Kunder og opgaver inden for karriererådgivning

Siden 2008 har vi samarbejdet med over 50 af landets jobcentre omkring en lang række forskellige indsatser for jobparate dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere mm., kompetenceudvikling af jobcentermedarbejdere, ledelesrådgivning for ledere i beskæftigelsesbranchen samt varslingssager ifm. større afskedigelser.

Her får du et kort overblik over eksempler på nogle af de opgaver & forløb, vi løser inden for karriererådgivning. Desuden har du mulighed for at downloade nogle produktark, der beskriver forløbene.

95%

af vores kunder (jobcenterchefer)
ville anbefale os til andre.
Kilde: Vores årlige kundeevaluering hos jobcentrene

Fire typer opgaver

“Jeg kan konstatere, at det kan lade sig gøre at investere i den rette indsats. Sammen med Konsulenthuset ballisager har vi tilrettelagt en indsats for dem, som har haft mere end ét års ledighed. Det er helt tydeligt, at resultaterne betyder, at vi sparrer penge samtidig med, at vi hjælper borgere væk fra offentlig forsørgelse. Det giver god mening og jeg kan anbefale ballisager til sådan en målrettet indsats.”

Kenneth Damsgaard,
Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef i Jobcenter Sorø

Karriererådgivning (som leverandør)

Personlig Jobformidler (PJF)

 • Målgruppe
  Ledige med over ½ års ledighed

 • Om forløbet
  Typisk vil der være tale om et forløb på 6 – 13 uger med et antal individuelle samtaler, hvor der bliver indgået aftaler om aktiviteter. Der er desuden mulighed for sparring via telefon og/eller mail mellem møderne, eller vi kan etablere workshops, fx. særlige ringe-workshops.

Læs mere!

Individuel karriererådgivning (IKR)

 • Målgruppe
  Alle grupper af jobsøgere

 • Om forløbet
  Et individuelt karriererådgivningsforløb består af en række individuelle møder – typisk et pr. uge á ca. 1 times varighed – og herudover har jobsøgeren mulighed for sparring med sin konsulent via mail og/eller telefon mellem møderne.

Læs mere!

Fleksjob

 • Målgruppe
  Ledige, der er blevet bevilliget et fleksjob

 • Om forløbet
  Vores fleksjobforløb består af individuelle samtaler og evt. virksomhedspraktik. På de individuelle møder indgås klare aftaler om strategi og handling, mens vi supplerer med en målrettet og vedholdende virksomhedskontakt.

Læs mere!

Workshops

 • Målgruppe
  Akademikere

 • Om forløbet
  I København kan vi tilbyde 15+ workshops med forskellige temaer, f.eks. forretningsforståelse, det gode CV og det usynlige jobmarked. Alle workshops tager ca. 3 timer og består af undervisning baseret på faktuel viden og cases efterfulgt af øvelser og sparring.

Læs mere!

Online karriererådgivningsplatform

 • Målgruppe
  Alle grupper af ledige

 • Hvad indeholder online karriererådgivning?
  Baseret på vores kendskab til de mest gængse jobsøgningsudfordringer har vi udviklet en række videoer, øvelser og værktøjer, der er samlet på én læringsplatform. Det er vigtig jobsøgningsviden serveret i et kompakt, konkret og relativt let fordøjeligt setup, der gør læringen nemmere. Platformen kan bruges på alle devices/mobile enheder. 

 • Sådan kan det bruges:
  I køber en licens, så de ledige får adgang til platformen. Hvis I ønsker det, kan vi også arrangere workshops for jobcenterets medarbejdere.

  Platformen bruges som en del af et samtaleforløb hos os (2 eller flere samtaler)

   

Læs mere!

“Jobcenter København har brugt ballisager i et undervisningsforløb for vores konsulenter, hvor formålet var et kompetenceløft ift. viden om arbejdsmarkedet. Formålet var en endnu mere professionel vejledning til borgerne – bla. omkring nye veje på arbejdsmarkedet, brancheskift mm. Vi oplevede en god og konstruktiv dialog med Ballisager i forhold til indholdet og udbyttet af kurset og ligeledes ift. justeringer undervejs. Undervisningen var en god blanding af praksisnære oplæg fra Ballisager og eksterne folk samt gruppearbejde – hele tiden med fokus på at udarbejde anvendelige redskaber for konsulenterne.”

Lise V. Bayer,
Centerchef, Jobcenter København – Arbejdsmarkedscentret

Akademi for jobrådgivere:
Professionel træning og sparring til jobrådgivere og jobcentre

I september 2018 åbnede vi vores akademi for jobrådgivere, og vi har allerede haft 24 jobcentre igennem vores nye akademi – her er fire eksempler på, hvad vores jobakademi kan hjælpe med:

 • Træning i virksomhedsdialogen
  Virksomhedsdialogen er for mange jobrådgivere ikke den motiverende del af arbejdet. Langt de fleste jobrådgivere har en faglig motivation bygget op omkring mødet med den enkelte jobsøger. Derfor mener vi, at der kan udrettes, ja måske ikke mirakler, men så i hvert fald gøres en stor forskel, når man træner virksomhedssamspillet.

 • Træning i rådgivning af bestemte målgrupper
  Af og til står kan der være særlige jobudfordringer med bestemte målgrupper. Det kan eksempelvis være unge uden uddannelse, engelsktalende eller seniorer. Vi har gode erfaringer med at afdække en gruppes sammensætning, udfordringer og motivationsmønstre – særligt indenfor seniorgruppen.

 • Supervision af mødet med borgeren
  Vi har fx. hjulpet Jobcenter Hillerød i et fælles projekt med fokus på supervision af mødet mellem borger og kommunens rågivere. Jobcenter Hillederød stod med den udfordring, at kommunens dagpengemodtagere var længere tid om at skaffe sig job end i sammenlignelige kommuner. Læs hvordan vi hjalp dem her.

 • Lederrådgivning i beskæftigelsesindsatsen
  Vi yder neutral, professionel ledersparring på ”God job-ledelse”, og vi anerkender, at der ikke findes én opskrift. Siden 2008 har vi arbejdet med kvalitetsfokuseret og effektiv beskæftigelsesledelse, og vi er aldrig gået på kompromis med de krav, vi stiller til os selv.

Læs mere om vores jobakademi

Kandidaterne siger…

Varslingssager: Hjælp ved varsling af større afskedigelser

 • Målgruppe
  Opsagte medarbejdere ifm. en varslingssag

 • Hvad indeholder forløbene for opsagte medarbejdere?
  Vi oplever, at det ofte kan være værdifuldt at starte ud med nogle fælles workshops, hvor de opsagte introduceres for jobsøgningen, herunder

  Kompetenceafklaring, CV og ansøgning
  Det usynlige jobmarked, de gode jobmuligheder, netværk, brug af sociale medier og jobsamtalen.

  Workshops supplerer typisk med et antal individuelle møder (aftales med jer og den opsigende virksomhed).

   

Når_virksomheder_varsler_opsigelser
Læs mere om varslingssager!

”Det er svært selv at håndtere en opsigelsessituation, fordi der altid vil være en bestemt relation mellem tidligere arbejdsgiver og den opsagte medarbejder. Derfor er det vigtigt, at vi har et professionelt samarbejde med en ekstern outplacement-leverandør, der kan håndtere situationen med et andet perspektiv, end vi som HR-organisation kan gøre… Og her er det vigtigt for mig, at vi arbejder sammen med nogle, som formår at være fremme på markedet i forhold til at afdække de nye tendenser inden for HR, kompetenceudvikling, rekruttering osv. Og det må man sige, at ballisager er.”

– Thomas Bundgaard, HR Business Partner, Siemens Wind Power

Vi har samarbejdet med 50+ jobcentre siden 2008.
Her er vores nuværende samarbejdspartnere: