Afskedigelse af medarbejder – Gode råd og principper 2017-08-02T01:03:31+00:00

AFSKEDIGELSE AF MEDARBEJDER: GODE RÅD – OG EN HÅNDBOG

I Konsulenthuset ballisager møder vi ofte mennesker, som har oplevet at blive afskediget fra deres job. Nogle bliver ramt hårdt af afskedigelsen, mens andre er forholdsvis hurtigt tilbage i sadlen.

De afskedigelser, der gennemføres værdigt og professionelt, hjælper medarbejderen med at komme godt videre i sin proces.

4 gode grunde: Derfor er en professionel afskedigelse af medarbejderen vigtig

 • Hensyn over for den opsagte medarbejder: Det er sjældent en positiv oplevelse at være blevet afskediget. Men vi kan se, at personer, der har oplevet at blive afskediget på en respektfuld og professionel måde, kommer hurtigere videre mod et nyt job, end hvis det ikke har været tilfældet.
 • Hensyn over for de tilbageværende medarbejdere: Efter en afskedigelse skal den enkelte leder være opmærksom på sin egen position og gennemslagskraft i virksomheden. Håndteringen af en afskedigelse bliver nemlig vurderet af de tilbageværende medarbejdere.
 • Virksomheden kan undgå dårlig omtale: Virksomhedens generelle omdømme påvirkes af den måde, hvorpå man skiller sig af med medarbejdere. Både blandt de tilbageværende medarbejdere, den bredere offentlighed og naturligvis den opsagte medarbejder.
 • Virksomheden kan skabe tryghed med en nedskrevet afviklingspolitik: Af hensyn til den opsagte, de tilbageværende medarbejdere og virksomhedens omdømme, vil det være hensigtsmæssigt, at virksomheden formulerer en afviklingspolitik. En afviklingspolitik, der detaljeret beskriver, hvordan opsigelser i virksomheden håndteres, tilrettelægges og planlægges. Det vil skabe mere tryghed i virksomheden og gøre det nemmere for den leder, der skal håndtere afskedigelsen.
Afskedigelse af medarbejder haandbog

DOWNLOAD VORES 16 SIDERS HÅNDBOG OM AFSKEDIGELSE AF MEDARBEJDERE

FORBEREDELSE TIL AFSKEDIGELSEN AF MEDARBEJDEREN

At afskedige medarbejdere er for mange ledere den sværeste og hårdeste opgave i lederjobbet.

Når afskedigelser ikke kan undgås, er det helt afgørende, at forberedelsen har været i orden, og at afskedigelserne gennemføres professionelt.

Fastlæg nogle principper gennem en afviklingspolitik

Gennem en afviklingspolitik signalerer virksomheden over for både nuværende og kommende medarbejdere, hvilke overordnede principper, der vil blive lagt til grund for en eventuel afskedigelse.

Det signalerer klarhed og lederskab, at der er lagt en retning for denne del af virksomheden.

I en afviklingspolitik har virksomheden bl.a. taget stilling til følgende:

 • Hvad er den generelle holdning til afskedigelser? 
 • Vil man udvise et socialt engagement og bidrage til overgangen til det næste job?
 • Er der særlige hensyn, der skal tages i forbindelse med afskedigelser? Vil man eksempelvis tage særlige hensyn, hvis der er ægtefæller/samlevere ansat i samme virksomhed?

HUSK ALLE 4 FASER, NÅR DU AFSKEDIGER MEDARBEJDEREN

Afskedigelse af medarbejder - husk alle fire faser i afskedigelsesprocessen
Hvad er den præcise årsag til afskedigelsen?
Hvad er omfanget?
Er afskedigelsen begrundet i virksomhedsforhold (f.eks. ordrenedgang) eller i individuelle forhold hos medarbejderen?
Hvor og hvornår skal samtalen finde sted?
Hvad vil I gøre for at hjælpe den eller de opsagte medarbejdere videre til det næste job?
Er der opgaver, der skal overdrages – og hvordan skal overdragelsen finde sted?
Husk at rette fokus på budskabet om opsigelsen: Et klart og tydeligt formuleret budskab, der sagligt begrunder beslutningen og orienterer om betingelserne for afskedigelsen.
Husk endelig både at rette din opmærksom mod mod den opsagte medarbejder OG de tilbageværende medarbejdere – særligt hvis afskedigelsen giver anledning til utryghed og en stemning af, at afskedigelsen er den første opsigelse i rækken af mange.

10 SPØRGSMÅL TIL DIN DREJEBOG FOR AFSKEDIGELSER

En “drejebog for opsigelser” er din og ledelsens konkrete handlingsplan for, hvordan afskedigelser skal gennemføres. En drejebog er en god måde at reducere risikoen for ”fodfejl” i et afskedigelsesforløb. Og desuden vil ledelsen stå mere samlet, hvis medarbejdere efterfølgende stiller spørgsmål til den gennemførte afskedigelse.

 • Skal eventuelle tillidsrepræsentanter – og i givet fald i hvilket omfang – inddrages i forløbet?
 • Hvem gennemfører afskedigelsessamtalen?
 • Hvornår på dagen eller ugen skal afskedigelsessamtalen finde sted?
 • Hvor skal afskedigelsessamtalen finde sted?
 • Hvad skal der ske lige efter samtalen? Skal den opsagte blive på virksomheden eller gå hjem?
 • Kan vi selv hjælpe den opsagte medarbejder videre eller skal vi hente hjælp eksternt?
 • Er der sørget for, at den opsagte ikke skal/kan indgå i arbejdet umiddelbart efter opsigelsen?
 • Hvem orienteres om afskedigelsen? Og hvordan?
 • Hvad skal der ske i opsigelsesperioden?
 • Hvordan overdrages opgaverne til de tilbageværende medarbejdere?

LÆS MERE OM OUTPLACEMENT: EN VIGTIG STØTTE FOR AFSKEDIGEDE MEDARBEJDERE