengæld ser vi gang på gang, at relevante virksomhedspraktikker eller job med løntilskud har gjort en positiv forskel i vores kandidaters jobchancer.

Det får du ud af virksomhedspraktik eller et job med løntilskud

 • Praktisk erfaring med konkrete opgaver til dit CV
 • Du får mulighed for at teste en branche af og få konkret viden om arbejdsgange, typiske problematikker og en fornemmelse af fagsproget. Det gør det langt lettere for dig at skrive mere målrettede ansøgninger til lignende virksomheder
 • Muligheden for at teste, om nye arbejdsopgaver er noget for dig? Måske opdager du nye sider af dig selv eller talenter, som du ikke vidste, at du havde? Villigheden til at prøve nye erfaringer af viser også, at du er proaktiv og nysgerrig efter udvikling
 • Et større netværk inden for en branche eller et arbejdsområde. Du bliver kollega i en periode på lige vilkår med resten af organisationen, og du får dermed et netværk, der kan hjælpe dig fremadrettet
 • Husk, at det er helt fair at angive et job med løntilskud som en projektansættelse på dit CV. Opdatér dit CV/LinkedIn i det øjeblik, at aftalen er indgået
 • Då kan bruge både din chef og kollegaer som reference i it jobsøgningsarbejde fremadrettet. Husk også at invitere og bruge dit netværk på LinkedIn.

Vær opmærksom på disse ting under ansættelsen

 • Forventningsafstemning er nøglen til et godt samarbejde. Mærk om virksomheden tager dig seriøst med reelle arbejdsopgaver eller problemstillinger, der skal løses. Du vil dog nok opleve, at arbejdslivet adskiller sig fra studielivet ved, at en del opgaver kan løses uden den store teoretiske værktøjskasse. Gå ind i virksomhederne med nysgerrighed. Ofte giver de værdi til dit CV, selvom de ikke ligner noget særligt
 • Vær strategisk med de opgaver, du ønsker, når du kontakter virksomheden. Hvis du har det på CV’et allerede fra et studiejob eller anden sammenhæng, skal du lave noget andet. Brug tiden til at få en så bred profil som muligt.
 • Vær nysgerrig på andre typer af opgaver, som du ikke nødvendigvis havde forestillet dig, at du skulle arbejde med. Du er et ekstra sæt hænder i virksomheden, så du kan bedre tillade dig at bruge dine akademikerfærdigheder på at researche løsninger eller viden. Hvis de har brug for den viden, så har deres konkurrenter nok også.
 • Vær også strategisk ift. brancher. Nogle brancher er i stærk vækst, og her vil de ofte være lettere at få landet et løntilskud, ligesom der er bedre mulighed for at få et job i branchen bagefter
 • Du er kollega på lige fod med resten af organisationen. Indgå i de sociale sammenhænge, hjælp til og byd ind.

Der er forskel på tilskudsordningerne

Job med løntilskud betyder, at virksomheden får offentligt tilskud til din løn. Du får en ansættelseskontrakt og løn.

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på ordningen, alt efter om virksomheden er offentlig eller privat.

Du må gerne tilbyde en virksomhedspraktik inden en ansættelse i job med løntilskud og dermed forlænge din tilknytning til virksomheden. Du kan læse mere om ordninger her.

Du skal også være opmærksom på, at der er forskel på din arbejdstid i virksomheden, alt efter om du er dimittend eller har haft et arbejde tidligere. Din jobkonsulent kan svare på hvilke regler, der præcist gælder for dig.

Er løntilskud en gavebod for virksomhederne? Lidt om det praktiske for virksomheden

Når man som virksomhed accepterer en medarbejder i enten virksomhedspraktik eller i job med løntilskud, er det vigtigt, at man gør sig klart, at der ikke er tale om en gavebod.

Hele pointen med forløbet er at opkvalificere den jobsøgendes kompetencer, netværk og erfaringer. Den ledige bruger af sin dagpengeperiode, mens de er ansat i virksomhedspraktik eller i løntilskud, og derfor er det vigtigt, at der er tale om en reel opkvalificering. Derfor kan man heller ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i (herunder ansat med løntilskud), eller som er ejet af ens ægtefælle.

Man kan derfor heller ikke erstatte en ansat i løntilskud med de almindeligt ansatte medarbejdere. Det er et krav, når man bliver godkendt til at have en person i løntilskud, at der er tale om merbeskæftigelse efter nøje fastsatte regler. Dvs. at der skal være et såkaldt “rimeligt forhold” mellem medarbejdere og personer i løntilskud. Ovenstående regler gælder dog kun for løntilskud.

Endvidere skal en tillids-/medarbejderrepræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes.  Bemærk også, at der er forskellige regler for offentlige og private virksomheder. Dit lokale jobcenter kan vejlede dig nærmere omkring de præcise regler.

God stil som virksomhed, hvis man planlægger løntilskudsstilling

Hos Konsulenthuset ballisager anbefaler vi, at man tager sig tid til at tale opgaver og forventninger grundigt igennem, inden man indgår en aftale. Det er vigtigt at være realistisk. Det tager også ressourcer fra organisationen at lære en ny medarbejder i virksomhedspraktik eller løntilskud op. Det skal man afsætte tid til.

På samme vis er det vigtigt at være realistisk omkring, hvor meget en ny person kan nå, hvis vedkommende ikke kender branchen og først skal sættes ind i systemer, fagsprog eller lignende. Aftal opgaverne på forhånd, og hvad det forventede resultatet er.

Tag godt imod den nye kollega i praktik eller løntilskud.  Sørg for, at de har en ordentlig arbejdsplads og får en fast kontaktperson, som fx kan stå for oplæring eller blot have et ekstra ansvar for at få den nye med i de fælles aktiviteter.  Husk også at afsætte tid i kontaktpersonens andre opgaver til at tage sig af den nye kollega.

image_printUdskriv eller gem som PDF