Outplacement: En øjenåbner for opsagte medarbejdere

Siemens Wind Power har i flere år brugt Konsulenthuset ballisager til at varetage outplacementforløb på 6-12 samtaler for både ingeniører, produktionsmedarbejdere og ledende medarbejdere. En fleksibel aftale og en opdateret, vidensstærk rådgivning har været to af de afgørende årsager til at vælge ballisager som outplacement-leverandør, ifølge HR-direktør i Siemens Wind Power, Thomas Bundgaard.  Læs hvordan Thomas Bundgaard betragter outplacement-assistance som et væsentligt redskab til at skabe et nyt fundament for den opsagte medarbejder – og forhåbentligt en fremtidig ambassadør for virksomheden.

Ekstern. Uvildig. Objektiv.

Siemens Wind Power valgte allerede for flere år siden at indgå et fast outplacement-samarbejde med Konsulenthuset ballisager. Selvom Siemens Wind Power har en stor HR-afdeling, der selv varetager selve afskedigelsesforløbet, ønskede Thomas Bundgaard og hans kollegaer at bevare en vis grad af uvildighed og objektivitet i forløbet efter afskedigelsen.

”Det er svært selv at håndtere en opsigelsessituation, fordi der altid vil være en bestemt relation mellem tidligere arbejdsgiver og den opsagte medarbejder. Derfor er det vigtigt, at vi har et professionelt samarbejde med en ekstern outplacement-leverandør, der kan håndtere situationen med et andet perspektiv, end vi som HR-organisation kan gøre, ” fortæller Thomas Bundgaard.

OM SIEMENS AG

 • Grundlagt i 1847 i Berlin.

 • 348.000 medarbejdere i omkring 190 af verdens lande. I Danmark beskæftiger de ca. 8.000 medarbejdere.

 • Over 46 % af Siemens’ globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

 • Læs mere på www.siemens.dk

Skal være plads til frustrationer i et outplacementforløb

Thomas Bundgaard og resten af HR-organisationen i Siemens Wind Power oplever tit, at det giver en anden ro omkring opsigelsesprocessen at få en ekstern leverandør til at varetage processen efter afskedigelsen – en proces, hvor medarbejderen skal til at reorientere sig mod en ny professionel fremtid.

”Det får ofte kandidaten til at åbne mere op, end de vil gøre over for en intern HR-konsulent eller en HR Business Partner. Det at få en uvildig fagperson over for sig, som stiller nogle andre spørgsmål, giver bare en anden dynamik. Den uvildige konsulent vil også kunne stille nogle andre spørgsmål, end vi f.eks. kan i HR-afdelingen, og det gør bare, at den eksterne konsulent og opsagte medarbejder når et spadestik dybere. Rådgivningen med den eksterne konsulent skal jo netop sikre, at medarbejderen retter blikket mod det område, som han eller hun kan og vil arbejde med.” siger Thomas Bundgaard.

Men konsulenten og den opsagte medarbejder når ikke bare et spadestik dybere på det faglige plan. På det mentale plan får medarbejderen også ro til at få bearbejdet opsigelsen.

”Det er vigtigt, at outplacement-konsulenten giver kandidaten plads til at komme af med frustrationerne, hvis denne måske føler, at opsigelsen har været svær. Jeg synes, at det er vigtigt, at man som arbejdsgiver anerkender og respekterer, at nogle medarbejdere vil have det behov, ” forklarer Thomas Bundgaard og tilføjer.

”Det giver jo medarbejderen et frirum og en tiltrængt luftforandring, der måske gør det nemmere at kigge positivt på fremtiden i en ellers svær situation.”

Nyt fundament. Nyt perspektiv. Og ny motivation.

Denne første fase af et outplacementforløb, hvor den opsagtes situation, behov og ønsker afdækkes, kalder vi i ballisager for situationsafdækningen. Denne fase er særligt vigtig i et outplacementforløb, fordi hver enkelt medarbejder starter et forskelligt sted. Og samtidig åbner denne del af forløbet ofte op for nye perspektiver og muligheder, som den opsagte medarbejder måske ikke selv havde set.

”Det væsentlige er jo, at man i en opsigelsessituation skaber et nyt fundament for medarbejderne, så de kan finde sig et nyt ståsted rent professionelt og få nogle nye perspektiver på, hvad de kan og hvad de vil i forhold til de muligheder, der er på arbejdsmarkedet, siger Thomas Bundgaard og fortsætter.

”Det er rigtig vigtigt for mig som indkøber af outplacement, at jeg ved, at min leverandør sørger for at tage udgangspunkt i medarbejdernes enkelte situation, og at outplacement-udbyderens konsulenter kan tilbyde professionel rådgivning, der åbner op for nye perspektiver.”

”Når jeg skal vælge outplacement-leverandør er det vigtigt for mig, at leverandøren ikke gør produktet til en hyldevare. Leverandøren skal tilbyde et produkt, der anerkender, at arbejdsmarkedet er en dynamisk størrelse med skiftende vilkår, og at kompetencekravene hele tiden ændrer sig. Og så skal leverandøren jo have styr på de digitale muligheder som jobsøger.”
Thomas Bundgaard, HR-direktør, Siemens Wind Power

Hvad indeholder et typisk outplacementforløb hos os?

 • Individuelle møder med en professionel konsulent. Vi lægger stor vægt på, at der er en god kemi mellem konsulent og kandidat – al vores erfaring viser, at det giver den bedste sparring og de bedste resultater.
 • Adgang til sparring mellem møderne med konsulenten
 • Vores 5-stjernede håndbog i Moderne Jobsøgning
 • Adgang til vores online-område på hjemmesiden, hvor kandidaten kan finde inspiration samt konkrete råd og få adgang til diverse virksomhedsdatabaser.
 • Tilbud om at gennemføre adfærds- og motivationstesten EASI som en del af afklaringsprocessen
 • Eventuelt tilbud om at deltage på Workshops såsom LinkedIn-workshops og virksomhedsforedrag
 • Opfølgning: Vi holder kontakten i tre måneder til kandidater, der ikke er i job efter sidste møde i forløbet – både telefonisk og på mail.

Kompetent outplacement-assistance kræver opdateret viden

Hvis outplacement-leverandøren skal lykkes med at give den opsagte medarbejdere nye perspektiver i sin karriere, er det ifølge Thomas Bundgaard altafgørende, at leverandøren hele tiden opdaterer sin rådgivning, så den følger tendenserne på det dynamiske arbejdsmarked.

”Når jeg skal vælge outplacement-leverandør er det vigtigt for mig, at leverandøren ikke gør produktet til en hyldevare. Leverandøren skal tilbyde et produkt, der anerkender, at arbejdsmarkedet er en dynamisk størrelse med skiftende vilkår, og at kompetencekravene hele tiden ændrer sig.  Og så skal leverandøren jo have styr på de digitale muligheder som jobsøger”.

Derfor har ballisagers vidensbaserede tilgang, hvor rekrutterings- og arbejdsmarkedstendenser jævnligt undersøges, også været et afgørende parameter for Thomas Bundgaard.

”Det er vigtigt for mig, at vi som virksomhed arbejder sammen med nogle, som formår at være fremme på markedet i forhold til at afdække de her nye tendenser inden for HR, kompetenceudvikling, rekruttering osv. Og det må man sige, at ballisager er, ” siger Thomas Bundgaard.

”I vores aftale med ballisager har vi fastsat, at der enten kan være 6 eller 12 outplacement-samtaler med den opsagte medarbejder, hvilket altid afhænger af den opsagtes behov og hvilket niveau i organisationen denne har været på.”

Thomas Bundgaard, HR-direktør, Siemens Wind Power

Vigtigt med en fleksibel aftale

Ballisagers outplacementforløb kan strække sig alt lige fra fire til et ubegrænset antal outplacement-samtaler. Det er helt op til den enkelte kunde at vælge omfanget. Omfanget og en nærmere beskrivelse af de forskellige forløb fastsættes i en såkaldt rammeaftale, som indgås mellem kunden og ballisager.

”I vores aftale med ballisager har vi fastsat, at der enten kan være 6 eller 12 outplacement-samtaler med den opsagte medarbejder, hvilket altid afhænger af den opsagtes behov og hvilket niveau i organisationen denne har været på, ” fortæller Thomas Bundgaard.

Nogle opsagte medarbejdere vil have et større behov for karrieresparring, fordi det kan være mange år siden, at de har været jobsøgende sidst. Andre medarbejdere har måske lidt mere erfaring med at skrive CV/ansøgning og med at aktivere deres netværk.

”Derfor har det været væsentligt for os at have en vis form for fleksibilitet i vores aftale, så vi kan tilpasse aftalen til den situation, som vi, vores medarbejdere og jobmarkedet generelt står i,” forklarer Thomas Bundgaard om Siemens Wind Powers aftale med ballisager.

Skaber fremtidige ambassadører

Outplacement har også en positiv sidegevinst for virksomheden selv, hvis man spørger Thomas Bundgaard. Og det er trods alt også betydeligt at holde sig for øje, når man skal ud og investere i outplacement-assistance.

”Det er jo enormt positivt for os som arbejdsgiver, hvis vi kan få sendt vores medarbejdere godt videre i deres professionelle arbejdsliv. Så vil de måske også på et eller andet tidspunkt kunne kigge tilbage og sige, at det faktisk har været en professionelt håndteret proces, ” forklarer Thomas Bundgaard og slutter:

“Og det har forhåbentligt det resultat, at de på trods af omstændighederne bliver en fremtidig ambassadør for os – og måske endda én, man kan byde velkommen tilbage til virksomheden på et tidspunkt.”

Ene Krog
Ene KrogDirektør

Vil du høre mere om outplacement hos Konsulenthuset ballisager?

Send os en forespørgsel ved at udfylde formularen – vi vender tilbage snarest muligt.