Kandidatanalysen 2024: Flere kvinder vil være chef

2 min. læsetid
29. april 2024

22 % af alle kvinder, som ikke er ledere i dag, er interesserede i at blive det. Det afslører nye tal fra Kandidatanalysen 2024. Det er rekord, siden Voxmeter og Konsulenthuset ballisager foretog dén måling første gang i 2020.

Det betyder, at stort set lige så mange kvinder som mænd har lederambitioner i dag. Baggrunden for det er bl.a., at kvinderne oplever større støtte til at træde ind i lederpositioner, fortæller direktør Morten Ballisager:

”Kvinderne fornemmer, at der er opbakning til flere kvinder i ledelse. Det er nok den primære baggrund for, at flere kvinder er motiverede for mere ansvar. Den debat, vi har om kvinder i ledelse, kan opleves som en motiverende hånd i ryggen.”

Ifølge tal fra Dansk Erhverv er kun knap hver fjerde mellemleder en kvinde (23 %). I bestyrelser og direktioner er det hhv. knap hver femte (19 %) og hver sjette (16 %), som er kvinde.

Tallene er nærmest uændrede fra 2019-2023.

På tværs af brancher gælder det, at andelen af kvinder i mellemledelse, bestyrelser og direktioner er lavere end andelen af kvindelige ansatte generelt.

Men er det ikke bare fordi …?

Hidtil har denne skæve fordeling kunne forklares med, at kvinder måske bare ikke er lige så interesserede i at stige i graderne som mænd. Men den går ikke længere, fortæller Morten Ballisager til Jyllands-Posten:

”Jeg har været en af dem, der har sagt, at vi skal have en rimelighed. Der skal være lige gode muligheder, om du er mand eller kvinde. Men hvis der er flere mænd, der søger, så er det også rimeligt nok, at der er tilsvarende flere mænd i ledelse. Og det er faktisk for mig sådan lidt et gennembrud. Jeg skal selv personligt til at tale lidt anderledes om det.”

Det kan godt være, at kvinder i stigende grad sætter kursen mod de ledende stillinger. Men der sker noget bemærkelsesværdigt, når kvinder stiger i graderne. Eller – faktisk tværtimod: Der sker noget bemærkelsesværdigt i forskellen mellem, hvordan kvinder og mænd oplever følelsen af trivsel, når de får cheftitler:

Kandidatanalysen 2024 afslører, at mænd generelt oplever et boost i egen trivsel, når de går fra at være medarbejder til at være leder: 58 % udtrykker, at de i høj grad trives i lederjobbet. Det samme udtrykker kun 52 % af kvinderne:

Ledertrivsel på forskellige grupper, mænd vs kvinder

Kilde: Kandidatanalysen 2024

På medarbejderniveau er der stort set ingen forskelle kønnene imellem. Det er først, når lederansvaret rammer, at mænd oplever en større grad af trivsel i jobbet, hvorimod kvindernes trivsel stagnerer. 

Men der sker noget andet for de kvindelige ledere – primært dem i aldersgruppen 35-49 år. Det er nemlig den gruppe, som af deres medarbejdere bliver bedømt til at være de bedste ledere. Det er tankevækkende, fortæller Morten Ballisager:

"Når kvinder skifter et medarbejderjob ud med et lederjob, oplever de ikke større trivsel, som mændene gør. Og det er paradoksalt, at de kvinder, som ikke oplever samme stigning i trivsel som deres mandlige lederkollegaer, faktisk er de samme, som bliver allerbedst bedømt af deres medarbejdere."

 

KA24 download CTA bund

 

 

KA24 download CTA højre - 600 x 800