Jobparate kontanthjælpsmodtagere2019-06-03T16:21:48+02:00

CASE

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Mange jobparate kontanthjælpsmodtagere har mistet troen på, at de vil lykkedes i deres jobsøgning.

Motivationen til at yde en ekstra indsats for at ændre deres nuværende fastlåste situation har ofte nået et lavpunkt.

Og det kan vi forandre med vores forløb.

Camilla Vutborg Bang, Teamleder
Jobcenter Thisted

TREND: Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere sendes på forløb for dagpengemodtagere

Vi har interviewet Camilla Vutborg Bang, Teamleder i Jobcenter Thisted, for at blive klogere på, hvad jobparate kontanthjælpsmodtagere får ud af at blive en del af forløbene for dagpengemodtagere:

Hvad gjorde, at I oprindeligt begyndte at sende kontanthjælpsmodtagere på forløb for dagpengemodtagere?

“Vi stod med en udfordring ift. at vi ikke i samme grad som tidligere fik bragt de jobparate kontanthjælpsmodtagere i job. Vi var derfor nysgerrige på, om resultaterne ville ændre sig, hvis kontanthjælpsmodtagerne fik samme indsats som dagpengemodtagerne.”

Hvad får I ud af at gøre det?

“Sagsbehandlerne har efter forløbet oplevet en større motivation blandt borgerne.”

Hvad får kontanthjælpsmodtageren ud af det?

“Flere af borgerne fortæller, at de har fået intensiveret deres jobsøgning, de har fået troen tilbage på, at der er en plads til dem på arbejdsmarkedet, de har fået nyt gå-på-mod ift. jobsøgning samt fået større motivation. En borger fortæller også, at hun fik inspiration til at ændre på sit CV og sine jobansøgninger, hvilket har den positive effekt, at hun bliver indkaldt til flere jobsamtaler end tidligere. Ligeledes fik hun også gode råd til, hvad hun kan sige under en jobsamtale. “

Hvem sender I typisk på et forløb for dagpengemodtagere, dvs. hvad ”screener” I efter?

“Det vigtigste kriterie har været borgers motivation. Det har ikke været så afgørende, om borgeren har haft skånehensyn. Vi har dog ikke sendt de jobparate, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, afsted på forløb.”

Fuld fokus på motivation & virksomhedskontakt

På vores forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere har vi fokus på at øge aktivitetsniveauet hos jobsøgeren ved at finde den rette balance mellem sparring, indpiskerrolle og rådgiverrolle.

Vi skal  have (gen)aktiveret jobsøgerens motivation og give vedkommende en fornyet tro på, at de kan lykkedes.

Et af de vigtigste “værktøjer” i processen er at bruge virksomhedspraktikker. De er et sublimt værktøj, når en jobsøger vil afklares om en ny branche og jobmulighed, og når en virksomhed vil afklares om, hvorvidt det giver mening at ansætte en anden profil, end de måske plejer.

Samtidig er de virksomhedsrettede aktiviteter med til at give jobsøgeren en følelse af fremdrift og progression.

principper for en afviklingspolitik ved opsigelse af medarbejdere

Succeshistorier med jobparate kontanthjælpsmodtagere

I Aarhus har vi på et 26 ugers forløb skaffet job til 47% af deltagerne.
Af 203 startende kandidater var 198 undervejs tilknyttet en virksomhed.

I Sorø har vi på et 16 ugers forløb bragt 47% i job, og alle kandidater har som minimum været tilknyttet en virksomhed undervejs.

Sådan ser forløbet ud

Vi anbefaler typisk et forløb, der strækker sig over 4 + 12 uger.

De første 4 uger består af fælles ugentlige introduktioner og individuelle samtaler med henblik på at involvere jobsøgeren i fremskaffelsen af den kommende virksomhedstilknytning. Det vigtigste i de første 4 uger er dog at få defineret et realistisk jobmål og en god strategi til at nå det mål.

De næste 12 uger består af ugentlige samtaler og målrettede virksomhedspraktikker.

Døråbner & sparringspartner

Vore konsulenter er den lediges sparringspartner, og vores erfaring fra tidligere opgaver er, at vi sammen med jobsøgeren skal arbejde med følgende områder:

 • Kvalificere og intensivere jobsøgningen

 • Målrette jobsøgningen efter realistiske jobmuligheder.

 • Skabe kontakt til relevante virksomheder.

 • Øge troen på job – vi flytter fokus væk fra barrierer og begrænsninger og afdækker jobsøgerens ressourcer, som kan bringes i spil i virksomhederne.

”Vi forsøger altid at gå i dialog med virksomhederne så hurtigt som muligt, sammen med kandidaten, fordi det skaber motivation og giver kandidaten en fornyet følelse af, at NU sker der noget. At tingene rykker sig. Mere end de har gjort i meget lang tid. Så egentlig er det kombinationen af virksomhedskontakt og handling – sammen med kandidaten – der er med til at sikre, at vi opnår de gode resultater.”

– Leanne Cecilie Johansen, Regionschef Øst, Ansvarlig for kontanthjælpsopgaven i Sorø

Sådan hjælper vi jobparate kontanthjælpsmodtagere

 • Vi bruger vores virksomhedsnetværk
  Vi har løbende kontakt til en lang række virksomheder, både private/offentlige og store/små, i hele landet med henblik på at afdække konkrete jobåbninger.
  Vi har pt. registreret mere end 10.000 virksomheder i vores virksomhedsdatabase – og vi udvider samarbejdsfladerne hver eneste dag.

 • Vi handler
  Vi kontakter virksomhederne. Her og nu. Vi sidder ikke og undersøger hver virksomhed helt til bunds og nærstuderer deres hjemmesider til hudløshed.
  Ofte ringer vi eller kandidaten til en virksomhed, mens vi sidder i samtale sammen. Virksomhedstilknytning er målet – og det kræver kontant handling.

 • Vi rådgiver med afsæt i evidens og viden
  Vi tager afsæt i konkret viden i vores rådgivning, så vi formidler det, som virksomhederne og arbejdsmarkedet efterspørger
  i stedet for udokumenterede påstande og subjektive holdninger.
  Helt konkret bruger vi både vores årlige rekrutteringsanalyser og halvårlige jobbarometre aktivt i vores rådgivning.

Jette V. Pedersen
Jette V. PedersenDirektør for karriererådgivning

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan vi arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere?

Så skriv direkte til vores direktør for karriererådgivnng, Jette V. Pedersen, i formularen forneden eller ring til Jette på tlf. 30 63 17 75.