Vi har her samlet de vigtigste pointer fra vores Jobbarometer fra 1. halvår 2019: Du kan læse om to brancher i vækst og virksomhedernes rekrutteringsudfordringer, og hvordan du kan bruge denne viden i din jobsøgning.

1. Online detail og IT-branchen stortrives i det danske erhvervsliv

Online detail er en af to brancher, hvor der er rigtig godt gang i biksen. Ifølge Dansk Erhverv foregår 12,5% af den danske varehandel online, og samtidig er den fysiske tilstedeværelse af butikker blevet mindre. Det betyder, at der er et udpræget behov for, at butikker formår at integrere det digitale univers i deres analoge forretning, og det stiller krav til virksomhedernes digitale omstilling (især blandt SMV’er).

2018 var også et rigtig godt år for IT-branchen, hvor der blev slået rekorder på stribe – og sådan har udviklingen egentlig set ud de seneste mange år. Omsætningen rundede i 2018 232 mia. kr. for branchen samlet set, hvilket er en stigning på 3,7% sammenlignet med 2017. Væksten indenfor it-branchen hænger på mange måder sammen med digitaliseringsbølgen. I forlængelse af den øgede digitalisering skabes samtidig et øget behov for it-sikkerhed. I løbet af 2018 blev der ansat 3261 flere medarbejdere i it-branchen, men antallet af nyansatte er langt fra nok ift. efterspørgslen. I to underbrancher er væksten kraftigst, og efterspørgslen på arbejdskraft tilsvarende størst:

  • Udvikling af software

  • Informationstjenester

Tal fra branchens årlige it-barometerundersøgelse viser, at 45,2% af de danske it-virksomheder måtte opgive at besætte stillinger pga. manglen på arbejdskraft og kompetencer.

Jobsøgertip #1: Udnyt det digitale underskud i SMV’er

I en undersøgelse fra Dansk Industri i 2017 svarede godt halvdelen af de danske industrivirksomheder med færre end 50 ansatte, at de ikke benytter digitale teknologier overhovedet. Der er således virksomheder, som har et digitalt underskud, og som fremadrettet vil have svært ved at forblive konkurrencedygtige, hvis ikke de formår at transformere sig i overensstemmelse med digitaliseringsbølgen. Det kan du som jobsøger udnytte:

  • Tænk evt. Erhvervsstyrelsens tilbud til SMV’er ind i din jobsøgning: Erhvervsstyrelsen tilbyder SMV’er at søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling eller e-handel (Erhvervsstyrelsen.dk).

  • Skal du opkvalificere dine e-commerce-kompetencer? E-handelskurser er et værktøj flere benytter til at opkvalificere deres karrieremuligheder.

Jobsøgertip #2: Søg mod IT-branchen og opkvalificér dig – evt. med hjælp fra virksomheden

Mange IT-virksomheder hyrer konsulentbistand, men mange af virksomhederne begynder også selv at ansætte fagkyndige it-fagfolk, som har kompetencer inden for it, fordi virksomhederne i stigende grad selv ønsker at køre it-projekter end at overlade it-driften til en ekstern partner.

Ifølge it-branchen skal der investeres i at opkvalificere den eksisterende arbejdsstyrke, så der kommer flere digitale kompetencer i spil. It-branchen fremhæver selv, hvordan eksempelvis mange kommunikationsuddannede i stigende grad opkvalificerer sig og får jobs inden for it.

Her følger to råd til jobsøgere, der overvejer at søge job i it-branchen (Kilde: DJØF):

  • Din motivation er ofte vigtigere end din uddannelse: Mange it-virksomheder vælger ikke ansatte på baggrund af uddannelse, men vægter motivation og evne til at lære nyt højt.

  • Lad dig ikke skræmme af fagsproget: It-virksomheder forventer ikke, at man kan jonglere med it-lingo fra dag ét. De faglige termer lærer man undervejs.

2. Rekrutteringsudfordringer: Hvem, hvor og i hvilket omfang?

Antallet af forgæves rekrutteringer er på det højeste niveau i de sidste 10 år. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) offentliggjorde tidligere i år en rapport, som beskrev, at der i alt var 70.300 såkaldte forgæves rekrutteringer (opslåede stillinger) i perioden september 2018 til og med februar 2019 (STAR), og at de danske virksomheder måtte opgive at besætte 35.000 af dem. Surveyen viser desuden:

1. Rekrutteringsudfordringerne er mest udtalte i branchen bygge og anlæg.

2. Antalsmæssigt er der flest forgæves rekrutteringer i brancherne:

Handel (11.110)
Sundhed og socialvæsen (10.060)
Industri (8.510)
Operationel service (7.450)
Bygge og anlæg (5.780)
Hotel og restauration (5.270).

3. 15% af virksomhederne anfører, at de har besat en stilling med en anden profil end oprindeligt tænkt (Kilde: STAR).

“Mange virksomheder er blevet magelige ift. at rekruttere”

STARs undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation, der viser et højt antal forgæves rekrutteringer, får Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager, til at kalde virksomhederne for magelige, og han appellerer til, at virksomheder tager et større medansvar for at få bl.a. faglærte og nyuddannede i arbejde:

”Man kan godt sige, at virksomhederne er blevet magelige i forhold til at rekruttere. Kigger man mod vores naboer i Tyskland, tager de lokale virksomheder et meget større medansvar i forhold til at udvikle praktikpladser og ansætte dimittender, herunder både faglærte og akademikere. Og hvis der er nogle, der trænger til erhvervserfaring og at få en fod indenfor herhjemme, så er det netop de nyuddannede, og der kan man sige, at virksomhederne selv bør tage medansvar. Et eller andet sted burde man ikke kunne tage en fem år lang uddannelse uden også at få erhvervserfaring. Men så skal virksomhederne også komme på banen”.

Jobsøgertip #3: Søg geografisk bredt – i regioner med mange forgæves rekrutteringer

Der eksisterer relativt store regionale forskelle på den forgæves rekrutte­ringsrate (FFR), når vi kigger ud over landets otte arbejdsmarkedsregioner (RAR-områder). Størst er den forgæves rekrutteringsrate i Nordjylland: 27% af de opslåede stillinger var forgæves rekrutteringer. Lavest er raten i Vestjylland og Hovedstaden.

forgaeves_rekrutteringer_STAR_2019_RAR-omraader

Jobsøgertip #4: Søg mod brancher med mange forgæves rekrutteringer

Se fx denne oversigt over de regionale forskelle på i hvilke brancher, virksomhederne har sværest ved at rekruttere medarbejdere:

forgaeves_rekrutteringer_brancher_RAR-omraader_STAR_2019

Jobsøgertip #5: ’JobCraft’ dig til dit næste job

Udnyt, at 15% af virksomhederne har besat en stilling med en anden profil end oprindeligt tænkt. Vi ved faktisk fra vores Rekrutteringsanalyse (2019), at det er ret hyppigt, at den ansøger, som virksomhederne vælger til jobbet, ender med at præge jobindholdet i stillingen (JobCrafting).

Det hænder ofte, at arbejdsgivere stirrer sig alt for fast på, hvilken profil de vil have, mener Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager. Og han er ikke i tvivl:

”Mange virksomheder låser sig for fast i de formelle krav, de stiller til kandidaterne, og det er jo også dyrt at ansætte den forkerte. Men bryder man stillingen op, så den passer til en anden type profil, kan man risikere at få en masse nye og gode kompetencer ind i huset, der kan berige organisationen”.

3. Makrotallene: Stigende beskæftigelse og faldende ledighed

Siden 2013 er beskæftigelsen steget med 171.000 (næsten 2.200 flere med et lønmodtagerjob pr. måned) (Danmarks Statistik).

Fremskrivninger spår om en yderligere vækst i beskæftigelsen på 70.000 personer i løbet af 2019. Bruttoledigheden er nede på 4,0% (Danmarks Statistik), hvor den på samme tid sidste år var 4,3%. Vi skal helt tilbage til 2007 for at finde tilsvarende lave ledighedstal.

Bruttoledighed_2019_Danmarks Statistik
Bruttoledighed 2019, kilde: Danmarks Statistik

Ifølge STAR lægger den høje beskæftigelse pres på virksomhederne, som i nogle områder har svært ved at finde de nødvendige medarbejdere. Virksomhederne er tvunget til at tænke innovativt og kreativt ift. at tiltrække den arbejdskraft, der er brug for. Og det er samlet set godt nyt for jobsøgere, men betinget af, at man forstår at søge i retning af brancher med underskud af ansøgere – og rådet cementeres:

Vær åben for at søge mod de brancher og stillinger, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Vil du se tidligere Jobbarometre? Hop til siden her.

image_printUdskriv eller gem som PDF