Strategisk rekrutteringsrådgivning med konkret udbytte2018-05-18T14:17:30+02:00

STRATEGISK REKRUTTERINGSRÅDGIVNING GAV KONKRET UDBYTTE

Da den 550 mand store leverandør af el-tekniske løsninger, Intego, skulle oprette en ny, strategisk vigtig stilling, søgte de rekrutteringsassistance hos Konsulenthuset ballisager. Det gav både afklaring om stillingens indhold, tre kompetente ansøgere og et samtaleforløb, hvor Intego fik indgående kendskab til ansøgernes personlighed og faglighed.

Henover de seneste år var det lykkedes Intego at udvikle og sælge et såkaldt Industri Service Management (ISM) koncept til danske virksomheder.

Konceptet var blevet udviklet i et samarbejde mellem drifts- og salgsansvarlig, og efter flere års løbende udvikling havde det nået et stadie, hvor Intego nu ønskede en gennemgående optimering af konceptet. Konceptet havde skabt stor værdi, men var nu begrænset af egne ressourcer. Så der måtte nye til.

”Vi ønskede at gøre konceptet mere skalerbart,” fortæller direktør og COO i Intego, Lars Schjødt, om baggrunden for den nye stilling.

Key Account Manager.

Det skulle den nye stilling hedde. Det vidste Intego med sikkerhed.

Men hvilke arbejdsopgaver skulle stillingen rumme? Hvor skulle de finde relevante kandidater til stillingen? Og hvordan skulle de teste ansøgernes faglige kompetencer, der nu var relevante for denne specifikke stilling?

For at finde svar på de spørgsmål allierede Lars Schjødt sig med Integos mangeårige rekrutteringspartner Konsulenthuset ballisager.

lars_schjoedt_intego_rekruttering_ballisager

Om Intego

  • Stiftet i 2007 af de nuværende ejere Jens Frost Mikkelsen og Lars Schjødt (på billedet)

  • 550 medarbejdere

  • Hovedsæde i Aalborg samt afdelinger i 10 andre byer

  • Leverer el-tekniske løsninger til industri, infrastruktur og erhverv.

  • Læs mere på http://intego.dk/

Læs Integos jobannonce for stillingen her

Behov for afklaring

Første skridt i processen var at få defineret ansvarsområder, arbejdsopgaver og forventninger til den nye Key Account Manager (KAM).

”Konsulenthuset ballisager var en vigtig sparringspartner, allerede inden vi begyndte at udarbejde selve stillingsbeskrivelsen, og efterfølgende jobannoncen, ” forklarer Lars Schjødt og uddyber samarbejdet:

”Formålet med at bruge et rekrutteringsbureau som ballisager har bl.a. været at få ansat en medarbejder, der allerede i ansættelsesprocessen har været helt klar over, hvad han eller hun gik ind til. Så er chancen for at få succes i stillingen også tilsvarende større.”

Tre kompetente profiler i et profil-fattigt marked

Lars Schjødt vidste fra tidligere rekrutteringer, at det kunne blive svært at finde kandidater med tunge tekniske profiler og en salgsbaggrund. Men Lars’ skepsis blev heldigvis gjort til skamme.

”Vi fik faktisk et kandidatfelt, som var bedre end forventet. Ballisager præsenterede mig for seks ansøgninger fra relevante kandidater, hvorefter vi fik kogt ansøgerfeltet ned til to rigtig kompetente kandidater. Det er noget af en luksussituation ift. det marked, vi skulle finde kandidater i. Tit og ofte sidder man kun tilbage med én kandidat efter sådan en længere proces. I hvert fald når vi snakker ingeniører, maskinmestre og den type tunge tekniske profiler med en lyst til salg., ” fortæller Lars Schjødt.

Cases: Den faglige ansøger-test

Da Intego havde udvalgt de to ”slutkandidater”, blev disse inviteret til jobsamtale, hvor ballisagers konsulent også sad med.

Kort tid efter jobsamtalen blev begge ansøgere inviteret til endnu en samtale. Denne gang var formålet, at kandidaterne skulle fremlægge deres løsning på en praktisk case – en case, som de havde fået udleveret samme dag som den første jobsamtale.

”I en case rå-beskriver vi typisk en problemstilling fra vores egen hverdag. Ballisager sørger så for at fintune den for at få nogle lidt skarpere vinkler på. I casen prøver vi at udfordre kandidaterne omkring en konkret problemstilling, som de skal prøve at kommunikere sig ud af, ” siger Lars Schjødt.

  • Cases:
    Cases er konkrete, realistiske opgaver/scenarier/udfordringer, der tager udgangspunkt i virksomhedens forretning og relaterer sig til det job, som kandidaten søger.

Læs den case, som Intego brugte i deres rekruttering!

Et spontant billede af kandidatens faglighed

Lars Schjødt er ikke i tvivl om, hvorfor denne delproces er enormt vigtig at have med i en rekrutteringsproces:

”En jobsamtale kan man forberede sig rigtig godt til og sørge for at træne sig klar til. Det er kandidater med en salgsprofil særligt dygtige til at begå sig i. Men en case kan man ikke på samme måde forberede sig til, og det giver et godt billede af, hvordan personen er, når han/hun kommer ud af sin comfort zone, ” begrunder han Integos valg af cases.

Den efterfølgende evaluering med den nyansatte KAM-medarbejder viste da også, at glæden for casen havde været gensidig. Den nye medarbejder havde nemlig fået et godt billede af, hvordan det fremtidige samarbejde med de driftsansvarlige ville fungere. Dertil fik den nye medarbejder et klart billede af, hvordan Integos ISM-konceptchef og Lars Schjødt havde ledet konceptet indtil dags dato.

”Og så er det i øvrigt meget vigtigt at have en med, der udelukkende er med som observatør på samspillet mellem interviewer og kandidat. I det her tilfælde havde vi ballisager med, ” tilføjer Lars.

Ekstern konsulent og intern HR-medarbejder i én

Integos samarbejde med ballisager startede tilbage i 2012. Allerede dengang var det Integos hensigt at indgå et længerevarende samarbejde med det rekrutteringsbureau, som de nu måtte ende med at vælge. For som Lars Schjødt siger:

”Vi tror på, at det giver det bedste afkast at gøre det samme mange gange med den samme leverandør. Forudsat at de er kompetente selvfølgelig.”

Fordelen ved et sådan langvarigt samarbejde er, at rekrutteringsbureauet ender med at være lige så dybt forankrede i virksomhedens kultur, som virksomhedens egne medarbejdere.

”Ballisagers konsulent er efterhånden så dybt inde i vores kultur, at hun kan agere som en intern HR-medarbejder i ansættelsesprocessen. Men samtidig har hun så den fordel, at hun er ekstern, ” slutter direktøren for den landsdækkende virksomhed.

LÆS MERE OM BALLISAGERS REKRUTTERING