Dandiag fik indblik i organisationens videndeling – og blev overrasket

2 min. læsetid
18. januar 2024

Arbejdspladserne er under forandring og fleksibiliteten hos medarbejderne i de fleste virksomheder stiger. Det kræver nye måder at organisere sig på, hvis viden ikke skal gå tabt i den moderne, hybride organisation. Dandiag var nysgerrige på forandringen. De fik indblik i organisationens maskinrum, og bruger nu de nye indsigter til at ruste organisationen til fremtiden.

Charlotte Rugaard startede sidste år som CEO for Dandiag – en familieejet virksomhed fra 1986, der producerer og sælger bl.a. pipetter til sundhedssektoren. I starten af sin CEO-periode var Charlotte nysgerrig – bl.a. nysgerrig på samarbejde og relationer. Der var en udbredt forståelse af, at virksomheden var fagligt silo-opdelt. Charlotte noterede sig det – som en selvforståelse, der havde vundet indpas: SILO.

Charlotte oplevede det som en begrænsende overbevisning og fik lyst til at udfordre den selvforståelse. Hun inviterede Christian Waldstrøm – landets førende netværksanalytiker – indenfor. Christian og Charlotte aftalte at gennemføre en netværksanalyse med programmet Relation IQ. Herigennem bliver alle medarbejdere bedt om at forholde sig til fem konkrete spørgsmål omkring:

  • Hvor ofte kommunikerer og samarbejder du med følgende? (sæt kryds)
  • Hvilke af dine kollegaer anser du for vigtige for, at du kan udføre dit arbejde godt? (sæt kryds)
  • Hos hvilke af dine kollegaer søger du ofte sparring eller råd? (sæt kryds)
  • Hvilke af følgende kolleger foretrækker du at bruge tid sammen med fx i pauser, frokost etc.?  (sæt kryds)
  • Hvilke af følgende kollegers kompetencer kender du godt? (sæt kryds)

På baggrund af svarene er det muligt at tegne netværksdiagrammer over organisationen.

”Det var en kæmpe øjenåbner at se vores organisation igennem Christians analyser. Det var relativt enkelt at pille vores selvforståelse ned – vi var IKKE siloopdelte.” fortæller Charlotte.

Til gengæld dukkede et par andre interessante organisatoriske særpræg op, som virksomheden har brugt aktivt i organiseringen af medarbejdere. Charlotte fortsætter: “For det første boede der et vis anciennitets-hierarki hos os. Altså en centralisering af videnflow omkring personer med høj anciennitet. Naturligt, men også med den bagside, at de nye medarbejdere hænger for isolerede i organisationen. Desuden kunne vi se, at nogle konkrete personer havde fået et flaskehals-lignende miljø omkring sig. Det her var organisationen fra en anden vinkel – og det kan give os en fælles forståelse af, hvordan vi hænger sammen. Ud med myter, ind med viden. Meget lærerigt og brugbart”.

Charlotte har brugt opdagelserne i netværksanalyserne til at kigge på, hvordan nye medarbejdere kan sikres mere centrale positioner i det faglige og sociale miljø, ligesom det har påvirket overvejelserne om, hvordan Dandiags kommende hovedkontor skal indrettes.

Nysgerrighed udhuler bekymringerne

Når man som virksomhed begynder at inddrage medarbejderne i undersøgelser og analyser, opstår der naturligt nogle bekymringer, når det kommer til resultaterne. Det oplevede Charlotte også: “Der var rent faktisk bekymringer, men jeg tog mig tid til at komme rundt og tale om den reelle nysgerrighed, der drev projektet og den læring alle kunne få ud af det. Og det så ud til at fjerne de største bekymringer.”

Er du også nysgerrig på værktøjet, som Charlotte brugte hos Dandiag?

Læs mere om netværksanalyser og hvordan det kan gavne virksomheden lige her.

Hvad er Relation IQ, og hvem står bag?

Relation IQ er en softwareløsning udviklet af Ballisager HR Tech, der bygger på Christian Waldstrøms mange års forskning og rådgivning inden for netværksanalyse. Med Relation IQ er det slut med at gætte på, hvordan jeres organisation reelt ser ud.

image_printUdskriv eller gem som PDF