Kunne du tænke dig at få løst en konkret udfordring af nogle dygtige, nyuddannede akademikere fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland? Eller kunne du tænke dig at fortælle nyuddannede akademikere om, hvordan det er at arbejde i en lille eller mellemstor virksomhed? Så er her en god mulighed for jeres virksomhed.

Flere virksomheder har i efteråret 2016 bidraget med oplæg, konkrete udfordringer og workshops for nyuddannede akademikere i Aalborg. Og vi tør godt sige, at det har været en kæmpe succes indtil videre – både for virksomheder og jobsøgere.

Derfor søger vi igen efter flere virksomheder, der vil hjælpe nyuddannede akademikere med at få en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en lille eller mellemstor virksomhed – og derigennem hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet.

“Gik derfra med 5 siders idéer og initiativer”

Magnus Vagtborg, CEO i United Tax Network, der arbejder med at rådgive internationale virksomheder om skatte- og lønregler i Danmark, var en del af vores workshops i efteråret 2016. Han er ikke i tvivl om, hvad han fik ud af det:

“Feedbacken var helt fantastisk! Man kan nemt afvise nyuddannede med parolen om, at de ikke har praktisk erfaring osv. Men når det kommer til felter, hvor man selv ikke er så velbevandret, eller bare ikke har fulgt med i den seneste tid, så bliver man hurtigt mindet om, hvor langt man egentlig er bagud, når udfordringerne får lov til at få luft i rum med engagerede ”vidensarbejdere”. Vi gik derfra med fem siders konkrete idéer og initiativer, som senere er blevet til en del af vores strategiske arbejde.”

TO MULIGHEDER FOR AT HJÆLPE:

1. Få input til en konkret udfordring

Vi forestiller os, at jeres virksomhed vil bidrage med:

  • En udfordring/opgave, som jeres virksomhed står overfor. Opgaven kunne f.eks. være indenfor salg, markedsføring, IT eller økonomi. Dimittenderne har vidt forskellige uddannelsesbaggrunde og vil forsøge at løse udfordringen i Workshops, mens I går rundt og sparrer med dem.

Inden I går hjem fra Workshoppen, får I et bud og input til en konkret løsning med på vejen.

Vi søger virksomheder til både danske og engelske Workshops i løbet af hele 2017, så kontakt os, hvis du er interesseret – så skal vi nok finde en plads i kalenderen.

Forventet varighed: 2-3 timer

2. Oplæg: Hvordan er det at arbejde i en SMV?

Vi forestiller os, at jeres virksomhed vil fortælle om:

  • Hvordan det er i SMV’erne contra større virksomheder (beslutningsprocesser, økonomi, markedsføring, salg, interne samarbejdsrelationer osv.)
  • Hvorvidt I ansætter akademikere? Hvis ikke, hvorfor er det tilfældet? Hvilke udfordringer oplever I? Hvordan er jeres erfaring med ansøgninger fra akademikere?

Vi søger virksomheder til både danske og engelske oplæg i løbet af hele 2017, så kontakt os, hvis du er interesseret – så skal vi nok finde en plads i kalenderen.

Forventet varighed: 1-1 ½ time

Interesseret i at høre mere?

Så kontakt vores konsulent i Aalborg, Rikke Nyhauge Sørensen, på tlf. 30 60 89 34  eller mail rns@ballisager.com.

Overblik. Sådan kan jeres virksomhed hjælpe!

To grunde til at ansætte akademikere i en SMV

  • I perioden 2001-2008 øgede SMV’ere (<100 medarbejdere), der ansatte den første højtuddannede i perioden, deres beskæftigelse med omkring 6 personer i forhold til virksomheder uden højtuddannede.
  • SMV’ere med højtuddannede har generelt en højere produktivitet end SMV’ere uden højtuddannet arbejdskraft.

Kilde: Ingeniørforeningen i Danmark, 2012, Højtuddannedes værdi for danske virksomheder

Baggrund: Et EU-projekt med ballisager på sidelinjen

Vi har fået den store fornøjelse at være en del af et EU-projekt, hvor vi samarbejder med både Jobcenter Aalborg, Aalborg Universitet (AAU) og University College Nordjylland (UCN)

Projektet går i al sin enkelthed ud på at få nyledige dimittender fra de to højere læreanstalter til at søge ind i små og mellemstore virksomheder (SMV). I den forbindelse skal Konsulenthuset ballisager bistå med undervisningen af de nyledige dimittender.

Læs mere om forløbet “Vækst Via Viden”
image_printUdskriv eller gem som PDF