Løntilskud og virksomhedspraktik er i mange år blevet brugt som støtte- og tilskudsordninger til at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet. Men hvor mange bliver egentlig ansat gennem ordningerne? Hvad får du ud af ansættelserne, hvis det ikke munder ud i en fastansættelse? Og hvilken værdi tillægger virksomhederne de forskellige ordninger? Det giver vi dig svar på i følgende artikel.

Hvert kvartal laver vi opgørelser over, hvor mange af vores jobsøgende kandidater, der er endt i et fuldtidsjob 6 måneder efter en afsluttet virksomhedspraktik eller et afsluttet løntilskud.

Nedenstående tal er (for dagpengemodtagere) fra 1. halvår i 2016. Tallene viste, at:

 • 63,2% er ansat 6 måneder efter afsluttet privat løntilskud.
 • 51,6% er ansat 6 måneder efter afsluttet offentligt løntilskud.
 • 30,8% er ansat 6 måneder efter en afsluttet virksomhedspraktik i en privat virksomhed.
 • 33,1% er ansat 6 måneder efter en afsluttet virksomhedspraktik i en offentlig virksomhed.

Og der er flere tal, der understøtter effekten af løntilskud og virksomhedspraktik.

Den 26. april 2016 offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet en effektanalyse af virksomhedspraktik rettet mod kontanthjælpsmodtagere over 29 år. Analysen viste, at både privat og offentlig virksomhedspraktik hjælper med at bringe kontanthjælpsmodtagere hurtigere i beskæftigelse.

Beskæftigelse øges med knap 84% efter et afsluttet praktikforløb i en privat virksomhed, mens det tilsvarende tal for et praktikforløb i en offentlig virksomhed er knap 65%.

Læs om Arny, der efter to virksomhedspraktikker og en strategisk tilgang til sin uopfordrede jobsøgning, endte i job.

83% har ansat en medarbejder efter at have brugt virksomhedspraktik eller løntilskud

I Rekrutteringsanalysen 2015 undersøgte vi også effekten af begge slags ordninger. Her spurgte vi nemlig 754 virksomheder, om de har ansat en medarbejder efter en virksomhedspraktik eller et løntilskud:

 • 23% svarede ”Ja, det gør vi ofte”
 • 49% svarede ”Ja, men sjældent”
 • 15 % havde brugt ordningerne, men ikke ansat
 • 14 % havde aldrig brugt ordningerne
Hvor mange virksomheder benytter sig af virksomhedspraktik?
Kilde: Rekrutteringsanalysen 2015

Af de virksomheder, der har brugt ordningerne, er det sågar hele 83%, der har prøvet at ansætte en medarbejder efterfølgende.

Hvordan bliver jeg ansat?

Der findes naturligvis ikke noget sort-hvidt svar på, hvordan du kan lykkes med at blive ansat i en virksomhed efter en afsluttet virksomhedspraktik eller et løntilskud.

Ifølge svarene fra vores Rekrutteringsanalyse 2015 er der også flere forhold i spil, når en virksomhed skal beslutte sig for, om en støtteordning skal omsættes til et fast ansættelsesforhold.

De tre mest vægtige argumenter for at fastansætte en medarbejder er, at…

 • Vedkommende indgik i det faglige og sociale fællesskab (68%).
 • Vedkommendes faglighed matchede virksomhedens behov (61%).
 • Vedkommende viste stor interesse for en ansættelse (59%).

Argumenterne for at ansætte en medarbejder er altså en kombination af faglige, personlige og sociale kompetencer tilsat medarbejderens motivation for at blive ansat.

Hvordan bliver jeg ansat efter virksomhedspraktik?

Kilde: Rekrutteringsanalysen 2015

Succesopskriften for at blive ansat i løntilskud/virksomhedspraktik adskiller sig ikke synderligt fra de parametre, som virksomheder kigger på ved almindelige ansættelsesprocesser.

I vores Rekrutteringsanalyse fra 2013 spurgte vi virksomhederne, hvilke jobsøgnings-discipliner jobsøgere bør blive bedre til:

 • 56 % svarede ”at brænde igennem med sin motivation for jobbet”
 • 44 % svarede ”at sætte sig ind i virksomheden / jobbet”
 • 41 % svarede ”at beskrive den værdi, som virksomheden kan opnå ved at ansætte personen”

Alle tre discipliner får jobsøgeren muligheden for at håndhæve i en virksomhedspraktik eller løntilskud. Det er en klar fordel.

Hvis du ikke bliver ansat

Der kan være flere grunde til, at du ikke bliver fastansat efterfølgende:

 • Manglende økonomiske ressourcer i virksomheden
 • Samarbejdet levede ikke op til en eller begge parters forventninger
 • Upræcis forventningsafstemning
 • Manglende afklaring omkring, hvilke opgaver der skulle løses

Men formålet med ordningerne er, rent formelt set, heller ikke en fastansættelse, hvis vi kigger lidt nærmere på definitionen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR):

Ordningerne har altså et fælles formål om at bringe dig tættere på job. Garanti for job, er der desværre ikke.

Tre ting, du kan tage med videre i din jobsøgning

Udbyttet af en virksomhedspraktik eller et løntilskud kan og skal derfor gøres op i mere end et fast ansættelsesforhold. Som regel er det en god mulighed for at få en god reference, et nyt netværk, tilegne dig nye kvalifikationer og finde ud af, om du vil fortsætte din jobsøgning i samme retning.

Oftest får du tre vigtige ting med i bagagen:

 • Afklaring: Du bliver en mere afklaret jobsøger ved at prøve dig af i en virksomhed. Du bliver både en tand mere afklaret omkring dine ønsker til en kommende arbejdsplads og omkring dine kommende arbejdsopgaver. Desuden får du testet, om branchen tiltaler dig og kunne blive et mål for din fremtidige jobsøgning.
 • Netværk: En fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu. Undskyld, det koster naturligvis 20 kroner i platte-ordsprogs-sparegrisen. Men ikke desto mindre er der noget sandhed i det. Hver kollega, kunde, leverandør eller chef, du møder i din praktik- eller løntilskudsvirksomhed, er en ny bekendt til dit netværk. Udnyt det.
 • Erfaring: Du får tanket op på kompetence-kontoen. Du får både nogle branchefaglige kompetencer, dvs. kompetencer knyttet til selve branchen, og metodefaglige kompetencer, dvs. kompetencer knyttet til dit fagområde. Og jo, kompetencer erhvervet gennem virksomhedspraktik eller løntilskud tæller også. Mere om det i næste afsnit.
Læs også: Kompetenceafklaring – Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Og hvor kan jeg bruge det?

Hvilken værdi har løntilskud og virksomhedspraktik på mit CV?

Måske sidder du stadig med en lille portion skepsis omkring virksomhedspraktik og løntilskud. For hvad siger virksomhederne egentlig til, at ordningen fremgår af dit CV?

Det har vi undersøgt i Rekrutteringsanalysen 2015:

 • 85% af virksomhederne tillægger virksomhedspraktik/løntilskud nogen eller samme værdi som en ansættelse (95% i det offentlige mod 82% i det private). Kun 9 % tillægger det ingen værdi.
Hvor vigtig er virksomhedspraktik og løntilskud
Kilde: Rekrutteringsanalysen 2015

Prøv det!

Selvfølgelig vil en fastansættelse være at foretrække frem for en midlertidig afprøvning i en virksomhed. Det er klart. Det giver både stabilitet og tryghed.

Men vores undersøgelser og mange års erfaring med karriererådgivning viser, at ordningerne stadigvæk bringer mange jobsøgere tættere på job eller sågar i job.

Derfor kan vi kun opfordre dig til at turde prøve det af. Turde at prøve det af på en målrettet måde, så du får lige præcis det udbytte, som du havde håbet på.

Andel i beskæftigelse efter virksomhedspraktik og løntilskud 2018 2019
Kilde: Jobindsats.dkA-dagpenge. Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering, 2018 & 2019
image_printUdskriv eller gem som PDF