Rekruttering Aalborg2018-12-11T17:58:38+00:00

Rekruttering Aalborg og Nordjylland

Konsulenthuset ballisager er et landsdækkende konsulenthus og rekrutteringsbureau med kontor i Aalborg og 12 andre danske byer.

Vi har hjulpet mange nordjyske virksomheder med rekruttering af både ledere, specialister og til dels generalister, og vi har derfor et stort kendskab og en stor viden om det lokale arbejdsmarked i Nordjylland.

Adgang til 2 mio. CV’er

Vores erfaring med rekruttering gør, at vi har et stort netværk bestående af mange tusinde kandidater og profiler, der bl.a. har efterladt deres CV i vores CV-database.

Dertil har vi adgang til diverse CV-databaser med samlet set mere end 100.000 CV’er og de knapt 2 mio. danske LinkedIn-profiler, der findes (vi bruger LinkedIn Recruiter).

Spritny rekrutteringsviden

Hvert år undersøger vi også, hvad der rører sig inden for det danske arbejdsmarked og rekrutteringsmarked.

Det gør vi bl.a. ved at udarbejde en rekrutteringsanalyse med de nyeste rekrutteringstendenser.

Skriv direkte til rekrutteringsdirektøren og hør mere (pris, processen mm.)

Jens Yde
Jens YdeDirektør rekruttering
Hele landet
Tlf. 26 76 76 44

Rekruttering i Aalborg og Region Nordjylland

Vi har erfaring med at rekruttere ledere og specialister på flere forskellige niveauer. Vores rekrutteringsopgaver fordeler sig desuden på mange forskellige brancher, og vi har ansat medarbejdere for både IT-virksomheder, produktionsvirksomheder, medicinalvirksomheder, finansielle institutioner og mange andre brancher.

Vi har tidligere bl.a. hjulpet med dele af eller hele rekrutteringsprocessen til følgende stillinger i Aalborg og Region Nordjylland:

  • Full Stack IT Architect for Danske Bank
  • Kommunikationschef for Spar Nord Bank
  • Produktionsleder for DALI A/S
  • Service Account Manager for Wärtsilä Danmark
  • Projektleder for Høyrup & Clemmensen

Processen i en typisk rekruttering hos ballisager

Rekruttering processen hos ballisager

Hvad er jeres behov, og hvordan ser profil-markedet ud? Vi spørger, I præciserer.

Foranalysen skal lede frem til en jobprofil eller den nye medarbejders ”kravspecifikation”. Vi afdækker både de faglige, de sociale og de personlige kompetencekrav, som meget gerne skal matche firma-værdierne. Faktisk er foranalysen en alt for undervurderet disciplin, hvor mange virksomheder ”bare” finder det gamle opslag frem igen. Foranalysen er et af de steder i processen, hvor vi kan give absolut mest værdi for jer.

NB: Der er risiko for, at vi udfordrer jer på vanetænkning og “kompetencekravs Overkill”

Adfærden på jobmarkedet ændrer sig meget i disse år – annonceringen skal følge denne udvikling.

Vi drøfter idéer til at skabe synlighed, og vi foreslår en annonceringsplan. Forskellige situationer kræver hver deres annonceringsstrategi. Vi er fuldt ud opdaterede på, hvordan og hvornår de enkelte medier virker.

Vi kan hjælpe med at finde jeres næste nøglemedarbejder uden annoncering og jobopslag ved at udnytte vores netværk, brancheviden og spidskompetencer inden for Search.

Fortroligt søgearbejde
Behovet for Search kan være særligt udtalt inden for brancher og geografiske områder, hvor der kun er få oplagte emner – eller når omverden (internt eller eksternt) ikke må kende til ansættelsesprocessen.

Search-processen foregår altid diskret og fortroligt.

Forskning viser, at det strukturerede interview slår det spontane interview. Strukturerede interviews giver nemlig den største træfsikkerhed. Planlægning og forberedelse lønner sig.

Planlægger eller sparringspartner – I vælger
Vi kan enten stå for at planlægge alle jeres interviews ud fra jobprofilen, eller vi kan deltage som sparringspartner. Her er vores rolle at bidrage med nye typer af spørgevinkler, der kan afdække adfærden og det faglige niveau.

I Master Person Analyse-testværktøjet kortlægges de adfærdsmæssige krav til stillingen med en jobprofil. Kandidatprofilerne holdes op imod jobprofilen, hvilket giver et billede af afvigelser mellem krav til adfærd og faktisk adfærd.

Om MPA-testværktøjet
MPA er en meget brugervenlig personlighedstest, der er særligt anvendelig ved rekrutteringsprocesser.

MPA er softwarebaseret og gennemføres typisk online. Værktøjet er bygget op omkring en personprofil og en jobprofil.

Testpersonen fastlægger sin personprofil ved at besvare en række adfærdsspørgsmål. Jobprofilen udfyldes typisk af den nærmeste leder.

Ved at sammenholde personprofil og jobprofil opnår man et testresultat.

Vi anvender den såkaldte PLI-test (=Professional Learning Indicator) til at få en indikation om kandidatens kognitive indlæringsevne, dvs. evnen til at tilegne sig og bearbejde kompleks information. Kandidaten stilles 50 verbale, numeriske og abstrakte spørgsmål og har 12 minutter til at besvare dem.

Dit udbytte ved at bruge testen?
Den kognitive test hjælper med at vælge den kandidat, der takket være en stejl indlæringskurve, har overhalet den umiddelbart foretrukne kandidat om 3 måneder. Du får m.a.o. et nyt perspektiv på udviklingspotentialet hos kandidaten.

Vi hjælper jer med at lave en case, som giver jer et klart billede af kandidatens faglige start-niveau.

Læs mere om, hvordan du kan bruge cases i din rekruttering her.

Vi giver jer et skriftligt overblik over de bedste kandidater.

Når vi har gennemført interviews, testet de udvalgte kandidater og taget referencer, udarbejder vi en skriftlig, opsummerende kandidatbriefing til jer.

Det giver jer mulighed for at springe på processen på et velinformeret grundlag.

3 måneders garanti er en del af prisen – garantien kan udvides mod betaling.

Vi følger altid op på processen 2 måneder efter afslutning. Garantien betyder, at hvis den nyansatte medarbejder mod forventning ikke lever op til de faglige kvalifikationskrav i jobprofilen, er det vores opgave at finde en erstatning. Uden beregning.

Vores rekrutteringsbureau i Aalborg:
Her finder du os

Vores rekrutteringskonsulenter i Aalborg

Jens Yde
Jens YdeDirektør rekruttering
Hele landet
Tlf. 26 76 76 44
Christian Thrane
Christian ThraneSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 22 78 39 11
Annette Randrup Hansen
Annette Randrup HansenSeniorkonsulent
Region Nordjylland
Tlf. 30 62 89 23
Rasmus Pugholm
Rasmus PugholmResearch-konsulent
Hele landet
Tlf. 30 68 45 52
Kathrine Solgaard Sørensen
Kathrine Solgaard SørensenRekrutteringsforsker
Skal forske i Onboarding, interviews og mange andre dele af rekrutteringsprocessen frem til 2021.

LÆS MERE OM VORES REKRUTTERING