Afskedigelse af medarbejder – Gode råd og principper2018-12-11T17:10:01+00:00

Afskedigelse af medarbejder: Gode råd – og en håndbog

I Konsulenthuset ballisager møder vi ofte mennesker, som har oplevet at blive afskediget fra deres job. Nogle bliver ramt hårdt af afskedigelsen, mens andre er forholdsvis hurtigt tilbage i sadlen.

De afskedigelser, der gennemføres værdigt og professionelt, hjælper medarbejderen med at komme godt videre i sin proces.

4 gode grunde: Derfor er en professionel afskedigelse af medarbejderen vigtig

 • Hensyn over for den opsagte medarbejder: Det er sjældent en positiv oplevelse at være blevet afskediget. Men vi kan se, at personer, der har oplevet at blive afskediget på en respektfuld og professionel måde, kommer hurtigere videre mod et nyt job, end hvis det ikke har været tilfældet.
 • Hensyn over for de tilbageværende medarbejdere: Efter en afskedigelse skal den enkelte leder være opmærksom på sin egen position og gennemslagskraft i virksomheden. Håndteringen af en afskedigelse bliver nemlig vurderet af de tilbageværende medarbejdere.
 • Virksomheden kan undgå dårlig omtale: Virksomhedens generelle omdømme påvirkes af den måde, hvorpå man skiller sig af med medarbejdere. Både blandt de tilbageværende medarbejdere, den bredere offentlighed og naturligvis den opsagte medarbejder.
 • Virksomheden kan skabe tryghed med en nedskrevet afviklingspolitik: Af hensyn til den opsagte, de tilbageværende medarbejdere og virksomhedens omdømme, vil det være hensigtsmæssigt, at virksomheden formulerer en afviklingspolitik. En afviklingspolitik, der detaljeret beskriver, hvordan opsigelser i virksomheden håndteres, tilrettelægges og planlægges. Det vil skabe mere tryghed i virksomheden og gøre det nemmere for den leder, der skal håndtere afskedigelsen.

Download: Håndbog om den gode afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejder haandbog
 • Hvorfor opsige medarbejdere?
  Hvad skal (og kan) begrundelsen være?

 • Virksomhedens afviklingspolitik:
  Hvad skal den indeholde?
  Hvilke principper bør virksomheden forholde sig til?
  Hvordan laver man en drejebog for afskedigelser, der detaljeret forholder sig til, hvorledes afskedigelser skal gennemføres?

 • Hvordan skal du forholde dig i afskedigelsens forskellige faser?
  Beslutningen om afskedigelsen
  Forberedelsen af afskedigelsen
  Selve afskedigelsessamtalen
  Efter afskedigelsen

Læs mere om ballisagers arbejde med outplacement her