Hvad kendetegner den attraktive arbejdsgiver? 2017-08-02T01:02:01+00:00

Undersøgelse viser: Jobsøgende elsker at dygtiggøre sig

Sissel-StengaardVigtigt at prøve noget forskelligt

71 % af jobsøgerne vurderer,  at muligheden for at dygtiggøre sig, er det mest attraktive hos en kommende arbejdsgiver.

”Det er helt klart noget af det, jeg synes, er det vigtigste”, siger Sissel Stengaard, cand.mag. i nordisk sprog og litteratur, og uddyber: ”Både fordi jeg er nysgerrig og interesseret i mit felt, og så er det vigtigt for mig at prøve forskellige ting af.”

Høj løn er ikke alt

Hvorvidt virksomheden har et godt brand eller ej, er straks mindre vigtigt for den kommende arbejdstager. Og når spørgsmålet falder på løn, er lidt mere end halvdelen af jobsøgerne med akademisk baggrund villige til at gå ned i løn.

Tallene er baseret på en løbende undersøgelse blandt jobsøgende kandidater hos Konsulenthuset ballisager og tæller foreløbigt 3024 besvarelser. Personerne er blevet bedt om at angive tre forhold, som de finder mest attraktive hos en kommende arbejdsgiver.

Ansæt en akademiker

Virksomhederne skal anskueliggøre udviklingsmulighederne i jobbet

Muligheden for at dygtiggøre sig er særligt vigtig for akademikere og jobsøgere under 30 år.

”Jeg kan godt lide at opsøge nye tendenser, ny viden og den slags. Og så er det vigtigt for mig at blive klogere på mit eget felt,” siger Sissel Stengaard, som er 28 år og cand.mag. i nordisk sprog og litteratur:

”Det er meget vigtigt for mig at kunne udvikle sig. Jeg tror ikke, jeg ville befinde mig særligt godt i et job, hvor jeg skulle lave det samme hver dag resten af mit liv. Så det der med at få nye kompetencer ville helt sikkert være en vigtig del.”

Sælger du din virksomhed godt nok?

Virksomhederne kan derfor med fordel være opmærksomme på, om de i deres kommunikation – eksempelvis i jobannoncer og i ekstern kommunikation i øvrigt – husker at fremhæve de attraktive forhold hos virksomheden.

Her er der ifølge Morten Ballisager, Direktør i Konsulenthuset ballisager, plads til forbedringer:

”Mange virksomheder formår ikke skarpt nok at anskueliggøre udviklingsmulighederne i jobbet, når annoncerne komponeres. Dermed misser de formentlig jobsøgere, der målrettet søger udviklingsmuligheder. Og dem er der tydeligvis mange af.”

Jobsikkerhed og klare værdier

Et andet forhold, som er attraktivt på en kommende arbejdsplads, er sikkerhed i jobbet. Det mener 42 %. Andelen er større blandt jobsøgere uden uddannelse (55 %), som vægter dette forhold mest attraktivt, og lavere blandt jobsøgere med akademisk baggrund (36 %).

Det tredje mest attraktive forhold er ifølge 31 % af de jobsøgere, at virksomhedens værdier er tydelige og efterleves. Dette er vigtigst for jobsøgere på 50 år eller derover.

Omdømme betyder ikke så meget

Kun 10 procent af jobsøgerne mener, at en virksomhed med et godt brand er blandt de mest attraktive forhold hos en kommende arbejdsgiver. Sissel Stengaard, cand.mag. i nordisk sprog og litteratur, siger:

”For mig er det ikke så vigtigt med virksomhedens brand og deres økonomi. Det er ikke sådan noget, der betyder meget for mig, for det er ikke de store virksomheder, jeg søger job i.”

46 procent af jobsøgerne er villige til at gå ned i løn

Hvis virksomheden er et attraktivt valg for jobsøgeren, er det mindre vigtigt, hvad virksomheden kan tilbyde i løn. For 46% af jobsøgerne, som har et tidligere job at sammenligne med, er lønnen ikke afgørende, og de er derfor villige til at gå ned i løn. 20% vil have en bedre løn sammenlignet med det sidste job. De resterende 34% vil minimum have det samme i løn som i det forrige job.

Blandt jobsøgerne med akademisk baggrund ser 53% ikke lønnen som den afgørende faktor, og denne gruppe er derfor klar til at gå ned i løn. Omvendt forventer kun 25% at få en højere løn i det kommende job. Gruppen af jobsøgerne uden uddannelse er med 31% mindst tilbøjelige til at gå ned i løn, og her vil 51% som minimum opretholde samme lønniveau.