8 tankevækkende HR- og rekrutteringstrends

7 min. læsetid
16. januar 2024

 

De sidste 8 år har vi taget temperaturen på de danske virksomheders rekrutteringsadfærd og samlet tendenserne i Rekrutteringsanalysen. Vi har taget HR-brillerne på og kigget lidt nærmere på svarene fra de 927 arbejdsgivere – og i samme ombæring har vi bedt vores direktør Morten Ballisager om at uddybe, nuancere og ikke mindst udfordre tallene, der både handler om rekruttering af ledere, onboarding og fastholdelse af medarbejdere.

 
 

#1 Rekruttering: Opslåede stillinger, netværk og LinkedIn er de mest brugte rekrutteringskanaler

De tre mest udbredte rekrutteringskanaler i danske virksomheder er opslåede stillinger (74%), netværk (58%) og LinkedIn (55%). Det er også værd at bemærke, at Facebook nu bruges i knap hver tredje rekrutteringsproces (32%).

I Rekrutteringsanalysen har vi spurgt både private og offentlige virksomheder, og fordelingen af deres svar ser således ud:

Rekrutteringskanaler virksomheder
 
 • Morten Ballisager:

  ”Det mest påfaldende er jo nok, at næsten halvdelen af alle rekrutteringsprocesser ikke ruller forbi de sociale medier. Med kendskab til, hvor effektivt de sociale medier fungerer rekrutteringsmæssigt, så er der for alvor nogle virksomheder, der hænger fast i gammeldags rekruttering. ”

 

#2 Lederrekruttering: Virksomhederne kigger mest efter personlighed hos en kommende leder

Når virksomhederne skal ansætte en leder, ønsker de først og fremmest at afdække lederens personlighed (70%). Det næstmest interessante at afdække er lederens lederkompetencer (61%). Bemærkelsesværdigt er det til gengæld, at kun 28% finder afdækning af lederens tidligere resultater interessant.

rekruttering af ledere
 
 • Morten Ballisager:

  ”Rekrutteringsprofessionelle tror, at succes er tæt forbundet med personligheden. Det tror jeg faktisk er plausibelt. Problemet er bare, at personligheden er svær at afdække, fordi der kommer et ”rodet filter” ind over, der hedder selvopfattelsen – som IKKE behøver at matche den faktiske adfærd. Derfor må de rekrutteringsprofessionelle ty lidt mere til historiske resultater som indikatorer for jobsucces.”

 

#3 Den dygtigste leder er…

… oftere en kvinde. I hvert fald hvis man spørger arbejdsgiverne og ser deres svar i en relativ kontekst:

74% af arbejdsgiverne svarer i analysen, at der er flest mænd på ledelsesgangen i deres virksomhed – og 26% har flest kvinder på ledelsesgangen. Når vi spørger selvsamme virksomheder, om den dygtigste leder i deres virksomhed er en mand eller kvinde, svarer 61%, at den dygtigste leder i virksomheden er en mand, mens 39% svarer, at den dygtigste leder er en kvinde.

Der er m.a.o. en del virksomheder, hvor der er flest mandlige ledere ansat, men hvor det er en kvindelig leder, der performer bedst. Tankevækkende tendens, hvis du spørger os.

 • Morten Ballisager:

  ”I rekrutteringssammenhæng er der stor evidens for, at vi rekrutterer noget/nogen, der ligner os selv. Ofte er det ”de grå jakkesæt”, der ansætter topcheferne. Og den spejling, der foregår i de processer er med til at udelukke kvinderne. Selvom kvinder relativt set gør det bedre end mændene. Der er lange udsigter til, at denne institutionaliserede diskriminering går over.”

 

#4 Hver fjerde virksomhed har ikke et onboardingprogram

25% svarer, at de ikke har et fast onboardingprogram til at hjælpe en ny medarbejder godt ombord – både socialt og fagligt. Blandt de virksomheder, der har et onboardingprogram, vurderer flest en formel velkomstpakke med information og evt. blomster/morgenmad som det mest effektive onboardingredskab (45%). Til gengæld har sociale mentorer (8%) og sociale arrangementer (12%) ikke den store effekt på god onboarding ifølge respondenterne.

onboarding undersøgelse
 
 • Morten Ballisager:

  ”Tja måske ser det amatøragtigt ud, at så mange står uden onboardingprogram. Men god onboarding afhænger ikke nødvendigvis af det nedfældede program. Faktisk kan der være en tendens til at nedfældede onboardingprogrammer standardiseres. Og god onboarding bør være individuelt tilrettelagt.”

 

#5 Succes som ny medarbejder? Samarbejde og social deltagelse

Vi har samtidig spurgt arbejdsgiverne, hvad der egentlig skal til for, at en ny medarbejder lykkes med at falde godt til på arbejdspladsen.

Her peger 55% ironisk nok på, at den nye medarbejder skal deltage aktivt i det sociale på arbejdspladsen for at falde godt til – men det sociale initiativ skal tilsyneladende primært komme fra den nye medarbejder selv og altså ikke vha. en social mentor eller faste, sociale arrangementer.

Det altoverskyggende succeskriterie for, at en ny medarbejder lykkes med at falde godt til, er dog, at han/hun søger samarbejdet med sine kollegaer. Det svarede 78% af arbejdsgiverne.

onboarding undersøgelse
 • Morten Ballisager:

  ”Det her er virkelig nyttig viden. Når man starter i sit nye job, så er et af de vigtigste succeskriterier, at man falder godt ind i fællesskabet. Typisk dansk mentalitet – hvis bare vi ka li’ dig, så pyt med, at det faglige ikke sidder lige i skabet fra start.”

 

#6 Cirka 6 år – og så er det videre…

5,9 år. Så lang tid håber virksomhederne i gns. at fastholde deres medarbejdere. Ansættelseslængden er beregnet på baggrund af arbejdsgivernes svar på spørgsmålet ”Hvor lang tid håber I, i gennemsnit, at fastholde jeres medarbejdere?”. Eksempelvis svarede kun 17%, at de håber på at fastholde en medarbejder i 8 år eller derover.

 • Morten Ballisager:

  ”Arbejdsmarkedet er under forandring. I første halvår 2018 slog Danmark verdensrekord i jobskiftehyppighed. Arbejdsgiverne viser her, at de er ved at indfinde sig i den nye præmis. 25 års jubilæerne bliver udskiftet med en accept af, at det er bedre at være sammen i 6 år på den gode måde fremfor at være sammen i 25 år på den trætte måde. Grundlæggende tror jeg på, at homo sapiens har brug for forandringer en gang imellem.”

 

#7 Vi fyrer pga. manglende faglighed

Lad os dræbe myten om, at man hyres på faglighed og fyres på personlighed én gang for alle. Når virksomhederne opsiger en medarbejder, hvor det ikke er på grund af nedskæringer, angiver flest, at den hyppigste årsag til en afskedigelse er, at medarbejderens faglige kompetencer ikke slår til (40%). Lidt færre, 31%, angiver, at det er medarbejderens samarbejdsevner, der ikke slår til.

opsigelse undersøgelse
 • Morten Ballisager:

  ”Godt at få aflivet en af de myter, der bliver ved med at fodre idéen om, at persontests er noget af det vigtigste i en rekruttering. Det er – sort på hvidt – mere vigtigt at afdække den faglige formåen.”

 

#8 Fleksible arbejdstider fastholder medarbejdere

Alle fastholdelsesaktiviteter er som regel forbundet med omkostninger (tid eller økonomi) – men hvilke er egentlig mest effektive?

Ifølge respondenterne er fleksible arbejdstider (59%) den mest effektive fastholdelsesaktivitet, skarpt efterfulgt af aktiviteten at give nye opgaver til medarbejderne (49%). Gode videreuddannelsesmuligheder indtager en  tredjeplads. (40%).

Fastholdelse af medarbejdere undersøgelse
 
 • Morten Ballisager:

  ”Arbejdsgiverne anser fleksibel arbejdstid for at være det mest omkostningseffektive redskab til at fastholde medarbejdere. Så selvom fleksibilitet ikke er højeste præference hos personer, der søger nyt job, så er fleksibilitet en form for ”billige point” til arbejdsgiveren. Mange arbejdspladser kan uden, at det går ud over kunderne, skrue op for medarbejdernes fleksibilitet ift. arbejdstid og sted.”

 Download e-bog - 9 overvejelser, når du vælger rekrutteringspartner
Download tjekliste - 9 overvejelser, når du vælger rekrutteringspartner