Tilskudsordninger for jobsøgere

Vi har samlet et overblik over de økonomiske tilskudsordninger, som en virksomhed kan benytte sig af, når de skal ansætte en ny medarbejder eller er i gang med at starte et nyt projekt. Vi vejleder altid gerne om de forskellige tilskudsordninger – det er slet ikke så kompliceret.

 • Virksomhedspraktik
  Du kan tilknytte en medarbejder omkostningsfrit i fire uger via virksomhedspraktik. Som virksomhed møder I en potentiel medarbejder, og den ledige får mulighed for at snuse til et bestemt jobområde og jeres virksomhed.
 • Job med løntilskud
  Både offentlige organisationer og private virksomheder kan ansætte en medarbejder i typisk 3-6 måneder med økonomisk støtte. Virksomheden får mulighed for at afprøve samarbejdet med en ny medarbejder, og den ledige oparbejder nye kompetencer inden for et nyt område.
 • Jobrotation
  Jobrotation er med til at kompetenceudvikle såvel ansatte som ledige til gavn for både virksomheden, den enkelte og samfundet som helhed. Private og offentlige virksomheder har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en medarbejder midlertidigt deltager i uddannelse, og når der i uddannelsesperioden ansættes en vikar for den beskæftigede. Det betyder, at omkostningerne for virksomheden i forbindelse med medarbejderens efteruddannelse kan være minimale.
 
 • Voksenlærlingeordning
  I fremtiden bliver der færre ufaglærte job, og virksomhederne efterspørger i stigende grad medarbejdere med en kompetencegivende uddannelse. Derfor skal ikke bare unge, men også voksne uddanne sig.
 • Fleksjob
  Fleksjob er en ansættelse, som gør det muligt for personer, med varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevne, at varetage et arbejde. En fleksjobber arbejder sjældent på fuldtid, men arbejder fra 2 timer om ugen og opefter. Fleksjob kan oprettes indenfor de fleste arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder.
 • Innovationsfondens programmer:
  • Grand Solutions: Tilskud til markante investeringer og længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering.
  • InnoBooster: Tilskud til udviklingsinitiativer i små og mellemstore virksomheder (SMV’er op til 250 ansatte), der kræver viden for at blive til virkelighed. Denne viden kan komme fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, et privat udviklingshus eller via ansættelse af en medarbejder med særlige kompetencer. Tilskuddet kan være på op imod 5 mio. DKK.
Download

Faktaark om tilskudsordningerne