Så mange virksomheder benytter sig af outplacement

3 min. læsetid
16. januar 2024

 

Hvor mange virksomheder tilbyder deres opsagte medarbejdere outplacement? Og er der forskel på, hvem der tilbydes ekstern karriererådgivning, når vi undersøger medarbejderens organisatoriske niveau, alder, uddannelsesniveau og branche? Det har vi undersøgt i Kandidatanalysen 2019 – og svarene kan du læse her, hvor vores direktør, Morten Ballisager, sætter nogle ord på resultaterne.

 

Kandidatanalysen 2019: 1.554 danske lønmodtagere i den arbejdsdygtige alder (18-65 år) har svaret på 38 spørgsmål, hvor vi undersøger deres holdninger, motivation og præferencer i deres arbejdsliv og karriere. Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter. Vi formidler alle resultaterne fra undersøgelsen i en lang artikelserie her på hjemmesiden.

Du kan også læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med outplacement.

 

Hver 8. opsagte medarbejder tilbydes outplacementforløb

I Kandidatanalysen 2019 har vi undersøgt omfanget af virksomhedernes brug af outplacement, og kun 1 ud af 8 virksomheder tilbyder deres opsagte medarbejdere ekstern karriererådgivning/outplacement i forbindelse med opsigelsen:

 

 

”Det er tankevækkende, at så få virksomheder benytter sig af outplacement, når det har stor værdi både for virksomheden og for den opsagte medarbejder. Der kan være mange grunde til, at man må afskedige en medarbejder. Med et outplacementforløb kan man understrege, at man har skattet medarbejderen, og eller at man ønsker at lette den videre proces med et karriererådgivningsforløb. Der skal rent faktisk ikke meget til, før medarbejderen føler sig godt hjulpet trods en fyring.

Det er ikke kun hensynet til den opsagte, der tages højde for med et outplacementforløb, men også den fremtidige rekruttering. Både opsagte og tilbageværende medarbejdere er ambassadører for virksomheden, og det handler om at sikre, at de bibeholder en positiv opfattelse af virksomheden, på trods af afskedigelser.

Alle arbejdspladser bliver evalueret på Jobindex og Glassdoor. Denne arbejdsplads-transparens vil nok resultere i, at flere og flere vil tænke sig om en ekstra gang, inden medarbejdere sendes ud af døren uden hjælp.”

– Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager

 

Ledere og medarbejdere tilbydes outplacement lige ofte

Ifølge Kandidatanalysen 2019 tilbydes ledere og medarbejdere i lige høj grad outplament, når de bliver opsagt. Svarene fra undersøgelsen viser nemlig, at 13% af lederne og 14% af medarbejderne har prøvet at blive tilbudt outplacement.

Og det fortæller lidt om outplacement-produktets udvikling de sidste 10-20 år, forklarer vores direktør for outplacement

”De tal bekræfter en mini-tendens, jeg har bemærket de senere år, nemlig at outplacement ikke længere er et produkt forbeholdt ledelsesgangen i virksomheden. Så det er da glædeligt, at outplacement er blevet et mere ’folkeligt’ produkt, der også tilbydes medarbejderne – men der kan stadig gøres meget mere.”

– Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager

 

Høj uddannelse og høj alder giver “bedste chancer” for outplacement

Hvis vi kigger lidt nærmere på, hvilke alders- og uddannelsesgrupper, der tilbydes outplacement, tegner der sig også et mønster:

Det er de mere modne aldersgrupper og akademikerne, der primært tilbydes outplacement.

 
Outplacement_fordelt_paa_alder_uddannelse
 

”Selvom det stadig er få, der bruger outplacement, er det trods alt glædeligt, at de 51-65-årige oftest tilbydes hjælp, når nu vi ved, at den gruppe også er mest i risikozonen for at blive langtidsledig.”

– Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset ballisager

 
 

Finans-, IT- og kommunikationsbranchen tilbyder oftest outplacement

Kigger vi på tværs af brancher, kan vi se, at særligt to brancher ofte benytter outplacement: Finansbranchen (33%) og IT-/kommunikationsbranchen (23%). Tallene viser i øvrigt også, at de privatansatte oftere tilbydes outplacement end offentligt ansatte (16% vs. 12%).

 

 
 
 
Download guide - Hjælp dine opsagte medarbejdere godt videre med outplacement
 
Guide - Hjælp dine medarbejdere godt videre