CV og ansøgning: Her er fem facts

3 min. læsetid
01. februar 2024

Når det handler om at skrive det gode CV og den gode ansøgning, er holdningerne mange. I ballisager har vi også meninger i pluralis om, hvordan de to dokumenter skal udformes for at stille jobsøgere bedst i deres jobsøgning.

Én ting har alle vores råd om CV og ansøgning dog til fælles: Vi læner os altid op af den dokumenterede viden, vi har erhvervet os gennem de seneste års Rekrutteringsanalyser. Vi har samlet fem af de bedste råd fra analyserne her.

76 % bruger under fem minutter på at læse CV og ansøgning

Ved første sortering af det skriftlige materiale bruger virksomhederne sjældent over 5 minutter pr. kandidat. Virksomhedernes svar fordelte sig således (Rekrutteringsanalyse 2014):

 • 5 % bruger mindre end 1 minut
 • 34 % bruger 1-3 minutter
 • 37 % bruger 3-5 minutter
 • 19 % bruger mere end 5 minutter
 • 5 % ved ikke, hvor lang tid de bruger

Vores råd til jobsøgere: Hjælp din læser med et læsevenligt Layout målrettet den enkelte virksomhed.

Et godt CV er på maks. 3 sider

83% af virksomhederne mener, at et CV maksimalt bør være på 3 sider. Hele 43% foretrækker kun 2 sider. Det viste Rekrutteringsanalysen 2016 .

Derudover fandt vi også følgende forskelle i virksomhedernes CV-længde-præferencer:

 • Små private virksomheder foretrækker i langt højere grad end store private virksomheder et CV på maks. 2 sider (70 % vs. 48 %).
 • Mænd foretrækker kortere CV’er end kvinder. 62 % af mændene synes, at et CV på maks. 2 sider er passende, mens det tilsvarende tal for kvinder ligger på 55 %.
 • Korte CV’er på maks. 2 sider falder også i langt bedre jord hos medarbejdere uden HR-baggrund end ansatte med HR-baggrund (65 % vs. 47 %).

Vores råd til jobsøgere: Less is more. Hvis noget information ikke er relevant for den pågældende stilling, skal det ud af CV’et. Kort, skarpt, præcist.

Hvor langt bør dit CV være
 

Kompetencer i punktform er et hit

92% af virksomhederne synes, at det virker positivt, hvis jobsøgeren har fremhævet sine kernekompetencer i punktform. Derudover mener 73%, at det virker positivt med et resumé/en kort profiltekst i starten af CV’et (Rekrutteringsanalyse 2012).

Skriv en kort profiltekst på dit cv og fremhæv dine kernekompetencer

Bonusinfo: 37 % af virksomhederne foretrækker et kompetencestyret CV, mens 52% har en præference for det omvendt kronologiske CV (Rekrutteringsanalyse 2012).

Vores råd til jobsøgere: Målret dit CV i en sådan grad, at samtlige punkter på CV’et kan føres tilbage til de 3-5 nøglekompetencer, som du sørger for at nævne i starten af CV’et.

En god ansøgning er maks. 1 side

Ansøgningen skal ligesom CV’et holdes kort. 70% af de 854 adspurgte offentlige og private virksomheder i Rekrutteringsanalysen 2016 foretrækker en ansøgning på maks én side.

Her er lidt flere facts om ansøgningslængden, som vi fandt ud af i samme rekrutteringsanalyse:

 • Store private virksomheder vil have kortere ansøgninger end små private (79 % vs. 66 %)
 • Kvinder vil i højere grad end mænd have korte ansøgninger på én side (75 % vs. 66 %).
 • 80 % af HR-specialisterne vil have et-siders-ansøgninger, mens tallet kun ligger på 65 % ved ikke-HR-specialisterne.

Vores råd til jobsøgere: Jo mere præcist du kan formulere dig, desto bedre er det. Sørg igen for at målrette hvert enkelt ord, så virksomheden kan mærke, at du taler til dem – og ikke en hvilken som helst virksomhed.

Hvor lang bør din ansøgning være
 

Motivation og faglighed: Vigtige kriterier for din ansøgning

70 % af virksomhederne anser det faglige match – i form af din uddannelse og erfaring – som det væsentligste kriterie for den skriftlige ansøgning.

55 % udpeger motivationen for jobbet som det andet vigtige kriterie for din skriftlige ansøgning (Rekrutteringsanalyse 2012).

Vi har også belyst, hvad den gode motivation for jobbet konkret indeholder. 88% af virksomhederne svarer, at den bedste måde at overbevise modtageren om, at man er motiveret for jobbet, er ved at beskrive sin motivation for den konkrete jobfunktion.

Den gode motivation i din ansøgning

 

Vores råd til jobsøgeren: Sørg for at uddybe din faglighed i ansøgningen, så du får forskellige nuancer af fagligheden med i hhv. CV og ansøgning. Og giv konkrete eksempler på, at du brænder for de kommende arbejdsopgaver.