5 trends: LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017

Af |2018-10-16T13:41:00+02:0010 januar, 2017|
Læsetid: 3 min.

LinkedIn har igen i år udgivet deres rekrutteringsrapport, LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017, for at kortlægge nogle af de vigtigste globale rekrutteringstendenser. I år har knap 4.000 corporate talent acquisiton leaders (HR- og rekrutteringsfolk) fra 35 forskellige lande medvirket i undersøgelsen. Vi har samlet de fem hovedtendenser fra rapporten, som du i øvrigt kan hente som slideshow nederst på siden.

1. “Talent Acquisition” rykker tættere ind på ledelsesgangen

Rekrutteringsafdelingen spiller en større og større rolle hos virksomhedernes topledelse, hvis man spørger de HR & Talent Leaders, der har deltaget i LinkedIns undersøgelse.

Denne første trend handler altså om ”HR & Talent Leaders” egen opfattelse af, hvilken indflydelse de har i organisationen. 83% siger eksempelvis, at de jævnligt mødes med topledelsen.

LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017

2. 56% af HR-cheferne siger, at de kommer til at rekruttere mere i 2017

56% af de adspurgte HR- & Talent-chefer regner med, at antallet af rekrutteringer i deres virksomheder vil stige i det kommende år – og det på trods af, at 61% af HR-cheferne giver udtryk for, at de ikke regner med at tilføre deres rekrutteringshold nye ressourcer i det kommende år.

Men faktisk er de 56% ikke så højt, som man skulle tro. De sidste to år regnede hhv. 60 & 61% med, at antallet af rekrutteringer ville stige.

Bonus-viden: Indien fører i øvrigt denne statistik, idet hele 76% af HR-cheferne i Indien regner med at rekruttere flere medarbejdere i det kommende år.

Forventninger til kommende rekruttering ifølge LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017

HVILKE STILLINGER PRIORITERES I REKRUTTERINGSAFDELINGEN?

Rekrutterings-specialisterne er også blevet spurgt om, hvilke typer stillinger de ser som højeste ”rekrutterings-prioritet” i deres virksomhed, dvs. hvilke typer stillinger de fokuserer mest på at få besat. Deres prioriteter fordeler sig således:

  1. Sales
  2. Operations
  3. Engineering
  4. Information Technology (IT)
  5. Business development

57% af rekrutteringsfolkene ser i øvrigt ”konkurrencen om at finde de rette medarbejdere/talenter” som den absolut største udfordring i deres rekrutteringsafdeling. Den andenstørste udfordring – som 37% fremhæver – er et begrænset rekrutteringsbudget.

TRE KRITERIER FOR EN VELLYKKET REKRUTTERINGSPROCES

Når rekrutteringsfolk skal vurdere deres egen indsats, kigger de først og fremmest på tre kriterier:

succesfaktorer for HR-medarbejdere ifølge LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017

LinkedIn understreger desuden en forskel mellem små og store virksomheder (i deres terminologi betyder det hhv. under/over 200 medarbejdere).

For større virksomheder er ”Time to hire” det vigtigste parameter, dvs. den tid, det tager at ansætte en medarbejder, hvorimod mindre virksomheder betragter den nye medarbejders ansættelsesvarighed som det vigtigste succeskriterie for en rekrutteringsproces.

De store virksomheder vil m.a.o. ansætte hurtigt, mens de små vil ansætte rigtigt.

3. Rekrutterings-budgettet bruges på traditionelle værktøjer, mens employer branding topper budget-ønskelisten

52% af rekrutterings-afdelingerne kommer til at nøjes med samme budget i 2017, som de havde i 2016, mens 37% vil øge deres budget.

Men hvordan har de så tænkt sig at bruge det budget? Her er en oversigt:

rekrutteringsbudget fordeling ifølge LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017

Jobportaler, rekrutteringsbureauer og diverse digitale rekrutterings-værktøjer kommer altså til at nuppe den største luns af virksomhedernes rekrutteringsbudgetter (69%).

Spørger LinkedIn til gengæld, hvad virksomhederne helst ville bruge pengene på, hvis de havde et ubegrænset budget, er svaret klart: EMPLOYER BRANDING!

LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017

4. Effektiv employer branding fokuserer på virksomhedskulturen og karrieremuligheder

Virksomhederne bruger kun 8% af deres budget på employer branding (se figuren længere oppe). Det gør de, selvom hele 80% af  alle HR-chefer giver udtryk for, at employer branding har en stor indflydelse på virksomhedens evne til at tiltrække de rette talenter og medarbejdere.

En af årsagerne til den manglende employer branding-investering er ifølge undersøgelsen, at mange virksomheder har svært ved at kortlægge ROI (=Return on Investment) for investeringen, dvs. den direkte sammenhæng mellem et bedre, større kandidatfelt og employer branding-indsatsen.

HVAD ER GOD, EFFEKTIV EMPLOYER BRANDING EGENTLIG?

Ifølge en anden rapport fra LinkedIn, LinkedIns Global Talent Trend Report 2016, er virksomhedskulturen, virksomhedens vision og Perks and benefits (= medarbejdergoder) mest afgørende, når kandidater/ potentielt kommende medarbejdere skal vurdere en potentiel arbejdsgiver.

employer branding LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017

Når en potentielt kommende medarbejder til gengæld skal vurdere et konkret jobtilbud, er karrieremulighederne i den enkelte virksomhed langt mere afgørende. Samtidig bliver det vigtigt at kunne tilbyde kandidaten nogle intellektuelt stimulerende udfordringer og en tilsvarende motiverende aflønning:

De afgørende parametre ved jobskifte

5. Rekruttering 2020: Automatisering & Big Data

Rekrutterings-fagfolkene giver udtryk for, at deres budget fremover vil blive mindre, samtidig med at de forventer at rekruttere flere medarbejdere – i hvert fald det kommende år. Automatisering vil ikke bare gøre det mere omkostningseffektivt at rekruttere. Det vil formodentlig også kunne effektivisere screeningprocessen af kandidater samt minimere graden af menneskelig bias ved rekrutteringer.

Ifølge LinkedIns rapport vil rekrutteringsbranchen fremover fokusere benhårdt på at få automatiseret dele af rekrutteringsprocessen – særligt i de større virksomheder, som i øvrigt mener, at ”Big Data” kommer til at blive den absolut vigtigste rekrutteringstrend de næste år.

fremtidens rekruttering ifølge LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017
Se hele rapporten som Slideshow her!

Baggrund: Hvem har deltaget i LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017?

Knap 4.000 corporate talent acquisition leaders fra 35 forskellige lande har deltaget i undersøgelsen – herunder 112 respondenter fra de skandinaviske lande.

Demografi LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017
Geografisk fordeling i LinkedIn Global Recruiting Trends Report 2017
image_printUdskriv eller gem som PDF