Uopfordret jobsøgning i praksis: Sådan kontakter du virksomhederne

8 min. læsetid
18. januar 2024

Uopfordret jobsøgning kan være en stor mundfuld for mange jobsøgere og giver ofte anledning til adskillige spørgsmål: Hvordan finder jeg frem til virksomhederne? Hvordan skal jeg bære mig ad, når jeg uanmeldt kontakter de travle virksomheder? Og hvad skal jeg forberede? Vi har samlet lidt svar på disse spørgsmål og tilsat dem nogle ikke-så-alternative facts og råd.

De fleste af de mere end 7.000 jobsøgere, som vi årligt rådgiver, synes, at uopfordret jobsøgning og kontakten til virksomhederne er noget af det sværeste i deres jobsøgning.

Faktisk syntes hver anden jobsøger (49%), at det sværeste i jobsøgningen er at henvende sig uopfordret til en virksomhed ifølge vores jobsøgerevalueringer. Samtidig sagde 31%, af noget af det sværeste er at finde frem til konkrete virksomheder, hvor de kan søge.

Begge dele giver vi dig nogle værktøjer og råd til i det følgende.

Mere end 4 ud af 10 virksomheder brugte uopfordrede ansøgninger ved seneste ansættelse

Det kan være, at du lige har brug for et lille, men effektivt motivationsboost, inden du slænger dig ud af din komfort-zone og begynder at kontakte virksomhederne uopfordret?

Well, så har vi en god tal-kur her:

 • 42% af virksomhederne brugte uopfordrede ansøgninger ved seneste ansættelse. Eller sagt på en anden måde: Mere end 4 ud af 10 arbejdsgivere kiggede rent faktisk i bunken af senest indkomne uopfordrede ansøgninger, da de sidst skulle ansætte (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2017)

 • 7% af arbejdsgiverne endte med at ansætte en person, der havde ansøgt uopfordret, sidste gang de ansatte en medarbejder. Det er knap hver 14. ansættelse (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2016)

 • 30% af de små private virksomheder endte (ved seneste ansættelse) med at ansætte en person, de havde fået en henvendelse fra via deres netværk – og dit netværk skal du selvfølgelig også bruge, når du søger uopfordret (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2016).

 

6 klokkeklare fordele ved uopfordret jobsøgning

Hvis du ikke er helt overbevist endnu, tager vi også lige seks ikke-talbaserede fordele:

 • Du bestemmer selv, hvilke virksomheder du vil søge i (geografisk og branchemæssigt).
 • Du er ikke i konkurrence med hundredvis af andre kandidater.
 • Du har mulighed for at lede virksomhedens opmærksom hen imod et mere eller mindre bevidst behov.
 • Du udviser engagement og motivation ved at søge uopfordret.
 • Mange virksomheder bruger uopfordrede ansøgninger aktivt, bl.a. fordi de sparer ressourcer i form af tid samt annoncerings- og lønomkostninger.
 • Du kan bringe flere muligheder i spil, der kan give dig en fod indenfor i virksomheden, hvis du står uden job her og nu: Virksomhedspraktik, løntilskud og Innobooster. Læs mere om tilskudsordningerne her.
 

Nu er du overbevist. Det kan jeg mærke hele vejen gennem skærmen. Så skal vi vel bare i gang?

Ikke helt. I vaskeægte Mads og Monopolet-manér lægger vi først ud med det største dilemma inden for uopfordret jobsøgning: Kvalitet eller kvantitet?

Jobsøgernes dilemma i uopfordret jobsøgning: Kvalitet eller kvantitet?

Vi får tit spørgsmål, der går på, om du i din uopfordrede jobsøgning skal satse på kvalitet frem for kvantitet. Eller sagt på en anden måde:

Gælder det om at få mange ansøgninger af sted, eller gælder det om at sende få, men specifikt målrettede ansøgninger af sted?

I ballisager er vi klart tilhængere af princippet ”hellere få gode end mange dårlige”. Men – og det er et stort men – du behøver egentlig ikke at se det som et enten-eller-kompromis.

Efter at have rådgivet mange tusinde mennesker om jobsøgning kan vi nemlig knastørt konstatere, at dem, der har et vist omfang på deres jobsøgning, entydigt lykkes bedre end dem, der søger mere sjældent.

Og hvad skyldes det?

Timing. Timing er langt mere afgørende, end du måske tror. Som du kan se af nedenstående oversigt fra Rekrutteringsanalysen 2014, siger svimlende 72% af virksomhederne, at en heldig timing var afgørende for sidste uopfordrede jobsøger, der blev ansat.

Vores råd: Sørg for at opsøge dit held ved løbende at søge uopfordret. Vi anbefaler gerne, at du sender 2 uopfordrede ansøgninger ud om ugen under forudsætning af, at du har godt gang i dine andre jobsøgningskanaler (dit netværk, opslåede stillinger og vikar- og rekrutteringsbureauer).

 
Uopfordret jobsøgning - Hvordan lykkedes den seneste jobsøger hos dig
 

Godt så. Nu er du efterhånden klædt så rigeligt på med baggrundsviden om, hvorfor du egentlig bør prioritere uopfordret jobsøgning – nu skal vi til alt det konkrete:

 • Hvordan finder du virksomhederne?
 • Hvordan kontakter du dem?
 • Og hvad skal du egentlig forberede dig på at fortælle dem?
 
 

Når du kigger oversigterne igennem, vil vi anbefale dig at lave en liste på 20-50 virksomheder, som du finder spændende – helst i en prioriteret rækkefølge.

Men virksomhederne skal ikke bare være spændende for dig. Det helt idéelle kompetencemæssige sweet spot finder du dér, hvor din lyst/motivation og din dygtighed smelter sammen med et behov hos virksomhederne.

Vi plejer at illustrere det med den simple figur, som du kan se til højre.

 
Uopfordret jobsøgning - Model til at finde virksomhederne

I denne proces giver det god mening, at du prøver at blive klar over, om du vil søge i den branche, du kommer fra, eller om du er bevidst om, hvad du kan bidrage med i enhver type virksomhed – uanset branche.

 

Skal jeg ringe? Skal jeg skrive? Skal jeg morse?

Når du vil i kontakt med virksomhederne, kan du anvende lidt forskellige strategier:

 • Ring-mail-ring: Du kan ringe til virksomheden, sende dit materiale og følge op.
 • Mail-ring: Du kan skrive en kort mail-appetitvækker til virksomheden og så følge op telefonisk.
 • Ring-møde-opfølgning: Du kan ringe til virksomheden og spørge, om du må aflevere dit materiale (måske med et kort møde) – og så følge op.
 

Vi anbefaler som regel første strategi, hvor du ringer og forklarer dit ærinde, sender en mail med dit ansøgningsmateriale og ringer igen for at lytte til virksomhedens reaktion på dit materiale. Opkaldet kan du passende også bruge til at uddybe, hvor du ser dig selv gøre en forskel i virksomheden.

Samtidig anbefaler vi altid at prøve at ringe til virksomheden som et led i din uopfordrede jobsøgning. Der er stort set kun fordele ved at ringe til virksomheden – eller kan du måske nævne nogle ulemper (udover de svedige håndflader, der nogle gange følger med)?

67% af virksomhederne oplever faktisk, at færre end hver tiende ansøger kontakter dem, inden de søger uopfordret (Kilde: Rekrutteringsanalysen 2012). Samtidig synes 72% af virksomhederne, at det er en god eller rigtig god idé, at jobsøgere kontakter dem telefonisk, inden de søger uopfordret.

 

Inden du kontakter virksomheden uopfordret

Forberedelse er helt bestemt en dyd – også når du søger uopfordret. Men det er vigtigt, at du sørger for at finde en balance mellem research/forberedelse og handling.

Når du forbereder dig, skal du have styr på tre ting:

1. Hvad er formålet med dit opkald?

 • Søger du information?
 • Vil du have kontakt til en bestemt person i organisationen?
 • Vil du spørge om muligheden for at sende CV/ansøgning?
 • Går du efter et ”kaffemøde?”
 • Vil du spørge om lov til at ringe tilbage, hvis de ikke har tid nu?
 • Vil du tilbyde virksomheden løntilskud eller virksomhedspraktik?
Uopfordret jobsøgning - Ringeworkshops i ballisager

Tip: I ballisager holder vi ofte såkaldte ”Ringe-workshops” for de jobsøgere, vi rådgiver, hvor de får til opgave at kontakte virksomheder uopfordret. Som et lille motivations-boost sætter de streg ud fra nogle af de mål, de opnår ved hvert opkald.

Måske du skal indføre samme stregsystem, når du sidder og ringer ud?

2. Hvilke opgaver kan du løse? Hvilke kompetencer har du?

Du skal have godt og grundigt styr på dine kompetencer, inden du kontakter virksomheden. Her kan du bl.a.:

 • Kigge dit CV igennem
 • Se på jobopslag, som du har søgt.
 • Bruge arkivet på Jobindex til at se virksomhedens tidligere opslag for din profil-type.
 
 

3. Hvad er din indgangsvinkel/motivation for at kontakte virksomheden?

Det er en god idé at have helt styr på, hvorfor du ringer til netop denne virksomhed. Ellers kan personen i den anden ende af røret godt føle sig lidt overrumplet – lidt ligesom når en pistolsælger-type ringer midt i aftensmadstiden for at tilbyde dig en 6-måneders prøveperiode på Eurowoman.

Så sørg for at have svar på følgende spørgsmål:

 

 • Hvorfor synes du, at netop deres virksomhed er spændende?
 • Kender du nogen i virksomheden?
 • Er du blevet anbefalet at tage fat i dem af en bestemt person?
 

Når du ringer til virksomheden uopfordret…

… er der nogle ekstra ting, som du med fordel kan gennemtænke og tage i brug, når du ringer.

 • Hvem skal du tale med? Er det direktøren, afdelingslederen eller en tredje person? Det er dog langt fra altid, du kan vide det i forvejen – så ring og find ud af det.
 • Telemanus/ manuskript: Forbered et telemanus, hvor du tager højde for nogle af de indvendinger, som virksomheden kunne have – hvad er dit modsvar til dem? MEN: Hold dig ikke klinisk til et manus – det kan både høres og mærkes i den anden ende.
 • Spørgsmål: Forbered 2-3 spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Det kunne f.eks. være:

   

  Hvilke arbejdsopgaver er I optaget af for tiden i jeres afdeling?
  Hvilke udfordringer står I overfor inden for (indsæt arbejdsområde)?
  Hvilken type joberfaring kvalificerer bedst til en stilling i jeres afdeling?
  Hvilken baggrund er interessant for at komme i betragtning til et job i jeres afdeling?
  Hvornår regner I med at skulle ansætte igen?

 • Elevatortalen: Få styr på din elevatortale, så du kort og præcist kan præsentere, hvordan du kan skabe værdi for netop deres virksomhed. En god elevatortaler varer ca. 10 sekunder.
 
 

Tip: Tag udgangspunkt i din virksomhedsliste med 20-50 virksomheder og start nedefra. Ring evt. til en virksomhed, hvor der ikke er ”noget på spil”, og ring for at få noget information/viden/råd om den pågældende branche eller virksomhed, som du kan bruge i din videre jobsøgning.

Følg altid op!

Når du først har været i kontakt med virksomheden, er det enormt vigtigt, at du sørger for at følge op.

Opfølgningen er vigtig og ene og alene dit ansvar. Følger du ikke op, er der stor risiko for, at indsatsen er spildt, og at din henvendelse risikerer at ende nederst i indbakken. Vi anbefaler dog altid, at du følger op med et opkald, fordi du ganske enkelt kan få flere nuancer og detaljer frem ved at indgå i en umiddelbar, telefonisk dialog med virksomheden frem for en skriftlig, ikke-så-umiddelbar mailkorrespondance.

Opfølgningen er din chance for at komme videre i dialogen med virksomheden og for at opbygge en tættere relation til den – så sørg for at gribe den.

Held og lykke med den uopfordrede jagt på din næste arbejdsgiver.