Fasthold medarbejdere og øg jobtrivsel med kompetenceafklaring

Af |2019-05-31T09:04:57+02:0015 maj, 2019|

Organisationer forandrer sig. Det samme gør behovet for kompetencer i en virksomhed. Nedskæringer, omrokeringer, sammenlægning af afdelinger, nye markeder, strategier og forretningsområder, medarbejderafgang og udflytning af arbejdspladser er alle eksempler, der kalder på en ting: Kompetenceafklaring internt i organisationen. I denne artikel får du et sneak peak på en opgave for Skatteforvaltningen, hvor vi har kompetenceafklaret 30 medarbejdere og opkvalificeret dem til intern jobsøgning.

Helt konkret byder artiklen på tre ting:

  • Et styk kort introduktion til opgaven (Skatteforvaltningens og medarbejderens behov)

  • Citater fra vores konsulent Karen S. Raaschou, der sætter ord på nogle udfordringer, der knytter sig til kompetenceafklaring og det konkrete kursus, toppet med et par gode råd.

  • Oversigt over 3 kompetenceafklaringsøvelser og links til 2 artikler spækket med eksempler, der uddyber øvelserne.

Hvordan kan kompetenceafklaring hjælpe en virksomhed?

Kompetenceafklaring er ikke kun for jobsøgere, men også for medarbejdere, der har brug for at blive bevidst om egne kompetencer – for at sikre jobtrivsel eller sætte skub i karrieren. Det er dog ikke altid, at vi som medarbejdere lige selv kan se, at vi har behov for kompetenceafklaring. Det er heller ikke altid, at vi liiige ved, hvilke opgaver det er, vi gerne vil have flere eller færre af, eller hvad det er der motiverer os. Det er heller ikke altid, at det er lige let at gå hen til chefen og fortælle, at man ikke trives så godt i jobbet.

Kompetenceafklaring kan hjælpe virksomheder, der har skattede medarbejdere, som er kørt fast, og hvis jobtrivsel virksomheden gerne vil være med til at genfinde.

Vores rådgivningsprogram JobTrack er en erkendelse af, at jobtrivsel kan genvindes, når leder og medarbejder i fællesskab tager ansvar for at sikre den – med kompetenceafklaring.

Kompetenceafklaringskursus i Skatteforvaltningen

Det gamle SKAT blev i sommeren 2018 opdelt i 7 nye styrelser, og med denne ændring fulgte også beslutningen om at flytte en række arbejdspladser rundt i landet. I februar 2019 afholdt vi et kompetenceafklaringskursus for 30 medarbejdere i den nye Skatteforvaltning, der ikke har taget imod tilbuddet om flytte med deres arbejdsopgaver. Formålet med kurset var at kickstarte medarbejdernes interne jobsøgningsproces. For med 7 nye styrelser følger et væld af nye stillinger, som skal besættes.

Hvorfor et kompetenceafklaringskursus?

Koncernen har interesse i at ansætte de gode kræfter og kompetencer i organisationen i nye stillinger, og med et kompetenceafklaringskursus giver styrelserne medarbejderne bedre forudsætninger for at søge de ledige stillinger.

Karen S. Raaschou kompetenceafklaring
Konsulent Karen S. Raaschou

Set fra medarbejdernes perspektiv kalder kombinationen af lang og tro tjeneste i en stilling og et krav om at bringe sig selv i spil i en ny organisation på kompetenceafklaring. Organisationsændringerne afføder et behov for, at man ved, hvad man kan, hvad man vil og hvor der er brug for ens kompetencer.

”Har man været ansat i den samme virksomhed i mange år, så har man ikke nødvendigvis haft behov for at sælge sig selv og sine kompetencer. Det skal man kunne, når man er jobsøgende. Og det første skridt i denne proces er kompetenceafklaring. I en situation, hvor man skal bringe sig selv i spil i en af 7 nye styrelser, er det ekstremt vigtigt at kunne sælge sig selv.”

Karen S. Raaschou

Klar, parat, forventningsafstemning!

Kompetenceafklaringskurset i Skatteforvaltningen er finansieret af overenskomstmidler. HR-funktionen i Administrations- og Servicestyrelsen, som er en af de nye styrelser, faciliterede planlægningen og kommunikationen internt, mens vi, Konsulenthuset ballisager, stod for indhold, undervisning og rådgivning. Men var kompetenceafklaring nu også det, medarbejderne havde brug for? Det spurgte vi dem om.

”En uge inden kursets start sendte vi (red. Konsulenthuset ballisager) et spørgeskema ud til alle deltagere, hvor vi spurgte til deres behov. Udover hjælp til kompetenceafklaring havde medarbejderne et klart ønske om rådgivning i at lave et målrettet og skarpt ansøgningsmateriale og at få viden om, hvordan man performer godt til en jobsamtale. Så vi sørgede for, at første del af kurset havde fokus på kompetenceafklaring, og at den anden del havde fokus på det gode CV, den målrettede ansøgning og de gode råd til jobsamtalen.”

Karen S. Raaschou

Hvordan kickstarter man kompetenceafklaring af medarbejdere?

Lang tidshorisont, teflon og tilløb

Efter 40 år i den samme stilling, eller bare 10, så kan det være svært at sætte ord på sine kompetencer. Og endnu sværere at kickstarteprocessen, hvis sidste arbejdsdag ikke lurer lige om hjørnet, men først lidt ude i fremtiden.

“Nogle oplever ikke en brændende platform, fordi de jo har god tid at løbe på, da ansættelsen først ophører om en rum tid. Andre har teflon på lige indtil, de erfarer, at deres materiale ikke får dem til samtale, skønt de har x års erfaring og ”er perfekt til stillingen”. Der er også nogle, der har brug for at tage tilløb til kompetenceafklaringen, fordi de ikke rigtig ved, hvordan de skal gribe den an. Fælles for alle er, at der venter jobsøgning og en kompetenceafklaringsproces, så man kan lige så godt kickstarte den.”

Karen S. Raaschou

Identificér, prioritér og målret dine kompetencer

Med forandringer i en organisation – politisk styret eller ej – kan der opstå et behov for, at du skal sælge dig selv i en ny sammenhæng. Det indebærer en proces, hvor man bliver bevidst om sine kompetencer.

Kompetencer er det, du kan. Dvs. viden, færdigheder og erfaringer, der kan omsættes til konkret handling. Kompetencer opdeles typisk i to: De personlige og de faglige. Her har Karen taget afsæt i medarbejderne i Skatteforvaltningens kompetencer:

Faglige og personlige kompetencer kompetenceafklaring medarbejdere

Step 1: Første opgave i en kompetenceafklaringsproces er at identificere alle sine kompetencer.

”Når man skal afklare sine kompetencer, er det klogt at lave en bruttoliste med alle sine kompetencer, Rub og stub. Både de faglige og de personlige.”

Karen S. Raaschou

Step 2 og 3: Efter at have identificeret alle sine kompetencer, skal man hhv. prioritere dem og målrette dem til den virksomhed og det job, man søger.

”At prioritere sine kompetencer betyder, at man ikke skal fortælle alt, hvad man kan, men det vigtigste. Jobbet og virksomheden, man søger, afgør, hvad der er vigtigt. Du målretter dine kompetencer i en ansøgning og i dit CV. I CV’et skal du målrette din profiltekst til virksomheden.”

Karen S. Raaschou
  • Få hjælp til at skrive en skarp CV-profiltekst her.

ABC i Kompetenceafklaring

På kurset i Skatteforvaltningen var tre essentielle øvelser på programmet. Alle hjælper dig til at afdække dine kompetencer:

  • IPM-modellen, som hjælper dig med at identificere, prioritere og målrette dine kompetencer

  • Kompetenceinterviewet, som hjælper dig med at se de kompetencer, du ikke er bevidst om

  • STAR(K)-modellen – vores favoritøvelse, der hjælper dig med at sætte ord på de resultater, du har udrettet

Læs om dem alle tre her i vores ret grundige artikel Komptenceafklaring: Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Og hvor kan jeg bruge det? (Den 2. artikel, som vi lovede i indledningen).

”Hvor er dine kompetencer efterspurgt?”

Vores kompetencer får først værdi, når vi finder ud af, hvor vi kan bruge vores viden og vores færdigheder og erfaringer.

”Vær nysgerrig, research og brug dit netværk på at blive klogere på, hvor der er et behov for dine kompetencer. I en organisation, hvor opgaver skal flyttes til nye adresser, og hvor (nye) ledere får nye opgaver og ansvarsområder, er det helt naturligt, at overblikket over medarbejdernes kompetencer er begrænset. Derfor er det vigtigt, at du som medarbejder, i en tid med mange forandringer, er i stand til at sætte ord på dine kompetencer og bringe dig selv i spil i nye sammenhænge og overfor nye ledere.”

Karen S. Raaschou

På en skala fra 1-5, hvor enig/uenig er du i flg. udsagn?

Nedenstående er en gennemsnitsberegning af, hvor enige eller uenige kursusdeltagerne i Skatteforvaltningen er i en række udsagn (1= Helt uenig; 5 = Helt enig).

Evaluering af kursus i intern jobsøgning
Uddrag af kursusdeltagernes evaluering af kurset i intern jobsøgning – en gennemsnitsberegning.

Det er ikke nok at afklare sine kompetencer

Motivationen for jobsøgningen – uanset om den er rettet mod jobs internt eller eksternt – skal være tilstrækkelig.

Det er svært at sælge sig selv på skrift og endnu sværere til en jobsamtale, hvis motivationen ikke er der. Skal man ikke finde et nyt job på en studs, kan ”inkubationstiden” for motivationen være relativt lang. Som rådgiver er det min opgave at bidrage konstruktivt til medarbejderens jobsøgningsmotivation. At få afklaret sine kompetencer medfører ofte glæde og aha-oplevelser, og det giver heldigvis mange mod på mere og lyst til at opsøge heldet. Klæder man sig på til at opsøge heldet med et skarpt ansøgningsmateriale, en god elevatortale eller bruger sit netværk aktivt, så er der stor sandsynlighed for, at man får succes med sin jobsøgning.”

Karen S. Raaschou

Kan vi hjælpe din virksomhed eller dig og dine kollegaer med kompetenceafklaring?

Vi skræddersyr kompetenceafklaringsforløb for virksomheder og medarbejdere. Du er meget velkommen til at kontakte os, så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig og dine kollegaer / medarbejdere.

image_printUdskriv eller gem som PDF