Teamanalyse: Et stærkt tilvalg til rekrutteringsprocessen

Skal I til at ansætte en ny person i organisationen? Ikke kun en, der har de rette faglige og personlige kompetencer, men også en der passer ind i et bestemt team?

Så kan en teamanalyse af det teammedlemmernes personprofiler være et effektivt redskab til at kvalificere jeres rekruttering af den kommende kollega.

Teamsammensætningen påvirker jobperformance

Sammensætningen af personprofiler er vigtig for et teams trivsel og jobperformance. Undersøgelser viser, at den rette sammensætning af personprofiler i et team bidrager til høj jobperformance og trivsel.

Den rette kandidat til jobbet er således ikke kun en person, der har de rette faglige og personlige kompetencer, det er også en, der passer ind i teamet og i forretningen.

Udover at kvalificere jeres udvælgelseskriterier kan en teamanalyse også tjene som et godt ledelsesredskab, der øger chancerne for, at teamet bliver bedre til at udnytte hinandens kompetencer og præferencer i fremtiden.

Teamanalyse
Download info om teamanalysen her!

Personprofilanalyse med fire overordnede “drivere”

I vores teamanalyse bruger vi e-stimates Teamprofil-redskab, som du kan læse mere om her. Teamprofilen sammenholder teamets enkelte personprofilanalyser med hinanden.

I personprofilanalyserne undersøges graden af fire overordnede præferencer eller ”drivere”, som angives med hhv. rød, gul, grøn og blå. Vi rummer alle fire farver, men nogle mere end andre, og der findes ingen “rigtige” personprofiler.

Markant rød:
Beskriver personer, der vil vinde og opnå resultater og mål, både for sig selv og for gruppen.

Markant gul:
Beskriver personer, der søger opmærksomhed, er udadvendte og innovative.

Markant grøn:
Beskriver personer, der søger samvær og samarbejde og har fokus på andre og på følelser.

Markant blå:
Beskriver personer, der beskytter værdier, er forsigtige og arbejder præcist.

teamanalyse_personprofil_drivere
Hent demorapport af testen her!

Typiske adfærdsmønstre

Vi tilbyder en teamanalyse, der giver jer viden om teammedlemmernes typiske adfærdsmønstre, herunder hvordan de forskellige teammedlemmer forholder sig til andre mennesker og til løsning af opgaver.

En personprofilanalyse vil give et billede af teammedlemmets karakterstika, kommunikationsstil, teamrolle og hvad han/hun motiveres af og ikke bryder sig om. Her er et lille udpluk af nogle træk, roller og (de)motivationsfaktorer:

Karakteristika:

 • Handlekraftig

 • Idérig

 • Entusiastisk

 • Menneskeorienteret

 • Struktureret

 • Detaljeorienteret

Motiveres af:

 • Skabe resultater

 • Afveksling

 • Kontakt med andre

 • Trygge rammer

 • Tilhøre en gruppe

 • Klare retningslinjer

Bryder sig ikke om:

 • Nederlag

 • Tab af prestige

 • Tab af indflydelse

 • Hurtige forandringer

 • Personlige konflikter

 • Tidspres

Kommunikationsstil:

 • Dirigerende

 • Taler mere end lytter

 • Dialog

 • Lyttende

 • Hensynsfuld

 • Forsigtig

Teamrolle:

 • Igangsætter

 • Gennemfører

 • Idémand

 • Humørspreder

 • Samler teamet

 • Fejlfinder

Sådan foregår teamanalysen ifm. en rekrutteringsproces

Teamanalysen foretages, inden jobprofilen afdækkes, og anvendes igennem hele rekrutteringsprocessen.

Ene Krog
Ene KrogDirektør for rekruttering
Hele landet
Tlf. 24 82 08 32

Er du klar til næste skridt? Lad os tale

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Konsulenthuset ballisager kan hjælpe jer i gang med rekruttering.

[utm_campaign_i][utm_campaign_i]
[utm_campaign_i][utm_campaign_i]
[utm_campaign_i][utm_campaign_i]