I takt med at arbejdsmarkedet ændrer sig, forandrer rekrutteringsmarkedet sig også. Særligt brugen af rekrutteringskanaler har – bare inden for de seneste fem år – forandret sig væsentligt på tre områder. Det viser en gennemgang af Konsulenthuset ballisagers Rekrutteringsanalyser fra 2011-2015.

Hvert år undersøger vi i Konsulenthuset ballisager virksomhedernes rekrutteringsadfærd for at kunne udpege nogle særlige tendenser blandt det rekrutterende fagfolk. Og hvert år er der ét spørgsmål, der er gået igen: Hvilke rekrutteringskanaler brugte I ved jeres seneste ansættelse?

Rekrutteringskanaler_over_tid

Flere rekrutteringskanaler i spil

Oversigten viser med al tydelighed, at rekrutterende virksomheder igennem de seneste år er begyndt at anvende flere rekrutteringskanaler. Virksomhederne spiller på flere heste og poster flere ressourcer i at finde ansøgere via forskellige kanaler.

En forklaring på den stigende brug af kanaler kan være, at virksomhederne har sværere og sværere ved at finde relevante kandidater til stillingen. I hvert fald svarede 42 % (Rekrutteringsanalyse 2013), at det er netop det at finde relevante ansøgere, de finder sværest i rekrutteringsprocessen.

Hvis vi dykker nærmere ned i de præcise tal, er det faktisk kun CV-databaser og interne kandidater, der bruges i mindre grad i 2015, end de gjorde ved vores første undersøgelse af brugen af de to respektive kanaler i hhv. 2013 og 2014. Vi har tidligere beskrevet, hvordan nedgangen i brugen af interne kandidater kan skyldes, at virksomhederne er inde i en vækstperiode og har brug for nye, friske input.

Netværk: Et hit i det private og en usynlig del af det offentlige

Virksomhederne er flittige til at bruge deres netværk som rekrutteringskanal. I alle vores rekrutteringsanalyser har netværkskanalen indtaget en sikker 2. plads og har de seneste tre år ligget stabilt på 56-57 %.

En meget vigtig tendens for netværkskanalen er, at den bliver brugt forskelligt i hhv. den private og den offentlige sektor. Det viste vores Rekrutteringsanalyse fra 2015 også entydigt.

Private vs. offentlige rekrutteringskanaler

Netværk i det private

I den private sektor er netværk den største kilde til job, da 66% af virksomhederne bruger kanalen. Blandt de private virksomheder med 51-250 ansatte ligger tallet sågar på 74%. Til sammenligning bruges opslåede stillinger af 59 %, mens uopfordrede ansøgninger bruges af 37% i den private sektor.

Netværk er med andre ord et ligeså selvskrevet hit i den private sektor som Rasmus Seebachs nye album er det på den danske Top10-Album-hitliste. En sikker genganger – hvert år.

Netværk i det offentlige

I den offentlige sektor lever netværket derimod et mere stille, usynligt liv. 35% af de offentlige virksomheder bruger netværket som rekrutteringskanal. Til sammenligning ligger opslåede stillinger på en suveræn 1.plads med hele 81%, mens 3.pladsen – efter netværk – optages af interne kandidater (26%).

Der er en lille forskel på brugen af netværk i hhv. små (1-50 ansatte) og store (over 50 ansatte) offentlige virksomheder. 42% af de små, offentlige virksomheder ansætter gennem netværket, mens det kun er 29% af de store, offentlige virksomheder.

LinkedIn: Rekrutteringskanalernes Usain Bolt

Ingen over eller under LinkedIn. I hvert fald ikke hvis man kigger på væksten i brugen af de forskellige rekrutteringskanaler. Fra 3% i 2011 til 34% i 2015 – en 11-dobling på kun fem år.

Dykker vi ned i tallene fra 2015, ser vi, at det typisk er de store virksomheder, der bruger LinkedIn i deres rekruttering. 45 % af virksomhederne med over 50 ansatte bruger LinkedIn som rekrutteringskanal, mens det er halvt så mange af de små virksomheder med 1-50 ansatte (22 %).

Derudover er der igen en stor forskel på, hvordan private og offentlige virksomheder bruger LinkedIn. 41% af de private bruger LinkedIn til rekruttering, mens det kun er 17% af de offentlige. Det er særligt private virksomheder med 250+ medarbejdere, der bruger LinkedIn (66%).

I Rekrutteringsanalysen 2015 spurgte vi også virksomhederne, om de udelukkende havde ansat en medarbejder via LinkedIn eller andre sociale medier. Det havde hele 37% af de store, private virksomheder gjort på et tidspunkt i 2015.

Ansættelse af medarbejdere via sociale medier

Bonus til den ekstra talnørdede: Rekrutteringskanaler 2011-2015

Brug af alle rekrutteringskanaler over tid
Ene Krog
Ene KrogDirektør
Hele landet
Tlf. 24 82 08 32

Hjælp til rekrutteringsprocessen? Skriv til Ene, og kom i gang nu

image_printUdskriv eller gem som PDF