Rekrutteringsprocessen

En rekrutteringsproces hos Konsulenthuset ballisager tager afsæt i en job- og profilanalyse, hvor vi sammen med dig fastlægger os på nogle ønsker og krav til din næste medarbejder, herunder kandidatprofil, erfaringsniveau, kompetencer, målsætninger osv.

Det er vigtigt for os, at du oplever os som en rekrutteringspartner, der – udover at løse en rekrutteringsopgave – virkelig forstår, hvor jeres forretning er på vej hen. Vi finder den rigtige kandidat til jer, som er et match både dag 1, og når forretningen flytter sig på den længere bane.

Send forespørgsel

Finder du altid det rigtige match,
når du ansætter?

Se her

Konsulenthuset ballisager har hjulpet os med rekruttering i over fem år, og de er altid klar, når vi ringer. De kender vores værdier og forretningen helt til bunds.

(…) Vi ved, at tingene bliver sagt ligeud, og vores konsulent er også dygtig til at stille de kritiske spørgsmål, så vi får den rigtige profil, der passer på alle parametre. 

 Det sker, at vi selv kører et ansættelsesforløb, men vi gør det kun sjældent, da succesraten ved ballisagers ansættelser er højere.

Charlotte Vangsgaard, Administrationschef, IT Security

De enkelte dele i en rekrutteringsproces

Search

Hvad er jeres behov, og hvordan ser markedet for den efterspurgte profil ud? Vi spørger, I præciserer.

Afdækningsmødet skal lede frem til en jobprofil eller den nye medarbejders ”kravspecifikation”. Vi afdækker både de faglige, de sociale og de personlige kompetencekrav, som meget gerne skal matche firma-værdierne. Faktisk er afdækningsmødet en alt for undervurderet disciplin, hvor mange virksomheder ”bare” finder det gamle opslag frem igen. Afdækningsmødet er et af de steder i processen, hvor vi kan give absolut mest værdi for jer.

NB: Vi ved godt selv, at vi virker lidt som Spørge-Jørgen i denne del af processen. Vi stiller mange spørgsmål, fordi vi vil være helt sikre på, at vi forstår præmisserne for netop jeres forretning og virksomhed. På den måde sikrer vi, at vi finder det bedst mulige match og ikke leverer en standardløsning.

Skal I ansætte en person, der ikke kun har de rette faglige og personlige kompetencer, men som også passer ind i et bestemt team?

Så kan en analyse af det konkrete teams personprofiler være et effektivt redskab til at kvalificere rekrutteringen af den nye kollega. Vi tilbyder en teamanalyse – et tilvalg til rekrutteringsprocessen – der giver jer viden om teammedlemmernes typiske adfærdsmønstre, herunder hvordan de forskellige teammedlemmer forholder sig til andre mennesker og til løsning af opgaver.

Teamanalysen foretages, inden jobprofilen afdækkes, og anvendes igennem hele rekrutteringsprocessen.

Adfærden på jobmarkedet ændrer sig meget i disse år – annonceringen skal følge denne udvikling.

Vi drøfter idéer til at skabe synlighed, og vi foreslår en annonceringsplan. Forskellige situationer kræver hver deres annonceringsstrategi. Vi er fuldt ud opdaterede på, hvordan og hvornår de enkelte medier virker. Læs evt. vores e-bog om rekruttering via sociale medier

Vi finder relevante profiler via LinkedIn, vores netværk og flere CV-databaser og iht. nærmere aftale.

Vi har en udvidet licens på LinkedIn, som giver os mulighed for at se alle registrerede profiler, og vi har derfor ingen netværksbegrænsninger. I searchprocessen inddrager vi også vores egen database, som indeholder flere tusinde kandidater fra forskellige brancher og på forskellige stillingsniveauer. I searchprocessen forventer vi tæt dialog med jer ift. afdækningen af de relevante profiler.

Behovet for Search kan være særligt udtalt inden for brancher og geografiske områder, hvor der kun er få oplagte emner – eller når omverdenen (internt eller eksternt) ikke må kende til ansættelsesprocessen.

Search-processen foregår naturligvis altid diskret og fortroligt – læs evt. mere om Search-processen her.

Det motiverede CV erstatter den klassiske “ansøgning+CV”-pakke i vores rekrutteringsprocesser. I et motiveret CV beskriver kandidaten det faglige match og motivationen (=ansøgningens indhold) i profilteksten i sit CV og udarbejder resten af CV’et, som vi kender det. På denne måde flyttes to opgaver, som ansøgningen løser, over i CV’et.

Idéen med det motiverede CV at få fjernet det pseudoelement (og den tidssluger), som jobansøgningen ofte repræsenterer i en ansættelsesproces.

Selection

Første interviews hos os
Vi interviewer de mest relevante kandidater og når på den baggrund frem til ”finalefeltet”.

2. & 3. interviews hos jer
Finalefeltet interviewes til en 2. samtalerunde, der typisk foregår hos jer.

Vi deltager gerne med en konsulent – både ved 2. og evt. 3. samtalerunde – hvis I ønsker det. Efter 3. samtalerunde vælger I en kandidat, men vi bistår naturligvis med sparring i udvælgelsesprocessen.

Vi bruger e-stimates e-interpersonalprofil, som du kan læse om her.

E-stimates personprofil er baseret på The Big 5, som er en af de mest brugte og anerkendte modeller til brug indenfor forskningsbaseret personlighedspsykologi.

Rapporterne er dybe og samtidig lette at anvende i praksis. Profilen viser, udover de primære adfærdsmønstre i fire farver, også 16 facetter. Rapporterne viser desuden nøgleparametre som Grit Score, adfærd under pres og succesfaktorer. Værktøjet giver mange nuancer og stor dybde til rekrutteringsprocessen og dermed en god grobund for at kvalificere og forstå kandidatens match til stillingen.

Du kan se et eksempel på en rapport fra denne test her.

Vi anvender e-stimates såkaldte IQ Potential test.

IQ Potential er et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en kandidats potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. Det er en adaptiv IQ test, hvilket betyder, at sværhedsgraden af opgaverne tilpasses personens svar.

Testen består af fire testelementer: Evnen til at løse komplekse opgaver, matematisk og logisk opgaveløsning samt de kommunikative færdigheder (herunder evnen til at producere tekst under pres).

Evnen til at præstere indenfor disse områder har igennem omfattende forskning vist sig at være tæt forbundet med succesfuld jobpræstation.

Vi udarbejder, i samarbejde med jer, en case, der skal give ekstra information om kandidatens kvalifikationer ift. stillingen og faglige start-niveau. Det kunne f.eks. være en case, der afdækker kandidatens faglighed, analytiske og strategiske kompetencer eller adfærd ift. kunder/medarbejdere.

Kandidaten har enten fået tilsendt casen på forhånd og skal fremlægge den til samtalen, eller han/hun bliver præsenteret for casen til samtalen.

Læs mere om, hvordan du kan bruge cases i din rekruttering her.

Vi trækker referencer på de sidste 1-2 finale-kandidater. Læs mere om referencer her.

Køber du en fuld rekrutteringsproces, yder vi garanti i prøveperioden.

For at sikre kvaliteten i rekrutteringen vil vi følge op på den nyligt ansatte kandidat efter 1 måneds ansættelse ved kontakt til den nyligt ansatte og hans/hendes chef.

Igen efter 3 måneder vil tilsvarende opfølgning finde sted.

Årsagen til mit valg af Ballisager var den samlede pakke for en rekrutteringsproces. Prisen var konkurrencedygtig, og pakken med rekrutteringsprocessen var særdeles interessant. Jeg oplevede en rekrutteringskonsulent, som forstod min virksomheds udfordring og afpassede sit tilbud til vores krav og ønsker. Jeg følte på intet tidspunkt, at vores virksomhed blev mødt af en 1-fits all approach, men med en løsning som var tilpasset os.  

Helle Lindved Jensen, Business Unit Manager, ASSA ABLOY Entrance Systems

Caserekruttering: Kernen i vores rekrutteringsproces

Cases udgør rygraden i vores rekrutteringsproces.

Caserekruttering sørger for, at I får afdækket kandidatens egentlige, faglige niveau. I stedet for at falde for kandidatens ”likeability” og “evne til at gå til jobsamtale”, så giver kandidaternes casebesvarelser et markant bedre, fagligt vurderingsgrundlag.

I vores rekrutteringsprocesser bruger vi både en mini-case i screeningsfasen og en mere dybdegående case ifm. jobinterviews.

  • Hvad er cases helt præcist?

    Cases er konkrete, realistiske, praksisnære opgaver/scenarier/udfordringer, der tager udgangspunkt i jeres forretning og relaterer sig til det job, som I skal ansætte den nye medarbejder i.

    Cases kan være skriftlige / mundtlige med eller uden forberedelsestid, men formatet er egentlig ikke det interessante. Det interessante er, hvilken del af kandidatens faglighed (og samarbejdsevner) du ønsker at afdække med casen.

Rekrutteringsproces cases

Kom i gang med rekrutteringsprocessen nu

Ene Krog
Ene KrogDirektør
Hele landet
Tlf. 24 82 08 32

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med rekruttering.

En rekrutteringsproces med afsæt i viden

Al vores rådgivning tager afsæt i vores viden om og erfaring med det kandidatmarked, den branche og den stillingsprofil, som du søger.

Vi investerer meget tid og tankevirksomhed i at indsamle viden om kandidaternes præferencer i deres karriere og arbejdsliv (Se vores årlige Kandidatanalyse), virksomhedernes rekruttering (Se vores årlige Rekrutteringsanalyse) og nørder rekruttering bl.a. i samarbejde med vores rekrutteringsforsker.

Det kommer dig til gode.

Vores rekrutteringsforsker:
Det gode match skabes under og efter rekrutteringsprocessen

Onboarding af en ny medarbejder starter i rekrutteringsprocessen.

Og derfor sørger vi også for at hjælpe dig med onboardingen af den nyansatte medarbejder,  så al viden fra den gennemførte rekrutteringsproces understøtter jeres onboarding.

Mød vores rekrutteringsteam

Ene Charlotte Krog
Ene Charlotte KrogDirektør
Hans Erik Elley
Hans Erik ElleySeniorkonsulent
Annette Jacobsen
Annette JacobsenSeniorkonsulent
Christel Rex Laugen
Christel Rex LaugenSeniorkonsulent
Louise Basic Poulsen
Louise Basic PoulsenSeniorkonsulent
Hanne Munk Voss
Hanne Munk VossSeniorkonsulent
Annette Hansen
Annette HansenSeniorkonsulent
Camilla Lykke Hansen
Camilla Lykke HansenResearch- & Employer Branding Konsulent
Joachim Smedegaard Mæng
Joachim Smedegaard MængResearch konsulent
Natacha Gram Madsen
Natacha Gram MadsenResearch konsulent
Helene Hedegaard
Helene HedegaardResearch konsulent
Heidi Nielsen
Heidi NielsenKonsulent, teamleder
Sofie Hallgren
Sofie HallgrenRekrutteringskoordinator