Fra varslingssag til nyt job

7 min. læsetid
18. januar 2024

Det hænder, at virksomheder er nødt til at opsige et stort antal medarbejdere. Og her handler det om én ting: At det får så få omkostninger som muligt. Særligt menneskelige, men også økonomiske. Varslingssager kan løses effektivt med et godt samarbejde mellem virksomheden, der varsler afskedigelser, jobcentret, fagforeninger, regionens øvrige virksomheder og et outplacementforløb til de opsagte. Det er Siemens Gamesas varsling af fyringer i efteråret et godt eksempel på. Thomas, en af vores outplacementkonsulenter, fortæller her om, hvordan vi er med til at løse opgaven.

I slutningen af september bebudede Siemens Gamesa, at udfasning af produktionen af direct drive møller til landvind og en udskydelse af havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord krævede 600 stillingsreduktioner. Det endte i november med afskedigelse af knap 250 medarbejdere i Aalborg og 100 i Brande. Det udløste samtidig en varslingssag.

Flere aktører i en varslingssag

I en varslingssag er der mange aktører. Foruden virksomheden, der skal afskedige, er flg. aktører vigtige, når opsigelsen af mange skal håndteres:

  • Et eller flere jobcentre
  • De opsagtes fagforening(er)
  • Det regionale arbejdsmarkedsråd
  • Virksomheder i kommunen og regionen
  • (Beskæftigelsesministeriet)
  • En outplacementaktør

Samarbejdet mellem de forskellige aktører har til hensigt at hjælpe én målgruppe: de opsagte medarbejdere. Og Thomas Wehrsdorf, der er en del af vores outplacementteam og på Siemens Gamesa-opgaven, supplerer:

”Med karriererådgivning af de opsagte medarbejdere, som varsles afskediget, søger vi, at varslingssagen får så få menneskelige omkostninger som muligt for de opsagte ved at hjælpe dem godt videre i et nyt job. Efter beskeden om opsigelsen har bundfældet sig, dukker der ofte mange spørgsmål op, fx ”Hvor skal jeg søge job?”, ”Hvad kan jeg? ” og ”Hvordan sælger jeg mig selv til en ny arbejdsgiver?” Eller ”Hvad vil jeg egentlig nu?” Denne afklarings- og læringsproces hjælper vi med, så vejen til et nyt job bliver så kort som mulig.” 

Anne Rotboell Jende, der er Senior HR Project Manager i Siemens Gamesa, og som har arbejdet tæt sammen med alle de involverede aktører for at hjælpe de afskedigede godt videre, fortæller, hvorfor Siemens Gamesa tilbyder et outplacementforløb til medarbejdere, som virksomheden ikke længere kan tilbyde ansættelse:

”Nogle af vores opsagte kolleger har ikke sendt ansøgning i måske ti år eller mere. Jobmarkedet har ændret sig meget, og derfor er det rigtig vigtigt, at de får tilbudt professionel hjælp til at komme godt videre. Det kan også være, at man måske har brug for hjælp til at søge helt nye muligheder – måske den uddannelse man aldrig fik taget – og der kan Konsulenthuset ballisager være en stor hjælp i at hjælpe en godt på vej.”

  • Søg varslingspulje

    Hvis en virksomhed afskediger mindst 50 pct. af deres medarbejderstab på et arbejdssted med mindst 100 ansatte, kan det det regionale arbejdsmarkedsråd søge Beskæftigelsesministeriet varslingspulje for at sætte gang i en aktiv indsats, der skal hjælpe de afskedigede i job. Der er også mulighed for at søge dispensation – den mulighed udnyttede de i Ikast-Brande og Aalborg.

Siemens Gamesa i tæt og vigtigt samarbejde

Varslingssagen er et godt eksempel på, at Siemens Gamesa har samarbejdet tæt med samtlige aktører for at tilbyde de afskedigede en professionel proces og hjælp til at komme godt videre i karrieren, fortæller Thomas. Og to vigtige aktører er bl.a. jobcentrene i Aalborg og Ikast-Brande.

 Jobcentre i fælles front

Siemens Gamesas størrelse betød, at de knap 350 opsagte ikke udgjorde de fornødne 50% af virksomhedens samlede medarbejderstab til at søge Beskæftigelsesministeriets varslingspulje, men en fælles indsats mellem Jobcenter Aalborg og Jobcenter Ikast-Brande førte til, at beskæftigelsesministeren dispenserede for reglerne.

Jobcenter Ikast-Brande og Jobcenter Aalborg hjælper Siemens Gamesa-medarbejdere

Informationsmøde og målrettede jobsøgningsforløb

Jobcentrene stablede informationsmøder på benene på Siemens Gamesas adresser i hhv. Aalborg og Brande, hvor Thomas var inviteret til at fortælle om vores outplacementtilbud:

 ”På mødet informerede jeg de opsagte medarbejdere om forløbet og dets indhold, imødekom deres behov for konkret hjælp, som man som nyligt opsagt har brug for. Jeg havde også fokus på at fortælle de opsagte, at jeg og mine øvrige kollegaer vil dem – det er særligt vigtigt, at de opsagte føler sig trygge og mærker vores velvilje. Jeg havde også fokus på at forventningsafstemme ift. hjælpen og egenindsatsen mod målet: Det næste job.”

Siemens Gamesa var også talstærkt til stede på informationsmøderne med en HR-stab klar til at besvare spørgsmål fra de afskedigede.

”Vi vil gøre vores bedste for at informere, besvare spørgsmål og bidrage til, at vores værdsatte medarbejdere føler sig godt hjulpet i en situation, der ikke er nem”, fortæller Anne Rotboell Jende, Senior HR Project Manager i Siemens Gamesa.

En blandet medarbejdergruppe

Størstedelen af de opsagte Siemens Gamesa-medarbejdere er timelønnede medarbejdere. Den øvrige gruppe er højtuddannede og ikke-uddannede funktionærer tilknyttet produktionen. Siemens Gamesa har tilbudt alle et outplacementforløb. Den blandede gruppe af opsagte kræver differentierede outplacementforløb.

Målrettede jobsøgningsworkshops

De timelønnede medarbejdere og funktionærernes forskellige jobfunktioner og kompetencer betyder, at der er forskel på, hvad der er en god jobsøgningsstrategi – det tog vi højde for i vores outplacementforløb med differentierede workshops samt med 1:1- vejledning til alle, fortæller Thomas.

”Timelønnede kan i dag stadigvæk godt besøge virksomhederne og spørge til behov og muligheder. Udover uopfordret jobsøgning, skal jobsøgningsstrategien i dag også indeholde aktivt netværksarbejde og søgning via sociale medier og vikarbureauer. På den første workshop for de timelønnede, sikrede jeg og mine kollegaer, at alle gik derfra med et top-tunet CV, så de kunne gå i krig med henvendelserne.” 

Den uopfordrede jobsøgningsstrategi er også gangbar for funktionærerne, men forventningerne til dem er anderledes:

”Der er større krav til arbejdet med fx LinkedIn, netværksarbejdet og anvendelsen af rekrutteringsfirmaer som mulig vej ind i virksomhederne. Vi klæder derfor funktionærgruppen på med de fornødne redskaber og metoder, de skal bruge til at handle,” lyder det fra Thomas.

Job- og uddannelsesmesse sætter gang i jobsøgning

Siemens Gamesa-medarbejdere er i høj kurs, og interessen for de opsagte medarbejdere var derfor også stor blandt virksomheder i det midt- og nordjyske.

”Kort efter afskedigelsesrunden blev meldt ud, fik vi (red. Siemens Gamesa) mange henvendelser fra virksomheder, der var interesserede i at høre mere om de afskedigedes kompetencer. Det var derfor helt naturligt for os at være til stede på jobmesserne og vise de interesserede virksomheder, at vi har dygtige medarbejdere, som vi ønsker at sende godt videre i deres arbejdsliv”, siger Anne Rotboell Jende.

Thomas Wehrsdorf, der har haft et godt samarbejde med Siemens Gamesa, tilslutter sig Anne:

”Vi (red. Konsulenthuset ballisager) var klar over, at der kunne være stor interesse for de afskedigede medarbejdere, og løsningen var at give begge parter mulighed for at mødes på to jobmesser. Virksomhederne havde i runde tal 100 ledige jobs med til besættelse snarest muligt. Mange virksomheder og vikarbureauer var meget interesserede i at byde ind med indlæg på de sidste workshops.”

På jobmessen i Aalborg havde 20 virksomheder meldt deres ankomst, mens 30 virksomheder var til stede på messen i Brande. På begge jobmesser deltog også adskillige uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene var primus motor og sørgede for, at jobmesserne blev etableret – med hjælp fra de afskedigede medarbejderes faglige organisationer og Siemens Gamesa. Virksomhederne fik lejlighed til at promovere sig til de opsagte, og de opsagte fik mulighed for at møde nye potentielle arbejdsgivere.

På messerne var store, små og mellemstore virksomheder, uddannelsesinstitutioner, rekrutterings- og vikarbureauer mødt frem. De små og mellemstore virksomheder er særligt interessante i jobsøgningsøjemed:

”Vores Kandidatanalyse vidner om, at langt fra alle stillinger bliver slået op. Det usynlige jobmarked er størst i de små private virksomheder. Vi vil gerne inspirere Siemens Gamesas opsagte til at bevæge sig ud på det usynlige jobmarked, hvor den uopfordrede taktik og netværk er vigtig – jobmesserne var en god mulighed for at prøve det af.”

Kandidatanalysen_Hvordan_fandt_du_din_nuværende_arbejdsgiver
51% (789 respondenter) svarede, at der ikke var et stillingsopslag, da de fik deres seneste job.

En god øvelse

Førte mødet på messen ikke til en jobsamtale eller et kaffemøde, så var det en god måde for de afskedigede at øve sig på den uopfordrede virksomhedskontakt og afprøve deres præsentation af sig selv.

”Mange af de opsagte har ikke været vant til at søge job og har derfor brug for input til, hvordan man gør det effektivt og i sidste ende lander et job. Interessen fra virksomhederne gjorde det lettere for mange af de afskedigede Siemens Gamesa-medarbejdere at sætte handling bag deres jobsøgning på dagen og fremadrettet.”

Mangler du en ny medarbejder?

Og kunne det meget vel være en af de afskedigede Siemens Gamesa-medarbejdere, vi hjælper i job? Så hiv endelig fat i Thomas Wehrsdorf på 30 63 87 06 eller tw@ballisager.com. Du kan også fange ham ved at udfylde kontaktformularen nedenfor. Så vil han – sammen med det øvrige konsulentteam – med glæde hjælpe med at finde et godt match.

Outplacementteam_paa_Siemens_Gamesa-opgave_varslingssag
Thomas sammen med sine konsulentkollegaer på Siemens Gamesa-opgaven.

[activecampaign form=3]

image_printUdskriv eller gem som PDF