Sådan rådgiver vi om CV’et

Vi har taget en tur gennem vores Rekrutteringsanalyser og samlet 6 styks CV-fakta, som vi bruger direkte i vores egen CV-rådgivning. I denne artikel fortæller vi dig, hvad de forskellige fakta helt konkret betyder for vores CV-rådgivning af jobsøgere . Vi ser bl.a. på arbejdsgivernes præferencer ift. antal sider, tidsforbrug og deres screeningsriterier og opfattelser af fejl og mangler i CV’et.

 

#1 Læserækkefølge: CV vs. ansøgning

”Hvad kommer først, hønen eller ægget?” – den passer meget godt på arbejdsgivernes håndtering af CV og ansøgning. Og så alligevel ikke, for vi ved fra Rekrutteringsanalysen 2017, hvad arbejdsgiverne læser først.

80% af arbejdsgiverne tilkendegiver: ”Jeg læser normalt CV’et først”. 49% svarer desuden, at de normalt ikke giver sig i kast med at læse ansøgningen, hvis CV ikke er interessant. Derfor anbefaler vi jobsøgere at lave et skarpt og målrettet CV.

Et målrettet CV er ét, der er tilpasset virksomheden. Det kræver typisk nogle justeringer i profilteksten. 83% af arbejdsgiverne ytrer faktisk, at de normalt læser CV-profilteksten, som nogle kalder ”Resumé”, så det kan godt betale sig at bruge energi på en god profiltekst. Vi anbefaler jobsøgere at målrette deres CV yderligere bl.a. ved at:

 • Skrue op eller ned for nogle arbejdsopgaver – og/eller rykke de vigtigste op

 • Prioritere resultater og vælge dem, der bidrager til den rette fortælling om jobsøgeren

 

#2 CV-længden

1, 2, 3, 4 sider? Hvor langt eller hvor kort skal CV’et være? I 2012 og senest i 2016 er budskabet fra arbejdsgiverne det samme: Den optimale CV-længde er 3 sider.

I 2015 spurgte vi arbejdsgiverne, hvad der er irriterende jobsøgeradfærd. Her blev nogle aspekter af CV’et fremhævet i top 4 på hhv. 2. og 4. pladsen:

Irriterende jobsøgningsadfærd:

  1. Jobsøger virkede uforberedt til jobsamtalen: 72%
  2. CV og ansøgning virkede standardiserede: 65%
  3. Jobsøger havde for stor fokus på egen vinding 33%
  4. CV og ansøgning var for omfattende: 21%
 

Der er ingen grund til at tro, at dette billede har ændret sig, så vi rådgiver jobsøgere i at holde CV’et i et ”cut the crap”-format OG målrettet stilling samt virksomhed.

Har jobsøgeren mange ansættelser bag sig eller en lang karriere, som er svær at formidle inden for rammen af de tre sider, så anbefaler vi, at jobsøgeren overvejer at:

 • Nøjes med at fremhæve arbejdsopgaver under nogle af ansættelserne – ud fra et relevanskriterie.

 • Slå stillinger sammen under én hat, fx hvis der er tale om de samme funktioner, men i forskellige virksomheder (og det kniber at holde sig indenfor de tre sider).

 • Notere forskellige/skiftende ”roller” i den samme virksomhed under ét langt ansættelsesforhold (hvis skær-væk-øvelsen er påkrævet).

 

#3 Tidsforbrug – og hvad vi kan lære af det?

CV’et skal sidde lige i skabet. For arbejdsgiverne bruger kun 2 minutter og 3 sekunder i snit på at læse det. For at imødekomme den virkelighed anbefaler vi to ting:

 • At jobsøgere (oftest) bør vælge et omvendt kronologisk CV – så kandidatens ”tungeste” og seneste erfaring er øverst og lige til at få øje på.

 • At layoute CV’et, så det er overskueligt – dvs. at det er let at afkode, hvor de forskellige informationer er.

 

#4 Fejl og mangler i CV’et – og hvordan de håndteres

En god tjekliste til en gennemgang af kandidatens CV er at gennemse, om der er mangler eller deciderede fejl. Du kan bruge denne tabel som inspiration:

Fejl_og_mangler_i_CVet_Rekrutteringsanalysen_2018

Rekrutteringsanalysen 2018

Vi dykker her ned i top 3 over fejl og mangler i CV’et:

Resultaterne skal tjene som belæg for, hvordan jobsøgeren har skabt værdi, og dermed give et praj om, hvad hun/han forventeligt kan bidrage med af værdi for virksomheden. Resultater kan være:

 • Konkrete tal og fakta målt i kroner og ører, antal følgere, glade kunder eller borgere
 • En konkret situation eller opgave, der blev løst godt
 • Eksempler på, hvordan kandidaten har bidraget til x og y
 • Kvalitativ værdi, der ikke kan gøres op i tal.

”Hullerne” i CV’et skal håndteres mest hensigtsmæssigt. Det kan være ved at:

 • Undlade måneder, men nøjes med årstal
 • Angive arbejde indenfor ”arbejdsområde(r)” i ”x periode” og undlade at remse alle op og dermed synliggøre ”huller”.
 • Angive gode forklaringer på ”huller”, der måske skyldes sygeorlov, selvvalgt ledighed etc.

Layoutet kommer til at spille vha. et par grafiske fif. Det handler i høj grad om at visualisere et hierarki i indholdet og at sikre kongruens:

Emneoverskrifterne (Nøglekompetencer, Erfaring, Uddannelse, IT/Sprog osv.) bør have den samme skriftstørrelse og -snit.

 • Tjek marginer og mellemrum – over og under de forskellige afsnit og mellem ansættelsesforhold.
 • Hvis CV’et rummer bullets – står de så pænt? Dvs. flugter de, der hvor de skal? Og bidrager de til det rette hierarki i oplysninger?
 

#5 Top 3-screeningskriterier – og hvordan vi tackler dem

Vi ved fra Rekrutteringsanalysen 2019, at der er flere elementer, som arbejdsgiverne er særligt optagede af i CV’et. ”Erhvervserfaring” (88%) er en topscorer, så den skal være tydelig vha. en beskrivelse af arbejdsopgaver – ikke alle, men de mest relevante.

Vi hjælper ofte jobsøgere med at prioritere, da det kan være svært. Uddannelse” (49%), ”ansættelsers varighed” (49%) og ”særlige kompetencer” (48%) er andre af de væsentligste screeningskriterier. Hvor meget og hvordan ”Uddannelse” skal udfoldes afhænger fx i vores optik af:

 • Om kandidaten er nyuddannet – og med fordel kan fremhæve fokus/fag, specialeemne og virksomhedssamarbejde.

 • Om jobsøgerens uddannelse ikke er så væsentlig i fortællingen om det faglige match – hvis ikke, så skal det blot være et formelt og kort punkt i CV’et.

 • Om jobsøgeren har en lettere ukendt uddannelse/uddannelsesbaggrund – måske et par linjer, der fortæller, hvad uddannelsen gør CV’ets indehaver i stand til, kan skabe mere klarhed.

En fremhævelse af de ”særlige kompetencer” – dvs. dem, som virksomheden stiller som deciderede krav eller efterspørger, skal også vurderes.

Eksempel: Efterspørger virksomheden en international profil? Så kan kandidatens sprogkundskaber meget vel være et krav, dvs. en ”særlig kompetence”, som skal formidles. Ikke blot under det lille afsnit ”Sprog”. I vores rådgivning vurderer vi, om sprogkompetencen skal: 

 • Gennemsyre CV’et – og det skal være på engelsk?

 • Nævnes allerede under nøglekompetencer eller flettes ind i profilteksten?

 • Fremgå under arbejdsopgaver, der afspejler, at kandidaten har jongleret med stakeholdere på tværs af landegrænser eller i møder med kunder?

 

#6 Virksomhedspraktik og løntilskud i CV’et – what to do?

Arbejdsgiverne tillægger løntilskud og virksomhed en vis værdi. Så vi rådgiver vores kandidater at behandle det som ”erhvervserfaring” i deres CV.

 
Praktik_løntilskuds_værdi_ifølge_arbejdsgiverne_Rekrutteringsanalysen

Hent et gratis kapitel om den gode ansøgning fra vores håndbog i Moderne jobsøgning