Blog: Få succes med din jobsøgning som nyuddannet akademiker

8 min. læsetid
18. januar 2024

I mit job som underviser og karriererådgiver er det altid en særligt interessant opgave at rådgive dimittender, som netop har haft det første møde med ledigheden.

Interessant, fordi nyuddannede akademikere har brug for et særligt fokus og et sæt konkrete metoder og strategier i deres jobsøgning, som delvist adskiller sig fra andre jobsøgere.

Og interessant, fordi det første møde med arbejdsmarkedet er noget, flere nyuddannede oplever som en omvæltning. For når man skifter studielivet ud med erhvervslivet, ændres forventningerne til en også, og valutaformen ”høje karakterer” skiftes ud med spørgsmålet:

”Hvilken faglig, relevant erhvervserfaring har du egentlig?”

Og det kan være svært at tilpasse sig lige med det samme.

“Tak for din ansøgning. Vi har desværre valgt at gå videre med en kandidat, der havde mere erfaring.”

Hvis du er jobsøgende dimittend, har du måske fået et lignende afslag på en ansøgning. Måske har du oplevet frustrationen ved ikke at komme i betragtning til en stilling, som både fagligt og personligt var så godt som skræddersyet til dig. Erfaringen var der bare ikke.

I dette blogindlæg vil jeg sætte fokus på virksomhedernes råd til dig, der er nyuddannet akademiker og er ude for at søge dit første job. Mit indspark skal give dig en idé om, hvordan du kan bruge fakta konstruktivt i din egen jobsøgning, så du får foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Tre vigtige råd til dig, som er nyuddannet akademiker

Hvert år besvarer et panel bestående af mere end 2000 virksomheder op til 35 spørgsmål, der giver et praj om virksomhedernes rekrutteringsadfærd og præferencer.

I september 2018 udkom vores nyeste Rekrutteringsanalyse 2018 , hvor de knap 1.000 medvirkende virksomheder gav følgende tre råd til nyuddannede akademikere:

Råd til nyuddannede akademikere Rekrutteringsanalysen

Jeg har sat nogle flere ord på rådene her:

1. Forklar hvad dine akademiske kompetencer kan bruges til

64% af virksomhederne anbefaler, at nyuddannede akademikere bør blive bedre til at forklare, hvad deres akademiske kompetencer kan bruges til. Blandt de offentlige virksomheder er det 69%, der giver det råd, mens det ligger på 58% hos de små private virksomheder.

Det er derfor en tand mindre afgørende for den lille private virksomhedsejer at forstå dine akademiske kompetencer end for store private og offentlige virksomheder. Samtidig lægger de små private virksomheder vægt på, at nyuddannede akademikere bør søge flere jobs uopfordret (40%), dvs. kontakte virksomhederne direkte og sammen med dem afdække behovet.

Og det er en vigtig pointe: Den lille private arbejdsgiver har ofte en mindre akademisk-præget kultur, hvor et hastigt tempo og omskiftelighed er hverdagskost. Derfor er de entreprenørielle kompetencer, såsom initiativ, idérigdom og omstillingsparathed vigtige egenskaber hos en ny medarbejder i deres virksomhed – og de kompetencer skal udfoldes (mindst) lige så nøje som dine akademiske kompetencer.

2. Søg bredt – også ikke-akademiske jobs

38% af virksomhederne anbefaler, at akademikere bør søge bredt – herunder også ikke-akademiske jobs. Her er det faktisk de store private virksomheder, der i højeste grad tilskynder alle nyuddannede akademikere til at søge bredt (42%). Og hvordan omsætter du så det råd?

Igennem dine materialer (CV og ansøgning) og i din præsentation (elevatortale) skal du signalere, at du både vil bringe din egen faglighed fra din uddannelse i spil, OG at du er motiveret og interesseret i at bidrage til det eksisterende faglige fællesskab på arbejdspladsen, der måske adskiller sig fra din egen faglighed.

Det er her, nogle dimittender oplever en radikal forskel mellem studie- og arbejdsliv, fordi de går fra at have arbejdet afgrænset med en faglig specialisering i 5 års tid til pludselig at skulle udvide til et mere generelt og virksomhedsrettet fokus. Sådan et mentalt skifte kræver, ganske enkelt, træning.

3. Kommunikér mindre akademisk i ansøgning og CV

36% af virksomhederne anbefaler, at nyuddannede akademikere kommunikerer mindre akademisk i ansøgning og CV – og der er ingen nævneværdig forskel mellem små/store private og offentlige virksomheder.

En mindre akademisk kommunikationsstil i dit skriftlige materiale kræver bl.a., at du:

 • Skriver mere mundret, let og i et aktivt sprog
 • Giver konkrete eksempler på det, du skriver

Hvis du overvejer at søge i de små private virksomheder, skal du være opmærksom på, at de oftere gør brug af netværk end opslåede stillinger. Kommunikér derfor mere direkte med de små virksomheder og ring/skriv hellere direkte til dem, inden du sender noget skriftligt materiale afsted til dem.

Generelle AC-kompetencer akademikerkompetencer

Sæt dine akademiske kompetencer i spil

Som ”newbie” inden for jobsøgning er det vigtigt at forstå, hvad dine akademiske kompetencer (også kaldet AC-kompetencer) betyder for virksomhederne, så du kan formidle dem på en måde, der faktisk giver virksomhederne en idé om, hvad du kan, og hvad dine kompetencer kan bruges til.

Flere af de akademiske kompetencer er generelle kompetencer, du som akademiker har tilegnet dig under uddannelsen. Det er nogle generelle kompetencer, der bl.a. omhandler evnen til at arbejde løsningsorienteret, projektorienteret og selvstændigt.

Det er din opgave som jobsøger at oversætte kompetencerne, så virksomheden forstår det fulde udbytte af dem. Med andre ord: Hvordan vil du, ved brug af dine kompetencer, skabe værdi for virksomheden – og kan du komme med nogen konkrete eksempler?

Definition: Kompetencer er den viden, de færdigheder og de erfaringer, der kan omsættes til konkret handling. Kompetencer er derfor afgørende for, hvilke opgaver du kan løse, og hvordan du løser dem.

De nyuddannede, jeg møder til dagligt, bliver sommetider overrasket over, at kløften mellem uddannelse og erhvervsliv kan være meget dyb. Som jobsøgende vil du naturligvis opleve det som et mål at komme i arbejde, mens virksomheden, du søger hos, oplever det som et mål at drifte en forretning.

Derfor kan det også hjælpe dig som nyuddannet at arbejde med jobsøgning ud fra det, der er din akademiske spidskompetence – nemlig problemløsning. For problemer er forskellige – afhængigt af øjnene, der ser.

Forstå problemet, før du løser det

Som nyuddannet akademiker er én af dine mange gode akademiske kompetencer problemløsning. Du har formentlig brugt 3-5 år af din uddannelse på at lære selve det, der er essensen i opgaveløsning; Nemlig at forstå – og først derefter – at løse komplekse problemer.

Lad os tage et konkret eksempel:

Du leder efter et job…

Du er ledig, til trods for, at der findes en masse stillinger og en masse virksomheder derude, som du er nysgerrig på. Måske er du endda særligt motiveret for én virksomhed, måske har du sågar fundet dit drømmejob.

Trods dit grundige arbejde, oplever du gentagne gange at få afslag på stillinger, du søger. Måske bliver du demotiveret og usikker på, om dine ansøgningsmaterialer er gode nok, om du nu har noget at bidrage med – eller noget helt tredje.

… og leder efter det på automatpilot

I undervisningen af nyuddannede akademikere oplever vi ofte, at 8 ud af 10 søger 2 opslåede stillinger om ugen. Ikke mere, ikke mindre. Årsagen begrundes overvejende med oplevelser som pligtopfyldelse, og at dimittenderne er bange for, at det kan have økonomiske konsekvenser, hvis ikke der søges det antal jobs, a-kassen anviser.

Samtidig kan det være en barriere for dig som nyuddannet at tage direkte og uopfordret virksomhedskontakt på grund af den manglende erfaring og træning i den virksomhedsrettede dialog. Der gives ikke karakterer for at lykkes med jobsøgning, og du bliver ikke målt ud fra en studieretning, som du er lykkes med under din uddannelse. Det kan være nervepirrende i sig selv.

I din nye tilværelse som erhvervsprofil er der brug for at udvide rammen og bevæge dig ud over, hvad der tidligere har været vigtigt at overholde.

Ville du lappe en cykel, der ikke var punkteret?

Nej, tænker du (forhåbentligt). Men hvad nu, hvis du var i tvivl om, hvorvidt cyklen overhovedet er punkteret? Ville du forsøge at lappe den alligevel? (ja, cyklen er en metafor for en virksomhed)

Du ville formentlig undersøge cyklen nærmere for at få en forståelse af, hvad det kræver af dig i den konkrete situation, og om der reelt set er et behov. Spørgsmålet er ganske banalt, men det kan give mening at spørge dig selv, om dit forslag til virksomheden reelt set passer på det faktiske behov.

Altså om din ansøgning svarer på det, som virksomheden egentlig efterspørger. Det er ikke entydigt, om behovet er klart i et stillingsopslag – så kontakt da virksomheden og find ud af det.

Mit bedste råd: Vær nysgerrig og få defineret udfordringerne

Dine akademiske kompetencer medvirker til, at du forstår problemer, før du giver dig i kast med at løse dem. Det er bl.a. her, at dine analytiske og metodestærke kompetencer får deres liv. Noget af det, du som nyuddannet akademiker har, og som er særligt attraktivt ved dig, er evnen til at arbejde i kompleksitet, kreativitet og med store informationsmængder.

Du er en eftertragtet medarbejder, når der skal tænkes i nye løsninger, fordi du allerede har løst flere projekter med afsæt i din dybe faglighed og nuancerede tanker om fremtiden.

Målet med at tilbyde din arbejdskraft til virksomhederne er naturligvis, at de indser, at de har brug for dig – ikke de andre – men dig. Den kan få mange jobsøgere til at skrue op for salget og nedtone den primære opgave; At forstå den virksomhed, som der søges ind i.

Mit bedste råd til dig, der er nyuddannet akademiker, er derfor at handle målrettet ud fra den viden, du har, og som dine konkurrenter måske ikke har. En viden, du har genereret ved at være nysgerrig, gå i dialog med virksomhederne og stille de anderledes, udfordrende spørgsmål, der for alvor giver svar på spørgsmålet: ”Hvad er jeres udfordring – og hvordan kan JEG løse den?”

Fortsat god jobsøgning.

Tjeklisten – De 5 gode råd til den nyuddannede akademiker

 • Brænd igennem med din motivation

  Slå på din motivation, og lad den brænde igennem allerede i dit CV. 80% af virksomheder åbner CV’et først, hvoraf ca. halvdelen kun læser ansøgningen, hvis CV fanger (Rekrutteringsanalysen 2017). Kom derfor i spil allerede i dit CV, og fortæl direkte, hvordan du er motiveret, og hvilken værdi du brænder for at skabe i den konkrete virksomhed.

 • Find ud af det, de andre ikke ved

  Uanset om du søger uopfordret eller via opslåede stillinger, er der ét råd, der kan få dig tættere på mål end dine konkurrenter. Spørg ind til virksomheden, du søger hos, og vær både nysgerrig omkring virksomheden forudgående udvikling – og dens fremtid og dine kommende kollegaer. Hvem ved, måske får du en dybere viden, som de andre ikke har, og måske er det netop dét, der får dig igennem nåleøjet. Det er din opgave at undersøge virksomhedens eventuelle udfordringer og at se dens udviklingspotentialer – og at omsætte den viden i din ansøgning og CV.

 • Søg uopfordret

  Søg uopfordret, især i de små og mellemstore virksomheder. Fordelene for dig er, at du ikke har konkurrenter, og at du selv udvælger, hvilke kompetencer du vil sætte i spil. Husk at 40% af de mindre private virksomheder anbefaler, at du søger ind uopfordret.

  Fakta: 40% af små private virksomheder mener, at nyuddannede akademikere bør søge mere uopfordret, totalt set er det 34%. SMV’er (små og mellemstore virksomheder) udgør ca. ⅔ af alle danske virksomheder. 

 • Gør brug af tilskudsordninger

  Tilbyd ansættelser i tilskudsordninger såsom virksomhedspraktik og løntilskud. Søger du virksomhedspraktik eller løntilskud i det private, er det et godt råd at fortælle virksomheden, hvad både dine og deres fordele er. Det er ikke alle små virksomheder, der kender til ordningerne.

 • Gå aldrig tomhændet tilbage

  Lær dig selv at se muligheder alle steder. Får du et afslag på en stilling, så kontakt virksomheden og spørg ind til, hvordan du kan stå stærkere næste gang. Den viden, du måske får indsigt i, kan være den læring, der får dig tættere på næste gang.

  Kontakter du en virksomhed, hvor der ikke er muligheder på nuværende tidspunkt, kan du med fordel spørge ind til, om de kender andre i deres netværk, der kan få glæde af dig. Du vil blive overrasket over, hvor mange virksomheder, der ser værdien i at hjælpe dig i din rejse hen imod drømmejobbet og hvor mange, der er nysgerrige på at høre mere om, hvad netop du kan bidrage med.

image_printUdskriv eller gem som PDF