19 eksempler: Sådan beskriver du dine kompetencer med konkrete eksempler

12 min. læsetid
16. august 2017

 

Hvordan får jeg sat ord på mine kompetencer? Det spørgsmål synes 34 % af de jobsøgere, vi rådgiver, er det sværeste ved jobsøgningen; altså at få sat ord på, hvad man egentlig kan bidrage med (personligt og fagligt). Vi har samlet 19 eksempler på, hvordan du kan beskrive dine kompetencer og gøre dem mere konkrete – når du skriver dit CV og ansøgning, ringer uopfordret eller er til jobsamtale.

Kompetencer kan nemt virke abstrakte og – ironisk nok – være svære at gøre personlige uden at falde i floskelfælden. For hvad vil det egentlig sige, at man er ambitiøs? At man er fleksibel? At man er struktureret?

Ofte bruger virksomhederne de samme tilbagevendende kompetence-begreber, når de skriver deres stillingsopslag.

Finduddannelse.dk har samlet en oversigt over de 30 mest efterspurgte kompetencer i otte forskellige brancher – bedømt ud fra deres stillingsopslag. De har kigget på følgende brancher og funktioner:

 • Hvad er kompetencer?

  Kompetencer er den viden, de færdigheder og de erfaringer, der kan omsættes til konkret handling. Kompetencer er derfor afgørende for, hvilke opgaver du kan løse, og hvordan du løser dem.

 

Hvis du for alvor vil skille dig ud fra mængden og gøre kompetence-begreberne til dine egne, skal du øve dig på at være konkret. Være konkret og fremhæve eksempler på, hvordan netop du er ambitiøs, fleksibel og struktureret.

 

”I præsentationen af kompetencer bliver jobsøgere ofte lidt for overordnede og luftige. Det kan virkelig betale sig at være konkret og altid klar til at underbygge kompetencer med konkrete eksempler.”

Ditlev Piper, HR-direktør, Dagrofa
 

Personlige, branchefaglige og metodefaglige kompetencer

Inden vi hopper ud i de 19 konkrete eksempler, vil vi kort genopfriske for dig, hvilke typer kompetencer der findes. Kompetencer kan helt overordnet inddeles i:

 • Personlige kompetencer: Personlige kompetencer er bestemt af dine grundlæggende menneskelige egenskaber, holdninger, selvindsigt og erfaringer. Det er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre. Om du f.eks. er analytisk, selvstændig, nysgerrig, detaljeorienteret, udadvendt mv.

 • Faglige kompetencer: Faglige kompetencer er de kompetencer, du har fået gennem uddannelse, dit arbejde eller fritidsaktiviteter. Det kan være projektledelse, programmering, præsentationsteknik, borgerbetjening mv.

 

I denne artikel fokuserer vi mest på de personlige kompetencer, da det oftest er de kompetencer, der kan være svære at give eksempler på. Men de faglige kompetencer kan ydermere opdeles i:

 • Branchefaglige kompetencer: Branchefaglige kompetencer er kompetencer, der knytter sig til en bestemt branche. Hvis du har arbejdet inden for møbelbranchen, så får du f.eks. en indsigt, som vil være attraktiv for nogle bestemte virksomheder i denne branche.

 • Metodefaglige kompetencer: Metodefaglige kompetencer er den type faglige kompetencer, der ikke er knyttet til en bestemt branche. Det kan f.eks. være sælgeren fra møbelbranchen, som formentlig har salgskompetencer, uanset hvilken branche han/hun arbejder med. It, kommunikation og undervisning er andre eksempler på metodefaglige kompetencer.

 

Bemærk, at de fleste af de kommende 19 eksempler på personlige samt faglige kompetencer rummer succeshistorier – i lille eller stor skala – fra tidligere jobs eller uddannelse. Og det er lige præcis succeshistorierne, du skal grave frem, når du beskriver over for din kommende arbejdsgiver (både i ansøgning, CV og til jobsamtale), hvordan netop dine kompetencer vil skabe værdi for din kommende arbejdsgiver og kunne løse de udfordringer, som virksomheden står over for.

 
Eksempler_personlige_faglige_kompetencer
 
 

1. Ambitiøs

Er du fagligt ambitiøs? Er du ambitiøs i din karriere? Hvordan viser du dine ambitioner i dit arbejde – over for kunder, kollegaer eller andre samarbejdspartnere?

 • Eksempel:

  Mine kollegaer i mit job hos virksomhed X vil nok mene, at jeg er meget ambitiøs. Jeg nyder at nørde med mit fag, og det er vigtigt for mig hele tiden at blive bedre til mit arbejde – også selvom det måske betyder, at jeg først går hjem kl. 18 i stedet for kl. 16. De seneste år har jeg f.eks. været en del af to forskellige netværksgrupper for online marketing-specialister og taget flere af Googles certifikater for at blive skarpere i Google AdWords og Google Analytics.

 

2. Fleksibel

Hvordan er du fleksibel? Er det ift. arbejdstid, overarbejde eller arbejdsopgaver?

 • Eksempel:

  I mit job hos firma X hjalp jeg både med salg til nye kunder, support over telefonen for eksisterende kunder og markedsføring via sociale medier, hjemmesiden og annoncering i medierne. Når der var brug for det, var jeg heller ikke bleg for at hjælpe til ude på lageret. Det vigtigste for mig er, at mine kollegaer og jeg lykkes med vores fælles mål – også selvom det kræver lidt omrokering i arbejdsopgaverne.

 

3. Analytisk

Har du taget en uddannelse, er der stor sandsynlighed for, at du ofte har arbejdet analytisk:

Når du har analyseret tekster for at forstå og formidle indholdet gennem en skriftlig projektopgave.
Eller når du har analyseret en problemstilling på baggrund af din oparbejdede, teoretiske viden og derudfra præsenteret løsningen mundtligt til en eksamen.

Hvis ikke du vil bruge et eksempel fra din uddannelse, kan du kigge på dine tidligere jobs.

 • Eksempel:

  I mit job hos virksomhed X brugte jeg meget tid på at analysere data fra vores CRM-system. De analyser åbnede faktisk op for, at vores sælger begyndte at satse mere på et nyt nichemarked, som vi ikke havde turdet satse på før. Det første år omsatte vi allerede for 2,6 mio. kr. på det nye marked.

 

4. Målrettet/ resultatorienteret

Hvordan arbejdede du dig hen imod målet? Hvilket mål opnåede du? Det skal du finde svar på og prøve at fremhæve i dit eksempel. Og sørg endelig for at bakke eksemplet op med nogle konkrete tal – ellers kan dit resultatfokus nemt klinge lidt hult.

 • Eksempel:

  Det er vigtigt for mig, at jeg når mine mål i jobbet. Det gælder både de mål, som min chef sætter for mig, og de mål, som jeg sætter for mig selv. Det giver mig fornyet energi og et kæmpe skud motivation at nå mine mål. I mit seneste job som sælger hos firma X fik jeg f.eks. implementeret nogle nye salgsværktøjer i mit daglige arbejde, der gjorde, at jeg løftede salget med 24%. Det var en kæmpe tilfredsstillelse.

 

5. Struktureret

”At strukturere: give eller påføre en bestemt struktur eller organisering”
– Den danske Ordbog

Så hvordan organiserer du dit arbejde, så det får en bestemt struktur? Hvad gør du helt konkret? Og hvad får du/arbejdsgiveren ud af, at du arbejder på den måde?

 • Eksempel:

  Det er vigtigt for mig at løse mine opgaver på en struktureret måde. Det betyder helt konkret, at jeg – hver morgen, når jeg møder ind – bruger de første fem minutter på at identificere og prioritere de 3-5 vigtigste opgaver, som jeg skal løse i dag. Og de opgaver ender altid med at blive løst

 

6. Mange bolde i luften – og bevare overblikket

”Mange bolde i luften” betyder på jordnært, ikke-metafor-dansk, at du kan løse flere arbejdsopgaver i løbet af samme tidsrum. Lad det fremgå af dit eksempel, hvilke konkrete opgaver du kan jonglere med på samme tid – og alligevel nå i mål med.

 • Eksempel:

  Jeg kan godt lide, når der er gang i den, og jeg skal nå flere ting inden for en kort deadline. Uanset om jeg skal have en præsentation og to Excel-oversigter over de nyeste måltal klar inden for en time eller om jeg skal hjælpe nogle kunder med en parkeringstilladelse samtidig med, at telefonen ringer – så finder jeg altid en løsning.

 

7. Udadvendt

At du er udadvendt, betyder simpelt sagt, at du holder af kontakten med andre mennesker og trives med det. Men hvordan (op)søger du denne kontakt? Hvad får arbejdsgiveren og dine kollegaer ud af dit udadvendte, ekstroverte væsen?

 • Eksempel:

  Jeg tøver ikke med at gribe knoglen og kontakte nye kunder eller kommende, nye kollegaer, som jeg ikke kender i forvejen. I mit sidste job tog det faktisk kun én uge, før jeg – af forskellige årsager – havde snakket med alle mine 21 kollegaer i vores fire afdelinger. Det gjorde også, at jeg hurtigt blev sat ind i alle detaljerne omkring mit arbejde og kom i gang med mine kerneopgaver i det nye job.

 
 

8. Kreativ

I 2015 satte tre forskere fra Aalborg Universitet sig for at finde ud af, hvad det vil sige at være kreativ. De interviewede 22 kunstnere, herunder maleren Michael Kvium, og kom frem til følgende definition:

”Vi fandt ud af, at kunstnere i høj grad tænker den kreative skabelsesproces som en læreproces. Kreativitet er altså ikke en guddommelig gave, man er født med. Det er en arbejdstilgang, som alle kan bruge, men som kræver, at man løbende udvikler sin håndværksmæssige kunnen, sin viden og sin risikovillighed – og det kræver hårdt arbejde, ” fortalte en af forskerne bag undersøgelsen, Tatiana Chemi, til Videnskab.dk.

Kreativitet er altså en læreproces, som alle kan lære. En proces, der ofte er koblet op på det fag, du er god til. En person, der skriver kreativt, er f.eks. ikke nødvendigvis en kreativ billedkunstner. Så prøv at sætte ord på, hvordan du er kreativ ift. lige præcis din faglighed.

 • Eksempel:

  Mine kollegaer kommer ofte til mig, hvis de savner nye friske øjne på en problemstilling eller udfordring. Jeg plejer gerne at se nogle alternative løsninger, og i mit seneste job var jeg f.eks. med til at indføre en ny metode til at indsamle data om vores brugere på hjemmesiden. En viden, der faktisk gjorde, at vi udviklede et helt nyt produkt, der sidste år omsatte for ½ mio. kr.

 

9. Strategisk

Hvis du skal kunne arbejde strategisk, skal du være i stand til at svinge dig op i helikopteren og se organisationen udefra – og samtidig se, hvor virksomheden bevæger sig hen.

 • Eksempel:

  I mit sidste job hos virksomhed X fik jeg muligheden for både at arbejde praktisk og mere strategisk med kommunikation. På det strategiske plan var jeg ansvarlig for at få digitaliseret virksomheden sammen med fire andre kollegaer. Vi udarbejdede en konkret digitaliseringsstrategi – der kiggede tre år ud i fremtiden – og den indebar bl.a., at vi skulle lancere en ny webshop. Webshoppen omsatte for 11,8 mio. kr. i det første år, hvilket var langt over forventningen.

 

10. Dynamisk

Når noget er dynamisk, er det præget af forandring og udvikling, ofte ved samspil af flere kræfter. Handling, dynamik og energi hænger altså ofte sammen.

 • Eksempel:

  Når jeg skal løse mine opgaver, er det vigtigt for mig, at der sker noget. At der handles. At jeg ikke altid gør det samme, men også prøver noget nyt af. I mit sidste job som konsulent betød det helt konkret, at jeg hver uge ringede til nogle af mine eksisterende kunder for at høre, hvordan det stod til hos dem. Det resulterede ofte i, at jeg gav dem nogle råd til deres mest akutte udfordringer – også selvom det lå uden for mit specialområde. I løbet af tre år fik jeg øget min omsætning med 140 procent hos de kunder.

 

11. Proaktiv/initiativrig

Hvis du er proaktiv og initiativrig, lader du dig ikke kun styre af, hvad andre (= din chef) mener, du bør gøre. Du tager også selv initiativ, hvis du kan se, at det giver mening og kan være med til at bringe dig og virksomheden tættere på målet.

 • Eksempel – næsten det samme som det foregående:

  Jeg trives i et miljø, hvor der er højt til loftet og plads til nye initiativer og idéer. I mit sidste job som konsulent betød det helt konkret, at jeg hver uge ringede til nogle af mine eksisterende kunder for at høre, hvordan det stod til hos dem. Det resulterede ofte i, at jeg gav dem nogle råd til deres mest akutte udfordringer – også selvom det lå uden for mit specialområde. I løbet af tre år fik jeg øget min omsætning med 140 procent hos de kunder.

 

12. Engageret

Hvordan interesserer du dig (ekstra meget) for dit arbejde? Hvordan involverer du dig fagligt i dit arbejde?

 • Eksempel:

  Jeg er kendt som ham/hende med ja-hatten. Jeg har altid en faglig holdning til en problemstilling og påtager mig gerne ekstra opgaver for, at mit team når i mål. I mit job hos firma X holdt jeg f.eks. flere frivillige, årlige oplæg for studerende på Aalborg Universitet, der interesserer sig for projektledelse.

 

13. Selvstændig

At tage en uddannelse kræver en høj grad af selvstændighed. Og det gør mange jobs også. Når du skal konkretisere denne kompetence, skal du ofte prøve at balancere mellem ”at være selvstændig” og så det ”at holde sig inden for de gældende rammer og regler i virksomheden”.

 • Eksempel:

  Jeg trives med at påvirke min egen arbejdsdag og selv beslutte, hvad der er gode løsninger for mine kunder. Jeg holder mig altid inden for de overordnet aftalte rammer og målsætninger – og sørger for at udfylde rammen ved at anvende min sunde fornuft. Det plejer mine chefer at sætte pris på.

 
 

14. Gode samarbejdsevner/ teamplayer

Hvordan forener eller koordinerer du dit holdspil med dine egne mål? Og hvordan sørger du for at kommunikere præcist, rettidigt og hyppigt med dine kollegaer, så I får løst de problemer og udfordringer, I måtte have?

 • Eksempel:

  Da jeg arbejdede som sagsbehandler i kommune X havde vi cirka 20 nye sager hver uge. Hver enkelt sag bestod af mange forskellige slags informationer fra op imod 10 forskellige eksperter, myndigheder osv., og ofte havde jeg brug for at få noget viden fra mine kollegaer for at kunne komme videre med en sag.  Det krævede meget koordination, kommunikation og en velvilje til at videndele den anden vej, når mine kollegaer så havde brug for min viden for at kunne løse deres sager.

 

15. Detaljeorienteret/ grundig

Hvilke detaljer kigger du på (inden for dit fagområde)? Hvilken forskel gør det, at du arbejder tilbundsgående og får alle detaljerne med i dit arbejde?

 • Eksempel:

  Nogle vil synes, at det ”at gå i små sko” er en ulempe. Det synes jeg ikke. Jeg har i flere af mine jobs som revisor oplevet, hvor tilfredsstillende det egentlig kan være at få afstemt årsregnskabet ned til de sidste kroner og ører. En øvelse, der har krævet, at jeg har skullet støvsuge og afstemme utallige Excel-ark, årsværker osv. Men det er altid meget tilfredsstillende, når den sidste krone er afstemt.

 

16. Projektledelse

Projektledelse kræver i virkeligheden rigtig mange forskellige styringsværktøjer. Du skal både kunne styre tiden, kvaliteten, kommunikationen med de involverede medarbejdere, potentielle risici, samarbejdet med de forskellige interessenter og økonomien/budgettet (dog ikke altid). Alt sammen naturligvis med et konkret mål og en konkret deadline for øje.

Hvis du har været under uddannelse eller været selvstændig i nogle år, har du ret beset været din helt egen projektleder i flere år. Det kan du overveje at fremhæve i eksemplet.

 • Eksempel:

  I løbet af de sidste fem år har jeg – under min uddannelse – skullet aflevere 16 forskellige projekter, der alle sammen havde en fast deadline. Fem af de 16 projekter har jeg udarbejdet i samarbejde med to medstuderende og fem forskellige virksomheder, hvor kunsten har været at koordinere, planlægge og forventningsafstemme, så vi styrer mod samme mål og får indfriet alles ambitioner. Det lykkedes os faktisk at opnå en gennemsnitskarakter på 10,5 i de fem projekter samtidig med, at tre af de fem virksomheder brugte resultaterne fra vores rapport som en del af deres beslutningsgrundlag.

 

17. Administration

Administration handler dybest set om at få sat ting i system, få tingene klargjort og afsluttet. Mange har prøvet at arbejde med administration i et eller andet omfang, men det er ikke alle, der trives med det eller for den sags skyld er gode til det. Så hvad er det, der gør dig ekstra skarp til de administrative opgaver? Hvad motiverer dig ved at varetage den administrative funktion i virksomheden?

 • Eksempel:

  Jeg har arbejdet fuld tid med administrative opgaver i knap 8 år hos virksomhed X, hvor jeg har [Indsæt 3-4 konkrete arbejdsopgaver]. Jeg trives godt med administrative opgaver, fordi jeg finder det tilfredsstillende, når der er styr på detaljerne og det formelle i virksomheden, samtidig med at min chef kan bevare overblikket over sin kerneopgave – også selvom han/hun er presset på tiden.

 

18. Skriftlig formidling

Denne kompetence kræver om nogen, at du ”walk’er the talk” i dit CV og din ansøgning, Hvis ikke du viser, at kan skrive stilsikkert, grammatisk korrekt og klart forståeligt i dit CV og ansøgning – så er det desværre ikke troværdigt at fremhæve skriftlig formidling som en af dine kernekompetencer.

Derudover kan vi anbefale dig at medsende eksempler på dit skriftlige arbejde. I ballisagers rekrutteringsanalyse 2016 svarede 78% af de 854 arbejdsgivere, at de som regel eller altid kigger på ansøgerens medsendte eksempler på tidligere arbejde.

 • Eksempel:

  I min tid hos firma XX har jeg varetaget al skriftlig formidling til vores X antal kunder og samarbejdspartnere. Derudover har jeg skrevet X antal artikler og produceret X antal nyhedsbreve for vores X antal læsere og X antal nyhedsbrevsmodtagere.

 

19. Kundebetjening/kundeservice

Hvis du har betjent kunder – og trives med det – er det at være serviceminded og tænke kunden i centrum en obligatorisk del af dit ”arbejds-jeg”. Så hvad gør du for at få kunden til at føle sig speciel?

 • Eksempel:

  Kundebetjening er ikke bare en kompetence for mig – det er en kommunikationsstil, som jeg udlever hver dag, jeg går på arbejde. Jeg nyder at give kunderne et ekstra tip, et ekstra råd eller et ekstra smil med på vejen. I mit arbejde som sælger i sofavirksomhed X gjorde jeg altid en dyd ud af at forstå, hvordan den sofa, som kunden ville købe, passede ind i resten af stuen. Både ift. farve, stil og størrelse. Det endte faktisk ofte med, at kunderne også lige købte et sofabord, nogle nye lamper, nye puder eller sågar et nyt spisebord på baggrund af min lille ekstra-vejledning.

 

Generelle kompetencer, som akademikere har tilegnet sig via uddannelsen:

 • At arbejde analytisk og systematisk

 • Omsætte teoretisk viden til værdi for virksomheden (kommerciel forståelse)

 • Arbejde projektorienteret og lede projekter

 • Arbejde løsningsorienteret (omsætte idéer til praksis)

 • Selvstændigt planlægge og løse opgaver

 • Kommunikere sikkert i skrift og tale

 • Søge yderligere information eller større forståelse af en problemstilling

 • Hurtigt overskue store informationsmængder og finde løsninger